Sesja została zerwana, opozycja wyszła z sali [film]

Dzisiejsza sesja Rady Gminy została przerwana z powodu braku kworum. Radni opozycyjni opuścili posiedzenie po tym jak wójt Piotr Leśnowolski nie zgodził się na umieszczenie w porządku obrad czterech dodatkowych punktów, w tym wniosku o odwołanie Jerzego Chrzanowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Godzinna dyskusja w tej sprawie spełzła na niczym.

Na początku sesji grupa radnych zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie nowego punktu poświęconego debacie i głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie Jerzego Chrzanowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Radni powołali się na art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu. Ustawowa większość w 15-osobowej Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko wynosi 8 radnych i tyle opozycja miała.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Chrzanowski ripostował, informując, że do zmiany porządku obrad nie wystarczy bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy ale dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Chrzanowski powołał się przy tym na art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy (czyli w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym) wymagana jest również zgoda wnioskodawcy. Wnioskodawcą zwołania XXXVIII sesji był wójt Piotr Leśnowolski i to on dodatkowo musi wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad.

Ta argumentacja zaskoczyła radnych, gdyż zwykle przewodniczący rady gminy zwołuje sesje w trybie art. 20 ust. 1, pomimo iż – jak wskazuje na to praktyka – faktycznym wnioskodawcą i autorem większości uchwał jest wójt i podległy mu urząd gminy. Zwołanie sesji w trybie art 20 ust. 1 nie wymaga zgody wnioskodawcy na dokonanie przez radę gminy zmian w porządku obrad. Taka zgoda jest z kolei wymagana, gdy sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3. Wójt nie musi jednak z tego uprawnienia korzystać, jeśli jego współpraca z przewodniczącym rady gminy układa się harmonijnie. Zyskuje jednak wtedy możliwość kontrolowania porządku obrad.

Korzystając z przysługujących mu uprawnień wynikających z trybu zwołania sesji wójt Leśnowolski nie zgodził się na wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego debaty i głosowania nad odwołaniem Jerzego Chrzanowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy.

Nie zgodził się również na wprowadzenie trzech innych punktów, które tradycyjnie znajdowały się w programie każdej sesji, a tym razem ich zabrakło: interpelacji i zapytań radnych oraz mieszkańców, udzielenia odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i mieszkańców oraz spraw różnych.

Art. 20 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.
2a. (uchylony).
2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki sa-morządu terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.
4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Wobec powyższego ośmioro radnych (Robert Borkowski, Maciej Frączek, Tadeusz Kuropieska, Waldemar Lewandowski, Renata Pasek, Bogdan Sikora, Zbigniew Spasiński i Krzysztof Wrochna) postanowiło opuścić obrady, tym samym uniemożliwiając dalsze ich prowadzenie z powodu braku kworum. Na sali pozostało zaledwie pięcioro radnych (dwoje od samego początku było nieobecnych).

– Nie mogliśmy zadawać pytań, nie mogliśmy wysłuchać wyjaśnień i odpowiedzi wójta. Nawet sołtysi mieli swoje pytania do wójta i czekali na moment, kiedy będą mogli się wypowiedzieć. Niestety, nie przewidywał tego porządek obrad, a wójt nie wyrażał zgody na jego zmianę. Wobec tego opuściliśmy obrady, bo poczuliśmy się niepotrzebni – stwierdził w rozmowie z nami jeden z radnych pragnący zachować anonimowość.

Radni ponownie się spotykają już 19 grudnia. Opozycja nie daje za wygraną i zgłosiła wniosek o umieszczenie punktu dotyczącego odwołania Jerzego Chrzanowskiego w porządku obrad kolejnej sesji.

Przygotowane na XXXVIII sesję projekty uchwał wciąż czekają na uchwalenie.

Paweł Kończyk

_________________________________________________

Poniżej relacja filmowa z ostatniej sesji opublikowana przez Gminny Portal Internetowy.Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

86 odpowiedzi na „Sesja została zerwana, opozycja wyszła z sali [film]

 1. małgośka pisze:

  Wójt dąży do dyktatury. Mieszkańcy też niech głosu nie podnoszą. Tego jeszcze w naszej gminie nie było.

 2. działania antyrolnicze pisze:

  Warcholstwo i awanturnictwo radnych opozycyjnych. Przez to że wyszli z sali, rolnicy mogą zapłacić największy podatek. Podatek rolny jest wyliczany na podstawie danych GUS dotyczących skupu żyta. Zobaczcie sobie ile to jest w tym roku. A wójt proponował obniżyć stawkę. Mogli zgłosić wniosek w normalnym trybie, ale tylko czyhają aż ktoś ze wspólnoty jest chory i nie ma go na sesji. Wstyd!

 3. krw1994 pisze:

  Brawo dla opozycji! … Wójt chce wprowadzać kuriozalne rządy, to niech tak rządzi, ale tylko przy swoim cieniu! …

 4. lp pisze:

  to nie warcholstwo i awanturnictwo tylko pokłosie działań wójta i przewodniczącego rady.Gdyby z taką gorliwością nie procedowali i dopuścili do zmiany w porządku obrad, sesja nie zakończyła by się w taki sposób.Przy takim sposobie interpretacji art.20 ustawy o samorządzie gminnym, można założyć , że każda sesja zwoływana jest na wniosek wójta czyli w myśl art.20 pkt 3.i wtedy to wnioskodawca(Wójt) może za każdym razem sprzeciwiać się skutecznie wprowadzeniu zmian w porządku obrad , wprowadzanych nawet na wniosek bezwzględnej większości radnych.To jest demokracja która paraliżuje prace rady.Wydaje się , że w tej sytuacji aby radni mogli zgłaszać i skutecznie wprowadzać swoje projekty uchwał sami muszą zwoływać sesje na swój wniosek tj. minimum 1/4 wymagalnego składu Rady. chyba nie o to chodzi aby mnożyć liczbę sesji tylko skutecznie działać dla dobra społeczności.Gorliwość Wójta i Przewodniczącego w literalnym stosowaniu prawa pokazuje aż nadto jak są traktowani radni w naszej gminie.Mają prawo decydować tylko w sprawach które są ważne i wygodne dla Wójta i Przewodniczącego Rady. Panowie- Wójtem i Przewodniczącym się bywa, a człowiekiem jest się zawsze.

 5. działania antyrolnicze pisze:

  co nie zmienia faktu, że wyjściem cała 8 się skompromitowała

 6. oiu pisze:

  po za tym podatek rolny powinien zostać uchwalony 14 dni przed końcem roku ( 14 dni to czas potrzebny na opublikowanie w DWM) ,więc proszę nie wprowadzać ludzi w błąd – jak to dzisiaj uczyniono i takie informacje sprzedano sołtysom. W innych gminach podatek rolny został uchwalony w listopadzie a u nas proszę – czemu organ gminy nie wprowadził tej uchwały w listopadzie?
  ktoś chyba nie panuje nad sytuacją i nie ogarnia pracy …….

