Film z sesji absolutoryjnej

Mamy już film z pierwszej, najważniejszej części XXXV sesji Rady Gminy, podczas której radni debatowali i głosowali nad absolutorium dla wójta gminy Jedlnia-Letnisko za wykonanie budżetu w 2012 roku. Czytelników naszego portalu, którzy zechcą obejrzeć nagranie filmowe, z pewnością ucieszy fakt, że radni gminy, wójt i jego urzędnicy korzystali z mikrofonu, dzięki czemu jakość dźwięku jest dużo lepsza niż na wcześniejszych nagraniach.

00’05” – przewodniczący Jerzy Chrzanowski otwiera XXXV sesję Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
03’15” – 06’10” – radni na wniosek wójta wprowadzają jeszcze jedną uchwałę do porządku obrad. Dotyczy ona zatwierdzenia do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” i projektu „Klucz do sukcesu” w kontekście wsparcia indywidualnego uczniów z naszych szkół.
07’00” – rozpoczyna się pkt 1 obrad (przyjęcie protokółu z XXXII, XXXIII i XXXIV sesji).
09’45” – początek sprawozdania wójta Piotra Leśnowolskiego z działalności międzysesyjnej. Wójt mówi m.in. o Orliku i kanalizacji w Jedlni-Letnisku (etapie V i VI).
20’00” – zaczynają się interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. Pytania wójtowi i interpelacje w kolejności zadają: Krzysztof Karcz, Marzena Wiosna-Michałek, Waldemar Lewandowski, Renata Pasek, Mariola Bocheńska.
_________________________________________________

00’00” – cd. pytań i interpelacji. Pytania zadają: Mariola Bocheńska, Bogdan Sikora, Zbigniew Spasiński, Maciej Frączek…
06’00” – Maciej Frączek prezentuje zdjęcia rzeki Gzówki. „Ten osad wypływa z oczyszczalni ścieków w Goździe, dopływa do zalewu i niszczy środowisko w zalewie” – mówi radny.
09’00” – cd. pytań i interpelacji: Robert Borkowski, Maciej Frączek, Marzena Wiosna-Michałek, Jerzy Chrzanowski, Waldemar Lewandowski, Renata Pasek, Tadeusz Kuropieska, sołtys Kazimierz Wosztyl.
20’55” – Kazimierz Karczewski zabiera głos w sprawie jego wniosku o wycofanie z obiegu prawnego uchwały, która jego zdaniem jest bezprawna. Wniosek ten nie znalazł się w porządku obrad.
22’10” – „Według mnie umowa, którą pan [Karczewski] podpisał, ma się nijak do treści uchwały. Podjęliśmy decyzję, że ta uchwała nie będzie umieszczana w porządku sesji. Zgodnie z przepisami ma pan odpowiedni czas, żeby skarżyć uchwałę do sądu” – brzmi odpowiedź radcy prawnego gminy Magdaleny Wesołowskiej.
23’00” – rozpoczyna się punkt poświęcony analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdania finansowego oraz udzielenia bądź nie absolutorium wójtowi gminy.
25’00” – Katarzyna Baran odczytuje opinię RIO. Opinia RIO jest pozytywna dla wójta, RIO nie wniosło też żadnych uwag.
_________________________________________________

03’10” – koniec odczytu opinii RIO.
03’30” – przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Spasiński zaczyna prezentację treści uchwały komisji wraz z uzasadnieniem.
05’10” – Spasiński: „komisja przyjmuje wniosek o nieudzielenie absolutorium za 2012 rok”.
08’35” – Skarbnik gminy Krystyna Dadej przerywa odczytywanie uzasadnienia komisji: „Proszę czytać kwoty tak jak są wpisane w protokóle”. W protokole komisji rewizyjnej pojawiły się błędy interpunkcyjne – niektóre cyfry w przytoczonych kwotach liczbowych oddzielone są przecinkami zamiast kropkami. Spasiński przychyla się do życzenia Dadej.
_________________________________________________

05’55” – „Proszę czytać tak jak państwo napisali” – skarbnik Krystyna Dadej ponownie przerywa Spasińskiemu. „Nie ma żadnych kropek, pani skarbnik, proszę nie przerywać!” – odpowiada Spasiński. „Pani chce zamazać obraz kwot, wykorzystując do tego błąd literowy” – włącza się do tej wymiany zdań Renata Pasek.
10’00”- 15’45” – dłuższa dyskusja na temat przecinków i kropek w protokole komisji rewizyjnej.
17’50” – wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kuropieska zwraca się do przewodniczącego, radnych i pani skarbnik z prośbą o umożliwienie przewodniczącemu komisji rewizyjnej przeczytanie dokumentu komisji.
28’30” – „Przeprowadzona kontrola przez komisję rewizyjną stanowi tylko wybrane zagadnienia z wykonania budżetu gminy Jedlnia-Letnisko za 2012 rok. Zdaniem komisji rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale powyższe daje podstawę do wyrażenia negatywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2012 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium wójtowi” – podsumowuje wystąpienie Zbigniew Spasiński.
_________________________________________________

