Film z XLIX sesji Rady Gminy [szesjaTV]

Na kanale szesjaTV (Youtube) dostępny jest już film z ostatniej sesji Rady Gminy. Zobacz szczegółową relację z sesji.

Początek – otwarcie 49. sesji Rady Gminy
00’30” – przewodniczący Tadeusz Kuropieska informuje o poprawkach do proponowanego porządku obrad
01’45” – Rada Gminy przyjmuje protokoły z poprzednich sesji
03’55” – rozpoczyna się sprawozdanie wójta Leśnowolskiego z działalności międzysesyjnej
08’20” – wójt więcej czasu poświęca inwestycji na ulicy Radomskiej
12’00” – rozpoczynają się zapytania i wnioski radnych oraz mieszkańców. Radna Wiosna pyta o odwodnienie ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową.
13’00” – radny Jerzy Chrzanowski zadaje pytania, które publikuje również na swoim blogu zobacz tutaj
15’15” – Na jakim etapie są prace związane z kanalizacją strony południowej Jedlni-Letnisko? – pytanie zadaje Mariola Bocheńska.
15’40” – pytania zadają kolejno: radny Robert Borkowski, Waldemar Lewandowski, Zbigniew Spasiński, Maciej Frączek, Bogdan Sikora, Tadeusz Kuropieska.
22’00” – głos zabiera sołtyska Danuta Senator
23’50” – rozpoczyna się punkt poświęcony dyskusji dotyczącej uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko”.
33’30” – głosowanie nad podjęciem uchwały (wszyscy za).
34’00” – rozpoczyna się punkt dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
34’20” – Marzena Wiosna-Michałek odczytuje stanowisko komisji budżetowej. „Opłaty i stawki [według propozycji urzędu] pozostają na poziomie z ubiegłego roku i zostały zaakceptowane przez członków komisji” – stwierdza Wiosna-Michałek.
36’00” – radny Maciej Frączek i Lewandowski wyrażają swoje wątpliwości z pobieraniem opłat w Groszowicach przez dwie instytucje – Wodociągi Miejskie w Radomiu i Urząd Gminy w Jedlni-Letnisku. Pracownik urzędu gminy odnosi się do tych kwestii. Trwa dyskusja.
01h 02’30” – wójt Piotr Leśnowolski wnosi poprawkę do projektu uchwały dotyczącą opłat kwartalnych dla mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę przez Wodociągi Miejskie.

Początek – ciąg dalszy dyskusji nad poprawkami do projektu uchwały.
02’15” – odczytanie projektu uchwały po poprawkach i głosowanie nad nią (podjęta przy 2 wstrzymujących się).
03’55” – odczytanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLV/274/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach (podjęta przy 1 wstrzymującym się).
06’40” – rozpoczyna się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jedlnia-Letnisko do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego – Liderem Projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Punkt kończy się odczytaniem uchwały bez uprzedniej dyskusji i głosowaniem (wszyscy za).
12’10” – rozpoczyna się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2014 roku. Głos zabiera wójt Piotr Leśnowolski, informując o działaniach na rzecz opracowania projektów budowy chodników przy drogach powiatowych. Radni jednogłośnie przyjmują uchwałę.
23’35” – rozpoczyna się debata nad wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok (załącznika inwestycyjnego).

02’50” – odczytanie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie i głosowanie (wszyscy za).
05’20” – radni nadal rozpatrują pkt 10 obrad (projekt nr 2 zmian w budżecie gminy).
06’55” – odczytanie i głosowanie nad projektem uchwały (wszyscy za).
09’15” – rozpoczyna się dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Mariola Bocheńska prezentuje ustalenia komisji zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowiska.
16’15” – odczytanie i głosowanie nad projektem uchwały (przyjęta jednogłośnie).
17’25” – rozpoczyna się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
23’10” – odczytanie i głosowanie nad uchwałą (13 za, 1 wstrzymujący się).
24’55” – rozpoczyna się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Uchwała zostaje przyjęta praktycznie bez dyskusji (wszyscy za).
28’35” – rozpoczyna się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016. Mariola Bocheńska prezentuje stanowisko komisja zdrowia, proponując podjęcie środków zapobiegawczych wobec przejawów agresji w szkołach.
36’00” – odczytanie projektu uchwały i głosowanie (wszyscy za).
37’10” – wójt udziela odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych oraz mieszkańców. Między innymi odpowiada na pytanie Marzeny Wiosny-Michałek dotyczące wody po opadach na ulicy Traugutta oraz pytanie Marioli Bocheńskiej dotyczące V etapu kanalizacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

10 odpowiedzi na „Film z XLIX sesji Rady Gminy [szesjaTV]

 1. swiety pisze:

  W której minucie Jerzy Chrzanowski podniósł swój głos na Zbigniewa Spasińskiego który zarzucił mu że pytania dostał od Piotra Leśnowolskiego. Chce to zobaczyć.