 7. działania antyrolnicze pisze:

  ale miało być dziś a radni sobie wyszli. A diety też wezmą?

 8. Victoria pisze:

  ….albo ma obstrukcję,lub świadomie czyni destrukcję.

 9. kuba pisze:

  Brodacz chyba przykleił się tyłkiem do stołka przewodniczącego, a tak faktycznie to już był odwołany dziesięć miesięcy temu. Trzeba być bez honoru i zasad żeby się tak zachowywać ale czego można wymagać od taksówkarza z gębą pełną frazesów.

 10. Jan pisze:

  ale mamy radnych ,jesli byly podstawy aby wojt nie wyrazil zgody na zmiane programu obrad to przeciez mogli te swoje postulaty poddac na nastepnej sesji ,a tak wiidac ze to tylko kupa manipulantow ,bo np czy to prawda ze ten najbardziej przeciwny wojtowi to nie lubi go bo jemu wojt rodziny w gminie nie zatrudnil?jesli to prawda to ………..szkoda słow ,

 11. zdegustowany pisze:

  Obejrzałem film z sesji. Radni wychodząc z sali strzelili sobie nie w kolano, ale w głowę. Załatwili się na amen. Pokazali gdzie mają mieszkańców, gdzie mają Policjantów, sołtysów. Szkoda słów, choć z niektórymi wiązałem nawet jakieś nadzieje.

 12. mx pisze:

  mam pytanie do radnego Frączka-co takiego się stało że tak nagle się odwrócił ,

 13. ??? pisze:

  sołtysi mieli jakieś pytania? Przecież sesja była 25 listopada, potem jeszcze było spotkanie z wójtem, o co tu pytać? Sołtysi, chyba nawet sołtys z Sadkowa, to byli oburzeni zachowaniem radnych. Przecież to kompletna ignorancja!!!

 14. mx pisze:

  nie przejmujcie sie tymi radnymi przeciez niedługo wybierzemy ich raz jeszcze moze wtedy bedą lepsi haha

 15. mathie pisze:

  Nawet jeśli pan Chrzanowski nie został odwołany 10 miesięcy temu, to nadal na rozpatrzenie czeka prawidłowo złożony i spełniający wymogi formalne wniosek o to odwołanie. Przecież według opinii różnych prawników, ówczesne głosowanie nie miało miejsca. Dlaczego więc Chrzanowski przez 10 miesięcy nie wprowadził pod obrady prawidłowo złożonego wniosku? To pytanie do pana Wlazło! Dlatego żaden nowy wniosek nie jest potrzebny, wystarczy zająć się starym (wnioskiem oczywiście 🙂 )
  Teraz passę kompromitacji przejął z dobrym skutkiem Leśnowolski, tak oto pisze: „W tym czasie na swoje wystąpienie czekali komendanci policji z Pionek[…]”. Z tym że wójt nie pisze, że wystąpienie policjantów chciał przesunąć z punktu 2 na 4 miejsce w porządku obrad! Skoro tak im się spieszyło, to mogli przyjechać innym razem…

  Poza tym, co dobrze widać, kłamcy dopiero zaczynają realizować swoje obietnice wyborcze, kiedy tracą grunt pod nogami. Wystarczyło obniżyć pensję wójtowi, a przewodniczącego postraszyć odwołaniem i po trzech latach można było wreszcie zamieścić projekty uchwał, relację filmową, czy protokoły z sesji i komisji! Tylko czy to nie były ich obietnice wyborcze?. Niech Chrzanowski te kłamstwa umieści w swoim sprawozdaniu, które ma zamiar pisać. Sam będę chciał dopisać kilka kart tej fikcji literackiej 🙂

 16. chrzanowisko pisze:

  Pieski (blondyn i siwek) szczekają, a karawana jedzie dalej.
  Pierwszy raz od początku kadencji Pan Przewodniczący promuje film z sesji. Mimo, że był orędownikiem pełnej transparentności w działalności gminy…
  Przypadek? – Nie sądzę.
  Tak to jest jak stołek powoli odrywa się od tyłka. Można oczywiście mamić tłuszcze frazesami jakim to jest się dobrodziejem i jak to się nie poświęca dla mieszkańców. Jednak tak naprawdę ciężko się odspawać od stołeczka.

 17. www pisze:

  Obejrzałem. Sesja nie została zerwana. trochę się pan zagalopował w relacji panie Pawle. Większość wyszła, ale sesja trwała. Nie podjęto uchwał, ale było ciekawe wystąpienie policjantów. Popieram stwierdzenie, że sytuacja do której doprowadzili radni, wychodząc kompletnie ich skompromitowała. Widać, że to pieniactwo i manipulacja. Pan Kuropieska totalnie nie potrafi zrozumieć prostego jak konstrukcja cepa zapisu w ustawie. Zmarnowali kilkadziesiąt minut na przyswojenie tego. Rzuca się w oczy kompletna nieodpowiedzialność tych ludzi. Jak partyzanci, uderzają z zaskoczenia. Widzieli w porządku obrad, że to sesja zwołana na wniosek wójta, że są ważne uchwały. I bezczelnie wyszli. Nazwiska osób które wyszły warto zapamiętać.

 18. czytelnik pisze:

  To w Jedlni po przewodniczącym. To będzie i po wójcie, bo zanosi się że w gminie nastanie komisarz. Bo radni nie odpuszczą i bardzo dobrze. Bo zamiast Jedlnię naprawiać to ciągle ganiało się wymyślonych przeciwników i robiło się idiotyczne zmiany organizacyjne. I to za pieniądze podatników. Bo nic innego się nie potrafiło i dalej się nie potrafi. A tu już następni cwaniaczkowie zaczynają się przyklejać do stołków w urzędzie i pieniędzy podatników.

 19. Victoria pisze:

  SIŁA ARGUMENTÓW czy ARGUMENT SIŁY
  chyba jednak ,,strony” mocno przesadziły!!!

  Co by tu nie mówić,gdzie tu DEMOKRACJA
  gdzie rozsądek działania,czyja tu jest racja ?

  Ta demokracja,w tym naszym wydaniu
  ciągle jednak ,,brudna”,więc podlega praniu !!!

  Kiedy będzie finał,,nabrzmiałego sporu
  kto powinien ,,odejść”,kto jest bez honoru ? :).

