Dzienne archiwum: 11 marca 2012

Nowy statut przyjęty, mamy GKS „Jodła” Jedlnia-Letnisko

Od wczoraj mamy Gminny Klub Sportowy „Jodła” Jedlnia-Letnisko w miejsce dawnego Ludowego Klubu Sportowego. Walne zgromadzenie członków klubu w dniu 10 marca 2012 roku jednomyślnie zadecydo- wało o uchyleniu w całości starego Statutu i przyjęciu nowego. Nowo uchwalony Statut zawiera zapisy, które mają ułatwić „Jodle” pozyskiwanie środków na swoją działalność.

więcej
Opublikowano News | 34 komentarze