Działania wójta powinny być czytelne i przejrzyste

Jest Pani jedną z pięciu kandydatów na fotel wójta naszej gminy. Co skłoniło Panią do kandydowania?

Jestem radną gminy Jedlnia-Letnisko od 2006 roku. Dłużej, bo od 2002 roku, pracuję w administracji rządowej – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W działania społeczne i samorządowe wkładam całe swoje serce. Dostrzegam potencjał naszej gminy, który w dużej części jest przez kolejnych wójtów marnowany. Współpracuję z zespołem ludzi, oddanych gminie społeczników, którzy nie są słuchani, ich postulaty nie mogą doczekać się realizacji. Doszłam do takiego etapu w moim życiu, że jestem gotowa wziąć odpowiedzialność za gminę Jedlnia-Letnisko i doprowadzić do zmian, których nie postuluje żaden z pozostałych czterech kandydatów na wójta.

Czy nie jest trochę tak, że te dwie kadencje w Radzie zaszczepiły Pani bakcyla polityki i teraz postanowiła Pani pójść dalej? Polityka wciąga, to wiemy.

Ja nie jestem politykiem, uważam nawet, że na tak rozumianą politykę nie ma w samorządzie miejsca. Jestem natomiast uważana za dobrego menedżera, a to jest konieczna umiejętność, jeśli zamierza się poważnie traktować zarządzanie gminą i dość dużym zespołem ludzkim, jakim są pracownicy urzędu gminy. W moim komitecie zebrali się ludzie, którzy reprezentują różne opcje światopoglądowe. ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣Łączy nas natomiast to właśnie, że nie interesuje nas polityka, interesuje nas jak zarządzana jest nasza gmina, co zrobić, by ludziom żyło się tu lepiej.

Jest Pani uważana przez część mieszkańców naszej gminy za osobę związaną z ugrupowaniem byłego wójta. Niektórzy uważają, że jest to zarzut…

Jestem radną naszej gminy od 8 lat. Nigdy nie miałam z tego tytułu żadnych profitów, ani w czasie kadencji wójta Rzeczkowskiego, ani w czasie kadencji wójta Leśnowolskiego. Jako osoba niezależna jestem zobowiązana współpracować z każdym wójtem wybranym w demokratycznych i bezpośrednich wyborach, ponieważ jako radna jestem reprezentantką interesów tych mieszkańców, którzy na mnie oddali swój głos. W czasie rządów wójta Rzeczkowskiego wiele razy miałam zdanie odrębne co do pewnych rozwiązań, które na posiedzeniach poszczególnych komisji przedstawiał wójt i którego nie ukrywałam.

Czy należy pani do jakiejś partii politycznej?

Nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej. Staram się oceniać ludzi po tym, co sobą reprezentują, po ich zdolności do współpracy, gotowości do kompromisu, a nie po tym do jakiej partii należą. W małych społecznościach, takich jak nasza gmina, przynależność partyjna nie ma większego znaczenia. Trzeba starać się współpracować ze wszystkimi, niezależnie od ich partyjnej przynależności czy światopoglądu i będę starała się tego trzymać także w wypadku pomyślnej dla mnie decyzji wyborców. Gmina jest przecież dobrem wspólnym. Tworzymy niewielką społeczność i nie powinno być w niej miejsca na jakieś sztuczne wywoływane podziały. Współpraca zawsze przynosi lepsze efekty niż rywalizacja.

Co oznacza hasło: „czas na gminę przyjazną mieszkańcom”?

Gmina przyjazna mieszkańcom to gmina, w której działania wójta, podległego mu urzędu oraz radnych są czytelne i przejrzyste. To samorząd, którego mieszkańcy są informowani o stanie finansów i wydatkach gminy poprzez udostępnianie wszelkich dokumentów, które z założenia są jawne. Chcę, by publikowane były nie tylko karty płac ale również funkcjonował rejestr wszystkich zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych. Zasadą a nie wyjątkiem od reguły powinno być, że wszelkie inwestycje są konsultowane z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Mieszkańcy nie mogą być zaskakiwani inwestycjami będącymi wynikiem fantazji projektanta. Wystarczy tu wspomnieć choćby nowe molo nad zalewem “Siczki”, czy plany budowy kanalizacji w Jedlni-Letnisko metodą ciśnieniową tam, gdzie należało ją wykonać metodą grawitacyjną. Ważne jest przy tym, żeby wójt postępował tak, by mieszkańcy nie bali się zgłaszać krytycznych uwag.

Jakie działania podejmie Pani w pierwszej kolejności, jeśli zostanie wójtem naszej gminy?

Jednym z pierwszych moich działań, które podejmę, będzie organizacja spotkania ze wszystkimi nowo wybranymi radnymi z naszej gminy, by wspólnie wypracować konsensus w zakresie przyszłych inwestycji w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonana o tym, że każdy z nowo wybranych radnych, obojętnie czy z mojego czy też z innych komitetów, będzie miał w sobie sporo energii i chęci do działania. Możemy ją wspólnie spożytkować na rzecz dobra mieszkańców, kłótnie nie są potrzebne. Spotkam się również z przedstawicielami środowisk przedsiębiorców, nauczycieli, organizacji społecznych i sportu, aby lepiej poznać ich potrzeby i problemy. Nawiążę bliższą współpracę z samorządem wojewódzkim, powiatowym i samorządami gminnymi, która pozwoli w krótkim czasie pozyskać nowe środki unijne na realizację najpilniejszych inwestycji, przede wszystkim na budowę kanalizacji.

Co dla Pani będzie priorytetem w czteroletniej kadencji wójta?