 20. nikodem pisze:

  pogratulować radnym podwyższenia podatków w gminie jedlnia o jakieś 30%, myślę że nikt o tym nie wie ,że nieuchwalenie podatków minimum 14 dni do końca roku skutkuje obowiązkiem przyjęcia stawek ministerialnych, ale o tym największy ekonomista f. i spółka nie wiedzieli. pozdro. przypomnę, że podatek rolny zaproponowany prze z wójta to 48 zł , a radni wychodząc przyjęli 62,82. brawo

 21. li pisze:

  to jest nie dopuszczalne, by wojt nie dopuszczał mieszkańców i radnych do głosu, każdy ma prawo wejść na posiedzenie, sesja jest dla wszystkich i każdy może brac w niej udział i pytać…to jakaś paranoja i gdyby nie wójt i jego dziwne podejście do władzy radni by nie wyszli..tyle

 22. Victoria pisze:

  Władcy naszej Jedlni ciągle są na fali,
  wprowadzają ,,UCHWAŁY”,kiedy już się ,,pali”
  A gdzie ,,rytmika pracy”,gdzie zwykła ,,logika”
  ,,nauczeni”,że w ,,chałturę” ktoś b rzadko wnikał!!
  Przez lata przyswajając tamte ,,negatywne wzorce”
  zamiast służąc ludziom,,zmienili się w bezwzględnego BIORCĘ !!! 🙂
  To nie ważne że,ktoś ma inne zdanie,
  nie ma jak w komunie,,,stołek to zadanie” 🙂
  No to ,,szydełkujmy” w/g własnego,, wzoru”
  i ,,siedżmy” na stołku ile się da,aż ,,do oporu”!!!

 23. loloo pisze:

  A kiedy w porządku obrad sesji będzie sprawa Macieja Fraczka? Kiedy się wytłumaczy z tych spraw o których w internecie huczy od miesiąca?

 24. kuba pisze:

  Przecież do tej sytuacji doprowadził brodacz razem z Jolą bo to oni stają przeciwko większości radnych broniąc zaciekle wbrew logice swoich stanowisk przecież wystarczyło pozwolić większości na wprowadzenie zmian. Swoją drogą trzeba mieć źle w głowie żeby będąc wójtem doprowadzać do takich sytuacji panie L pomyśl pan czasami (wiem że myślenie nie jest pańską mocną stroną ale od czasu do czasu pomyśleć zdrowo). Sprawdziłem w poprzednich kadencjach sesje na których decydowano o podatkach były w listopadzie a ta władza jest opóźniona. Zajmowane stanowisko zdecydowanie przerasta Jolę widać to na każdym kroku.

 25. mieszkaniec pisze:

  Ustawowym obowiązkiem radnych jest udział w sesjach i głosowaniach. Wójta jest wykonywanie uchwał, a nie poprawianie samopoczucia radnym. Mają działać na podstawie i w granicach prawa. Wójt miał prawo się nie zgodzić i powinni to uszanować. Radni, wychodząc z sesji, złamali ustawę oraz rotę ślubowania. Sprawa nadaje się do wojewody, żeby wnioskował do sejmu o rozwiązanie tej rady. Radni (Robert Borkowski, Maciej Frączek, Tadeusz Kuropieska, Waldemar Lewandowski, Renata Pasek, Bogdan Sikora, Zbigniew Spasiński i Krzysztof Wrochna) odmówili udziału jak się okazuje w ważnych dla mieszkańców głosowaniach, działając na ich szkodę. W dodatku jeśli podpisali listę, to należy im się dieta, czy tego chcą, czy nie. Nie ważne czy ją przejedzą czy przekażą na hospicjum, nie mogą odmówić przyjęcia diety. Widać, że tu nie chodzi o dobro gminy i nie mam co do tego żadnych wątpliwości.

 26. CZAK pisze:

  oczywiście , że w listopadzie mogłyby być te stawki podjęte ,gdyby ktoś pomyślał wcześniej 🙂 ,
  a teraz będą podjęte 13 grudnia (i to nie jest niczyja zasługa czy dobra wola – tylko USILNE naprawienie tego czego się nie dopilnowało ), co także jest w terminie , jakby wójt nie zwołał sesji , to zrobiliby to radni , ale na swoich warunkach – tak powiedział mi jeden z radnych opozycji pod UG w dniu kiedy opuścili sale , sami chcieli zwołać sesje i nie ma co bić piany , bo podatek z woli radnych , czy wójta ( nieważne) , będzie uchwalony w terminie i na pewno nie będzie w stawkach ministerialnych , tak jak tu niektórzy podburzają , a rolnicy sami stwierdzą czy w 2014 roku zapłacą więcej czy mniej, i kto tu celowo wprowadza w błąd albo sieje zamęt , po to, by odwrócić uwagę od tego że SIE NIE PANUJE .. a ważne uchwały podaje się w ostatnich dniach na sesje ,a potem nakręca się sztuczne problemy i opowiada się o podwyższonych podatkach , które de facto , nie zostały podwyższone , a wszystko po to, by siać zamęt i odwracać uwagę od swojej niekompetencji, oraz oczywiście wskazać winnych – radnych opozycji , którzy jak widać po obejrzeniu sesji są bezradni ,niepotrzebni i nic nie mogą zrobić – bo nikt nie liczy się z ich zdaniem i najlepiej jakby zawsze przyjmowali z POKORĄ wszystko, co się im podda pod głosowanie i jeszcze bili pokłony że zostali zaproszeni na sesje – śmiechu warte!

 27. :) pisze:

  O, awanturnicy/CZAK się przestraszyli blamażu. Zwołać sobie mogli sesję, ale po czasie. Mogą co chwile zwoływać sesję, a pieniążki będą wpadać przed świętami.

 28. radny.powiatowy.jurek pisze:

  Jurek słyszałem że rezygnujesz z kandydowania na radnego Gminy. A szykujesz się do Rady powiatu.

 29. OdkrywcaGlupoty pisze:

  Niektorym w tej gminie przypomnialy sie czasy szlacheckiej wolnosci i konstytucja nihil novi. Szkoda tylko,ze panstwo radni niewiele wspolnego maja ze stanem szlacheckim….

 30. czytelnik pisze:

  Czy to prawdziwe, że na każdą sesję rady gminy ma być wnoszony klęcznik.

 31. nikodem pisze:

  frączek na radnego… jak Rejtan do sejmu, a Dziewit na prezydenta bis

 32. Victoria pisze:

  No i znowu SESJA,tylko zwołana w jakim jakim trybie
  czy znowu będą niejasności,aż we,,łbie się kol bie”
  Znowu program bez udziału publiki, iście weselny,
  no i na czele ,,patriota w dążeniu niezmienny”. :
  Niezmienny w transparetności,data/13.XII/historyczna
  jakie będzie u nas,oby nie była tragiczna !!!
  Podobnie jak wtedy,problemy nabrzmiały ”
  ale chyba teraz Władza nie użyje pały 🙂
  Lecz wtedy ,,kończyła się pewna epoka”
  więc i u nas nastąpiło tzw.,,WEJŚCIE SMOKA”.
  Czy to coś istotnego w naszej Gminie zmieni
  chyba musimy już tak dotrwać do następnej jesieni.
  A ta proponowana,,ZMIANA”,chyba ona już była? 🙂
  Szkopuł w tym ,że ,,pupa się przykleiła” 🙂
  Ale ,,pupa” w odróżnieniu od twarzy
  więcej wytrzymuje,kiedy wokół,,parzy 🙂
  A jak powinna się ,,rumienić,to trudno zobaczyć
  chyba , że ze strachu zacznie spodnie znaczyć 🙂

 33. mathie pisze:

  UWAGA! Kolejne kłamstwa Jerzego Chrzanowskiego!

