Przekazania zadań Wodociągom nie będzie. Podatek dla rolników niższy niż chciał wójt [film szesjaTV]

W piątek 13 grudnia odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.

Znalazły się w niej projekty uchwał, które miały zostać uchwalone podczas XXXVIII sesji. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Uchwała z 2003 roku uchylona zgodnie z planem

Rada Gminy jednogłośnie uchyliła uchwałę z 2003 roku, która upoważniała wójta gminy do zawierania umów cywilnoprawnych celem pozyskania środków finansowych od mieszkańców na takie inwestycje jak budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budowa i modernizacja dróg oraz oświetlenia ulicznego.

W uzasadnieniu do zgłoszonego przez wójta Leśnowolskiego projektu uchwały czytamy, że uchwała z 2003 roku nigdy nie została uchylona ani zakwestionowana w przepisanym do tego trybie. Jednakże w obecnym stanie prawnym nie wywiera już zamierzonych skutków prawnych. Z tego powodu konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jej uchylenia.

Skarbnik gminy Krystyna Dadej – Winiarska wyjaśniała, że rada gminy nie może upoważniać wójta do podpisywania umów cywilno-prawnych z mieszkańcami, gdyż to nie leży w jej kompetencjach.

Radna Renata Pasek przypomniała, że komisja rewizyjna, rozpatrując skargę Kazimierza Karczewskiego na wójta gminy, już kilka miesięcy temu wskazywała na to, że uchwała z 2003 roku powinna być wycofana z obrotu prawnego. Wtedy wójt z jego pracownikami twierdzili, że komisja rewizyjna nie ma racji.

Teraz także urzędnicy gminni doszli do wniosku, że mającą 10 lat uchwałę należy uchylić. Radni poparli to stanowisko.

Nie będzie (na razie) umowy z Wodociągami Miejskimi

Nie przeszedł, natomiast, inny projekt uchwały przygotowanej przez wójta i jego urząd, w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Jedlnia-Letnisko i spółką Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. powierzającej spółce Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. realizację zadania własnego Gminy Jedlnia-Letnisko z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z tym projektem radni mieli upoważnić wójta do zawarcia umowy pomiędzy gminą Jedlnia-Letnisko i Wodociągami Miejskimi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miejscowościach: Sadków, Sadków Górki, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Natolin, Lasowice, Myśliszewice i Groszowice.

Radni, którzy zagłosowali za odrzuceniem uchwały, podkreślali, że wójt nie przedstawił umowy, którą chce zawrzeć z Wodociągami Miejskimi. Obawiali się przy tym, że mieszkańcy zamieszkujący teren z siecią wodno-kanalizacyjną, którą miała zarządzać spółka z Radomia, mogą na przykład zostać obarczeni dużo wyższymi kosztami za przyłącza do sieci. Radni twierdzili, że projekt umowy powinien stanowić załącznik do uchwały, nad którą debatują.

W odpowiedzi urzędnicy stwierdzili, że istnieje projekt umowy ale wymaga on dalszych uzgodnień. Projekt nie został przedstawiony radnym.

Krystyna Dadej-Winiarska zapewniała, że uchwała nie oznacza przekazania radomskiej spółce majątku w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej, a jedynie przekazanie zadań własnych gminy. Wójt odczytał podstawowe założenia, jakie mają być przyjęte w umowie.

Te argumenty nie przekonały jednak radnych, którzy chcą, by wójt przedstawił treść umowy ustalonej z Wodociągami Miejskimi. Projekt uchwały został odrzucony 7 głosami, przy 5 głosach za uchwałą i 3 wstrzymujących się.

Program współpracy przygotowany po terminie

Rada Gminy uchwaliła Program współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Radni skrytykowali jednak wójta i urząd za przygotowanie Programu po terminie, bowiem ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokładnie wyznacza nieprzekraczalny termin uchwalenia programu rocznego – do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Przyjęcie Programu dopiero w grudniu może doprowadzić do tego, że uchwała zostanie uchylona przez wojewodę.