Wkraczamy w nowy okres pozyskiwania środków unijnych i chciałabym to skutecznie wykorzystać, by nie zmarnować kolejnej szansy. Zależy mi na pozyskaniu funduszy unijnych na zaplanowane inwestycje oraz na rozwój oświaty i letniskowego charakteru naszej gminy. Powołam specjalną komórkę, która będzie pomagać rolnikom oraz firmom, zwłaszcza tym małym, których nie stać na prawników czy specjalistów, w staraniu o środki unijne. Bardzo ważne są dla mnie inwestycję wpływające na poprawę bezpieczeństwa, takie jak budowa dróg, ścieżek rowerowych, chodników a także inwestycje związane z rozbudową infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Stawiam również na edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży.

Na jakie cele w szczególności chciałaby Pani pozyskać środki unijne?

Lata 2014-2020 to nowe rozdanie środków unijnych. Wiele wskazuje na to, że samorządy w poszukiwaniu dodatkowego finansowania będą musiały w niedługiej przyszłości ze sobą współpracować. W nowym programowaniu Unia Europejska zaproponowała konkretne mechanizmy, które mogą służyć wsparciu tego typu współpracy. Jest to m.in. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – narzędzie, które sprowadza się do wydzielenia pieniędzy wydawanych w danym regionie np. na terenie danej gminy i przekazaniu ich koalicji podmiotów składających się z przedstawicieli lokalnego samorządu, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych. Koalicja ma najpierw przyjąć lokalną strategię rozwoju a następnie sfinansować konkretne projekty, które mają wyznaczone cele realizować. Chodzi o to, by były to projekty wartościowe i cenne dla społeczności lokalnej. Drugi mechanizm to tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), czyli narzędzie skierowane na współpracę między różnymi samorządami. Tej kooperacji u nas do tej pory brakowało, gdyż inwestycje były zawężone do poszczególnych jednostek: gmin czy powiatów. Natomiast wiele inwestycji wymaga współpracy między nimi np. nie możemy mówić o ochronie środowiska w jednej gminie, ale trzeba chronić cały region. Podobnie budowa dróg czy kanalizacji będzie wymagała współpracy.

Jest Pani mieszkanką Rajca Szlacheckiego. Jednocześnie zaufali Pani mieszkańcy Jedlni-Letnisko, którzy od lat walczą o inwestycje w ich miejscowości. Jaki ma Pani pomysł na stolicę naszej gminy?

Jedlnia-Letnisko z racji położenia a także letniskowego charakteru wymaga wielu inwestycji. Należy jednak dokładnie przeanalizować kolejność ich wykonania, by zrealizowane już inwestycje spełniały zamierzone cele, a także oczekiwania mieszkańców i gości. Uważam, że należy zacząć od stworzenia wieloletniego planu inwestycyjnego, a potem przystąpić do jego skutecznej realizacji. W pierwszej kolejności należy dokończyć budowę kanalizacji, przeprowadzić odwodnienie, modernizację ulic, w tym budowę chodników i oświetlenia. Dopiero w dalszej kolejności można podjąć się remontu tamy i stopniowego oczyszczania zalewu. Przeprowadzenie inwestycji w nieprzemyślanej kolejności nie przyniesie zamierzonych efektów a jedynie narazi nasz samorząd na utratę kolejnych pieniędzy.

Dużą część Pani programu stanowi edukacja. Jednocześnie, jako mama trzech córek w wieku szkolnym, od lat działa Pani w komitecie rodzicielskim. Jakie kroki podejmie Pani w tej dziedzinie?

Proponowany przeze mnie program zawiera uzupełnienie niezbędnych potrzeb szkół, które mam okazję obserwować jako rodzic. Uważam, że inwestycja w edukację to najlepsza inwestycja w przyszłość naszych dzieci. Zamiast wydawać pieniądze na artykuły sponsorowane w gazetach zakupiłabym kilka tablic multimedialnych do szkół. Jestem za rozwojem oświaty i stwarzaniem zaplecza dydaktycznego dla naszych dzieci. Moim celem jest również poprawa jakość świadczonych usług w zakresie dowozu dzieci do szkół, na zawody sportowe czy konkursy wiedzy a także stworzenie możliwości udziału naszych pociech w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych czy rozwojowych. Uważam, że przedszkole powinno być czynne w wakacje oraz rozważam, po przeanalizowaniu warunków lokalowych, w istniejących szkołach utworzyć punkty przedszkolne dla 3 i 4-latków. Chcę wspierać i pozyskać środki, których bezpośrednim beneficjentem będą dzieci i młodzież m.in. z Programu Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020.

Dziękuję za rozmowę.

Materiał wyborczy KWW „Czas na Zmiany”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wywiad. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

75 odpowiedzi na „Działania wójta powinny być czytelne i przejrzyste

 1. gosia pisze:

  Pani Pasek wszystko OK , ale ciekawa jestem jak ma pani zamiar pogodzić obowiązki związane z ewentualną funkcją wójta a byciem matką trójki dzieci w wieku szkolnym . Uważam iż dla pani jeszcze nie czas na tak ważną funkcję Wójta Gminy. Dopóki ma pani tak małe dzieci to jest pani przede wszystkim matką a to trudno pogodzić z tak odpowiedzialnym wyzwaniem. Dla pani najlepsza pora na takie wyzwanie to minimum za 4 lata kiedy dzieci będą w miarę samodzielne. Za 4 lata oddała bym na panią swój głos. W najbliższych wyborach – nie .Wiem jak trudno jest pogodzić obowiązki wychowawcze i nie tylko/ bo dzieci tez przecież chorują a to obowiązkiem matki jest wtedy opieka nad nimi/ z odpowiedzialną pracą. Myślę , że większość kobiet wie o czym piszę .Pozdrawiam .