  Ten człowiek już tak się zapętla w swoich kłamstwach, że udowodnienie mu kolejnego nie jest żadną trudnością, ale trzeba to robić, żeby pokazać jaką wiarygodność ma ten polityczny kłamca, który od ponad trzech lat, konsekwentnie idzie drogą oszukiwania „zwykłych mieszkańców”.

  Chrzanowski w swoim wpisie z 9 grudnia na blogu tak napisał: „Najpierw, 2 tygodnie temu, radni opozycyjni zwołali sesję ze swoimi punktami, zamiast złożyć w normalnym trybie projekty uchwał, gdyż sesja była przewidywana na koniec listopada„.

  Pytanie kto przewidywał? Ja myślałem, że ostania sesja – ta niby zerwana – przynajmniej w części była tą planowaną/przygotowywaną na koniec listopada! Ale przecież była ona zwołana na wniosek wójta z 2 grudnia z jego projektami uchwał, więc co Chrzanowski przygotowywał na sesję na koniec listopada? Dodatkowo radni złożyli w „normalnym trybie”, na przekór temu co pisze Chrzanowski, swoje projekty uchwał na początku listopada, skoro Chrzanowski miał jakieś własne projekty + podatki, które powinny być uchwalane w listopadzie, to pytanie na co czekał ze zwołaniem sesji?

  Poza tym, aby sesja mogła odbyć się pod koniec listopada, zawiadomienie o jej zwołaniu musiało być wysłane w tygodniu, w którym wpłynął wniosek radnych o zwołanie sesji. Należałoby zapytać w taki przypadku pracownika biura RG, czy sesja faktycznie była przygotowywana, czy to zwykłe kłamstwo Chrzanowskiego.

  Tak na marginesie, kanał SzesjaTV działa i działać będzie nadal. Tu są filmiki z ostatniej sesji 🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=hfw8tp0E9AQ
  https://www.youtube.com/watch?v=n1fdRpgxuow
  https://www.youtube.com/watch?v=w06IeCaJfAk

  Już raz kłamcy (Chrzanowski, Leśnowolski) upubliczniali swoje filmy, a później okazało się, że godzą one w dobry wizerunek gminy. Teraz może być podobnie, kiedy myślą, że filmiki pasują do ich bzdur wypisywanych na blogach, to je publikują. Ale ktoś może na przykład zadać pytanie z jakich środków był zorganizowany wyjazd integracyjny urzędu gminy w góry kilka tygodni temu, co się tam działo i co tam robił Chrzanowski? – takie przykładowe pytanie. I wtedy już filmy mogą być dla nich niewygodne i znów nie będą publikowane 😉

 34. mathie pisze:

  A no i jeszcze trzeba, kolejny raz, pokazać obłudę Leśnowolskiego, bo w swojej obłudzie dorównuje kłamstwom Chrzanowskiego. Jeszcze niedawno wójt mówił tak: „Gmina Jedlnia-Letnisko, mimo że jest gminą wiejską, to jest taką gminą charakterystyczną, bo jest, powiedziałbym, bardziej gminą turystyczno-rekreacyjną. Rolnictwo też jest, […] natomiast nie jest to gmina o charakterze typowo rolniczym. Gospodarstw o większym areale, czy produkcji nie ma zbyt wiele„.
  źródło: http://www.radioplus.com.pl/aktualnosci/item/133-dozynki-w-jedlni-letnisku-juz-w-najblizsza-sobote.html (czas: od 2:55)

  A teraz wspólnie z Chrzanowskim wielki obrońca rolników. Widać, że ci ludzie wszystko i każdego wykorzystają do realizacji swoich, wątpliwych moralnie, politycznych celów: kościół, rolników itp.

 35. MTZ pisze:

  ojoj jacy niezadowoleni radni, jacy skrzywdzeni, jaki wyraz buntu pokazali…jak bardzo się ośmieszyli!
  „Pan wójt to zły człowiek, nie zgodził się na wprowadzenie naszych punktów do porządku obrad, to że miał do tego prawo wcale go nie usprawiedliwia! Czujemy się oszukani i niepotrzebni. My chcemy dla gminy jak najlepiej, dlatego właśnie wprowadziliśmy dla siebie diety ryczałtowe. Bardzo usilnie staramy się usunąć przewodniczącego rady, ale cały czas mamy jakieś problemy, zależy nam na tym bardziej niż na słuchaniu głupich policjantów, którzy znowu mają ględzić o bezpieczeństwie gminy, przecież to temat zupełnie poboczny, dla nas liczy się tylko polityka! Dla tego właśnie podpisaliśmy listy obecności i po tym jak wójt nie zgodził się na nasze postulaty postanowiliśmy obrazić na niego, jak małe dzieci na matkę która nie chce im kupić zabawki, i postanowiliśmy po prostu wyjść. Nie obchodzi nas też, że w ten sposób zlekceważyliśmy naszych wyborców oraz piastowane stanowisko, nie liczymy się z konsekwencjami tego postępowania, nikt nie będzie nam mówił co mamy robić ani jak postępować!.” -powiedział jeden z radnych chcących zachować anonimowość.

  Tak całkiem poważnie, bez względu na to gdzie są radni, czy w opozycji czy za władzą, ich obowiązkiem jest siedzieć na d*pach i uczestniczyć w radzie do końca, a nie zachowywać się jak rozwydrzone bachory.
  No i oczywiście jeśli któryś z radnych czuje się niepotrzebny to niech zrezygnuje ze stanowiska!

 36. ... pisze:

  co za durne gadanie! radni są lokalną władzą, a nie lokajami wójta. Pisanie, że mają siedzieć i słuchać tego co im wójt zapoda to zaprzeczenie ich roli. Może i wójt (literalnie rzecz biorąc) nie musi zgodzić na zmianę porządku obrad ale radni, a więc WŁADZA ustawodawcza na poziomie gminy nie musi z kolei i NIE POWINNA przychodzić na sesje po to tylko by siedzieć i słuchać. To wójt ma realizować uchwały radnych, a nie odwrotnie!!! Kto tego nie rozumie, nie odróżnia dyktatury od demokracji. Lepiej by było gdyby wójt i rada współdziałali zgodnie, lepiej dla gminy i mieszkańców. Też bym tego chciał. Zamiast tego mamy przepychanki prawne kto ma rację…. Koniec końców w takim sporze wójt przegra bo nie da się bez końca blokować radzie inicjatyw nawet gdy są bardzo dla wójta niewygodne. Panie wójcie! Nie Berkutem! Negocjacjami! 🙂

 37. dyrektor pisze:

  nie MTZ, nie jest to ich obowiązkiem, ich obowiązkiem jest reprezentować interes mieszkańców, a nie spzredawać się władzy. Ich obowiązkiem jest protestować, gdy przewodniczący jest nieudolny, gdy wójt łamie zasady demokracji etc. To właśnie zrobili, w odrożnieniu od dupolizów, którym, jak sądzę, podopba się obecny sposób sprawowania władzy.
  Tak więc, radni, którzy wyszliście z sesji, nie odchodźcie. Bo to nie wy jesteście niepotrzebni. Niepotrzebni są raczej ci, ktorzy na tej sali pozostali.