Wójt chciał 48 zł podatku dla rolników – radni obniżyli do 40 zł

Ciekawie się zapowiadała debata i głosowanie nad uchwałą w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Po zerwaniu przez radnych opozycji poniedziałkowej sesji wójt Leśnowolski obarczył opozycję odpowiedzialnością za to, że z powodu jej działania stracą finansowo rolnicy z naszej gminy.

„Trzeba sobie jasno powiedzieć i uświadomić wszystkim rolnikom (i taką informację przekazałem sołtysom) ci radni, którzy opuścili salę obrad uniemożliwiając podjęcie uchwał na chwilę obecną są za znacznym podwyższeniem podatku rolnego dla rolników naszej gminy na rok 2014” – pisał Leśnowolski na swoim blogu internetowym.

Wójt zaproponował, by rolnicy płacili stawkę 48 zł za kwintal. Tymczasem wiceprzewodniczący Tadeusz Kuropieska złożył wniosek o obniżenie podatku z 48 zł do 40 zł na kwintal. Taką właśnie stawkę uchwaliła Rada Gminy.

Radni opozycji skrytykowali przy okazji wpisy i wypowiedzi wójta, w których przedstawiał się jako obrońca rolników, przypominając, że kilka dni wcześniej Piotr Leśnowolski krytycznie na łamach prasy wypowiadał się o Zbigniewie Spasińskim stwierdzając, że przewodniczący komisji rewizyjnej jest rolnikiem i nie wszystko rozumie. [kliknij tutaj]

Wójt nie mógł się odnieść do tych zarzutów, bo w chwili dyskusji był już nieobecny na sesji.

Zmiany w budżecie na 2013 rok uchwalone pomimo kontrowersji

Kontrowersje wzbudził zapis o przesunięciu środków z wynagrodzeń w oświacie na wynagrodzenia w urzędzie gminy. Radni poparli jednak poprawki zaproponowane przez wójta.

Pozostałe projekty uchwalone podczas sesji

Rada Gmina upoważniła kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wprowadziła „kosmetyczne” zmiany w Statucie Gminy.

Nadała jednej z ulic we Wrzosowie nazwę – Jodłowa.

Podjęła również uchwałę w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Siczki. Jak podano do wiadomości, poprzednia sołtyska Teresa Wójcik zrezygnowała z pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia.

Bez wójta i obsługi prawnej

Większość uchwał podjęto bez obecności wójta, który opuścił obrady ze względu na spotkanie wójtów gmin powiatu radomskiego organizowane przez starostę radomskiego. Nieobecny był również radca prawny urzędu Kazimierz Wlazło. Radca przysłał swojego młodego pracownika, który również opuścił salę obrad w trakcie trwania sesji.

Poniżej film z sesji udostępniony na Youtube za pośrednictwem kanału szesjaTV:Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

29 odpowiedzi na „Przekazania zadań Wodociągom nie będzie. Podatek dla rolników niższy niż chciał wójt [film szesjaTV]

 1. grzesiek pisze:

  12:09 za tydzien se glosujemy. Pewnie wtedy odwolaja pana Chrzanowskiego? Czy sie myle

 2. krw1994 pisze:

  Niech Pan wójt „robi co chce”, ale na umowę z Wodociągami Miejskimi w Radomiu pozwolić nie można, bo to śmierdzi PiS-owskim złem i obłędem. Umowę Wójt podpisze, a potem się okaże, że mieszkańcy naszej gminy będą płacić krocie za podłączenie do kanalizacji. Fakt, że niby „bezpartyjny” Wójt stoi na poziomie PiS-u nie oznacza, że mieszkańcy mają to tolerować.

