Doszliśmy do wniosku, że ARiMR i PUP to takie same instytucje jak nasza. Też mamy prawo pytać [film]

Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy radni przyjęli wszystkie uchwały, które proponował wójt, a same obrady trwały długo i zakończyły się późnym popołudniem. Od samego początku było ostro.
_________________________________________________

00’00” – Przewodniczący Jerzy Chrzanowski otwiera XXXVI sesję Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
00’40” – Chrzanowski informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwa nowe projekty uchwał. Pierwszy dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2013-22. Drugi, złożony przez wiceprzewodniczącego Tadeusza Kuropieskę, to projekt w sprawie upomnienia Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko Pana Piotra Leśnowolskiego oraz wezwania wójta Gminy Jedlnia-Letnisko Pana Piotra Leśnowolskiego do należytego wykonywania swoich ustawowych obowiązków.
02’00” – „Mam problem z uchwałą zgłoszoną przez pana wiceprzewodniczącego Kuropieskę, dlatego że każda uchwała powinna być zaopiniowana przez prawnika” – stwierdza Jerzy Chrzanowski. Trwa dyskusja w tej sprawie.
05’30” – Głos zabiera wójt Leśnowolski: „W Statucie jest zapisane, że projekty uchwał są opiniowane przez prawnika. A po drugie: chciałbym też mieć czas, żeby się odnieść na piśmie do zarzutów wnioskodawców i przedstawić je każdemu z Państwa”.
06’20” – „Druga z proponowanych uchwał również nie ma ani podpisu wójta, ani podpisu radcy prawnego” – stwierdzają radni.
08’15” – „Trzy miesiące nie było sesji, a Państwo wręczacie nam Wieloletnią Prognozę Finansową na minutę przed sesją. Jak mamy się z tym dokumentem zapoznać?” – pyta radny Borkowski. Pani skarbnik odpowiada. Trwa dyskusja w tej sprawie.
17’00” – Wraca temat projektu uchwały w sprawie upomnienia wójta.
17’50” – „Jeżeli rzeczywiście komuś coś zarzucamy i go obwiniamy to powinniśmy mu dać czas do ustosunkowania się do tego i my, radni nie zapoznani ze sprawą, powinniśmy coś więcej na ten temat wiedzieć” – stwierdza radna Mariola Bocheńska.
18’30” – Głos zabiera wiceprzewodniczący Kuropieska: – „Powiem dlaczego sprawa [wprowadzenia uchwały upominającej wójta-przyp. PK] jest tak pilna. Zdarzenie, które miało miejsce dzisiaj rano przyczynia się do tego, że jest potrzeba, by reagować natychmiast.” Kuropieska uzasadnia ten argument. W dalszej części odczytuje pismo przewodniczącego komisji rewizyjnej Zbigniewa Spasińskiego.
25’00” – „Pan wójt, poprzez jego pracownika pana Dąbrowskiego, który zjawił się dzisiaj po godzinie 8.00, nie wiadomo czy prywatnie czy służbowo, przedstawił pisma szkalujące członka komisji rewizyjnej Panią Renatę Pasek w jej pracy…” – mówi Kuropieska.
25’20” – „Panie przewodniczący, odbieram Panu głos! To nie ma najmniejszego związku z dzisiejszą sesją!” – reaguje Chrzanowski.
25’40” – Do słów Kuropieski odnosi się wójt Leśnowolski: „Powiem w kilku słowach, o co chodzi z komisją rewizyjną. W kwietniu został zmanipulowany czy też zmieniony temat planu kontroli komisji rewizyjnej zatwierdzony uchwałą Rady. To nie ja nie wykonuję swoich statutowych obowiązków, tylko komisja rewizyjna” – mówi wójt. Dalej przedstawia swoje kolejne argumenty.
29’00” – Trwa wypowiedź wójta Leśnowolskiego: „Zatrudniam sztab czterech osób plus prawnika, żeby odpowiadać na informację publiczną przeważnie stu osób. Różne pytania. (…) Doszliśmy do wniosku, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją taką samą jak nasza. Powiatowy Urząd Pracy również. Też mamy prawo pytać. (…) To jest pytanie złożone jako Piotr Leśnowolski a nie wójt gminy Jedlnia-Letnisko. Takie rzeczy będę robił i to pana nie powinno interesować [odnosi się do wiceprzewodniczącego Kuropieski – przyp. PK]

Warto przy okazji zapytać, dlaczego wójt Piotr Leśnowolski używa liczby mnogiej, informując o złożeniu pisma do ARiMR i PUP, skoro sprawa dotyczy jego prywatnych pism. I dlaczego do złożenia prywatnego pisma wykorzystuje pracownika Urzędu Gminy?
_________________________________________________

00’20” – „Czyli pracownik Urzędu Gminy zawiózł pana prywatne pismo?” – dopytuje się Kuropieska.
00’30” – „Pan Dąbrowski, jadąc ze Skaryszewa pojechał na Lubelską. I to wszystko.” – odpowiada wójt. Dalej wypowiada się o pracy komisji rewizyjnej i kwestii dostępu do informacji publicznej.
04’50” – „Nie obiecywałem, że dopilnuję dostarczenia materiałów [na posiedzenie komisji rewizyjnej – przyp. PK] Proszę mi tu takich rzeczy nie opowiadać” – stwierdza Jerzy Chrzanowski.
05’30” – Chrzanowski zwraca się bezpośrednio do przewodniczącego komisji rewizyjnej Zbigniewa Spasińskiego: „Pan to nawet nie umie sformułować pisma! (…) Jak będę miał kłopoty, jaki nawóz użyć do swojej działki, to się zgłoszę do pana. Natomiast panu proponuję zgłosić się do pani Zawodnik jak się pisze pisma”. W dalszej części Chrzanowski zwraca się do wiceprzewodniczącego Kuropieski.
08’20” – Głos zabiera Renata Pasek: „Ta sytuacja, która miała miejsce dzisiaj mojej w pracy, nazwę zwykłą ludzką mściwością. Jeżeli praca komisji rewizyjnej, w której uczestniczę jako członek, nie jako przewodnicząca, ma na tym polegać, że ja mam być przez to naciskana przez pana wójta pismami to ja nie widzę sensu dalszej pracy w komisji rewizyjnej. Dla mnie jest nie do przyjęcia, żeby takie fakty i incydenty miały miejsce. Jeżeli pan wójt składa takie bzdury i głupoty na mój temat i mojego miejsca pracy to po prostu ja dziękuję.” Radna informuje, że nie składała nigdy wniosków o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Gminy w Jedlni-Letnisku, stara się jedynie dobrze wykonywać swoją pracę jako członek komisji rewizyjnej.
09’30” – Do dyskusji włącza się radna Marzena Wiosna-Michałek: „Panie Przewodniczący, Proszę Państwa. Jak widzimy sytuacja jest bardzo poważna. Konflikt w Radzie jest ewidentny. Myślę, że pytań jest bardzo dużo i odpowiedzi się należą obustronnie. Ponieważ już 40 minut rozpatrujemy czy projekt ma wejść czy nie to proponuję zakończenie dyskusji na ten temat. Natomiast problem wymaga oddzielnej sesji w bardzo szybkim czasie. Uważam, że obie strony, które mają do siebie zarzuty, muszą się przygotować i mieć szansę. Dlatego wnoszę do pana przewodniczącego o jak najszybszy termin sesji, na której ten temat będzie poruszony, dlatego że nie możemy ruszyć nawet z miejsca. (…) Dlatego zwracam się do pana przewodniczącego o zamknięcie dyskusji nad tym punktem.”
12’30” – „Nie ma najmniejszego problemu, byśmy w ciągu dwóch tygodni zrobili sesję, podczas której będzie można rozpatrzeć projekt uchwały wniesiony przez Pana wiceprzewodniczącego Tadeusza Kuropieskę” – dodaje przewodniczący Chrzanowski. Na wniosek radnej Marzeny Wiosny-Michałek zostaje ogłoszone zostaje 10 minut przerwy.
_________________________________________________

02’00” – Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (10 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się).
03’30” – Wnioskodawca Tadeusz Kuropieska wycofuje projekt uchwały w sprawie upomnienia wójta. Projekt ma się znaleźć w porządku obrad następnej sesji.
05’30” – Tadeusz Kuropieska proponuje wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji wójta gminy w sprawie dowozu dzieci do szkół. Radni są za.
06’40” – Wiceprzewodnicząca Katarzyna Baran odczytuje proponowany porządek obrad.
09’00” – Radni przyjmują protokół z poprzedniej sesji.
10’10” – Rozpoczyna się sprawozdanie wójta Piotra Leśnowolskiego z działalności międzysesyjnej. Wójt mówi o trzech realizowanych obecnie inwestycjach: VI etapie kanalizacji w południowej części Jedlni-Letniska, kanalizacji Groszowice-Myśliszewice oraz rozbudowie z modernizacją oczyszczalni ścieków. „Wszystkie inwestycje idą sprawnie” – stwierdza wójt. Dalszą część poświęca chodnikom przy drodze wojewódzkiej 737 i 699 i rozmowom z powiatem w sprawie remontu dróg powiatowych. Mówi również o rozwiązaniu umowy z dr Przybyłowiczem – dyrektorem Ośrodka Zdrowia i planowanym konkursie na nowego dyrektora Ośrodka.
29’30” – Rozpoczynają się interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. Zaczyna radny Robert Borkowski.
_________________________________________________