 38. luki pisze:

  jaki interes?ludzie ze maja mieszkancow w de i wychodza sobie to jest ich interes?widac na kogo glosowali ludzie…interes to maja ale swoj a nie innych…moze by tak im diety zabrac?wtedy do roboty moze sie wezma…fochy to u dzieci a nie u powaznych i doroslych ludzi obrazac to sie mozna na dziewczyne ze …nie dala a nie na prace swoja!

 39. 4wiatry pisze:

  „Opozycja” – najpierw podwyższyła sobie diety, a potem z płaczem wyszła z sali. Rozpędzić taką radę w cztery wiatry.

 40. gosia pisze:

  Od dawna słychać o dwójce radnych , którzy wyszli z sesji iż szykują się na stanowisko wójta w nowych wyborach. A tak ogólnie to większości z was , którzy bierzecie głos na tej stronie toczy się piana z pyska . Czasami to nie wiadomo o co komu chodzi.

 41. MTZ pisze:

  „co za durne gadanie! radni są lokalną władzą, a nie lokajami wójta.”
  Ha! pokazali swoją władzę wychodząc z sali z prawie że płaczem w oczach.
  „WŁADZA ustawodawcza na poziomie gminy nie musi z kolei i NIE POWINNA przychodzić na sesje po to tylko by siedzieć i słuchać. To wójt ma realizować uchwały radnych, a nie odwrotnie!!!”
  Ha! No tak to po to na nich glosujemy żeby podnosili sobie diety a następnie olewali posiedzenia rady, bo nie chce im się słuchać wójta.
  Co do kogoś o nicku „dyrektor”, czy według Ciebie, opuszczenie sali w tak ostentacyjny sposób to dobry pomysł na protest? Czy tak ma wyglądać dbanie o moje czy Twoje interesy? Bo ja uważam że dorośli ludzie – RADNI! tak się nie zachowują. Dla mnie to czysta polityka.

 42. :* pisze:

  Rada gminy organem „ustawodawczym”?

  Takom mondrość to prawtopotobnie mukł napisać nasz siwietenie wykrztałdzony ratny Maciey, bo napisał kiedyś na swoim niedziałającym blogu – mam prtscreena.

  Jeśli rada gminy jest organem wydającym ustawy jak sejm, no to faktycznie dobrze, że podnieśli sobie dietki, w końcu takie wybitne persony wypuszczające ustawy muszą więcej zarabiać. Oprócz tego dorobi się internetem dla szkół i jakoś to będzie!

 43. dyrektor pisze:

  Nie wiem jakie Ty masz intersy, więc się nie wypowiadam. W moim interesie jest, aby przytrzeć nochala każdemu, kto zaczyna nadmiernie przechylać się w stronę autorytaryzmu. Ta opozycja robi to, i w odróżnieniu do opozycji w poprzedniej kadencji działa dosyć skutecznie. Momentami nawet konstruktywnie. Tak, takie dbanie o moje interesy odpowiada mi jak najbardziej.

 44. Marian pisze:

  Ja tam nie jestem zwolennikiem wójta, a większości radnych nie znam, ale ci państwo którzy opuścili salę obrad i nie uczestniczyli w ważnych głosowaniach jak się okazuje, strzelili sobie nie tylko w stopę, czy kolano, ale w głowę. Warcholstwo i bezhołowie z najgorszych czasów Rzeczpospolitej!!! Wiadomo już jakich wójtów nie wybierać. Od poniedziałku wiemy jakich radnych. W dodatku ci sami radni zdecydowali o podniesieniu sobie diet. Wstyd i hańba.

 45. Marian pisze:

  @ dyrektor – jak ktoś w gminie z władzy będzie szedł w stronę autorytaryzmu to mamy RIO, mamy SKO, mamy wojewodę, nawet CBA i ABW. A jak trzeba to i instytucję REFERENDUM. Zadaniem radnych jest głosowanie uchwał a nie politykierstwo, nawet jak się kogoś nie lubi. Skandal, że wyszli. TO ich TOTALNY blamaż.

 46. MTZ pisze:

  Tylko widzisz to wójt postawił na swoim a nie radni, także jak na razie za bardzo nie utarli mu tego autorytarnego nosa no ale cóż, mogę Ci pogratulować priorytetów.
  Swoją drogą na forum wypowiada się duża część osób która myśli podobnie jak ja, bo przecież wcale nie trzeba być fanem wójta, żeby wiedzieć że tak zachowują się dzieci…no i nasi radni.

 47. czytelnik pisze:

  Po raz pierwszy w historii Jedlni Letnisko stało się coś niebywałego. Ośmiu radnych się przebudziło i wzięło się za wójta. Zobaczyli w końcu nieróbstwo, niekompetencję i brania za nic kupę pieniędzy. Takich jak bierze aktualnie minister finansów. Szkoda radni, że tak późno. Bo gdyby wcześniej, to by nie było takich wójtów jak poprzednicy. Dla tamtych liczyło się tylko brać z podatników ile się da i jak się da i coś tam zrobić. I dlatego Jedlnia wygląda jak chlewisko. Także kupę pieniędzy bierze także tzw. kadra kierownicza urzędu z woli wójta, niewiele się wysilając. Bo podatnicy nierobom płacą. Radni, korzystajcie ze swoich uprawnień, bo przecież macie wykonywać swoje obowiązki z mocy prawa, w imieniu mieszkańców i dla mieszkańców. Wszystkiego najlepszego.

 48. MTZ pisze:

  OŚMIORO WSPANIAŁYCH! tylko pamiętaj że część radnych z tej ósemki to ludzie którzy byli/są za Rzeczkowskim którego to nazywasz poprzednikiem „Bo gdyby wcześniej, to by nie było takich wójtów jak poprzednicy. Dla tamtych liczyło się tylko brać z podatników ile się da i jak się da i coś tam zrobić. I dlatego Jedlnia wygląda jak chlewisko.”” To właśnie oni pozwalali mu na „brać z podatników ile się da i jak się da i coś tam zrobić.” „Także kupę pieniędzy bierze także tzw. kadra kierownicza urzędu z woli wójta, niewiele się wysilając” Przypominam o nagrodach podarowanych przez Dariusza.
  Sumując- chyba nie liczysz że gdy opozycja dojdzie do władzy to „cos” się zmieni bo bedzie to samo co kiedyś…
  Mam wrażenie że Twój post jest zaprzeczeniem jakich kolwiek zmian, sam w sobie.