 2. miller pisze:

  Co to za idiotyzm z tym, ze pani Pasek jest kandydatem. Chyba kandydatką. Macie jakiś problem z odmianami. Śmieszy mnie też że jakaś podrzędna urzędniczka w powiatowym biurze ARMIR pisze o sobie, że jest menadżerem. Chyba w swojej kuchni. Ta pani nie jest nawet w kierownictwie oddziału swojej firmy. Żal…

 3. cuda pisze:

  Ale nie rozumiem Pani troski o dzieci Pani Pasek. Zachowuje się jak osoba odpowiedzialna, więc pewnie opiekę nad dziećmi dobrze przemyślała. Poza tym dzieci nie są przeszkodą w pracy. świadczy o tym chociażby przykład Pani poseł Agnieszki Pomaskiej czy Pani Izabeli Łukomskiej Pyżalskiej – prezes poznańskiej Warty będącej w 6 ciąży. Dzieci to nie jest argument na nie. Wręcz przeciwnie świadczy, że jest kobietą silną i da sobie radę. Szacunek dla kandydatki. Oby wygrała rzutem na taśmę.

 4. Ziggy pisze:

  miller, od tego trzeba zacząć, że żaden z kandydatów nie jest osobistością rangi ogólnopolskiej czy światowej. Jeden co prawda bardzo chciałby być za takową być uważany, choć na razie był tylko dyrektorem gminnego oddziału banku, a teraz jest wójtem małej gminy. Czy sprawdza się również jako menadżer w swojej kuchni – tego nie wiem.

 5. lelek pisze:

  a co Pani Radna zrobiła przez te 8 lat tylko cały czas obiecuje i obiecuje i nic teraz 3 raz proponuje o owietlenie tylko gdzie w Rajcu chce to zrobić. nie zajeła się ciągłymi brakami prądu , przedłużeniem linii 17 na pewno na nią nie zagłosuję

 6. małgośka pisze:

  Ja i moja rodzina zagłosuje na panią Renatę Pasek.

 7. miller pisze:

  Ale Leśnowolski, Siczek i ten z Pisu, którego nazwiska nie pamiętam czymś jednak kierowali. A pani Paskowa kierowała to może swoim samochodem. Na pewno na nią nie zagłosuje. Poza tym pamiętam jak w powtórzonych wyborach opowiadała się za Rzeczkowskim. Jaką mam gwarancję że nie jest przykrywką dawnego układu?

 8. kol pisze:

  Popieram i życzę wygranej

 9. Ziggy pisze:

  miller, w powtórzonych wyborach nie opowiadała się za Rzeczkowskim, głosowała na Piotra Leśnowolskiego. Jak większość z nas wierzyła w pozytywne zmiany, które miały iść za wyborem nowego wójta.

 10. gosia pisze:

  cuda – ja się wcale nie troszczę o dzieci pani Pasek ! Ja chciała bym aby osoba , która ma zamiar zarządzać /małą gminą / jak napisał poprzednik miała czas na to rządzenie żebyśmy po pewnym czasie nie pluli sobie w twarze ,że jednak bardziej ,, czasowi ” na tych stołkach są faceci . Jeśli piszesz , że dzieci nie stanowią przeszkody w karierach ich matek to po prostu kłamiesz !

 11. mieszkaniec pisze:

  Stowarzyszenie ‚Moja Jedlnia, Moja Gmina” i sympatycy tego Stowarzyszenia popierają Renatę Justynę Pasek na stanowisko wójta gminy.
  Renata J. Pasek jest najlepszą kandydatką na ten urząd. Posiada doskonałą wiedzę, przygotowanie i predyspozycję. Będzie doskonałym wójtem. Gmina potrzebuje natychmiastowych zmian, dynamicznego rozwoju szczególnie w zakrasie inwestycji które są przypisane samorządom i znacznie lepsze wykorzystywanie środków unijnych.
  Powodzenia.

 12. docent Hyde pisze:

  No i zaczęło się 🙂
  Pani Renato!
  Jest Pani bardzo poważną kandydaturą skoro zaczęło się takie ujadanie 🙂 Ataki ad personam, że trójka dzieci, że nie nie kierowała jakąś dużą firmą…. a gdzie jakże ważny argument, ze blondynka???!!!
  Tak na serio, każdy kto z Panią pracował wie, że na przepisach prawa Pani sie zna, w przeciwieństwie do 3/4 kontrkandydatów. A przy tym często się Pani szczerze uśmiecha do ludzi. Ja wolę mądrego i miłego wójta, nawet jeśli jest blondynką :)))

 13. Malwina pisze:

  I ja popieram Panią Renatę Pasek i nie tylko ja, jest nas więcej takich osób. A Pan Panie Leśnowolski byś się baaaaardzo zdziwił, gdybyśmy staneli twarzą w twarz.

 14. alexander pisze:

  Leśnowolski na sesjach miażdży merytorycznie Paskową, która się wydziera jak rozwydrzona baba na targu. Z resztą chyba tam zaczynała swoją karierę będąc jeszcze panną Kupidurą. Renata Pasek to „kandydat”? A może transwestyta, jak kobieta może się nazywać kandydatem. Co za idiotyzm.

 15. bruno pisze:

  Leśnowolski nikogo i na żaden temat nie jest w stanie zmiażdzyć merytorycznie. Nie przeginaj, bo osiągniesz przeciwny efekt.

 16. alexander pisze:

  Posłuchaj sesji. Oglądam każdą. Paskowa może wie, tyle ile zje. Widać braki, które nadrabia krzykiem i tupetem.

 17. man pisze:

  Rozważania należy zacząć od Pani Grad,któremu z kandydatów będzie po drodze z tą Panią.Rada gminy potrzebuje profesjonalizmu,podciągną się nie tylko radni ale każdemu wójtowi będzie lżej pracować z osobą która nie musi wyważać żadnych drzwi.Jeśli znamy już odpowiedź kim jest ten kandydat nawiążę do powyższego wywiadu: wers by ludziom żyło się lepiej jest nam już znany z pewnej partii,wiemy dobrze komu wtedy żyje się lepiej.