Początek – Ciąg dalszy zapytań i interpelacji radnych oraz mieszkańców. Głos zabierają kolejno: radny Borkowski, Maciej Frączek, Katarzyna Baran, Tadeusz Kuropieska, Mariola Bocheńska, Waldemar Lewandowski, Renata Pasek, Krzysztof Wrochna.
22’20” – głos zabiera pani sołtys Danuta Senator. Sprawa dotyczy inwestycji z funduszu sołeckiego. Wójt Piotr Leśnowolski odpowiada.
26’15” – pytanie zadaje sołtys Groszowic Kazimierz Wosztyl.
26’40” – rozpoczyna się dyskusja dotycząca uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/91/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
_________________________________________________

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

82 odpowiedzi na „Doszliśmy do wniosku, że ARiMR i PUP to takie same instytucje jak nasza. Też mamy prawo pytać [film]

 1. św. Piotruś pisze:

  No i tylko patrzeć jak w przyszłym roku Gmina nie dostanie prac interwencyjnych z PUP. Ludzka nienawiść. Brak samokrytyki. Czasami warto zacisnąć zęby, poddać się krytyce i z czasem naprawiać to co ludziom się nie podoba. A tak „Oko za oko, ząb za ząb”. Pompki kanalizacyjne po stronie południowej, następny strzał w kolano. Tak brnąc dalej przeciw mieszkańcom głosy uciekają O_O. Lasowice natomiast kanalizacja grawitacyjna, tym to można pozazdrościć. Dobrze że nie projektował tego obecny wójt. A i przewóz dzieci, kompletny niewypał, trzeba było jednak zostać przy poprzedniej metodzie przetargowej od kilometra przewozowego. Działało to dobrze i najważniejsze że nikt z innych urzędów nie zarzucał że jest to źle zorganizowane. Ale trzeba było zmian w przetargu, PKS zadowolony obustronnie zarabia na Gminie i dodatkowo rzekomo dostaje dopłatę do Biletu miesięcznego z Województwa. My natomiast krzyczymy dlaczego nasze dzieci nie mają dowozu do szkół!!!

  Oj źle się dzieje.

 2. Św. Walnety pisze:

  Nie dostanie, do tego czasu to już może dyrektor PUP wylecieć z pracy i rozpaść się koalicja w powiecie… A że ktoś w ARIMR ujawnił, że wójt złożył zapytanie to sprawa prokuratorska. Nikt nie miał prawa wiedzieć o tym fakcie. Beknie [………..]

 3. lucyna pisze:

  a dlaczego nikt nie miał prawa wiedzieć? Pytam, bo o mnie też ktoś kiedys pytał w jednej pracy, w której pracowała, i ja od razu o tym wiedziała. To nie powinni mi byli mówić?

 4. Św. Walnety pisze:

  Jest tajemnica służbowa i ochrona danych osobowych/prawo do prywatności. Lesnowolski składał wniosek jako Leśnowolski a nie wójt. Nikt w ARiMR nie miał prawa tego wynosić poza firmę. Pani Pasek ujawniając to (nawet powiedzmy, że sekretarka czy jej szef to zdradzili) nie miała prawa chlapać językiem na lewo i prawo na ten temat. Więcej sobie i swojemu szkody zrobiła niż te wszystkie pytania, które Leśnowlski tam zadał.

 5. Św. Walnety pisze:

  *sobie i swojemu szefowi/sekretarce szefa

 6. Św. Walnety pisze:

  A skoro taką wojnę prowadzą z Leśnowolskim, to pewnie jak znam życie, ten już zrobi dymu w tej sprawie niezłego.

 7. czytelnik pisze:

  Bardzo dobrze, że sesje odbywają się obecnie raz na 3 miesiące. To się chociaż trochę zaoszczędzi na dietach. Ale i tak widać doskonale, że biorący udział w sesji nie bardzo wiedzą o co chodzi. Jak zwykle. Najważniejsze jak podał wójt to że „sprawnie idą gminne inwestycje” i prowadzone są rozmowy w sprawie chodników przy drogach wojewódzkich i w sprawie remontu drogi powiatowej. Szkoda, że nie podano tutaj choćby zakresu rzeczowego wykonanych dotychczas robót w stosunku do ustaleń. Podobnie kiedy rozpocznie się l budowa chodników i remont drogi. No to do następnej sesji i następnych diet.

 8. W każdym wniosku jest zawarta informacja następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.).
  Zgodnie z tym dane osobowe zawarte we wniosku mogą być tylko przetwarzane w celu odesłania informacji publicznej na adres wnioskodawcy. Pomimo że wójt jest funkcjonariuszem publicznych w tym wypadku chroni go ustawa o ochrona danych osobowych ponieważ wniosek ten nie jest ściśle związany z pełnioną funkcją lecz został złożony prywatnie. Wnioskować można jedno, nastąpiło naruszenie prawa lecz trudno sprecyzować jak sprawa się zakończy i kto zostanie pociągnięty do konsekwencji.

 9. Victoria pisze:

  Ta nasza Jedlnia ciągle wyróżniana
  pewnie,to zasługa ,,darmowego telefonowania ” 🙂
  Czy to zasłużenie,tego to nie wiemy
  ale przy wyborach to ,, skonsumujemy”.
  Wszystkie niejasności w imię DEMOKRACJI
  działania Komisji przy braku reakcji.
  Brak reakcji władz Gminy i władz Rady
  kontrolować dokumenty,czy nie ma PRZESADY ?
  Brak reakcji,a wręcz MATACZENIE
  dla części radnych ,ważne jest tylko po-siedzenie 🙂
  Bo to ,,na radzie” trochę się posiedzi
  wypije ,,kawkę ” i zarobi ,,miedzi”/dieta/
  Dziwić,tylko może postępowanie młodych radnych
  w wykorzystaniu rozumu,jak dziecko bezradnych.
  To już,,kuriozum”,jak RADNA DZIWNA
  nie wie CO GŁOSUJE,czyżby była PIWNA ?
  Może LETKO chora,lub w słabszym okresie 🙂
  przecież,to jest RADA,a nie lużne towarzystwo w lesie
  Nasz wspaniały ,,młody racjonalizator”
  głosując,,za POŻYCZKĄ rozładował ZATOR/finansowy/
  Strona,która rządzi i ma przewagę
  względy EKONOMICZNE RADNYCH przeważyły wagę.
  Ale,co ich czeka jak ,,przyciąganie”zmieni strony
  JAK METEOR w kosmosie zostanie SPALONY !!!
  Pani/e Radni,to już nie są ŻARTY
  nie bądz człowiekiem z ,,szacunku obdartym”
  Jeśli nie zmienisz ,,kameleona zasady”
  na końcu zostaniesz GOŁY i ze WSTYDU blady 🙂
  Bo inni,to już ,,STARE WYGI”
  i was wkręcają w te ,,mroczne intrygi”.!!!
  Chyba,że jest,to wasza zasada :
  ,,TROCHĘ z BOGIEM ,TROCHĘ z DIABŁEM
  BO TO TAK WYPADA. 🙂
  Czy to w całej Polsce są takie zasady :
  że to WÓJT i SKARBNIK USTAWIAJĄ RADY 🙂
  Te WÓJTA wywiady o P.PASEK,teraz sprawa znana
  ,,TEZ MI SIĘ PODOBA,a nie jest NĘKANA „!!!
  Mnie są obce te ,,KOŃSKIE ZALOTY”
  choć,tez mam dzisiaj niewiele do roboty 🙂
  Oglądając SESJĘ nie trzeba przyrządu 🙂
  ze śmiechu mnie trzęsie ,bez użycia PRĄDU.
  Jeśli Jedlnia jest tak WYRÓŻNIONA
  to jak mocno RESZTA GMIN jest ZABAGNIONA !!!
  Tak nam wciskają niezmiennie głupoty
  wiążą się w PA/Ę/CZKI 🙂 za nic mając CNOTY.
  W tak szacownym gronie,ten co jest na górze
  śmieszny TENOR,wciąż przewodzi w chórze
  Mam tez PRZESŁANIE do Vi-ce Przewodniczącego
  KUP SOBIE MIKROFON,NIE PROŚ SZFĄ SWEGO.!!!
  Mikrofon ma przewodniczący,a drugi u Pani Kasi
  Pan go nie masz,bo Pan się nie ŁASI 🙂
  W poprzedniej ,,KADENCJI”,też byłeś NIEWYGODNY
  dostaniesz mikrofon,kiedy BĘDZIESZ ZGODNY !!!