 49. mieszkaniec pisze:

  tylko idiota może zarzucić Leśnowolskiemu nieróbstwo. Można mu wiele zarzucić, ale nie to, że się nie stara jako wójt. Nigdy takiego wójta nasza gmina nie miała.

 50. mieszkaniec pisze:

  A że jest to polityka to widać gołym okiem. Frączek walczył z nagrodami i co? Wychodzi z sali i głosuje tak jak radni, którzy popierali Rzeczkowskiego. Kuropieska w starej radzie był w opozycji i się skumał razem z ludźmi Rzeczki. Widać, że dla radnych co odeszli od Leśnowolskigo liczy się kasa (podniesienie diet) stanowiska i zadyma. A Rzeczkowski tylko zaciera ręce.

 51. piotrek pisze:

  Co tutaj MTZ i inni albo on sam tylko pod kilkoma nikami bredzicie. Przecież to L jest ignorantem i wykazał się ogromną arogancją na sesji. Opozycja zrobiła bardzo dobrze wychodząc z sali. Zostały tylko dyspozycyjne radne wdzięczne, za pracę w Natolinie, za zatrudnienie bezrobotnego kolegi do obsługi kamery, za przychylność dla zięcia pracownika banku. No i oczywiście zainteresowany pobieraniem diety przewodniczącego skrajnie nieporadny i indolentny brodaty jegomość który chce trwać by trwać a może już nie pamięta po co? Brawo opozycja. Tak trzymać.

 52. Svaigas pisze:

  Słabo się przemawia do mniejszej połowy radnych? Prawda panie Przewodniczący? Szyderczy komentarz, podczas opuszczenia sali przez radnych, niczego sobie. Dobrze, że opozycja jest i za wszelką cenę próbuje odspawać jegomościa od stołka – szkoda, że z tak mizernym skutkiem.

  @mathie – czemu nie przyzwyczaiłeś się jeszcze, że politycy, a w szczególnie Ci przy władzy z Jedlni-Letnisko, są jak chorągiewki, i zależnie od tego w którą stronę wieje, tam i ich kierunki są skierowane.

  P.S. SzesjaTV – dzięki za wasze nagranie. Fakt, że wasza kamera znajdowała się bliżej głośników, pomógł mi zrozumieć słowa wypowiadane przez radnych.

 53. hyde pisze:

  Tak to jest gdy ludzie bez pieniędzy i wykształcenia drą gęby najgłośniej. Radni SĄ władzą ustawodawcza na poziomie gminy co wynika z klasycznego trójpodziału władzy. To, że akty prawne, które wydają są uchwałami a nie ustawami niczego w tym trójpodziale nie zmienia. Kolega nie doczytał bo był być może na wagarach w zawodówce. Ludzie choć zgrubnie wykształceni o tym wiedzą a gminni pieniacze niekoniecznie. Demokracja polega na tym, że większość wybiera władzę. Niekoniecznie mądra większość. Niekoniecznie mądrą władzę 🙂

 54. gosia pisze:

  Jak może się podobać zachowanie radnych , którzy opuścili sesję . Pokazali ,że nie nadają się na radnych słabi psychicznie nie potrafią rozmawiać wolą ucieczkę niż mediacje a przecież na tym polega ich praca nie dzielić a łączyć dla dobra mieszkańców . Egzekwować ale też mądrze nie chamsko . Uciekać to tchórzostwo .Ale przecież będzie następna sesja , będą diety i tak naprawdę nic się przecież nie stało. I tak wkoło Macieju. Państwo radni spokojnie wy musicie działać dla dobra ogółu nie tylko dla siebie.

 55. Victoria pisze:

  Szkoda,że ta sesja,jest tylko kameralna 🙂
  w/g moich obliczeń-zarobek z diet,,opozycji” pozycja jest ich marna 🙂
  Włożyliście pieniądze/diety/ tzw,,stronie prorządowej
  kto umie liczyć,każdy ,to powie.
  Wystarczy zrobić tabelkę i co z niej wynika
  więc niech opozycja bardziej w liczby wnika!!!
  W/g wyliczeń 8 ,,gniewnych będzie 2700 zł miało
  a wam,, prorządowcy” 5000,czy jeszcze wam mało ?
  Więc panowie,,gniewni”,czy też ,,opozycja gminna”
  zamieście stosowne ,,rozliczenia”-to nieświadomość społeczeństwa winna!!!
  8 radnych = 2700 PLN
  7 radnych = 5000 PLN
  Z tych to rozliczeń inny ,,poziom ssania” się kroi
  dlatego tak przewodniczący ,,O STOŁEK się BOI ” 🙂
  Jak to było /wg sesji i komisji?w zeszłym roku
  można,to łatwo rozliczyć ,,krok po kroku” .
  Nie tylko można,ale wręcz TRZEBA
  by ZBRAKŁO niedomówień,a NIE ZABRAKŁO CHLEBA !!!

 56. Victoria pisze:

  Przepraszam.opozycja nie 2700 lecz 3200 PLN
  Nie wziąłem pod uwagę P.Pasek ,która lubi ,,ciacha”
  lecz ostatnio często się ,,wacha”
  Bez obrazy,bo kto jest bez skazy ?

 57. Żerom pisze:

  Victoria znowu kłamie. Do końca roku diety są po staremu. Prezydium ma stała dietę niezależnie od ilości sesji i obecności na nich. Przewodniczący 1300 wicki po 700. Ale ich nie liczę bo i tak by dostali. A więc 12 rannych bierze dietę po ok 190 za sesję. 7 radnych opozycji – 1330 i 4 „rządowych” -760zł. Teraz jutro dojdzie następna sesja. Licząc ze będą wszyscy to 12*190=2280 plus diety sołtysów poraz kolejny. Nie wszystkich paru pewnie przyjdzie. Dalej sesja 19grudnia. To samo. To ze radni mogą sobie przekazać kase na inny cel to ich problem. Diety muszą być wypłacone i uszczuplają budżet gminy.

 58. Żerom pisze:

  Na poziomie gminy nie ma klasycznego trojpodziału władzy. Bo nie ma władzy sądowniczej. Chyba ze proboszcz;) rada gminy jest organem stanowiącó kontrolnym a nie ustawodawczym.

 59. Victoria pisze:

  A gdzie za obrady komisji ?Należy uważnie czytać cyt:
  Jak to było /wg sesji i komisji w zeszłym roku
  można rozliczyć ,,krok po kroku”

  Nie tylko można ,ale wręcz TRZEBA
  by ZBRAKŁO niedomówień,a nie zabrakło chleba .