 18. ikol pisze:

  Alexander – właśnie skończyłem oglądać sesję i co – okazuję się że sytuacja jest odwrotna od tej którą ty opisujesz. Nawet prawnicy wojewody zostali na sesji wymienieni 🙂 🙂 śmiechu warte alexsandrze – trzymaj fason – już niedługo koniec 🙂

 19. alexander pisze:

  Ja oglądam sesje od 2 lat. Pani Pasek się kompromituje na nich. Wiesz dlaczego dzwon głośny? Bo w środku jest pusty.

 20. ikol pisze:

  🙂 te słowa przypominają mi już wcześniejsze komentarze :))) oraz częste wypowiedzi jednej osoby 🙂
  proponuję syrop neospasmina na noc , jeszcze tylko 7 dni 🙂

 21. Mirek pisze:

  Paskowa???ta rozdarta niedouczona baba??? Haha zarty sobie chyba robicie

 22. Wyborca pisze:

  W życiu nie zagłosuję na tak zadłużoną osobę. Paskowa ma w oświadczeniu majątkowym za 2013 83197 franków szwajcarskich długu! Czyli jakieś 290000 zł. A rok wcześniej miała 86081. Spłaca niewiele. Do tego 3 dzieci. Nic dziwnego, że chce się wepchać na stołek wójta.

  Jej wiedza o ekonomii jest kiepska, bo bierze się kredyt w walucie, w której się zarabia. A sobie przeliczcie ile ona ma tego kredytu. Frank rośnie jak szalony. Niedługo dojdzie do 4 zł. O czym myśli 40 letnia kobieta z trójką dzieci. O przyszłości swoich dzieci, spłacie tego zadłużenia i rosnącym franku. Nie chcę takiego wójta… bo coś czuję, że będziemy mieli powtórkę z Rzeczkowskiego.

 23. Bankier pisze:

  No, to głosuj na kosiarki weto, co chce sobie pensje podwyższać żeby go było stać na kosiarkę.

 24. Victoria pisze:

  Jak tak bardzo przeszkadza dług PRZYSZŁEJ WÓJT
  proponuję przyjrzeć się długowi obecnego WÓJTA
  w nawiązaniu do długów skarbnika Gminy 🙂

  A dzieci ,to przecież Pani długoletnia Radna naszej Gminy a teraz pewnie powiatowa jest tak uczulona na dzieci/,że wnuczki obecny musi odprowadzać do przedszkola/
  Więc wystąpi do RADY POWIATU o specjalny dodatek dla NOWEJ WÓJT. 🙂 =WSZAK WSZYSTKIE DZIECI są nasze ?

 25. piątek pisze:

  Paskowa ma długi, ok. Ale chyba nikt nie przebije obecnego wójta w pogoni za pieniędzmi. Długi w tych czasach ma każdy. Kto nie ma kredytu, niech pierwszy rzuci kamieniem… Jak ma dzieci i kredyt tym bardziej będzie się starała dobrze pracować. Coś się jednak zmieniło od czasów Rzeczkowskiego, ludzie patrzą wójtowi na ręce i nikt o zdrowych zmysłach nie zrobi większego przekrętu. I w tej kwestii dużo zawdzięczamy temu portalowi i panu PK. Pozdrawiam.

 26. mieszkanka Jedlni pisze:

  Docent Hyde-masz absolutną rację skoro są dyskusje na temat Pani Renaty I ataki na jej osobę jest poważną kandydatką.
  Co to wogóle za idiotyczne czepianie się o kredyt? Kto w dzisiejszych czasach nie ma kredytu? Tym bardziej na wykończenie domu?
  Mieszanie dzieci też jest nie na miejscu skoro jest mataką i pracuje, dodatkowo w komitecie rodzicielskim się udziela i jest jeszcze do tego Radną u nas w Gminie to doskonale sobie radzi.
  Nie rozumie czemu się obawiacie że może mieć coś wspólnego z Rzeczkowskim skoro Ona jak i inni Radni w poprzednich wyborach popierali ocenego wójta.
  Pani Renata jest idealnym kandydatem na wójta zna gminę w której jest radną 8 lat (ktoś kto mówi że krzykaczka – ważne że ma coś do powiedzenia nie potrzebni nam Radni którzy się nie udzielają).
  Ostatnie na zakończenie: sami Państwo zobaczcie jaka jest kampania obecnego wójta- atak pozostałych kandydatów w opisach na fb i na blogu. Pani Renata prowadzi spokojną kampanie. Życzę jej z całego serca aby wygrała te wybory a Państwu sprawiedliwej oceny i nie słuchania plotek.

 27. Karol Wrochna pisze:

  Zagłosuję na Renatę Pasek, bo to jest jedyna merytoryczna osoba na stanowisko Wójta naszej Gminy. W programach wyborczych innych kandydatów jest zawarty czysty populizm, czyli popieranie lub lansowanie idei, zamierzeń, głównie politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu uzyskania jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy.

  Natomiast ataki na kandydatkę typu: „ma trójkę dzieci”, „nie kierowała dużą firmą” albo „nie zagłosuję na tak zadłużoną osobę” to są jedynie śmieszne argumenty. Nie można czyjejś prywatnej sytuacji wykorzystywać w walce politycznej. Trzeba mieć trochę przyzwoitości i zadawać ciosy przemyślane. Pozdrawiam 😉

 28. małgośka pisze:

  Tak pani Renata Pasek jest poważną kandydatką na wójta gminy i stąd biorą się ataki na jej osobę. Nikt z ludzi mających dzieci, nikt z poważnych osób w gminie nie wysunie argumentu że pani Pasek ma dzieci i dlatego nie powinna startować w wyborach. Argument nie do przyjęcia. Pani Pasek prowadzi jak najbardziej pozytywną kampanię. Nikogo nie opluwa, nikogo nie oczernia , rozmawia ze swoimi wyborcami. Zdecydowanie nie jest krzykaczem jak co poniektórzy nawet na tym portalu. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Pani Renato ma Pani w mojej rodzinie 8 głosów za swoją osobą.