00’30” – Spasiński kończy prezentację stanowiska komisji rewizyjnej.
01’10” – 19’15” – wiceprzewodnicząca Katarzyna Baran odczytuje opinię RIO w odniesieniu do wniosku komisji rewizyjnej. RIO wniosło uwagi do wniosku komisji.
_________________________________________________

Całość – Wystąpienie wójta Piotra Leśnowolskiego. Wójt odnosi się do zarzutów komisji rewizyjnej dotyczących budowy ulicy Nadrzecznej, skargi mieszkańca związanej z pobieraniem opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego na ulicy Zgodnej. Porusza kwestię opłat adiacenckich oraz wydatków na promocję, w tym na promocję GKS Jodła. Na końcu mówi o wykonaniu funduszu sołeckiego w 2012 roku.
_________________________________________________

00’00” – 01’30” – Dalsza część wystąpienia wójta
01’30” – 06’40” – Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Ruszkowski odnosi się do zarzutów komisji rewizyjnej dotyczącej remontu placu Piłsudskiego (ronda).
06’55” – 30’27” – Prezentacja multimedialna wykonania budżetu Zastępcy Skarbnika Marcina Narożnika
_________________________________________________

Całość – cd. prezentacji multimedialnej Marcina Narożnika
_________________________________________________

Początek – wójt podsumowuje prezentację Narożnika dotyczącą wydatków na wynagrodzenia
01’10” – Jerzy Chrzanowski otwiera dyskusję w sprawie absolutorium
01’30” – „Panie wójcie, wysoka Rado, jestem pełna podziwu dla pana, w jaki sposób pan wszystko potrafi przedstawić, narysować w formie tabeli. (…) Wszystko opiera się na tym kto i jak przedstawi daną sytuację, kto jest przy głosie, kto ładniej mówi, komu damy się wypowiedzieć a komu będziemy przerywać…” – Renata Pasek rozpoczyna ad vocem do prezentacji multimedialnej oraz wystąpienia wójta Leśnowolskiego. Radna mówi m.in. o problemach komisji rewizyjnej z uzyskaniem dokumentów i informacji od urzędników gminnych.
11’30” – ad vocem skarbnika gminy Krystyny Dadej. „W związku z nieznajomością rzeczy przez komisję rewizyjną Państwo popełniacie błędy”.
19’40” – Głos zabiera wójt Leśnowolski: „Są 72 przypadki błędów w protokole”.
19’40” – Marzena Wiosna-Michałek: „Mamy zadanie ocenić działalność wójta gminy za rok 2012. Ja wypowiem się we własnym imieniu: widząc pracę urzędu, sposób sprawowania władzy, realizowania inwestycji (…) jestem za udzieleniem absolutorium”.
25’35” – Marzena Wiosna-Michałek odczytuje stanowisko komisji budżetowej.
28’20” – „Czy pan uważa, że to jest w porządku?” – Robert Borkowski pyta wójta o wykonanie projektu oświetlenia przy ulicy Nadrzecznej zamiast w Aleksandrowie jak chcieli radni gminy.
_________________________________________________

00’00” – 06’00” – dyskusja pomiędzy radnym Borkowskim, wójtem Leśnowolskim i zastępcą skarbnika Narożnikiem dotycząca m.in. wydatków na administrację i obsługę prawną Biura Rady Gminy, wydatków inwestycyjnych w 2012 roku…
06’20” – „Ile kosztowała Strefa Kibica?” – pytanie wójtowi zadaje przewodniczący Chrzanowski. Dalsza część dyskusji jest poświęcona temu zagadnieniu.
12’25” – Lewandowski do wójta: „Od początku [pana rządów] nie można dowiedzieć się co jest prawdą a co nie. W jednym momencie pan mówi tak, w drugim inaczej. Odpowiada pan na pytania albo wymijająco, albo wcale. Lekceważy pan radnych. Ja czuję to na własnej skórze”. Zaraz potem dodaje: „W tej chwili cztery osoby w Radzie są uzależnione od władz gminy w głosowaniu i to widać w każdym calu”.
17’25” – Bohdan Sikora: „Materiały [przedstawione przez wójta] może są i dobre. Tylko że jako żywo przypominają one propagandę z lat 70-tych”.
22’35” – Kuropieska: „Przez nonszalancję [złą realizację funduszu sołeckiego – przyp. red] straciliśmy około 70 tysięcy złotych”.
22’55” – „Dziwię się, że komisja rewizyjna w ogóle chce obradować.” – wiceprzewodniczący Kuropieska potwierdza, że radni komisji mają problemy z uzyskaniem dokumentów od gminnych urzędników.
29’10” – Pasek: „W informacji o stanie mienia w ostatnim roku nie przybyło nam ani kilometra drogi. Nie została zakończona inwestycja dotycząca budowy ulicy Nadrzecznej (…)”.
_________________________________________________