  Czyli nie miał swego ZDANIA
  TAKA MASZYNKA DO GŁOSOWANIA 🙂

  Wtedy będziemy wszyscy zadowoleni
  i spokojnie DOCZEKAMY,do NASTĘPNEJ JESIENI !!!

 10. jedlnianin pisze:

  „Pan Kończyk co chwila składa zapytanie w formie udzielenia informacji publicznej w sprawach oczywistych, przepisów, ustaw, a ostatnio na temat kanalizacji. Wyjątkowa odporność na wiedzę ? czy złośliwość. Na temat kanalizacji ja osobiście oraz urząd powiedzieliśmy bardzo wiele, dostępne są projekty, umowy, i nikt nie ma wątpliwości oprócz pana Kończyka, który nie po raz pierwszy oszukuje mieszkańców na swoim portalu.”

  http://lesnowolski.blog.onet.pl/2013/09/19/redaktor-konczyk-pokazuje-szczyt-zlosliwosci-czy-glupoty/

 11. mathie pisze:

  @Św. Walnety – Skoro to sprawa dla prokuratora, to może prokurator zająłby się także tym: „Pan Kończyk co chwila składa zapytanie w formie udzielenia informacji publicznej w sprawach oczywistych, przepisów, ustaw, a ostatnio na temat kanalizacji” – dla porządku, to oczywiście jeden z ostatnich wpisów na blogu wójta.
  Czy to nie podobne naruszenie prawa i publiczne ujawnienie danych osobowych?

 12. jedlnianin pisze:

  W naszej gminie władza wprowadza podwójne standardy moralne. „By było naprawdę uczciwie”.

 13. Św. Walnety pisze:

  mnie nie obchodzi co sobie wójt pisze, tylko oceniam tę sytuację. Pan Kończyk może składa jako redaktor strony jedlnia.org.pl a potem na bazie odpowiedzi robi artykuły. Sam pan Kończyk się przyznał, że „złożyliśmy zapytanie do wójta” … w jakiejś tam sprawie. Więc się upublicznił z tym tematem. Nie można porównywać więc obu spraw.

 14. Św. Walnety pisze:

  ps. Oglądam sesję z Pionek. Wszędzie jest podobnie, więc mnie to jakoś nie oburza. Ktoś komuś czegoś nie załatwił i robi się dym. Radnemu Spasinskiemu podobno wójt nie załatwił pracy dla kuzynki żony więc Spasiński przeszedł do opozycji i robi dym. Taka polityka.

 15. Św. Walnety pisze:

  O chociażby tu: http://jedlnia.org.pl/2012/04/25/kolejne-zmiany-organizacyjne-w-urzedzie-gminy/ – „Kilka dni temu zapytaliśmy o to wójta Piotra Leśnowolskiego.” – jeszcze ta forma liczby mnogiej – „my”. Jak „my” papież, czy „my towarzysze”. Panu Kończykowi chyba bliżej do tych drugid 😀

 16. Św. Walnety pisze:

  I jeszcze jest taka różnica, że o panu Kończyku, który wcześniej upublicznił i ujawnił się, że składa zapytania w trybie informacji publicznej, wójt powiedział w sensie ogólnym, natomiast pani Pasek wywaliła, że pytania są „szkalujące” i że chodzi o pytania zadane rano. A może warto w takim razie upublicznić te pytania, czy są szkalujące, czy też ktoś histerycznie boi się upublicznienia odpowiedzi? Z resztą to kuriozalne jest, czym zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu. Chyba kontrola organu zewnętrznego tam się przyda, skoro w chwilę po złożeniu wniosku pani Pasek już wiedziała o tym. Czy cały oddział terenowy wspiera panią Pasek w jej działalności politycznej tak gorliwie jak to miało miejsce w piątek? Jeśli tak, to mechanizmy mają całkiem spore, bo jesteśmy rolniczą gminą. Czuje, że wyjdzie z tego niezła draka.

 17. Św. Walnety pisze:

  Po raz Pan Kończyk przyznaje publicznie, że informacje ma pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej: http://jedlnia.org.pl/2013/05/19/bombardowanie-sukcesem/
  „Część z podanych wyżej informacji udało się nam pozyskać w drodze wniosków o udzielenie informacji publicznej składanych w Urzędzie Gminy.” – pisze znowu w liczbie mnogiej. Czy portal jedlnia.org.pl też można coś zapytać w trybie informacji publicznej?

 18. Victoria pisze:

  Panie/i/ Walenty prowadzisz Pan
  ,,grę pólsłówek,czy to znaczy,,sra półgłówek”/bez obrazy/.
  I jak by powiedział prof.MIODEK
  miast wyjaśniać SPRAWĘ robimy WYCHODEK.
  Przekręty, przeinaczenia ,interpretacje własne,
  ludzie jednak myślą
  <<GDZIE ROZUMY CIASNE ? 🙂

 19. Victoria pisze:

  No to mamy następnego propagatora SUKCESU
  nawet jak go N I M A.Na blogu ,,rządowym” ,,OCZKO ”
  pisze:
  ,,ale nadal jesteśmy liderem”
  chyba prowadzimy swoją TABELE ” 🙂

  Trochę skromności.NAM STRZELAĆ nie KAZANO ale,,gorzkiej” prawdy nie chciano !!!
  ..
  WSPÓŁCZUJĘ.chociaż to marna pociecha.
  Ale to jednak drużyna Oczkowskiego jest na czele !!!
  Szkoda,że inaczej się nazywa/skąd my to znamy ?/

 20. Kibic pisze:

  Według tabeli portalu 90minut prowadzi Zwolenianka Zwoleń, a my jesteśmy na 3 miejscu. Ale to bez znaczenia, trzy drużyny mają po 21 punktów.

 21. Św. Walenty pisze:

  Dziwię się że redaktor toleruje takich heiterów jak Victoria czy mathie, Nic im się nie podoba. Komentują wszystko, nawet pod artykułami traktującymi o czym innym. Co ma Jodła do sesji? Nic nie ma. Mówię stanowcze NIE heiterom. Ten portal ma forum i tam można sobie zakładać dowolne temat. Ale wy lubicie obsrać każdego i z każdej przyczyny… 90 minut często nie potrafi policzyć dobrze bilansu bramek. 3 drużyny mają 21 punktów a jutro widzimy się o 16.00 na meczu pucharowym.

 22. Kibic pisze:

  90 minut bierze pod uwagę bilans meczów bezpośrednich przy tej samej liczbie punktów. Być może tak w tej lidze jest, że liczą się punkty, a potem bilans bezpośrednich spotkań.

 23. Victoria pisze:

  Owszem,to MY mamy rację.A wszystkie przepisy ,to my ustalamy.A co tam ,chociażby ECHO DNIA,które dzisiaj
  napisało inaczej.Także ROZPN.To my jesteśmy ,,PĘPKIEM
  tego kraju,świata i po co jakieś liczenie.Zresztą 2X2=5 😉
  Jodła mistrzem świata,jak śpiewa ,,pewien nasz kibic”
  ale dopiero w trzecim dniu ,,konsumpcji”.Więc,jeżeli :
  ,,każdemu wolno kochać” ,to i każdemu ,,WOLNO PLEŚĆ GŁUPOTY”.JA waszmości tej ,,przyjemności” nie ,,mogie”
  odmówić……….. BO DEMOKRACJE MOMY -jak śpiewał pewien ARTYSTA pokazując …….i z tego faktu,,go zapamiętaliśmy,jako artystę. NIETUZINKOWEGO ”
  Mnie też cieszą ZWYCIĘSTWA,a nie ,,MÓWIENIE o NICH .”
  Więc pokory ,pokory,bo bez niej nie ma Zwycięstwa.

 24. Victoria pisze:

  nazywając nas,, heiterami”widocznie się ,,podlizujesz”
  lub nie znasz znaczenia.Ja dziekuję,myślę,że mathie też.

 25. Św. Walenty pisze:

  Jesteś chorym hejterem. Współczuję:(

 26. Św. Walenty pisze:

  Wg. słownika: HEJTER – anonimowy lamus,który ukrywa się pod nickiem,dogryzając wszystkim,najczęściej ludziom popularnym.Swoimi postami zaśmiecają sieć.

 27. Victoria pisze:

  Prawdziwa Cnota krytyk się nie BOI.Chyba,że nie jest CNOTĄ,lecz BLAGĄ./chora prawda/.Mówienie prawdy i wskazywanie ,,przekłamań, przeinaczeń”może powodować
  takie ,,nerwowe tiki”.Prawda stale ma jedno znaczenie
  i jest to znaczenie pozytywne.