  Czy teraz WAŚĆ kapujesz,
  więc kto ja czy ty OSZUKUJESZ ?

  Ale są różne poziomy świadomości
  trzeba czytać,wtedy uśmiech na twej twarzy ZAGOŚCI.

 60. Żerom pisze:

  Mi chodzi o ostatnia sesję i jutrzejszą. A komisje to inna sprawa. Biorą ci co zasiadają. W poprzedniej kadencji brali radni Sikora Wrochna i Lewandowski(plus pensja inkasenta i nagrody). Teraz biorą inni a od nowego roku wszyscy. Dobrze ze pojawiły sie w bip protokoły z komisji. Przynajmniej można sie dowiedzieć za co biorą pieniądze. Praktycznie za nic. Komisja Frączka w okresie wakacyjnym to sie zbierała po to by spisać nazwy drużyn z turnieju- robota dla sekretarki. A Borkowski po co robił co miesiąc komisję porządku publicznego. W tym roku zebrała sie raz w zeszłym jak był jej przewodniczącym praktycznie co miesiąc. Co wnosiły te komisje? Niewiele albo nic. Tylko dawały okazję do pobrania diet.

 61. Ziggy pisze:

  Wójt opublikował protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej? No no, jestem pełen uznania.

 62. kuba pisze:

  W historii istnienia Gminy Jedlnia Letnisko nie było jeszcze na czele gminy tak nieporadnego i niekompetentnego tandemu jak ten który tworzą aktualnie wójt L i przewodniczący Ch. Wielkie plany jeszcze większe obietnice wszystko prysnęło jak bańka mydlana, przez zarozumialstwo i arogancję tych panów wszystko wyszło do chrzanu bo taki poziom i kulturę to można prezentować w lesie a nie w Gminie. Wystarczyło im dwa lata żeby doprowadzić tę gminę do ruiny w sensie rozwojowym (kompletny brak inwestycji w prawie wszystkich sołectwach) i w sensie wizerunkowym (jeden to tajny współpracownik o pseudonimie „Jola”, drugi zaciekle trzyma się stołka przewodniczącego mimo że większość chce go odwołać a poza tym ma jakieś lęki nocne o których napisał do gazety ośmieszając siebie i gminę).

 63. luk pisze:

  […..] jak nie bylo idioto?a RZ to co?dwie kadencje i nic nie zrobione…spadaj szczawiu do swojej nory bo chyba jestes pacholkiem i nierobem

 64. mieszkaniec pisze:

  Panie wójcie panie i panowie radni i wszyscy mieszkańcy gminy Jedlni Letnisko. Z powyższych wypowiedzi, opinii, a także podawanych udokumentowań, oczywiście nie zawsze prawdziwych, to jednak wynika że mieszkańcy podatnicy są dojną krową dla rządzących. I warto się opamiętać.

 65. mieszkaniec J. pisze:

  Czytając wypowiedzi władz i na tym forum jestem poważnie zaniepokojony. Nie wchodząc w psychologiczne rozważania i złośliwości mając na uwadze powagę sytuacji i interes mieszkańców gminy myślę, że twórcy tego spienienia dojdą do jakiegoś konsensusu.
  Z punktu widzenia interesów mieszkańców na samym początku moim zdaniem winny być przeprowadzone uchwały dotyczące ;

  1) podatku rolnego

  2) umowy z Wodociągami Miejskimi – solidnie przedstawionej i uzasadnionej popartej stosownymi ekspertyzami, które moim zdaniem są niezbędne dla właściwej oceny umowy, którą miałby podpisać wójt.
  Nie wyobrażam siebie na miejscu radnego w sytuacji podjęcia uchwały gdybym miał głosować za strategiczną umową dla Gminy nie mając pojęcia o zagrożeniach, zyskach i ewentualnych stratach, nawet gdyby miało się odbyć kilka sesji. Podjęte decyzje prawdopodobnie wpłyną znacząco na lata, a w przypadku jakichkolwiek perturbacji przy braku rozsądnych zapisów w umowie możemy mieć poważne problemy.

  Tutaj, partykularne interesy nie powinny mieć żadnego miejsca ani tłumaczenia. Będąc mieszkańcem tej gminy, mając szacunek dla pracy wszystkich władz i mieszkańców apeluję o rozsądek, a oszczędności uzyskane tą drogą przeznaczyć na projekt oczyszczania zalewu i inne priorytetowe cele.

  Czytając porządek obrad piątkowej sesji, jestem kolejny raz niemile zaskakiwany.
  Na sesję zapraszani są mieszkańcy, ale bez możliwości zadawania pytań podczas sesji i interpelacji radnych pomimo krótszej sesji o godzinę – gdyż spotkanie z policjantami już się odbyło, a wniosek o odwołanie Pan Przewodniczącego Rady – jak sam pisze ma być na sesji 19-12-2013. Co więc stoi na przeszkodzie ?

 66. Victoria pisze:

  Kiedyś zlikwidowane,, radomskie’, przyłączono do W-wy
  kto był Wojewodą ,dla ,,jasności sprawy” ? 🙂
  Teraz do Radomia proponuje się oddać,,nerw Jedlni”
  czy to przypadek,że ci ludzie do W-wy wywiedli?
  Jak ,,wyszedł ” na tym Radom,my to wszyscy wiemy
  jak oddamy wod-kan. niebawem się dowiemy .
  Tam było województwo dane bogatej W- wie
  tutaj oddajmy ,,strategię” ,będzie po Gminie i po sprawie.
  Znając,,strategię” niektórych adwokatów
  by coś ,,wygrać”,trzeba poświęcić wiele ,,DUKATÓW”
  W tym zakresie potrzebna jest ,,ekspertyza nie zależna”
  myślę,że NASZA RADA okaże się ROZTROPNA i MĘŻNA

 67. hyde pisze:

  @żerom
  widzę ,że mam z kim popolemizować. OK. Trójpodział władzy to koncepcja filozofii władzy. Nie jedyna ale chyba najbardziej uznana. Jej urzeczywistnienie może odbywać się w różnych formach. W Polsce na szczeblu gminy nie ma części sądowniczej. To prawda. Ale na szczeblu powiatowym nie ma za to „części ustawodawczej” Czy z tego wynika , że trójpodział nie obowiązuje? Wręcz przeciwnie! Buzek sobie wprowadził taka reformę ale po nim może przyjść Wózek i wprowadzi Rady Powiatowe zamiast Rad Gmin. Sama koncepcja nie ulega zmianie. To że zakres władzy jest inny zatem zamiast „władza ustawodawcza” określa się Radę Gminy inaczej nie oznacza,że powstał nam czwarty rodzaj władzy. To dalej jest pion ustawodawczy tyle, ze niskiego szczebla. Ta dyskusja dla przeciętnego Kowalskiego jest pewnie nudna ale z mojej strony ukłony dla szanownego/nej/ oponenta 🙂

 68. Victoria pisze:

  Posmatrim uwidim kAK gawarit MOSKALE .
  Tolko iżet menja POLSZA ez TU!!
  TOLKO bukwa ,kogda budiet!!!