00’00” – 04’30” – pytanie i krótka dyskusja dotycząca inwentaryzacji majątku gminnego.
05’10” – Kuropieska do wójta: „Jakie urząd gminy uzyskał dochody z tytułu zamieszczania reklam na stadionie Jodły?”
06’30” – Rada Gminy przechodzi do głosowań.
07’40” – Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie wójta za wykonanie budżetu w 2012 roku (8 za, 7 przeciw).
10’00” – Radni udzielają wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (8 za, 7 przeciw).
11’00” – Wójt Piotr Leśnowolski dziękuje za otrzymane absolutorium.
12’40” – Jerzy Chrzanowski: „Panie wójcie, ja również gratuluję panu udzielenia absolutorium przez Radę. Ale jest to pełna na przyszłość mobilizacja dla pana i pracowników urzędu gminy, żeby nie było tak na styk i żebyśmy mogli współpracować na zasadach partnerskich.”
13’55” – rozpoczyna się kolejny punkt obrad dotyczący zmian w tegorocznym budżecie. Radny Lewandowski rozpoczyna dyskusję z urzędnikami gminy dotyczącą wpisywania jako inwestycji z funduszu sołeckiego zadań, które nie są realizowane na gruncie należącym do gminy.

Sesję filmował
Kazimierz Karczewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

9 odpowiedzi na „Film z sesji absolutoryjnej

 1. lolo pisze:

  to się działo, ładne rzeczy 😉

 2. gośka pisze:

  tak task punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia To tragedia bo dlaczego nie od ludzi

 3. Victoria pisze:

  Cieszę sie ze Pan we wszystkie teksty tak Wnika
  to już nie są ORGANY,TO JEST ,,organika”
  ale gdzie tu ,,pierwiastki” nawet i smierdzące”
  kiedyś uwidocznim,tez na Pana Łące.
  Coś mi sie wydaje PAN nie z demokracji
  a może sie mylę,może nie mam racji.

  PORTAL OBYWATELSKI WINIEN TYM SIĘ CHLUBIĆ
  PISAĆ TYLKO PRAWDĘ LI TYLKO DLA LUDZI >

 4. ba pisze:

  Co z tym śmierdzącym zalewem w Siczkach. Należy zwołać nadzwyczajne zgromadzenie radnych i do boju. Na Gózd.

 5. agata pisze:

  wiem, ze nie tu powinnam, ale czy ktoś mozę mi powiedzieć gdzie wyrzucać styropian? Bo nie widzę na tej rozpisce, a nigdzie mi nie pasuje.

 6. :) pisze:

  Ciężko jest zadzownić/wysłać maila do referatu ochrony środowiska? Mail na stronie jedlnia.pl aneta.mosionek@jedlnia.pl

  Tu na forum możesz uzyskać odpowiedź, że styropian możesz sobie wsadzić „tam gdzie Jasio pana majstra może w d…ę pocałować” tylko czy jest to zgodne z Twoimi oczekiwaniami to nie wiem:)

 7. Victoria pisze:

  Panie :).pani mało dupka.,pani z naszego PORTALU
  -a skąd WAĆPANNA,czyżby nie z tego REALU ?

  Realu gminnego- co do powiedzenia ?

  tak jaK WASZMOśĆ =GŁUPTOK DO SPEŁNIENIa 🙂

 8. Franek pisze:

  A kiedy proboszcz będzie miał głosowane absolutorium przez parafian? Doczekamy się Rady Parafialnej? Tu z kolejną dedykacją dla księdza Margasa i jego wikarego, który jeździ BMW 5 kolejne kazanie papieża Franciszka, który mówi „Boli mnie, kiedy widzę księdza albo zakonnicę w najnowszym modelu samochodu. Ależ tak nie można! – stwierdził. Żartując, następnie podkreślił: – Zastanawiacie się teraz: to od teraz mamy jeździć na rowerze? Rower jest dobry. ”
  Tu całość: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114875,14236523,Papiez__Boli_mnie_widok_ksiedza_w_najnowszym_modelu.html

 9. ba pisze:

  Proboszcz ma wszystko i wszystkich w dupie.