 29. Student pisze:

  Wreszcie mamy odpowiednią kandydatkę na Wójta naszej gminy, cieszę się, że pojawił się ktoś, kto szczerze będzie troszczył się o dobro jej mieszkańców. Od dawna brakowało osoby pełnej pomysłów, energii, świeżości i chęci zmian. Na szczęście kandyduje pani Pasek, co daje możliwość szybkiego rozwoju naszej gminy. Dość dotychczasowego zastoju!, wreszcie pojawił się ktoś, kto chce rozmawiać z ludźmi, a nie tylko atakować bezzasadnie innych. A to, że Pani Pasek ma małe dzieci bardzo mnie cieszy, bo również dla Nich będzie zmieniać naszą gminę na lepsze! 🙂 Będę głosować na Panią Pasek w najbliższą niedzielę. Ja i wielu moich rówieśników- studentów. Wreszcie przyszedł czas na młodsze pokolenie. Głosuję na Panią Pasek, bo wiem, że jest to osoba, która wprowadzi wreszcie pozytywne zmiany w naszej gminie.

 30. Dorota pisze:

  Wójta pomawia się na spotkaniach, tu w komentarzach, na innych stronach i w rozmowach indywidualnych kandydatów-domokrążców. Nic dziwnego że napisał na blogu kilka słów prawdy.

 31. Dorota pisze:

  A argument z olbrzymim zadłużeniem Pani Pasek jest bardzo trafiony. Nie wiedziałam o tym. Przecież wiadomo o co chodzi. Potwierdza to jej podwójny start do rady i na wójta. Może gdzieś się złapie to będzie kasa na raty. Przecież Pani Pasek głosowała za podwyższeniem diet radnych.

 32. Mirek pisze:

  Powinna zmienić nazwisko na PASECZEK bo pokico jest bardzo cienka:) swoją droga nieładnie pani renatko pisac o sobie samej pochlebne komentarze.haha ale jesli to pomaga w podniesieniu swojej samooceny to powodzenia.pozdrawiam

 33. obserwujący pisze:

  Te na jedno kopyto pochwalne komentarze są śmieszne. „Student” przeszedł samego siebie. jedna i ta sama osoba próbuje pokazać że niby Paskowa ma jakieś poparcie. Jakie ma naprawdę to zobaczycie w niedziele…

 34. Mirek pisze:

  Mam jeszcze jedno pytanie.dlaczego Paseczek nie ma spotkan z ludźmi??? Czy jest aż taka pewna że juz wygrała i lekceważy ludzi zresztą jak zawsze.Czy może poprostu oboawia sie konfrontacji i niewygodnych pytań? Osoba tak skompromitowana z układu Rzeczkowskiego nie powinna mieć moralnego prawa nawet na radną.

 35. lelek pisze:

  do mnie nie przemawia Radna ,która twierdzi ze ona jest ze starego układu i w nowym układzie nic nie może zrobić. może najwyższy czas aby dać szanse nowym osobą ,skoro mieszkańcy dali jej szanse to pomimo układów powinna o nich walczyć . co do jej programu wyborczego to się powiela co wybory a w tym roku nawet nie raczyła spotkać się z wyborcami.mnie interesuje co Pani Radna zrobiła przez 8 lat swojej kadencji dla mieszkańców i sołectwa

 36. doc Hyde pisze:

  Pani Renato!
  Posiadanie dzieci to powód do dumy, a nie wada. Pomyje się leją ale porządni ludzie, którzy nie reagują na inwektywy rodem z magla i tak zagłosuja na Panią. Pozdrawiam! 🙂

 37. piaskownica pisze:

  wszyscy przeciwnicy Pani Renaty Pasek cały czas gracie „zgranymi kartami”ciągle to samo:bo stary układ, bo od Rzeczkowskiego,bo ma zaciągnięty kredyt, etc., a może by tak pomyśleć inaczej?dać sobie na luz i rozważyć w swoim sumieniu krystaliczność i doskonałość Wójta którego wy zamierzacie poprzeć.

 38. ulotka pisze:

  A czemu ulotka pani Pasek nie ma informacji że to kww czas na zmiany? To złamanie prawa chyba? Daję znać komisji wyborczej, bo jak ktoś się ubiega o urząd wójta to powinien szanować prawo.

 39. Student pisze:

  Pochwalne komentarze są śmieszne? Zależy dla kogo, dla mnie zupełnie normalne jest to, że chwali się kogoś, kto chce wreszcie zacząć działać. A swoją drogą, Mirku, piszesz, że pani Pasek nie ma spotkań z ludźmi, wyprowadzę Cię z błędu. To właśnie w ten sposób udało mi się poznać panią Renatę, codziennie spotyka się z ludźmi i z nimi rozmawia.

 40. Mirek pisze:

  Szkoda że pani renia nie była taka prawilna za wójta rzeczkowskiego… szkoda słów…

 41. Voice of Jedlnia pisze:

  Pani Renato, jest Pani pierwszym od lat sensownym kandydatem na ten urząd. Nie dziwią więc te kubły pomyj wylewane na Panią, głównie za to, że ma Pani troje dzieci. Śmieszne to i smutne zarazem, bo nie mogę się obronić przed myślą, że te idiotyzmy wychodzą spod ręki ludzi, którzy na co dzień lubią popisywać się swoim katolicyzmem i narodowymi uczuciami. Zawsze już tak jakoś jest, że jeżeli coś dobrego się dzieje na tym świecie, to będzie to przedmiotem szyderstw jakichś kalekich ludzi. Nie można im tego zabronić i może trzeba się cieszyć, że ich kalectwo objawia się tylko w tak mało szkodliwej, a nawet kontrproduktywnej formie.

 42. dr Jekyll pisze:

  Dobrze pan mówisz, panie Hyde. Tylko pani Renata. Dla uczciwego człowieka nie ma alternatywy.