 28. Św. Walenty pisze:

  Nie ustawiaj mnie w roli adwokata władzy. Patrzę na to z boku i co widzę. To nie krytyka, tylko polowanie z nagonką prowadzone przez kilku awanturników i pieniaczy! Na forum pomyje hejterów. A w pytaniach o informacje publiczną i działaniach komisji rewizyjnej próba złapania w sidła przez wiecznie niezadowolonych spragnionych stołków partyjniaków. Szkoda, że Rzeczkowskiego tak nikt nie tropił za to jaki folwark sobie urządził. Wcale się nie dziwię, że poszli „drogą na ARiMR i PUP” skoro cały czas ich atakują bardzo brutalnie. Ile można dać się tłuc po głowie i nie reagować? Tym bardziej że zarzuty wobec władzy są śmieszne.

 29. Victoria pisze:

  Panie Walenty podejrzewam,że jesteś z obozu Władzy.
  Dlaczego tak sądzę?.Bo KŁAMIESZ I PRZEINACZASZ.
  Słowo które napisałeś,a ja do niego się odniosłem było :
  h e i t e r,co znaczy z niemieckiego: beztroski,pogodny.
  Ale następnie ZMANIPULOWAŁEŚ/przekręciłeś na słowo:
  H E J T E R.Więc jaką PRAWDĄ się posługujesz,tą trzecią
  ,,gó..o prawda” :).
  TAKA CNOTA jaką TY reprezentujesz jest godna/
  P A R A D Y B L A G I E R O W
  Więc gdzie RZYM ,gdzie KRYM ?
  BĄDZ ZDROWY…………..albo przynajmniej SYTY 🙂

 30. Victoria pisze:

  I ta zmiana nazwiska/nick/ z Św WALNETY na Św.Walenty
  upoważnia mnie /bez obrazy/ nazywać Waćpana śnięty –Walnięty co niniejszym z ,,radością heitera” czynię 🙂

 31. Św. Walenty pisze:

  Victoria= hejter. W dodatku łamie zasady netykiety bo obraża innych użytkowników. Oto „czołowy” komentator portalu…

 32. rejtan pisze:

  Do Redaktora tego portalu.

  Bardzo proszę o zamieszczenie na stronie pisma pana Wójta w sprawie radnej. Jest to możliwe.
  Przekonamy się czy jest to tylko zwykła podłość , czy też coś co godzi w dobre imię i winno być skierowane do prokuratury.

 33. Victoria pisze:

  Pański brak dokładności/manipulacja/ JĘZYKA
  powoduje,że zamiast UST pupy waść dotyka.
  No i dobrze,że z kimś waść się równa
  lecz zamiast PRAWDY dotykasz gó..a !!! 🙂
  Dalej nie będę polemizował
  tkwij w swej CNOCIE.niczym nieopierzony konował.:)
  Bo przecież i tak to niczego nie zmieni
  lecz PRAWDA doczeka swej JESIENI !!!

 34. Św. Walenty pisze:

  Właśnie jesteś czepiaczem Victorio. „i” pomyliłem z „j”, a ty już wierszyki na ten temat piszesz. HEJTER jesteś i tyle. Forum sfrustrowanych hejterów. W dodatku twoje myśli krążą wyłącznie w temacie [………]. Więc koniec polemiki.

 35. piątek pisze:

  a ja jestem bardzo rozczarowany wójtem, jako człowiekiem. to jednak zupełnie co innego, kiedy p. Kończyk czy p. Pasek zadają pytania dotyczące funkcjonowania gminy, a co innego, jeśli p. wójt „zadaje pytania” w miejscach pracy tych ludzi, które z gminą nie mają nic wspólnego. to właśnie jest bezwzględna walka o władzę i stanowisko. do czego jeszcze może dojść? dlaczego wójt tak bardzo walczy z krytyką i pytaniami? przecież to są elementy demokracji. Panie wójcie, takim zachowaniem sam pan sugeruje, że ma coś do ukrycia. Proszę odpowiedzieć na pytania, ustosunkować się merytorycznie do zarzutów, pokazać dokumenty i pokazać ludziom, którzy w Pana wierzą, że jest Pan godny ich zaufania!

 36. Victoria pisze:

  Tak to jest z ,,krótkim ogonkiem”,ale może jeszcze urośnie.
  Trzeba być dobrej myśli,albo coś do-,czepiać 🙂 TO tak do /śmichu/jak to w kabarecie lub na sesji bywa./Tak trzymać!

 37. .... pisze:

  Arimr i PUP mają bardzo dużo wspólnego z naszą gminą. A agencja szczególnie, bo 3 radnych którzy przez przypadek nagle przestali popierać wójta są rolnikami pobierającymi dopłaty… PUP jest utrzymywany z pieniędzy podatnika powiatu radomskiego. Warto się przyjrzeć czy wszystko tam funkcjonuje jak należy.

 38. piątek pisze:

  i powiedz jeszcze … , że nasz p. wójt, zupełnie bez osobistej urazy do niektórych pracowników tych urzędów, za to z troski o nasze podatki, postanowił przyjrzeć się, czy wszystko tam dobrze funkcjonuje…

 39. blogerr pisze:

  Może to i sposób. Teraz każdego kto ma inne zdanie niż ja będę atakował pismami na jego temat w jego miejscu pracy. A jak tam mnie będą mieli dosyć to zacznę atakować pismami miejsca pracy jego żony/męża a następnie dzieci, wnuków, ojców i matek a nawet babci.
  …przykład idzie chyba od palikota, który chciał piętnować swoich przeciwników

 40. lolo pisze:

  co ten walenty za glupoty pisze najlepiej zeby ludzie osadzili jest przy korycie to nic nierobi tylko obiecuje a ludzie wierza trzeba wojta zmienic

 41. lolo pisze:

  witam najlepiej sprawdzic dochody wojta gdzie te piniadze z uni sa na kanalizacje drogi no gdzie anie niewinych ludzi oczerniac lepszy wojt byl pan rzeczkowski piekna szkole wybudowal w natolinie a pan lesniewolski nawet glupiego mola nie umie zrobic na co taki wojt zeby gmine okrasc i zadluzyc ludzie niech wybiora

 42. olo pisze:

  Gminę okraść? To pomówienie i to bardzo bezczelne.

 43. POLAK pisze:

  Zawiść to choroba podobna do zazdrości, z tym że groźniejsza. Ludzie zawistni są groźni dla otoczenia i nie dopuszczają krytyki na swój temat. W Polsce mamy chorych na tę przypadłość niestety-polityków. To tylko wstęp, a teraz przykład Premier Tusk nie chce rozmawiać na temat zadłużenia kraju oficjalnego jak i ukrytego. Profesor Balecerowicz mówi o tym w radiu i telewizji. Postawił zegar odmierzający czas naszego zrównania się z Grecją ,Hiszpanią czy Portugalią. Zamach jak twierdzi wyżej wymieniony na OFE świadczy o tym najdobitniej co będzie dalej premier nie komentuje, bo on wie najlepiej . Każdy kto się temu sprzeciwi traci posadę- nawet byłby w stanie zlikwidować ministerstwo jeśli było by mu przeciwne. Ale wracajmy na własne podwórko-Gminy Jedlnia Letnisko. Choroba ta „zawieść” dopadła wójta Leśnowolskiego . Przykład idzie z góry. Na zebraniu ludności w Jedlni Letnisko zagarnął fundusz sołecki 23 tyś. Złoty pozbawiając ludzi swobodnego dysponowania funduszem który należy do mieszkańców .Zrobił to z wielkim zaangażowaniem przewodniczącego rady Chrzanowskiego. Na zebraniu znalazła się duża grupa towarzyszy z dawnych lat, no i przegłosowali, na niekorzyść mieszkańców którzy się tego nie spodziewali. Dodam „skromne” wynagrodzenie obu Panow jest półtora razy większe niż ten fundusz.
  To dlatego tak się zabijają o każdy grosz by dla nich starczyło jak najwięcej a o nagrodach nie wspominam jak się je załatwia i czemu służą. Wójt bierze kredyt 3,5 miliona za zgodą rady. Zostało rok do wyborów a tu nic nie zrobione w Jedlni-za wyjątkiem trochę koło własnego podwórka na ulicy nadrzecznej bo obaj włodarze tam mieszkają.
  Wójt Leśnowolski i Przewodniczący Rady Chrzanowski który był wnioskodawcą walczyli jak lwy. Ten drugi to gotów był się wykłócać co do swojej racji.
  Kolejna metoda wójta Leśnowolskiego to zastraszanie wykorzystując swoje stanowisko. Na ludzi którzy go nie popierają nasyła kontrole, piszę paszkwile a w bardziej delikatnych sprawach robi wywiady w miejscu ich zatrudnienia za pomocą swoich pracowników i urzędników. Uzyskane informacje przy pewnej obróbce prawnej posłużą do zastraszania ,upokorzenia a nawet utraty pracy. Zebranymi wiadomościami i za zgodą zainteresowanych podzieliłem się ze specjalnymi służbami państwowymi w Warszawie. Co będzie dalej zobaczymy . Choroba wcześnie wykryta jest uleczalna-bo w kampanii wyborczej Leśnowolski tak pięknie mówił że on nie przyszedł po pieniądze i władzę- NO TO PO CO ?