 69. Tajhala pisze:

  O Jedlni nic 🙁

  http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/99999999/ARTYKULYSPONSOROWANE/131129780

  Może dlatego, że artykuł sponsorowany?????

 70. tow Lenin pisze:

  Dawno ten portal tak się nie grzał, walka klas się zaostrza. luk już bejsbola szykuje, cóż za nastrój przedświąteczny 🙂

 71. Rewolucja grudniowa pisze:

  Bo tu będzie Towarzyszu jak za rewolucji. Kilku wieśniaków i niedouków wytnie normalnych ludzi, niezależnych finansowo co coś tu wreszcie dobrego robią. Gmina Jedlnia jest skazana na ludzi co sobie z samorządu robią źródło utrzymania dla swoich rodzin. Każdego normalnego trzeba wyciąć.

 72. Victoria pisze:

  Nie ma juz wieśniaków jak i niedouków
  ale są ,,dekownicy”,co z przemian był ,,WIELKI ŁÓW !!!

 73. krw1994 pisze:

  Niech połączą się wszystkie siły polityczne w Jedlni będące w opozycji i należałoby zorganizować referendum i wójta odwołać. Myślę, że podpisów też trochę by się uzbierało za odwołaniem wójta. 🙂

 74. przedszkolak pisze:

  a dziewit kupił działkę za pół ceny?

 75. Victoria pisze:

  Nie trzeba powiększać kosztów Gminy ,bo takie referendum to jednak koszty i dezorganizacja .Niech tylko Rada działa
  skutecznie i ma właściwy nadzór nad działalnością.
  By nie powstawały:pomysły zwariowane,lecz ekonomicznie uzasadnione !!!

 76. grzesiek pisze:

  A co bylo na sesji w piatek zwolanej przez wojta ?

 77. małgośka pisze:

  To wójt powinien dać relacje na stronie http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=92&menu=152&strona=1, ale znowu okazuje się że relacje są wybiórcze.

 78. mx pisze:

  nie oszukujmy sie wreszcie jeden radny przeszed do opozycji bo pewnie wojt bratu nie przeduzy umowy o prace na orliku a drugi bo oficjalnie odmowiono jemu zatrudnienia ony w gminie .dlaczego nie pisze nikt o takich faktach a jedynie piszecie jakies bzdury typu brodacz to czy tamto wojt L taki a nie inny piszcie kakretnie ze nie chcia wykona takiej czy innej ustawy rady gminy ,ze jaki poziom reprezentuje wasz radny ktory chcia zonie prace w gminie zaatwic,a e jemu odmowiono przeszed do opozycji .wychodzi na to e jedyni radni ktorzy wiedz co tam robia to radni wywodzacy sie ze starej opozycji bo do dzis trwaja w swoich przekonaniach .panowie radni jak Fraczek i jemu podobni walczacy kiedys a prawde dzis staliscie sie tymi ktorych kiedys pozbawialiscie stanowisk i przywilejw . demokracja to dialog i porozumienie wy wybieracie droge ktora kiedys szli ludzie starej wladzy .pamietajcie ze reprezentujecie wasza gmine a nie mozliwosci ubijania wlasnych interesow,pozdrawiam wszystkich rozsdnych ludzi z naszej gminy

 79. mathie pisze:

  Jest już dostępny pierwszy film z piątkowych obrad RG:

  https://www.youtube.com/watch?v=3MWNUHpDB6I

  Każdy, kto obejrzy całą sesję może sam wyciągnąć wniosek, dlaczego tym razem Urząd Gminy raczej nie opublikuje swojego filmu 😉

 80. piotrek pisze:

  Właśnie ci którzy już ubili lub chcą ubić własny interes twardo trwają po stronie pana L mając za nic interes Gminy.
  Przypomnę:
  1. Radna Beata – zatrudniona w GOPS
  2. Radna Renata – zatrudniona w szkole w Natolinie
  3. Radna Marzena – zatrudniono jej bezrobotnego znajomego w UG do obsługi kamery
  4. Radna Mariola – zabiega o zatrudnienie swojej bezrobotnej córki
  5. Radny Jerzy – trwanie w starym układzie zapewniało mu pozostawanie na stanowisku przewodniczącego i pobieranie co miesiąc 1.300 PLN
  Dlatego jako mieszkańcy cieszymy się że znalazło się ośmiu radnych którzy okazali się odporni na pokusy i uczciwie reprezentują interesy nas mieszkańców.
  Renato, Bogdanie, Krzysztofie, Macieju, Robercie, Waldku, Tadeuszu i Zbyszku trzymamy za Was kciuki nie dajcie się zastraszyć ani kupić.

 81. pendrajw pisze:

  Musze przyznać, ze też jestem pełen podziwu dla tej dzielnej ósemki, która przedłużyła interes publiczny ponad interes prywatny. To nie jest zbyt popularne w dzisiejszej Polsce. Renato, Bogdanie, Krzysztofie, Macieju, Robercie, Waldku, Tadeuszu i Zbyszku – brawo! Dziś cała uczciwa Jedlnia trzyma za was kciuki.

 82. Sebek pisze:

  Radny Macieju- umowy ze szkołami brat na Orliku radna Renata zatrudniona koleżanka radny Bogdan zatrudniona żona radny Waldemar wiadomo.

 83. mem pisze:

  Myślę, że jest sobota i nawet pracownik urzedu gminy może wtedy nie pracować, a nie wrzucać uchwały do bip i filmy na youtuba. Loża szyderców z jedlnia.org może sobie pokpić, ale nie oznacza to, że tak jest.

 84. mem pisze:

  co chcieli Kuropieska, czy Spasiński to się pewnie niebawem dowiemy…

 85. Victoria pisze:

  Sztuką,jest ludzi ŁĄCZYĆ,a NIE JE DZIELIĆ
  KUNSZTEM,zaś umieć,,interes prywatny”,od MISJI
  oddzielić !!!
  Każdy ma jakiś sąsiadów i musi gdzieś pracować
  tylko WAŻNE,by INTERES SPOŁECZNY w ,,czystości zachować.!!!
  A,że będą ,,domysły i insynuacje”
  to,, DOBRO SPOŁECZNE ZDOBI DEMOKRACJE”
  I myślę,że ci co bronią osób,a nie bronią SPRAWY
  wyciągną WNIOSKI z tej BRUDNEJ ZABAWY !!! 🙂
  Ja wiem,żę długo będzie BOLAŁO
  ,,po to mamy ROZUM,by nie cierpiało CIAŁO 🙂