Dzienne archiwum: 11 marca 2014

90 tys. dla Jodły, po 5 tys. dla karateków i taekwondzistów

Pięć ofert złożonych przez cztery podmioty oraz 100 tys. złotych podzielone pomiędzy trzy kluby sportowe – tak w skrócie wygląda podsumowanie postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu upowszech- niania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Jedlnia-Letnisko.

więcej
Opublikowano News | 33 komentarze