 3. W 2010 roku następujący radni zarobili z Rady Gminy:

  Renata Pasek: 7708
  Radny Sikora: 8057
  Radny Wrochna 5854
  Radny Lewandowski: 6735
  W 2010 roku w gminie, gdy ww. radni wspierali wójta Rzeczkowskiego wydano wówczas ponad 1 milion złotych na same NAGRODY dla pracowników, a zadłużenie wzrosło o ponad 2 miliony. Krótko mówiąc radni głosowali za zadłużeniem gminy, a Rzeczkowski wypłacił połowę nowego długu na nagrody dla swojej zastępczyni, dla żony i innych pracowników gminy.

  W 2012 roku następujący radni zarobili z Rady Gminy:

  Borkowski: 6537 zł
  Kuropieska: 7419,12 zł
  Frączek: 6535, 70 zł
  Spasiński: 6323,83 zł

  Za co? Że KUROPIESKA przyszedł sobie raz w miesiącu na sesję i podobno nawet na dyżur nie przychodził – każdy by tak chciał dostać 700 zł za kilka godzin „pracy”

  A panowie Frączek, Spasiński i Borkowski? Za komisje i sesje. Przyszedł raz w miesiącu na sesję i dwa na komisję, odsiedział na komisji 2-3 godzinki i kaska wpadła do koszyczka. Dietki biorą lekką rączką, a co z tej pracy wynika. Warto zajrzeć w protokoły komisji z komisji w BIP. Jedna kartka papieru A4, wypisane jakieś farmazony, które kompletnie nic nie wnoszą.

 4. Victoria pisze:

  Mniemam,iż Waść jesteś jednym z tych co:

  bronią osoby,a nie bronią sprawy !!!
  więc tu trzeba kompletnej dostawy/diet. wypłaconych/
  Chyba ,że strona tzw RZĄDOWA
  brała diety ich tylko połowa ? 🙂
  Biorąc pod uwagę to,,poświecenie”
  był to,,wolontariat” i ,,marudzenie” 🙂
  Chociaż ,,marudzenie”tak jak,i,,gorzkie żale”,
  ostatnio,bo wcześniej ,były popisy DYKTATU niczym w karnawale ” 🙂
  Myślę,że przy tak dokładnych danych umieścisz niezwłocznie
  trudno słuchać ostatniej sesji-komputer odpocznie 🙂
  Najgorsze jest to w ,,Twojej wypowiedzi”
  że na SESJI obecni są tylko ,,gniewni” sąsiedzi!!!
  A ci,,pro rządowi” ŚĄ ale nie RADZĄ
  tylko myślą kogo z rodziny na stołek WSADZĄ 🙂
  A może,biorą ,,DEPUTAT”-wyjaśniam ,,świadczenie w naturze”
  czyli za głosowanie TEMU,komu CIĄGLE SŁUŻĘ !!! 🙂

 5. mieszkaniec pisze:

  Faktycznie Radny Borkowski jak widać zwoływał komisję praktycznie co miesiąc – może by tak dali te protokoły od początku kadencji, wtedy zobaczymy jak było wcześniej. A ile miał diety z tego jako przewodniczący komisji? Śmiech na sali.

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jedlnia/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=114&id=281&str=1

  i rzeczywiście po jednej stronie, nic niewnoszących ustaleń. Potem komisji porządku i prawa nie było 10 miesięcy i nikt tego nie zauważył.

 6. Victoria pisze:

  Aż DZIW bierze,przecież Przewodniczący był stale
  czemu więc dopiero teraz są te GORZKIE ŻALE 🙂
  Gdyby od wybrania ,,pracował przejrzyście”
  to takich spraw nie było by,oczywiście !!!
  A teraz dopiero się ,,za sprawy bierze”
  gdy okręt się chwieje,KTO BĘDZIE W OFIERZE !!! 🙂
  Tylko dlaczego wybiórczo i to co,,wygodnie” ?
  OJ ZNACZĄ ŚLAD ZNACZĄ TRZĘSĄCE się SPODNIE .:)

 7. MTZ pisze:

  Victorio moja Kochana,
  czytam Twe wiersze od samego rana,
  i tak sobie myślę skrycie
  czy to wódka czy marycha
  co dzień weną Cie „napycha” ?
  Bo gdy zaczytany jestem
  to wciąż krzyczę – jeszcze! jeszcze!
  Tak serio – na poważnie
  czy „artyście” to przystoi
  pluć na innych, szargać, gnoić?
  Mam wrażenie może złudne?
  Potrzebujesz zabaw z G*wnem?
  Gdzie zwycięstwo o Victorio?
  Gdzie Twa „wielkość” WIERSZOKLETO?