 44. Victoria pisze:

  P.MAĆKU – wcześniej coś napisałem o postępowaniu
  na sesji.Jest taki mały,,samouczek”.Co prawda,on Pana
  ,,nie zmieni,ani nie nauczy :co w życiu jest najważniejsze”

  Cyt: Chyba,że jest taka zasada:
  ,,Trochę z Bogiem ,trochę z diabłem,bo to tak wypada ”

  Ile z tego DOBRA dla Jedlni,a ile dla siebie.Zresztą GŁOSOWANIEM ,,ZA POŻYCZKĄ” wszystko co Pan mówił
  ,,beznamiętnie zaprzepaścił”.Człowiek winien mieć tzw.
  CREDO życiowe ,w religii jest to dziesięć ,,przykazań”.
  Przypominam,sobie,,Murziłkę”.Ten swoisty samouczek,co
  prawda nie nauczył mnie,,niechcianego JAZYKA”,ale jednak
  dał podstawy ,czyli fundament.Rodzi się pytanie:
  ,,Co jest Pańskim fundamentem”.Dalsze takie lawirowanie,nie wróży Panu sukcesów,a tym bardziej
  Jedlni.Szkoda,bo jest Pan młody i powinien być tzw.ROZWOJOWY.No i darzę Pana sympatią,od tego głosowania z ,,dużą rezerwą”!Ale lepiej póżno niż wcale
  ,,wejść,na właściwą ścieżkę” bez ,,LAWIROWANIA ”

  Życzę znalezienia,,,TEJ WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI”

 45. :* pisze:

  @POLAKU twój komentarz jest stekiem kłamstw i półprawd. Nie dziw się potem, że ktoś się tym kłamstwom sprzeciwi i będzie chciał ustalenia kim jesteś.

 46. Victoria pisze:

  To że zaoszczędzą ludzię 1zł/godz na przedszkolu ZAPŁACĄ z NAWIĄZKĄ % od POŻYCZKI na spłatę wcześniejszej pożyczki. Więc ile w TYM DOBRA dla JEDLNI
  i ich mieszkańców ,a ile w tym PIJARU własnego P.Maćku ?

 47. mieszkaniec J. pisze:

  @ Polak i inni – analizując i podejmując decyzje w sprawie OFE, moim zdaniem każdy zainteresowany winien dokładnie zapoznać się z zaistniałą sytuacją. Temat jest bardzo istotny dla przyszłych emerytów więc dobrze jest poznać różne wypowiedzi naukowców, praktyków, polityków etc.
  Proponuję, wysłuchanie – link
  http://www.tvn24.pl/inny-punkt-widzenia,37,m/leokadia-oreziak,332370.html

 48. mathie pisze:

  Widać, że ulubionym zajęciem pana Jerzego Chrzanowskiego jest publiczne kompromitowanie się, a temu nie ma końca. To, co pan przewodniczący wypisuje na swoim blogu woła o pomstę do nieba!

  1. Cytat: „[…]bo to zadaniem Komisji jest ocena materiałów pierwotnych (faktur, umów), natomiast Urząd może okazać w każdej chwili wszystkie dokumenty oryginalne, celem oceny ich przez Komisję i takie dokumenty czekały na członków Komisji 23 września w poniedziałek, o godz. 8.00”.
  Czyli tak kartka, która była przerzucana między radnymi a sekretarz, co widać na filmie z komisji rewizyjnej to wszystkie faktury i umowy? Ja tam nie widziałem żadnych przygotowanych segregatorów czy innych teczek z dokumentami nieprzetworzonymi, więc jest to kolejne kłamstwo, albo celowa próba wprowadzenia w błąd!

  2. Kolejny raz pan Chrzanowski wraca do schematu „pobierania diety bez dyżurowania”, nie warto nawet się odnosić do tego. Ale dla mnie ktoś, kto ciągle na merytoryczne argumenty odpowiada personalnymi zarzutami (a to dieta, a to konsultacje w sprawie nawozu), sam daje najlepszy przykład, jak małym jest człowiekiem. A warto dodać, że pojawiające się wcześniej komentarze, choćby tutaj, o podobnej treści, też mogą sugerować, kto za nimi stał…

  3. Kolejny przykład potwierdza u pana Chrzanowskiego całkowitą nieznajomość, co nie jest niczym nowym, podstawowych przepisów. Ja nie wiem, jak wyglądają „standardy urzędowe” pisma. Art. 222 KPA wyraźnie stwierdza, że decydującą rolę ma treść pisma, a nie jego forma. Ponadto §19 Statutu Gminy stwierdza, że to przewodniczący reprezentuje RG na zewnątrz, także w stosunku do UG. A §40 i §41 tegoż Statutu stwierdzają, że wszelkie zapytania radnych kierowane do wójta, są składane na ręce przewodniczącego RG. Reasumując nieznajomość przepisów przez pana Chrzanowskiego jest wręcz porażająca, nie wiem nawet czy może on należycie wykonywać swoje obowiązki, skoro w takim stopniu nie zna przepisów!

  4. Co do ” bezprawnego ujawnienie” wniosku o informację publiczną chyba już wszystko zostało powiedziane. Doskonale widać podwójną moralność Chrzanowskiego i Leśnowolskiego. Kiedy ktoś ujawnia, że ten ostatni złożył wniosek, to trzeba pokazać święte oburzenie. Ale jeśli wójt ujawnia takie same informacje na swoim blogu, to wszystko jest w porządku.

  Krótko mówiąc arogancja i obłuda tej władzy w pełnej krasie. Dobrze, że dzięki takim obłudnym tekstom zmniejszają się szanse wyborcze tego zakłamanego towarzystwa!

 49. Droga Viktorio, PIJARU w tym wszystkim nie ma. Radnym jak i Wójtem jest się dla ludzi, oni nas po to wybierają abyśmy byli ich przedstawicielami. Nie zawsze decyzje podejmowane przez nas podczas sesji każdemu się podobają.
  Osobiście nie lawirowałem lecz głosowałem według własnego sumienia na tej sesji.
  Za pewnie chodzi o kredyt dlaczego byłem za a nie przeciw. I tu kilka słów wyjaśnień których zabrakło na sesji w ramach wytłumaczenia po co kredyt.
  Mianowicie jeżeli Rada Gminy nie podjęła by uchwały w związku z kredytem wszystkie zobowiązania które obecnie są Gmina by musiała pokrywać z dochodów własnych. A gdzie inwestycje takie jak budowa np. kanalizacji, budowa dróg. Logiczne to jest, że by ich nie było, bo i z czego jak większość dochodów poszła by na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych do dnia dzisiejszego.
  Złem koniecznym jest więc wzięcie kredytu który jednocześnie będzie spłacał poprzednie zobowiązania bez konieczności rezygnacji z inwestycji. Przysłowiowo nazywa się to rolowanie kredytów.
  Jeżeli nadal ktoś nie rozumie wytłumaczę to tak.
  Mam kredyt w banku który muszę szybko spłacić jednocześnie chcę kupić samochód.
  Albo biorę następny kredyt aby spłacić poprzedni i kupuję samochód z pieniędzy które zarabiam, albo nie biorę kredytu i spłacam poprzednie zobowiązanie z środków które zarabiam a samochodu nie mam.
  Łatwiej się nie da.
  Mam nadzieję że rozjaśniłem w/w sprawę.

 50. niezależna pisze:

  dla Pana Wójta i urzedników Gminy kolejnym już sprawdzianem „sprawności w działaniu na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców” będzie pozyskanie środków na budowę kanalizacji w naszej gminie.Nabór wniosków ogłoszono w dniach od 21 pażdziernika do 31 grudnia 2013r.Do wykorzystania jest 150 mln euro.Ostatnie podejscie po dofinansowanie było co najmniej nieudane pomimo zwołania w tym celu specjanej sesji Rady Gminy,więc może tym razem będzie więcej czasu na poprawne przygotowanie wniosku, pod warunkiem , że Urząd potrafi poprawnie go sporzadzić . Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% wartosci wydatków, więc może warto sięgnąć po dofinansowanie. Są to duże pieniądze i warto monitorować działanie Pana Wojta w tej sprawie.