 43. lelek pisze:

  to nie pomyje tylko Fakty a na nie może odpowiedziec chyba ze jej nie zalezy na wyborcach tylko na kasie

 44. Ziggy pisze:

  Ulotki Pani Pasek są oznaczone, zawierają informację, od kogo pochodzą. Wszystko jest lege artis, panie wójcie.

  Co do kredytów: pan też jest zadłużony. Co prawda na mniejszą kwotę ale, w razie ewentualnej porażki w tych wyborach, też może być ciężko spłacić.

 45. Robert pisze:

  Jeżeli pani kandydatka na wójta napisze oficialnie że nie ma i nie będzie miała w przyszłości nic wspólnego z ex wójtem panem D.R. To jestem za, i poproszę o głosowanie na panią moich znajomych. A póki co, nie widzę, ani nie mam gdzie przeczytać o zaprzeczeniu powyższych sformuowań. Zatem czekam od pani kandydatki o publiczne oświadczenie. Dziękuję i pozdrawiam.

 46. Czekałem na choć jedną merytoryczną ripostę na ten wywiad. Zamiast tego przeczytałem, że pani Pasek ma dzieci, ma kredyt (podobnie zresztą jak wójt i jego urzędnicy, niektórzy również we frankach szwajcarskich), sama sobie pisze komentarze (w tym samym czasie, kiedy spotyka się z wyborcami w Lasowicach!) i jest cienka jak paseczek. I to wszystko zostało wyprodukowane przez ludzi, którzy mają wielkie mniemanie o sobie i poczucie dziejowej misji.

 47. prawy pisze:

  Do lelek: min. wpis z dnia 9 listopada z godz.20:23 jest pomowieniem , uwazam ze pełnomocnik KWW powinien reagować ‚ na spotkaniu u sołtysa radna pasek pokazywała wszystkim dokumenty i pisma jakie składała w wymienionych przez ciebie tematach,

 48. lelek pisze:

  bywałem na spotkaniach sołeckich. prosby mieszkańców chociażby na temat zrobienia czegos z czestymi brakami prądu u mieszkańców Rajca też tłumaczyla sie napisaniem pisma i co z tego skoro nic przez 8 lat sie nie zmieniło. skoro jej tak bardzo na NAS zależy to czemu nic nie zrobiła a teraz tez pewnie powie ze taki układ mnie to nie interesuje oczekuje od niej KONKRETOW a nie bajek o układach.

 49. Jedlnia! pisze:

  Ja jestem z Jedlni i nigdy nie zagłosuję na żadnego wójta z Rajca czy Natolina!

 50. lelek pisze:

  A co szanowna pani zrobila dla dzieci w sprawie dowozow do szkoly odpowiem za nia jedno wielkie NIC

 51. Victoria pisze:

  Już został plecami przyparty do muru,
  tak mało ZŁOŚLIWOŚCI prowincjonalnego guru 🙂
  Coraz mniej też w SWOJĄ ,,butę ” WIERZY.
  atakuje każdego,choć tak robił Jerzy !!!

  Nadszedł,,CZAS na ZMIANY”-to nie tylko HASŁO
  trzy lata to dużo,by ŚWIATEŁKO ZGASŁO
  ŚWIATEŁKO ZAUFANIA,ŚWIATEŁKO NADZIEJI
  władza ma być z ludem,nie ,borsukiem z knieji ”

  Teraz przed WYBORAMI wyszedł właśnie z ,,nory”
  i CZCZE FARMAZONY MIESZKAŃCOM wciąż SOLI !!!

  CZAS na ZMIANY,dosyć tej GŁUPOTY
  więc Panowie i Panie migiem do roboty !!!
  Tu trzeba czynów,nie wystarczą HASŁA
  trzy lata POPRZEDNIKA i ,,GUMECZKA „trzasła 🙂

  DOSYĆ Kłamstw i ORĘDZI z byle jakiego powodu
  stan wojenny minął,także STRACH NARODU !!!
  Co prawda brak teraz NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW
  więc się nie DZIWMY,że wciąż MAMY AGENTÓW .

  Ale,to zostawmy na razie w ciszy gabinetu
  WYBIERZMY KOBIETĘ choć bez PARYTETU !!!

  A to ,że MA DZIECI WRĘCZ mi NIE PRZESZKADZA
  OSTATNIE KADENCJE SADZĄ pokryła się WŁADZA!!!

 52. dyrektor pisze:

  Zachowania, jakie zaprezentowali tu zwolennicy wójta, określane są zwykle terminem trolowanie i zaliczane do zachowań aspołecznych. Nie wiem, jak Państwa, ale mnie interesuje wójt który nie jest aspołeczny, i którego zwolennicy nie wykazują zachowań aspołecznych. Jak to w przysłowiu, jaki pan, taki kram.

 53. lelek pisze:

  nie jestem zwolennikiem obecnego wójta tylko czekam na odpowiedz od P.Renaty, ale mylne moje wrażenie iż je otrzymam od niej a szkoda bo może bym zmienił sposób głosowania , może nie ma odwagi odpowiadać swoim wyborcą ???

 54. Student pisze:

  Pani Renata to bardzo mocna przeciwniczka, każdy o tym wie, a już najlepiej obecny… Nic więc dziwnego, że nie ma się do czego przyczepić i trzeba na siłę podawać bezzasadne argumenty przeciwko, a swoją drogą są tak podrzędne, że nie zasługują nawet na obszerniejszy komentarz z mojej strony. Pasuje w tym momencie zacytować Alberta Einsteina: ,,Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej….”

 55. więciorek pisze:

  no porównałem sobie te kredyty, sam mam coś koło tego, i wiecie co? Jak Paskowa będzie w wieku Leśnowolskiego, po jej kredycie nie będzie już śladu. To raczej wybitny ekonomista wychodzi na takiego, co w wieku lekko podeszłym jeszcze jest w jakieś kredyty uwikłany.