  Pomyśl proszę czasem „czy mój post coś tutaj wnosi?,
  Oprócz steku rymów na nic się nie zanosi, to może odpuszczę sobie tą wypowiedz jedną, po co mam karmić innych swą językową nędzą?
  I z tego wniosek jeden wynika – Z TAKIMI WIERSZAMI NIE WYDASZ „TOMIKA”
  Ani nie skłonisz nikogo
  do „Swojego” myślenia
  bo większość ma gdzieś
  Twych rymów „złożenia”.
  Daj sobie spokój z tym wierszy pisaniem
  będzie lepiej dla wszystkich
  a na pewno dla mnie 🙂

  pozdrawiam swoich fanów! ;]

 8. na Tadzika i Mareczka pisze:

  Gdy piesze pan Mareczek
  ten Kuropieski ziomeczek
  śmiech wzbudza na sali
  a gó*nem czuć z oddali

  o gó*wnie ciągle pisze
  widać o nim wszystko wie
  aż mądry filozof podkęca sobie wąsa
  i się zastanawia: czy Marek je zjada czy tylko rozstrząsa

  Wykopana z klubu miernota
  broni swojego sąsiada jak zwykła ciemnota
  bo dwóch na Siczkach mamy cudaków
  Tadzia i Mareczka- przedpotopowych „rumaków”

  Gdyby jeden rządził gminą
  a drugi rządził klubem
  to i sport nasz i samorząd
  byłby muzealnym cudem

  „Nic się nie da” lub „da się za 10 lat”
  tak chyba sądzą Tadziu i jego Marek chwat
  taka to ich dewiza chłoporobotnicza
  godna samego Krzysztofa z Bialegostoku Kononowicza

  Mają obaj z Krzysztofem wiele wspólnego
  moda i uroda są przykładem tego
  Jeśli nie chcemy nowoczesności z wójtem Piotrem na czele
  wymierzmy Tadeusza i Marka (Victorię) drodzy przyjaciele

  Po co nam kanalizacja, bo „może za 10 lat będzie”
  lepiej lampy w „pole”, podzielę na działki to mi się lepiej poprzędzie…
  Droga na Kozaczkę, nowe stroje dla klubu?
  Ale po co te ekstrawagancje?! Trzeba na sesji zrobić łubu dubu!

  Gdyby dziś rządziły takie cudaki
  świat byłby dalej zwyczajnie bylejaki!
  więc jak Tadziu i Marek kiedy władzę zdobędzie
  dewiza będzie jedna: niczego nie będzie…

 9. na Tadzika i Mareczka pisze:

  a pan Paweł co tak na portalu ciężko tyra
  niech nie robi moderacji – to przecież satyra…
  jeśli tylko Piotr i Jerzy w tej gminie nie mają humoru poczucia
  mój wierszyk nie podrażni Marka i Tadeusza osobistego odczucia

  niech pan puszcza śmiało
  wierszyk jakich niemało
  bez żadnej cenzury
  nie oszukujmy się wszak te komentarze to są same bzdury

 10. mieszkaniec J. pisze:

  @ MTZ i inni – jako okazjonalny recenzent z zasady nie oceniam sposobu wypowiedzi innych internautów, bo każdy ma prawo do swoich wypowiedzi, jeżeli są w temacie forum. Fraszki @-Victorii ubarwiają to forum kwiecistym językiem, wyhamowują pewne pieniactwo, ale czasami mogą i zirytować – być może jest takie przesłanie. Ja odbieram pozytywnie ten sposób przekazu, szczególnie jak jestem po sensie filmu z jakiejkolwiek sesji.