 51. Św. Waletnty pisze:

  O i odezwał się hejter mathie:)

  Słuchaj uchem a nie brzuchem… Sekretarz gminy powiedziała jasno na filmie, że w każdej chwili Urząd przynosi wszystko co chcą z wyjątkiem przetworzonych informacji. (a więc zonk)

  Mnie pobieranie diety i nie robienie nic oburza. Ciebie nie, no cóż – podwójna moralność internetowego krzykacza-pieniacza. (drugi zonk)

  Pisma nie znam. Trzeba by było zobaczyć jak pismo pana Spasińskiego wyglądało, bym mógł się na nie wypowiedzieć. Co innego KPA, a co innego logika. Może jej brak w tym piśmie. Nie wiem. To jest z resztą nie istotne. Chrzanowskiego atakowali to i on zaatakował. Nic w tym złego nie wiedzę. (zonk trzeci, bo wymądrzasz się na temat rzeczy o ktorych nie masz zielonego pojęcia)

  Chyba ci już wypunktowałem kilka razy że p.Kończyk sam obwieścił światu to, że zadaje pytania do wójta, zanim Leśnowolski napisał na blogu, ża Kończyk zadaje. Redaktor jedlnia.org.pl się tym szczycił i chwalił paru krotnie na tej stronie. A może Leśnowolski nie chciał tego ujawniać? Niektórzy pracownicy Armir w Radomiu prawdopodobnie złamali ustawę o danych osobowych. Jak tego nie rozumiesz, to mnie jakoś nie dziwi. Inteligencją to ty chłopie/babo nie grzeszysz! Czwarty zonk!

  Mathie=hejter!

 52. Victoria pisze:

  Aie ten kupiony ,,notabene na kredyt” samochód da ZYSKU ?

  Spłacanie kredytu kredytem jest opłacalne;
  -jeśli powstałe w ten sposób ,,środki” stworzą żródło
  wytwarzające dobra,których sprzedaż będzie żródłem dochodu/sprzedaż dóbr wytworzonych,lub aktywizacja produkcji lub usług/
  Natomiast P.Macku kupno samochodu aby sobie pojeżdzić,czy tez zorganizowanie np.zabawy sylwestrowej
  jest tylko ,,nierozważnym kredytem”
  Polecam ,do przeczytania,ale nie polecam do stosowania.
  1
  Wzięli kredyt jedli ,pili i bawili
  a długi dla wnuczków w spadku zostawili 🙂
  2
  Ale co użyli, to użyli
  a wraz z wspomnieniami wnuczków pogrążyli.!!!
  3
  I tak wnuczka gnębi teraz brak ,,MAMONY”
  nic ,to ,,WAŻNE, że DZIADEK żył ZADOWOLONY ”
  4
  Jest,to Solidarność międzypokoleniowa
  mówił że ma ,,DOBRA”- lecz to tylko słowa !!!
  5
  Cóż warte są słowa, co za niech się kupi ?
  słuchałem BAJEK dziadka,ale byłem głupi 🙂

  Pożyjemy,zobaczymy.

 53. wyborca pisze:

  a co ten święty taki obrażalski, zaraz do każdego z pyskiem wyskakuje a może to znany nam pieniacz jaśnie nam panujący co to nie przyjmuje żadnej krytyki, osobiście uważam że jak ktoś jest prawdziwym wieśniakiem (nie obrażając ludzi ze wsi) to zostanie do końca życia.

 54. Były wyborca pana L. pisze:

  Pewnie Św. Walenty (czy jak mu tam się literki przestawią) też nazwie mnie hejterem ale wydaje mi się, że w całej historii z arimrem Walenty celowo pomija się istotę problemu. Chciałbym wiedzieć, jakimi motywacjami kierował się wójt, składając zapytania dotyczące członka komisji rewizyjnej w jego miejscu pracy kilka dni posiedzeniu tejże komisji, podczas której wójt nie zechciał poddać się jej kontroli. I czy oburzanie się na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy nie jest zwykłą zasłoną dymną mającą ukryć prawdziwe intencje wnioskodawcy tj. próbę zastraszenia członków komisji rewizyjnej, której praca jest solą w oku wójta, czego przykładem były wpisy naszego włodarza na blogu? Może nasz pan wójt ujawni (ma takie prawo), o co pytał w przypadku pani Pasek. Wtedy moglibyśmy stwierdzić jakie miał intencje.

 55. Victoria pisze:

  Analizując wpisy,, Świętego” należy wysnuć wniosek,ze jest to człowiek posiadający następujące cechy b. rzadko razem występujące jako naczelne i równoważne:
  -mitoman
  -samochwała
  -egoista
  -zakompleksiony/świadczy brak samokrytycyzmu/
  -uczulony na własne ,,ego”,a więc żądny władzy -despota,a więc ,,co nie co niebezpieczny
  -osobnik bardzo nerwowy
  -mściwy
  -nick,,święty’,też podkreśla w/wym cechy charakteru
  „Historia,niestety już nam ukazała takich ,,nadludzi”
  takie cechy posiadamy wszyscy,ale bardzo rzadko razem,wystarczy dobrze się rozejrzeć wokół siebie.

 56. małgośka pisze:

  Ja też chciałabym wiedzieć, jakimi motywacjami kierował się wójt, składając zapytania dotyczące członka komisji rewizyjnej w jego miejscu pracy. Żenada żeby takie rzeczy robić. To zachowanie ma swoją nazwę. Jeżeli wójt nie wyjaśni tej sprawy to niestety tym razem podczas wyborów nie dostanie już mojego głosu ani głosu mojej rodziny.

 57. Św. Walenty pisze:

  Ty „analityku” chyba nie wiesz co piszesz. Hejter jesteś bo nawet nie tolerujesz że ktoś może mieć inny pogląd niż Ty, Żadnej z powyższych cech nie można mi zarzucić na podstawie kilku komentarzy. Nawet nie bronię władzy, tylko wyśmiewam się z kilku hejterów, że kompletnie nie mają racji. Mathie – hejter pisze kłamstwa lub półprawdy, victoria – hejter pisze bzdury, bzdety i fantasmagorie. Czy hejterstwo się leczy? Jeśli tak to do lekarza marsz!

 58. Św. Walenty pisze:

  Panie redaktorze. Użytkownik Victoria notorycznie łamie zasady netykiety – konkretnie punkty 5 i 8. Dlaczego ja jestem „oceniany” przez Victorie. Artykuł jest o sesji. Zezwalając na publikację tego komentarza, w której użytkownik nie odnosi się do moich komentarzy, tylko przedstawia jakąś pokraczną i przecież nienaukową analizę, doprowadza pan do obniżenia poziomu dyskusji na forum. Czyli nie lubi pan nie tylko władzy, ale też i każdego kto nawet neutralnie sie o niej wyrazi? Uważam, że ostatni komentarz Victori nie powinien mieć miejsca.

 59. Victoria pisze:

  Wiem,że każdy człowiek jest ułomny
  ale mało jest ludzi ,którzy Cel mają niezłomny.
  Szkoda,że to są to tylko niektórzy
  tylko dlaczego ich Prawda tak panicznie ,,BURZY”
  Chociaż dowartościowujesz się przydomkiem ,,święty”
  można by mówić ,,o wyższych uczuciach” choć jesteś nadęty.
  Każdy człowiek ma różne przywary
  ja się nie obrażam,że ,,jestem biedny i stary”
  Bo taki już jest ,,los narodu polskiego”
  że nie mamy szczęścia do ,,WODZA KOMPLETNEGO ”
  Każdy z nich miał ,,różne przywary”
  wiele OBIECANEK – temat ten jest już STARY!!!

 60. duszan pisze:

  Konstatując: Jedyną osobą godną zaufania na tej stronie, która wykłada nam tu PRAWDĘ OBJAWIONĄ jest (nie) św. Walenty. (Pomijając nick, który dla mnie jest objawem megalomanii) To osoba, która precyzyjnie szufladkuje ludzi, wie kto jest hejterem, a kto nie… Sądząc po butnych wypowiedziach to człowiek pokroju naszych miejscowych WŁADZ!!! Apeluję do Ciebie: NIE IDŹ TĄ DROGĄ!!!

 61. rejtan pisze:

  Panie Walenty , czy też Walnięty,
  w rządzeniu liczy się skuteczność i styl rządzenia. W przypadku tej władzy od początku rzuciła się w oczy megalomania i zadęcie. Ale okazało się , że był to dopiero początek. Teraz , po dwóch latach , doszła walka z ludźmi , a nie z ich poglądami. Jest w jak w IV RP. Knucie, nasyłanie ludzi, paszkwile, wywiady środowiskowe. Co będzie dalej?
  Czy za chwię nie okarze się , że tworzona będzie bojówka gminna? Nie udało się podpiąć pod kibiców Jodły, bo wyśmiewają Pana L., to trzeba będzie innych środków do zastraszania? Jakieś inicjatywy lokalne dla aktywnych?

  Panie Walenty lub Walnięty , bo nie wiem jak jest naprawdę? To przekracza już Mrożka, To powinno juz wzbudzić zainteresowanie odpowiednich organów.

 62. Św. Walenty pisze:

  Czy jak myślisz, że ciebie rejtanie nazwę „walnięty” to się lepiej poczuję. Otóż nie, ale ty widzę czujesz się lepiej… Jak rozwalam was moimi kontrargumentami, to stosujecie atak personalny, chamski i do tego moralność Kalego. Hejteriada na całego ze strony kilku frustratów.