 56. Halinka pisze:

  Przeczytawszy to wszystko twierdze że niech Pani Renata siedzi w domu i pilnuje dzieci. Totalny brak doświadczenia w zarządzaniu i małe dzieci nie wróża dobrego menadżera dla gminy. Na dziś zdecydowane NIE!

 57. Student pisze:

  Dlaczego NIE? nie, bo nie? Halinko, wielu jest takich jak Ty, myślenie totalnie zaściankowe 🙂 A swoją drogą trzeba się cieszyć, mam nadzieję, że niedługo powitamy nową panią Wójt. Nadszedł ,,Czas na zmiany”, które na pewno szybko będą widoczne. Dobrej nocy 🙂

 58. dona pisze:

  Pani Pasek mocna przeciwniczka to chyba dobry żart ona na wójta?Wcześniej uczciwi na start wszystko się okazało jeszcze trochę i nie mielibyśmy naszej gminy teraz czas na zmiany czyli co powrót do czasów z przed 2010r.Mamy dobrego wójta i gospodarza który bardzo mocno zaangażował się w rozwój naszej gminy i widać że coś robi bo gmina coraz bardziej pięknieje i przekonana jestem że będzie pięknieć gdy tylko o to się my postaramy głosując na pana Piotra Leśnowolskiego wójta po części sprawdzonego.Już raz kiedyś oddaliśmy głos na Natolin i ten błąd będzie ciągnął się jeszcze długo za nami bo to z naszych podatków trzeba spłacić te wybryki poprzednich władz,dlatego przystąpmy do głosowania z dobrym przemyśleniem.

 59. sert pisze:

  I wychodzi narcyzm w czystej postaci.

 60. powrót syna marnotrawnego pisze:

  Szok i niedowierzanie.
  Wójt Leśnowolski skumał się z „Uczciwym na start”!!!
  http://razem-dla-gminy.pl/okreg-wyborczy-nr-11/#more-60 – dlaczego ten pan w swoim bogatym życiorysie nie wspomina, że ma doświadczenie w pracy w Radzie Gminy?
  Czyżby się tego wstydził?
  http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=4&artykul=1319&akcja=artykul – cztery lata temu startował w okręgu nr 9 z komitetu tak znienawidzonego przez pana Jerzego i Piotra, którzy traktowali i traktują tych ludzi jako źródło wszelkiego zła i trampolinę do własnych działań wyborczych?
  Skąd taka niekonsekwencja?

 61. onietegowarci pisze:

  Słyszałem że w poprzedniej kampanii jak Leśnowolski chodził po Groszowicach i starał się odwiedzić w/w byłego Radego a teraz kandydata to wyleciał z dużym hukiem z jego posesji. Przysłowiowo został pogoniony.

 62. tutejszy pisze:

  co takiego? Leśnowolski ma coś wspólnego z „uczciwymi”. Ja też na niego nie zagłosuję. totalna obłuda. Uderza się z jednej strony w to środowisko, a z drugiej sam wchodzi w jakieś konszachty z Rzeczkowskim lub jego ludźmi. Wstyd panie Leśnowolski. Czy darek dobierał ci kandydatów?

 63. grzesieko27 pisze:

  Mam pytanie. Czy w przypadku gdy kandydat na wójta startuje również do rady i mu się podwójnie powiedzie to czy wybory do rady trzeba powtarzać czy wchodzi kolejny kandydat który w danym okręgu zajął drugie miejsce. A i jakie przepisy to regulują? Z góry dziękuje z odpowiedź

 64. grzesieko27 pisze:

  Moje pytanie wzięło się z wypowiedzi obecnego wójta na jego blogu że w takich przypadkach trzeba ponownie przeprowadzać kosztowne wybory. Więc albo przepisy są złe albo wójt nie wie o czym mówi

 65. abc pisze:

  w okręgach jednomandatowych trzeba powtarzac wybory. Po prostu nie trzeba pchać się na dwa stołki.

 66. W pisze:

  Zgodnie z ordynacją wyborczą rezygnującego radnego powinna zastąpić osoba, która kandydowała z tej samej listy i okręgu, a która w wyborach uzyskała największą ilość głosów.

 67. grzesieko27 pisze:

  Z tego wynika że wójt wytyka innym jakieś pierdoły, rzuca oskarżenia na dwoje kandydatów że przez to że kandydują do rady i na wójta narażą mieszkańców na niepotrzebne wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia ponownych wyborów. Czyli nie jest doinformowany

 68. Karol Wrochna pisze:

  No no , bardzo ciekawie się dzieje. Wynik wyborów już raczej przesądzony. Niebawem powitamy Panią Wójt Renatę Pasek. 😉

 69. Victoria pisze:

  I tak ,wbrew zimie,
  a także WIOŚNIE
  NOS SIĘ WYDŁUŻA
  i ROŚNIE ŁOJ ROŚNIE 🙂

  Ale teraz w JESIENI
  nie będzie RÓSŁ
  smród KŁAMSTWA
  na zapach KOBIETY się ZMIENI !!!

 70. mieszkaniec J. pisze:

  Pani Pasek jest oczerniana przez małe grono przeciwników, którzy nie precyzując żadnych konkretnych zarzutów „mieszają” na forum.
  Najlepszym dowodem są filmy z sesji Rady Gminy, które ewidentnie pokazują jak wnikliwie Pani Pasek analizuje sprawy związane z pracą w komisji rewizyjnej i nie tylko.
  Mimo trudności w uzyskaniu stosownych dokumentów, opinii prawnych, ekspertyz etc.
  Dla pracownika UG przygotowującego czasami stosowne materiały to tylko wyszukanie odpowiedniej procedury, algorytmu, kliknięcie klawiszem w komputerze lub myszą i gotowe wyniki są w ciągu kilku chwil – komisja czekała czasami zbyt długo lub nie otrzymywała pod jakimiś tam pozorami ..