  Puenty @-Victorii, w znakomitej większości są trafne, dając do myślenia wszystkim stronom bez zbędnej agresji i uszczypliwości. Przecież poważnych tematów w naszej gminie mamy sporo więc jest o czym mówić i pisać – byle by na temat. Co do „wierszokletów”, jest potoczne powiedzenie – odezwał się poeta, tylko głowa nie ta.

 11. mieszkaniec pisze:

  Bardzo dobrze, że kilku radnych i duża część mieszkańców ma już dość rządzenia gminą przez obecnego wójta. Doszli do wniosku, że ten człowiek nie nadaje się na to stanowisko. Także wielu urzędników nie powinno też pracować w urzędzie. Ale oni tkwią i to za duże pieniądze. Bo w samorządzie jedlińskim to mają jak w raju. A jak dostarczyciele pieniędzy zaczynają się sprzeciwiać to zaraz ogromny hałas i to rymowany. Bo nadciąga trwoga. Duży szacunek i uznanie dla Victorii. To osoba z wysoką kulturą, inteligentna i niezmiernie utalentowana. I chce,aby w Jedlni w końcu było naprawdę dobrze. Pozdrawiam.

 12. grzesiek pisze:

  Mieszkańcu radni co się odwrócili od wójta i wyszli wychodząc pokazali swoja prawdziwa twarz za co docenia ich wyborcy. A to co oni wyprawiają na sesjach to zgroza np. Radny Maciej pyta nie po to żeby sie czegoś dowiedzieć lecz tylko by probowac złapać kogoś na nie wiedzy której sam jest przykładem. Ogladam filmy z sesji i widzę kto i jak jest przygotowany. A odnośnie mieszkańców gminy odwracających sie od wójta, to chyba przeprowadziłeś sondę wśród swoich sąsiadów, którzy na niego nie glosowali wiec nie popierają jego działań, bo tak wlasnie robia ludzie którzy nie potrafią przyznać się do błędu.

 13. Victoria pisze:

  Strumyk płynie wolno i kruszy kamienie
  pisaniem staram się ,,zmiękczyć” kamienne sumienie !!!
  Jak woda czysta to i kamień gładki
  gdy jest brudna,kamienie zbierają przeróżne odpadki 🙂
  Żeby mieć spokojne sumienie POZDRAWIAM
  czyste i brudne KAMIENIE

 14. przedszkolak pisze:

  a maciej nie wystawia faktur

 15. nikodem pisze:

  a maciej nie zagłosuje za odwołaniem , bo chrzanowski ma od niego internet i też nie dostawał faktur

 16. Victoria pisze:

  Czy warto?
  Czy warto pisać,czy warto narażać ludzi ?
  WARTO jeśli , choć jedno SUMIENIE się ZBUDZI!!!

  Choć jedna skała ludzka,pokruszy się w STRZĘPKI
  choć jeden człowiek ZMIENI SWE WYSTĘPKI !!!

 17. Sebek pisze:

  Głosowanie jest tajne i Maciej zagłosuje za bo jak powiada klasyk „ten typ tak ma”…

 18. piaskownica pisze:

  Zastanawjające jest jedno w temacie uchylenia Uchwały w sprawie zawierania umów cywlinoprawnych jak to wyjaśniła”Skarbnik gminy Krystyna Dadej – Winiarska wyjaśniała, że rada gminy nie może upoważniać wójta do podpisywania umów cywilno-prawnych z mieszkańcami, gdyż to nie leży w jej kompetencjach.” co teraz?. Rozumiem , że wszelkie umowy cywilnoprawne na wodociągi i kanalizacje zawierane przez wójta są BEZPRAWNE. Jest tylko kwestią czasu kiedy nastąpią pozwy zbiorowe od mieszkańców w sprawie zwrotu opłat za wodociagi i kanalizację.Szczególnie mieszkańcy Wrzosowa mają prostą drogę bo wszystkie umowy na wodociąg powoływały sie wprost na zapisy tej nieszczęsnej Uchwały, jako postawy prawnej do nałożenia opłat na mieszkańców. I w ten oto sposób posypie się budżet na 2014r i może na następne lata, bo w ten sposób pobrane opłaty sa bezprawne i nie ujegają przedawnieniu.Ich zwrotu mozna sie domagać po wielu latach.Ciekawe jest to, że urząd Gminy nie wyciągnął w tym temacie żadnych wniosków i nadal zawiera bezprawne umowy.