  Zapraszam wszystkich, szczególnie pragnących się pomodlić za naszego Wójta, na mszę dziękczynną w niedzielę godz. 11.30 o bł. Boże i potrzebne łaski dla Haliny i Piotra Leśnowolskich w 30 rocz. śl.

 2. jachaś pisze:

  Komu dziękować za nowy zalew?

  http://i.imgur.com/aEgH6us.jpg

 3. ryspol pisze:

  odnoszę wrażenie , że władze gminy zapominają o istotnych problemach gminy jak np. niskie ciśnienie wody w gminnym wodociągu. W tej sprawie jakoś nikt z włodarzy nie podejmuje stosownych działań. Przy kolejnych rozbudowach wodociągu problem zapewne powróci ze zdwojoną siłą.
  Ryspol

 4. jachaś pisze:

  Internety nie śpią, już wiem komu trzeba dziękować!

  http://i.imgur.com/LI10oFr.jpg

 5. przemek pisze:

  Propozycje mieszkańców gminy zostaną zrealizowane. Nawet sam pan Jerzy Ch. otworzy nowy zalew w centrum Jedlnii-Letnisko!

  http://oi59.tinypic.com/bfpg13.jpg

 6. XX pisze:

  no to jeszcze molo pływający by się na pocżątku Traugutta przydało, bo po opadach deszczu nie da się przejść. Gdyby nie uprzejmość właścicieli sklepu, którzy udostępniają swoją posesję do przejścia to był by klops z przebrnięciem przez ten „staw”.

 7. YY pisze:

  Dlatego musi byc zrobiona Radomska, czego chce wojt i w czym chca mu przeszkodzic zli ludzie…

 8. michał pisze:

  Pracownicy Urzędu Gminy przygotowujący tablice nie wiedzą, że zalew mieści się w Jedlni-Letnisko, a nie w Siczkach, natomiast nazywa się „Siczki”? Wstyd.

 9. tomasz pisze:

  Cytat z blogu J.Ch. : „Z zaproszenia Pana wójta również społecznie biorę udział w spotkaniach zespołu i współuczestniczyłem w przygotowaniu tych tablic”
  W związku z tym mam pytanie do Pana Wójta: Czemu ciągle do wszelkiego rodzaju komitetów zaprasza Pan ciągle jedną i tą samą osobę, w dodatku bez jakichkolwiek kompetencji w tym zakresie? Chce Pan przedstawiciela Rady Gminy w takim komitecie, to może wypadało by się zwrócić do Rady i wtedy to gremium w stosownej uchwale wybierze demokratycznie swojego przedstawiciela. Będzie to demokratycznie wybrany przedstawiciel Rady a po części także przedstawiciel mieszkańców. A może Pan po prostu nie ma woli lub nie potrafi współpracować z Radą Gminy? A może do Pana nie dotarło że Pana J.Ch Rada już dawno przegoniła ze stanowiska Przewodniczącego.

 10. leśnowolskiego parcie na szkło pisze:

  Ktoś chyba ma problemy ze sobą – proszę zobaczyć artykuł na stronie gminy: http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=4&artykul=3035&akcja=artykul
  Świetna sprawa, najlepsi uczniowie nagrodzeni… Ale dlaczego nie zostali wyróżnieni na zakończeniu roku w swoich szkołach, jak to dawniej bywało?
  Przecież tak to powinno wyglądać. Nagrodzony miał satysfakcję i mógł się cieszyć z kolegami z klasy, a słabsi mieli doping i zachętę do intensywniejszej pracy w kolejnym roku szkolnym.
  Ale przecież nie o to tutaj chodziło. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Na 12 z 14 zamieszczonych widnieje pewna, dobrze znana wszystkim osoba.
  Podsumowując: Niedługo wybory, więc trzeba się lansować na każdym temacie, nawet jeśli to będą najzdolniejsi i najsprawniejsi uczniowie z naszej gminy (o nich akurat w tym artykule niewiele – znaczy się – tyle co i nic).