  Na tym tle powstawały czasami konflikty, które nie miały nic wspólnego z elokwencją Pani Radnej, każdy by zareagował gdyby nakładano na niego obowiązki utrudniając w różny sposób dostęp do materiałów źródłowych na podstawie, których Komisja Rewizyjna składała raporty z kontroli – a przecież o radykalne i rzeczowe podejście do prowadzonych spraw przede wszystkim chodzi mieszkańcom.

  Pan Kończyk – cyt.….Czekałem na choć jedną merytoryczną ripostę…
  Szczerze mówiąc z wielkim zaskoczeniem dla mnie, ale niestety chcąc być obiektywnym trudno się nie odnieść do poniższych zapisów z tego wywiadu cyt. ;

  – „ W pierwszej kolejności należy dokończyć budowę kanalizacji, … dopiero w dalszej kolejności można podjąć się remontu tamy i stopniowego oczyszczania zalewu.

  Przeprowadzenie inwestycji w nieprzemyślanej kolejności nie przyniesie zamierzonych efektów a jedynie narazi nasz samorząd na utratę kolejnych pieniędzy”

  Temat oczyszczenia zalewu jest zbyt szeroki i ważny i na pewno nie na forum. Należy tylko wymienić;

  1. tama jest budowlą szczególnie ważną, o jej losach winna decydować fachowa ekspertyza – za kilka lat może na jej naprawę nie będzie nas stać.

  2. obecnie całe przedsięwzięcie ma możliwość uzyskania do 85% dotacji z UE samorząd przy mądrym prowadzeniu może ponieść 15% kosztów .

  3. do tej pory wydano sporo kasy na kompleks „Nadrzeczna” jeżeli nie uzyskamy
  efektu jak w założeniach to strach pomyśleć jak nam każą zwracać otrzymane dotacje – wójt i mieszkańcy mogą to bardzo odczuć.

  4. zalew i otoczenie jest wizytówką, która mówi o gospodarności całej Gminy,

  5. analizując badania wody w zalewie na obecną chwilę rysują się różne możliwości związane z oczyszczaniem, a biorąc pod uwagę zalecenia projektantów w sprawie
  uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie mamy duże szanse na powrót do normalności nad zalewem.

  Reasumując, zatrzymanie prac projektowych z oczyszczaniem zalewu, które rozpoczął obecny wójt Pan Leśnowolski może nas bardzo drogo kosztować.

  Nie podważając priorytetów inwestycyjnych wymienionych w Planie Odnowy z roku 2009 i planu P. Pasek – jak wykazano – koszt oczyszczania zalewu nie ma istotnego wpływu na zaplanowane inwestycje, które chciałaby prowadzić Pani Pasek jeżeli zostałaby wójtem Gminy.

  Liczę, że Pani Pasek przemyśli swoją uwagę i przekaże wyjaśnienia, choćby z tego względu, że cały artykuł jest bardzo kompetentny i realistyczny i gdyby nie było sprostowania to poniższe cytaty z Pani wywiadu byłyby w sprzeczności z programem wyborczym, dla przykładu cyt.;
  – …Jestem natomiast uważana za dobrego menedżera, a to jest konieczna umiejętność w zarządzaniu gminą……
  -…Jedlnia-Letnisko z racji położenia a także letniskowego charakteru wymaga wielu inwestycji..
  -..Mieszkańcy nie mogą być zaskakiwani inwestycjami będącymi wynikiem fantazji projektanta…
  -..interesuje nas jak zarządzana jest nasza gmina, co zrobić, by ludziom żyło się tu lepiej.
  -..Zależy mi na pozyskaniu funduszy unijnych na zaplanowane inwestycje oraz na rozwój oświaty i letniskowego charakteru naszej gminy.
  -..Bardzo ważne są dla mnie inwestycję wpływające na poprawę bezpieczeństwa,
  -..Stawiam również na edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży.
  Tych kilka cytowanych wypowiedzi mówią same za siebie, są świetnym programem i materiałem wyborczym. Pozdrawiam

 71. mieszkaniec pisze:

  Zalew Zegrzyński ma wybudowaną opaskę kanalizacji sanitarnej, której budowę zakończono na poczatku 2000 roku. Dlatego woda jest czysta i nieszkańcy stolicy tam wypoczywają. Jak nie było tej opaski, woda najczęściej śmierdziała. Podobnie jest i w Jedlni. Datego cała Jedlnia i gmina muszą zostać z kanalizowane. To nie będzie śmierdziało. Przecież pieniądze unijne leżą i czekają. Potem można się bawić w potężną inwestycję pod hasłem oczyszczanie zalewu. Projektanci i wykonawcy już na to czekają.

 72. Robert pisze:

  Czy Pani kandydatka na urząd szefowej urzędu gminy może się wypowiedzieć w jaki sposób zamierza zwiększyć dochody gminy, aby zrealiować dużo więcej projektów niż obecny włodarz Jedlni-Letnisko ?
  Oby nie przez podniesienie podatków od nieruchomości lub działalności gospodarczej.
  Zapewne nie doczekam się odpowiedzi, podobnie jak na wcześniejsze pytanie zadane kilka dni temu na tym samym forum.
  Ale mimo czekam na odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 73. man pisze:

  Jeśli kandydatka trojga dzieci matka
  wprowadzić by chciała nam nowy podatek
  -zostaje nam Gdynia
  i do Angli statek.

 74. Ziggy pisze:

  Czasem się na necie
  Różne rzeczy plecie

  Już raz Renata Pasek z innymi radnymi zablokowała pomysł Piotra Leśnowolskiego (ojca, zdaje się, dwojga dzieci) na zwiększenie podatków w Jedlni. Wyższych podatków bym się obawiał raczej w razie zwycięstwa pana Piotra. W końcu tyle naobiecywał, że bez solidnego wsparcia finansowego ze strony mieszkańców się nie obędzie.