Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Wprowadźmy Publiczny Rejestr Umów

Podpowiadamy co zrobić, by było naprawdę uczciwie

Informacja o umowach cywilnoprawnych zawieranych przez instytucje utrzymywane ze środków publicznych jest jawna. Dotyczy to również umów zawartych z osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Coraz więcej urzędów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu, udostępnia rejestry takich umów na swojej stronie internetowej. Dlaczego tak nie miałoby być również w Jedlni-Letnisku?

więcej
Opublikowano Publicystyka | 25 komentarzy

Film z XLIV sesji (kanał szesjaTV)

Na niezależnym kanale szesjatv dostępne jest już nagranie filmowe z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Zachęcamy do oglądania.

więcej
Opublikowano News | 1 komentarz

Sesja ze słabą obsługą prawną

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nie brakowało momentów zabawnych, a chwilami wręcz kuriozalnych. Wójt i podległy mu urząd przygotował wadliwy projekt uchwały, który udało się poprawić tylko dzięki determinacji radnej z opozycji. Radni poparli proponowane przez wójta Leśnowolskiego inwestycje.

więcej
Opublikowano News | 26 komentarzy

280 mieszkańców otrzyma komputer i dostęp do Internetu

Ruszył nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko”. W jego ramach 280 mieszkańców naszej gminy otrzyma sprzęt komputerowy oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Rekrutacja potrwa do 24 kwietnia 2014 roku. Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w siedzibie biura projektu w Urzędzie Gminy w Jedlni–Letnisku – pok. 107 w godz. od 9.00 do 14.00.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | 8 komentarzy

Wójt nie chce funduszu sołeckiego i zapytań mieszkańców?

W najbliższą środę odbędzie się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Sesja została zwołana na wniosek wójta Piotra Leśno- wolskiego, radni zatem nie będą mogli zmienić porządku obrad bez jego zgody. Plan sesji zgłoszony przez wójta nie przewiduje możliwości zadawania pytań przez mieszkańców. Wszystko wskazuje też na to, że nasza gmina pożegna się z funduszem sołeckim.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 19 komentarzy

W środę sesja na wniosek wójta

W środę 26 marca o godz. 10.00 rozpocznie się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Sesja została zwołana na wniosek wójta Piotra Leśnowolskiego. Proponowany porządek obrad zawiera 15 punktów. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał.

więcej
Opublikowano News, Ogłoszenie | 7 komentarzy

Zaproszenie do Koła Przyjaciół Harcerstwa

W sobotę 22 marca o godzinie 18.00 w Klubie Poczekalnia PKP odbędzie się spotkanie założycielskie Koła Przyjaciół Harcerstwa. Serdecznie zapraszamy osoby, które sympatyzują z harcerstwem i wyrażają chęć niesienia pomocy.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | 1 komentarz

Mazowsze nadal musi płacić „janosikowe”

Pomimo korzystnego dla Mazowsza wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Ministerstwo Finansów zamierza w dalszym ciągu realizować niezgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

więcej
Opublikowano News | 27 komentarzy

90 tys. dla Jodły, po 5 tys. dla karateków i taekwondzistów

Pięć ofert złożonych przez cztery podmioty oraz 100 tys. złotych podzielone pomiędzy trzy kluby sportowe – tak w skrócie wygląda podsumowanie postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszech- niania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Jedlnia-Letnisko.

więcej
Opublikowano News | 33 komentarze

RIO ustaliło budżet

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ustaliła budżet gminy Jedlnia-Letnisko na 2014 rok. Budżet w wersji RIO uwzględnia poprawki dokonane przez opozycyjną większość w Radzie Gminy ale jednocześnie daje wójtowi Leśnowolskiemu możliwość uzyskania tego, co chciał wcześniej.

więcej
Opublikowano News | 22 komentarze