  Na władze można nasyłać prokuraturę, policję, itd, natomiast odwrotnie to grzech. Szkoda, że świętoszki co tak szukają haków na wójta, sami nie są tacy święci… Moim zdaniem Leśnowolski jest skuteczny i mam nadzieję, że przez najbliższy rok zrobi jeszcze sporo. Tylko chodzi wam o to, żeby nic nie zrobił, bo zasypujecie go papierkami i paszkwilami. Policja czy prokuratura się śmieją, a wy dalej piszcie. Tyle rabanu zrobiliście o ulicę Piłsudskiego. Dzięki Leśnowolskiemu ta ulica porządnie wygląda. Wy wolelibyście żeby był syf dalej. A świętoszki poszły naskarżyć na policję. Nienawiść, zazdrość to prawdziwe oblicze internetowych hejterów i niespełnionych radnych.

 63. rejtan pisze:

  Nie dostrzegasz świętusiu swoich ataków personalnych? Na tej stronie zaatakowałeś wszystkich personalnie. To idealnie pasuje do metod obecnej władzy gminnej. Jakoś tak chyba nazywasz się na L. lub Ch. ? Jak Kali kraść , to dobrze , jak Kalemu kraść , to źle.
  Zwracam uwagę , że w tej gmienie brakuje jeszcze bojówek faszystowskich i niektórzy mieliby ochotę takie utworzyć?

 64. Victoria pisze:

  Jeśli Panie .święty takich CECH nie posiada/sz/
  NIKT waści Nie POZNA :),nie bój się sąsiada

  Sąsiad jak to sąsiad,nie każdy się spowiada
  Ale każdy SĄSIAD plotki ROZPOWIADA

  Chyba ,żeś człek powszechnie ZNANY
  wtedy po swych ZASŁUGACH będziesz rozpoznany 🙂

  Przecież mocno pracujemy,będą i zasługi
  tak było poprzednio,więc teraz ROLUJEMY DŁUGI 🙂

  Lecz teraz goni nas SUKCES za SUKCESEM
  jak,nie będzie wyjścia ,zawrzemy ,,PAKT z BIESEM ”

  Tak jak Twardowski poświęcamy TWARZE
  a jak się nie uda ,,padniem na ołtarze”

 65. Św. Walenty pisze:

  Nie trzeba się nazywać L, Ch itd, by być oburzonym na hejterstwo tu uprawiane. Władze oceniam obiektywnie, jak mi się coś nie spodoba to napiszę. Też nikogo nie atakowałem personalnie, jak nie potrafisz czytać i rozumieć tego co czytasz to nie mój problem… Taki hejter mathie chowa się jak mysz pod miotłą jak wypunktowałem jego „argumenty”. Nie macie racji, tylko przemawia za paroma hejterami tutaj zwykła zawiść. Pewnie też i piszą ci co nagrody pobierali, więc że zacytuję klasyczkę także przemawia za wami „mściwość”. Nie warto oczywiście dyskutować, bo ta dyskusja z hejterami nie ma sensu. Ale czasem się odezwę jak przeczytam jakąś głupotę hejterską. Św. Walenty to patron miłości, więc więcej miłości Wam życzę, a nie nienawiści, zazdrości i zawiści.

 66. duszan pisze:

  @św. Walenty – zastanów się co Ty piszesz… Wójt czy przewodniczący rady gminy zostali wybrani w demokratycznych wyborach i obowiązkiem każdego obywatela naszej społeczności jest „patrzenie im na ręce” lub jak to określiłeś „szukanie haków”, bo w ten sposób szukamy odpowiedzi czy ci ludzie nadają się na swoje stanowiska… Mieszkańcy zdecydują w kolejnych wyborach czy ta władza jest dobra czy nie… Jeśli natomiast wójt szuka haków na swoich współpracowników lub kogokolwiek to jest to nadużycie władzy, obojętnie czy robi to jako Wójt czy osoba prywatna.
  Sam głosowałem zarówno na L. jak i Ch. i powiem że zaczynam powoli tego żałować… Tu się tworzy jakiś PRYWATNY FOLWARK pana wójta! Powrót mrocznych czasów Rz. jest bliski…
  I cały czas jestem zdania, że jesteś (św. Walenty) człowiekiem obecnej władzy…

 67. Św. Walenty pisze:

  Trzeba patrzyć na ręce wszystkim, nie tylko dwóm osobom. Zresztą Chrzanowski pisał wiele razy na blogu że nie jest władzą i nie ma wpływu na wójta. I zapewniam cię Duszanie że nie jestem człowiekiem ani tej, ani poprzedniej ani przyszłej władzy!!!

 68. mathie pisze:

  @św. Walenty Nigdzie się nie chowam, akurat chwilę mnie nie było, poza tym nie chcę mi się dyskutować na takim poziomie, z osobą, która nie przyjmuje racjonalnych argumentów. Ale ten jeden, ostatni raz zrobię wyjątek.

  1. To pan Chrzanowski napisał, że dokumenty czekały na komisję. Nie obchodzi mnie co mówiła sekretarz, bo jak było widać chodzi ona na pasku wójta. Skoro dokumenty były gdzieś w gabinetach, to były tam, gdzie są zazwyczaj, a nie były przygotowane do pracy dla komisji. Skoro przewodniczący napisał, że dokumenty czekały, to najzwyczajniej w świecie kłamie, nie pierwszy raz zresztą! A ja odnosiłem się do słów Chrzanowskiego, a nie sekretarz (sam czytaj ze zrozumieniem!!!).

  2. „Mnie pobieranie diety i nie robienie nic oburza. Ciebie nie, no cóż – podwójna moralność internetowego krzykacza-pieniacza. (drugi zonk)”. W ten sposób kilka miesięcy temu pan Chrzanowski zaatakował radnego Tadeusza Kuropieskę, ale chyba niespecjalnie mu się to udało, bo ludzie mają całkiem inne zdanie o pracy pana radnego, ale widać ten motyw nadal panu Chrzanowskiemu bardzo pasuje. Zresztą sam przewodniczący pisze tak: „[…]wiceprzewodniczący Tadeusz Kuropieska, który przychodzi na niektóre posiedzenia Komisji i aktywnie się na nich udziela”. I nie rozumiem, jak można jednocześnie aktywnie się udzielać i nic nie robić? Dla mnie jest to niepojęte i chyba ktoś tak twierdzący nadaję się do specjalistycznego leczenia… A diety bierze się za pracę, jak widać efektywną, radnego, a nie za dyżury w biurze RG, który to obowiązek należy wyłącznie do przewodniczącego! Także nie żaden zonk, a co najwyżej kapiszon i to przemoczony!

  3. Jeżeli ja składam jakiś wniosek do jakiegokolwiek urzędu, to mogę rozpowiadać o tym fakcie komu chcę i w jakikolwiek sposób chcę, nawet publicznie, bo jestem dysponentem tej wiedzy i stroną postępowania. Natomiast urząd nie może takich informacji potwierdzać i jest zobowiązany wyłącznie do bezstronnego załatwienia sprawy i tyle, a już szczególnej ochronie powinny podlegać dane osobowe. W przeciwnym wypadku podważa się zaufanie obywateli do urzędu. Jeżeli składam do sądu pozew o rozwód, to mogę o tym mówić komu chcę i jak chcę, ale paranoją byłoby, gdyby sąd w tej sprawie potwierdzał albo przeczył jakimś informacjom, nawet pochodzącym ode mnie, po prostu ma milczeć i załatwić sprawę! To tak na chłopski rozum. W tej konkretnej sytuacji według mnie decydujące jest to, że blog, na którym pan Leśnowolski ujawnił poufne informacje, nie jest jego prywatnym blogiem, ale blogiem wójta gminy Jedlnia-Letnisko, jak możemy przeczytać w tytule, dlatego tego typu informacje nie powinny się były tam pojawić i tyle. Także kolejny kapiszon.

  Boję się o Twoją kondycję psychiczną, więc dalej dam sobie spokój, bo szkoda czasu mojego, Twojego i wszystkich, którzy będą chcieli to czytać…

 69. mathie pisze:

  A i znowu ośmieszasz Chrzanowskiego, on zresztą sam się ośmiesza, pisząc, że nie jest władzą. A ostanie swoje oświadczenie zaczął tak: „Władze Gminy Jedlnia-Letnisko wyrażają swoje oburzenie postępowaniem „sędziego” podczas meczu Jodła Jedlnia – Wulkan Zakrzew.[…]Podpisali: Przewodniczący Rady Gminy

  Jerzy Chrzanowski”

  Ludzie nie są idiotami, więc ich nimi nie róbcie!!!