 19. Victoria pisze:

  Piszemy sobie beztroskie i nie proste ,,posty ”
  więc ja coś skrzywię w ramach RIPOSTY 🙂
  @ na.Tad… i Mar..,używasz tak pokręconego języka
  że skrzyżowanie w Siczkach,to już H Ameryka 🙂
  Sam ruszyłeś I S O w y k o n a n i e
  więc i naszej Władzy co najmniej nadzorowanie !!!
  Ponieważ ruszyłeś Siczki i to ,,mądrą głową ”
  czy to już skończone,czy tylko ,,połową ” ? 🙂
  Coś się ,,grzebią”,niczym Akacjowa
  niech ,,zwolnią tempo” ,toć to dopiero więcej jak połowa /kadencji/
  Przecież ,to nie jest niczym ,,AUTOSTRADA DO NIEBA”
  jest dużo zagrożeń,TEGO NAM NIE TRZEBA !!!
  Więc NIE WIEMY : skończone,czy jeszcze w budowie ?
  myślę,że KTOŚ MĄDRY w Gminie SKUTECZNE ODPOWIE.

 20. "intelektualista" maciej pisze:

  Nasz „mondry” radny pisze na blogu:
  W ostatnim czasie Radni (w tym ja) podjęli, jak pewnie wiele mieszkańców miało ochotę usłyszeć, zmiany odnośnie metody wynagradzania Radnego. – ochotę to ja mam na swoją starą (dobrze, że jeszcze nieźle wygląda, że mam ochotę). Chyba radnemu chodziło o okazję. Okazja, czy ochota, nie ma znaczenia dla przewodniczącego komisji oświaty vel komisji OKSIR????

  Mieszkańcy w tym ja nie mieliśmy ochoty usłyszeć, że radni podnieśli sobie diety i mam nadzieję, że radni na najbliższej sesji obniżą swoje diety tak jak jest w projekcie, albo że nawet pan Kuropieska zgłosi, żeby obniżyć o 30%, a nie o 20% jak jest w projekcie uchwały. Jak oszczędzać to oszczędzać. Ostatnio pan Kuropieska przebił wójta w podatku rolnym, niech przebije teraz obniżeniem diet. Dalej pan radny pisze: Wiele osób nie bierze pod uwagę że dieta nie jest wynagrodzeniem za pełnioną funkcję lecz zadość uczynieniem za utracone korzyści… tę lekcję ortografii pan radny opuścił. Zadośćuczynienie pisze się łącznie! Niestety to stwierdzenie nie poszło w parze z działaniami pana radnego. Po co tyle razy zwoływał komisję sportu, jak jej posiedzenia nic nie wniosły. Wypisanie drużyn uczestniczących w turnieju – robota dla sekretarki. Ale 264 zł „zadość uczynienia” wpadło. Żal d…. ściska jak się patrzy za co pan Frączek bierze co półtora miesiąca swoje „zadość uczynienia” (protokoły komisji OKSIR http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jedlnia/&strona=14&typ=submenu&typmenu=14&id=279&str=1)

  Dalej nasz blogowy „intelektualista” pisze w komentarzu: Dobrze wiem co uchwaliłem, z korzyścią dla wszystkich Radnych a nie dla wybiorczych jednostek, – szkoda, że jako „wybiorcza jednostka” wszedł Maciej do 2 komisji na początku kadencji, zamiast podzielić się miejscem ze swoim kolegą radnym Lewandowskim. Zajął dwa miejsca w komisji, a teraz się mądrzy, jak ma coś do ugrania. Wolałbym usłyszeć, że radny uchwalił coś z korzyścią dla wszystkich mieszkańców a nie dla „wybiorczych jednostek”, ale akurat w tym pan Maciej Frączek specjalizuje się najbardziej.

