Kłótnia na wtorkowej sesji Rady Gminy [film szesjaTV]

Kłótnią pomiędzy przewodni- czącym Rady Gminy Tadeuszem Kuropieską, a wójtem Piotrem Leśnowolskim rozpoczęła się zwołana wczoraj na wniosek wójta XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Jej echo nie milknie na blogach internetowych oraz w komentarzach na naszym portalu. Poszło o wypowiedź Kuropieski na początku sesji.

więcej
Opublikowano News | 9 komentarzy

Sukces reprezentantów TAKA DOJO w mistrzostwach Polski

W dniach 12-13 kwietnia 2014 r. w Andrychowie odbyły się XIX Mistrzostwa Polski OYAMA Karate. Świetne występy na nich zaliczyli mieszkańcy Jedlni-Letniska – Aneta Jemioł i Dawid Rusek.

więcej
Opublikowano News | 1 komentarz

Relacja filmowa z XLV sesji Rady Gminy [szesjaTV-całość]

Dzięki niezawodnej pracy niezależnego operatora, na kanale szesjaTV jest już dostępne nagranie filmowe z dzisiejszej sesji. Zachęcamy do zapoznania się z filmem oraz z opisem.

więcej
Opublikowano News | 48 komentarzy

Chodnik na ulicy Piłsudskiego już jest. Czy wójt dotrzyma słowa?

Nowy chodnik wzdłuż jednej strony ulicy Piłsudskiego jest już gotowy. Inwestycja, którą przedstawiciele władz gminy forsowali na zebraniu sołeckim, została zrealizowana w bardzo krótkim czasie. Rekordowo długie jest natomiast oczeki- wanie mieszkańców ulicy Traugutta na odpowiedź z Urzędu Gminy.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 7 komentarzy

Dzieje wsi Słupica

Słupica została założona na przełomie XVIII i XIX wieku na terenie Puszczy Kozienickiej i zasiedlona przez tzw. posaniaków, czyli mieszkańców wsi Posanie (lub Podsanie) leżącej nad Sanem. Posaniacy odznaczali się dużą pracowitością i przedsiębiorczością, jednocześnie cechowało ich zamiłowanie do lasu. Początkowo trzymali się z daleka od tutejszej ludności.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 15 komentarzy

W czwartek XLV sesja Rady Gminy

W czwartek 10 kwietnia 2014 roku o godz. 9.30 rozpocznie się XLV sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Radni zade- cydują na niej o przekazaniu do sądu skargi wójta Piotra Leśnowolskiego na decyzję Rady Gminy obniżającą mu pensję. Podejmą również uchwałę o nadaniu imienia szkole podstawowej w Gzowicach.

więcej
Opublikowano News, Ogłoszenie | 19 komentarzy

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych

W dniach 7-8 kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabaryto- wych, natomiast w dniach 9-10 kwietnia zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego – informuje na swojej stronie internetowej Urząd Gminy w Jedlni-Letnisku. Odpady należy dowieźć własnym transpor- tem do kontenera ustawionego na parkingu przy urzędzie gminy.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | Skomentuj

Krok ku jawności

Z satysfakcją zauważamy, że nasza działalność wreszcie zaczyna przynosić efekty. W odpowiedzi na zgłoszoną przez nas propozycję wprowadzenia Publicznego Rejestru Umów, wójt Piotr Leśnowolski zdecydował się opublikować karty wynagrodzeń kadry kierowniczej Urzędu Gminy i jednostek podległych. Wprawdzie z miesięcznym opóźnieniem, ale jednak, zamieścił też oświadczenia majątkowe Marcina Narożnika oraz Krystyny Dadej-Winiarskiej. Doceniamy ten krok, choć naszym zdaniem nie daje on pełnej odpowiedzi na temat zarobków kluczowych pracowników gminy, którzy są również zatrudniani w ramach umów cywilnoprawnych.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 37 komentarzy

Debata w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Urząd Gminy w Jedlni-Letnisku wraz z Fundacją Rozwoju i Innowacji WIR zapraszają na otwartą debatę publiczną, której tematem będzie „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Spotkanie odbędzie się w sobotę (5 kwietnia) o godz. 14.00 w budynku dworca PKP w Jedlni-Letnisku.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | 5 komentarzy

Wprowadźmy Publiczny Rejestr Umów

Podpowiadamy co zrobić, by było naprawdę uczciwie

Informacja o umowach cywilnoprawnych zawieranych przez instytucje utrzymywane ze środków publicznych jest jawna. Dotyczy to również umów zawartych z osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Coraz więcej urzędów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu, udostępnia rejestry takich umów na swojej stronie internetowej. Dlaczego tak nie miałoby być również w Jedlni-Letnisku?

więcej
Opublikowano Publicystyka | 25 komentarzy