Dzienne archiwum: 24 października 2014

Leśnowolski: Prawnicy wojewody mają problem [film-całość]

Podczas 53. sesji Rady Gminy przegłosowano zmiany w Statucie Gminy, które nakładają na wójta obowiązek zapewnienia odrębnej obsługi Rady poprzez zatrudnienie w tym celu radcy prawnego. Pokłosiem tego punktu obrad była dyskusja na temat rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych dotyczących podjętej w zeszłym roku przez Radę Gminy uchwały obniżającej wójtowi Leśnowolskiemu wynagrodzenie.

więcej
Opublikowano Film, News | 44 komentarze