  We wrześniu zgłosił wniosek, by przedszkole było „za darmo”. Za darmo w Polsce to nawet kopa w tyłek się nie dostaje, bo jeszcze zabiorą ci portfel. „Poprawka” Frączka doprowadził do tego, że do pobytu dzieci w przedszkolu w Jedlni dopłacają ze swoich podatków wszyscy, także ci rodzice, których dzieci nie załapały się na miejsce w tym przedszkolu. Nie dość, że nie ma miejsca dla twojego dziecka w przedszkolu, to jeszcze płacisz za dziecko sąsiada, które do przedszkola się dostało.

  Tak to jest jak prym chcą wieść radni słabo wykształceni, o małej wiedzy i z chęcią popisania się przed opinią publiczną. Na szczęście sojusz radnego Frączka z ludźmi Rzeczkowskiego, błędy w głosowaniach i postulatach i braki, które wychodzą na blogu pokazują z kim mamy do czynienia.

 21. małgośka pisze:

  Wielkie brawa dla radnych, którzy zauważyli że w tej gminie są rolnicy i zmniejszyli stawkę do 40 zł za kwintal zboża, a wzrost wynagrodzeń pracowników Gminy może poczekać.

 22. tow Lenin pisze:

  Gratuluję Panie Radny Maćku! Jest Pan obecnie chyba bardziej atakowany od Sz.P. Wójta 🙂 Dobrze czy źle ważne by o nas pisali jak mówi najważniejsze hasło reklamy. Zatem należy sie Panu jak psu micha określenie celebryta. Czy można już wykupić powierzchnię reklamową na koszulce?

 23. Victoria pisze:

  cyt : aż dziw bierze Przewodniczący był STALE
  czemu więc dopiero teraz są te GORZKIE ŻALE ? 🙂

  Czy dlatego,że przewodniczący jest w fażie,,spadania”
  może chodzi o kawkę w czasie dyżurowania ? 🙂

  Może chodzi o,,WSPÓLNOTĘ”,którą rozbudował
  a może o ,,UGÓR”,który tak pieczołowicie pielęgnował 🙂

  A może przejrzystość działania,TE I INNE SPRAWY
  no i że na sesji były PRZEPIĘKNE UBAWY 🙂

  To,że wnikał w działania Gminy,jego urzędników
  no i że Gmina ma już dwóch PRAWNIKÓW ”

  Tak naprawdę tylko na ,,papierze”
  tylko nie ,,na sesji” ,aż radnych ,,Cholera” bierze.
  Ale ,to już było,to już będzie historia
  to 19-go nastąpi w Radzie bezkrwawa ,,dintorja”!!!
  Moze,to dobrze że ta Rada zamiera
  tak jak w PZPN z woli FRYZJERA 🙂
  W czasie obrad nie była by ciągła ,,ansa”
  więc,po dintorji otworzy się SZANSA.
  Wiele można pisać,aż zaboli głowa
  CZEMU TAK DUŻO URZĘDNIKÓW,jak,,ROBI” połowa 🙂
  Jeśli mieć pretensje,co KOMISJE ROBIŁY
  to do LUDZI<CO PLAN PRACY ZATWIERDZIŁY !!!
  Tylko się mówi ,,NIE KOP LEŻĄCEGO "
  nawet i wtedy ,,GDY BYŁ DO NICZEGO"
  I na koniec złożyć życzenia-i ,,dalszego spienienia "

 24. Victoria pisze:

  przepraszam winno być: dintojra

 25. nikodem pisze:

  coś rada gminy nie chce się zająć umowami frączka, czyżby kolesiostwo?