 70. Św. Walenty pisze:

  Mathie – chory z nienawiści hejter. Żółć spływa po klawiaturze. Myślę, że to jest uleczalne…

 71. Victoria pisze:

  1
  Widać,że wszystkie nasze rzeczowe argumenty
  są mało klarowne by zrozumiał człowiek ,,święty”
  2
  Warto będzie ściągnąć papugę von Nogaja
  jak to nie pomoże pozostaną jaja .
  3
  Można wcierać w czoło ,można jeść na twardo
  jak ,,przyjadą oni”;te długie rękawy zawiążą na supeł,zakończą kokardą, 🙂

 72. ona pisze:

  Pan mathie chyba jest kumplem pana Kuropieski, albo kimś jego bliskim. Szkoda tylko że nie był pan na zebraniu sołeckim w Siczkach, to by pan zobaczył co ludzie sądzą o panu Kuropiesce. Jeszcze trochę i zostałby wyprowadzony z zebrania. Wstyd za takiego radnego.

 73. MTZ pisze:

  Na całe szczęście w PL mamy demokrację, to jaki jest Leśnowolski zweryfikują wybory, więc cała wasza dyskusja nie ma trochę sensu bo nikt (tak myślę) nie ma zamiaru słuchać ani Victorii ani mathie ani Św Walentego. Każdy sam oceni ile zostało zrobione i czy mu się to podoba. Ktoś tam wyżej chyba lolo napisał, że Dariusz był lepszym wójtem, no to to jest już chyba żart godny jakiejś nagrody, nooo sory ale chyba po pijanemu nie byłbym w stanie wysnuć tak głupiej teorii. Moim zdaniem Jedlnia się zmieniła i to na dobre, chyba nikt normalny nie oczekiwał cudów wiedząc w jakim stanie jest gmina. Jeśli chodzi o spór między radnymi z opozycji a wójtem myślę że to raczej normalne, tak jest chyba wszędzie, więc ta walka mnie nie interesuje bo zakładam że radni i wójt chcą dobrze dla gminy.

 74. Victoria pisze:

  Takich nam myślących trzeba,nie tylko ,,GAWIEDZI”
  co tylko podsłuchują,jak kłócą się sąsiedzi.

  Moje wypociny,często kontrowersje
  spełnią swoje funkcje wywołując awersje.

  Po szale awersji przyjdzie wk……..nie
  więc się zastanowisz jakie to znaczenie ?

  Gdzie jest tu PRAWDA,gdzie tylko pozory
  czy to złośliwość,bom do krytyki skory .

  A może skierujesz swe myśli:,,co u nas zrobiono”
  czy to ,,szczyt możliwości”,może coś ,,SKNOCONO”

  Jak to robią inni ,chociażby sąsiednie GMINY
  Czemu u nas SŁABO,GDZIE TKWIĄ PRZYCZYNY ?

  Jeśli już powstanie,,KONKRETNA DIAGNOZA”
  wtedy się zastanowimy:czy przysługuje Wójtowi KOZA.

  Więc,myślmy,dyskutujmy,miejmy swoje zdanie
  może Wójt uruchomi gorącą linię: DO WÓJTA MAM PYTANIE !!!

  No i Wójt będzie skory do odpowiedzi
  krótko i treściwie,tak jak przy spowiedzi 🙂

  Tego NIE WYMYŚLIŁEM,tylko wziąłem od innych WZORCE
  to już FUNKCJONUJE OD MORZA PO GORCE

 75. mieszkaniec J. pisze:

  @ MTZ – Widać z Twojego wpisu, że jesteś inteligentny. Co prawda ja nie jestem erudytą jednak widzę, że wyciągasz odmienne wnioski od rzeczywistości. Wynika z tego, że Twoja wiedza z tematów jakie poruszyłeś jest mała. Chętnie bym z Tobą polemizował, przedstawił fakty, ale Twój stosunek do forum cyt. „… cała wasza dyskusja nie ma trochę sensu…..” zamyka drogę na dyskusję. Siłą rzeczy szkoda Twojego i mojego czasu – namawiam jednak do tego forum.

 76. Victoria pisze:

  Nasz Pan Radny, mając przez(….) WSKAZANE DROGI
  zaczął grzebać w Gożdzie,za NIC mając ,,PROGI ” 🙂

  Progi dobrego tonu ,czy też PRZYZWOITOŚCI
  przecież u nas ,tyle spraw,,nie spełnia RADOŚCI”!!!

  To inna Gmina,kto inny ,,NAPEŁNIA KORYTA”
  zajmij się WAŚĆ JEDLNIĄ,wtedy będziem ,,KWITA”

  Nam nie jest potrzebna ,,następna wojna”teraz międzygminna
  natomiast z sąsiadami ZGODA być POWINNA !!!

  U nas ,,na sesji” Wójt też nie odpowiada/nie tylko/
  nawet na ,,Pańskie ” pytania,CZEMU WTEDY PAN nie GADA 🙂

  Więc,gdzie jest tu ,,racjonalne działanie”
  może są ,,inne przyczyny”,a może ,,PŁYWANIE ” 🙂

  TAK NIEWIELE TRZEBA BY BYĆ PRZYZWOITYM
  ,,KROPLĘ PRZYZWOITOŚCI „aby NIE BYĆ,,ZMYTYM „

 77. A co żeś wszechwiedząca Victorio zrobiła dla naszej (swojej) Gminy,
  jak na ten moment wiele potrafisz powiedzieć.
  Ja przynajmniej coś robię i publiczne to głoszę,
  a ty z ukrycia pod nickiem wielce tu nie wnosisz.
  Lecz z tego pisania nic ci nie wychodzi,
  zbędne pytania tu dajesz, trudno czasami rozumieć.
  Radzę wsiąść się do pracy, pomóż, zróbmy coś wspólnie,
  zamiast jątrzyć językiem i wprowadzać w błędy.
  Działać trzeba u nas ale i też obok,
  dla wspólnej równowagi i nie tylko u nas.

 78. Victoria pisze:

  Z tym rozumieniem,to jest tak jak z życiem:
  NIE KAŻDY ROZUMIE,a jednak żyje.
  Jeśli natomiast, chodzi o tzw.OSOBY PUBLICZNE,to rozumienie życia jest niezbędne!!!.
  Tylko,że wsadzanie kija w UL pod nazwą GÓZD,jest
  nie tylko zbędne a wręcz szkodliwe np: dla Związku GMIN.
  Tyle jest u nas do zrobienia cyt:……czemu wtedy Pan nie gada?
  Np.co z 28 sesją-czy ona jest ważna,czy po prostu się zabawiliście za nasze podatki ?
  A ,,szklane domy”- to już było przerabiane .
  To Wy RADNI powinniście likwidować ,,NONSENSY”
  Nasuwa mi się stara przypowieść,w sam raz pasująca do tej sytuacji:
  WIDZĘ U KOGOŚ POD LASEM,A NIE WIDZĘ U SIEBIE POD NOSEM 🙂
  A na temat pomocy i : pomagam oczyszczając :
  NIEDOWIDZĄCE OCZY !!!
  Życzę JASNOŚCI i prostej ścieżki w strumieniu światła PRAWDY.

 79. nauczycielka pisze:

  Jestem zażenowana, że radny Maciej Frączek, który jest przewodniczącym komisji OŚWIATY (sic!) sadzi błędy ortograficzne i to nie pierwszy raz. „Radzę wsiąść się do pracy” – ja bym panu radziła wsiąść do pociągu byle jakiego, bo to wstyd!!! Przyznał Pan w komentarzach na blogu u siebie, że kilka lat nie potrafił zdać matury. Rozumiem, że w tym roku jakoś wyszło? Może czas się douczyć samemu, żeby potem pouczać innych? W tym radnych w Goździe… Zaczęłam mieć obawy, czy nie jest Pan jedną z tych porażek edukacyjnych naszej szkoły… Kto Pana uczył języka, tak pytam z ciekawości?

 80. ??? pisze:

  A czemu radny Frączek nie działa w Radomiu, albo w Pionkach, tam nie ma nagród? Czy może ma to coś wspólnego z tym, że gminy Jedlnia i Gózd są w jednym okręgu wyborczym do rady powiatu? Kampania już się rozpoczyna?

 81. Droga nauczycielko widzę że obserwujesz mnie i za to tobie dziękuję.
  Błąd ortograficzny – błąd polegający na napisaniu wyrazu lub wyrażenia w sposób niezgodny z obowiązującą normą ortograficzną.
  Osobiście tu nie widzę błędu lecz źle dobrany wyraz, jak Pan/Pani ma trochę pojęcia o obsłudze komputera to wie, że obecne przeglądarki w przypadku wpisania błędnego wyrazu poprawiają jego, mój błąd że tego nie wychwyciłem lecz pisałem dalej, alfą i omegą nie jestem.
  W polemikę z drogim/ą Pan/Panią dalej nie będę wchodził, rozmawiajmy o konkretach a nie na szukaniu błędów, które polegają tylko na odchodzeniu od tematu, przysłowiowym wyprowadzaniu z równowagi.
  Dziękuję, to tyle.
  Tak dla wyjaśnienia, nie miałem czasu podchodzić wcześniej do matury, byłem zbyt zajęty rozwojem swojej firmy.