 26. Victoria pisze:

  Cosik , bardzo lubisz Waść Wójta i Rady/może jej części/ 🙂 Czyżby nastąpiło lekkie tąpnięcie w:
  -stosunkach , lub
  ,,Nastąpił,,stosunek przerywany
  jak to bywa między KOLEGAMY”
  Może pozycja ,jak ma ,,para nasycona” ) (
  starszy spełniony mąż i ,,niespełniona żona.” 🙂

 27. Asd pisze:

  piaskownica pisze:
  16 grudnia 2013 o 09:57

  „Zastanawjające jest jedno w temacie uchylenia Uchwały w sprawie zawierania umów cywlinoprawnych jak to wyjaśniła”Skarbnik gminy Krystyna Dadej – Winiarska wyjaśniała, że rada gminy nie może upoważniać wójta do podpisywania umów cywilno-prawnych z mieszkańcami, gdyż to nie leży w jej kompetencjach.” co teraz?. Rozumiem , że wszelkie umowy cywilnoprawne na wodociągi i kanalizacje zawierane przez wójta są BEZPRAWNE. Jest tylko kwestią czasu kiedy nastąpią pozwy zbiorowe od mieszkańców w sprawie zwrotu opłat za wodociagi i kanalizację.Szczególnie mieszkańcy Wrzosowa mają prostą drogę bo wszystkie umowy na wodociąg powoływały sie wprost na zapisy tej nieszczęsnej Uchwały, jako postawy prawnej do nałożenia opłat na mieszkańców. I w ten oto sposób posypie się budżet na 2014r i może na następne lata, bo w ten sposób pobrane opłaty sa bezprawne i nie ujegają przedawnieniu.Ich zwrotu mozna sie domagać po wielu latach.Ciekawe jest to, że urząd Gminy nie wyciągnął w tym temacie żadnych wniosków i nadal zawiera bezprawne umowy.”
  ————————————————————-
  Pisałem o tym w innym wątku i podałem link: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przylaczenie-podmiotow-do-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-czy-gminy-moga-pobierac-oplaty

  Nie wiem czy ktokolwiek to przeczytał wtedy, ale może teraz, po uchyleniu tej uchwały z 2003 roku, ktoś przeczyta i wyciągnie wnioski.
  Moje są takie, że te opłaty były i są bezprawne.

 28. jedlnianin pisze:

  Dadej-Winiarska twierdziła, że rada gminy nie może upoważniać wójta do zawierania umów cywilno-prawnych, gdyż to nie leży w jej kompetencjach. Co nie oznacza, że wójt nie może takich umów zawierać. Może, ale nie jest mu do tego potrzebne upoważnienie rady gminy.

  Najnowsze umowy cywilno-prawne dotyczące przyłącza kanalizacyjnego sporządzone są tak, że nie odwołują się do żadnej uchwały rady gminy. Płaci się niby za przeniesienie prawa użytkowania, nie za samo wykonanie przyłącza.

  Umowa skonstruowana jest tak, że mieszkaniec ma tylko obowiązki np. zobowiązanie do niezwłocznego podłączenia instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do studni pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości po 1000 zł za każde brakujące podłączenie.

  Umowa nie zakłada, że mieszkaniec ma jakiekolwiek prawa. Ponadto nie definiuje, co gmina uważa za niezwłoczne podłączenie instalacji wewnętrznej, odsyłając do kc i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

 29. Victoria pisze:

  Więc,nie podpisujmy,,ZBÓJECKIEJ UMOWY”
  kto jej nie podpisze,dłużej będzie zdrowy !!!
  Następnie ZOBOWIĄŻMY naszych PRZEDSTAWICIELI
  by tą ZŁĄ PRAKTYKĘ na zawsze WYCIELI!!!
  Jak się NIE DA ,zrobić POLUBOWNIE
  może referendum zakończy ,,TO ZGODNIE”
  Zgodnie z PRAWEM a nie aktem SZANTAŻU
  ŚCIEKI, stały się zakładnikiem czyjegoś BLAMAŻU 🙂