Pierwsza robocza sesja Rady Gminy

Pierwsza prawdziwie robocza sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nowej kadencji już za nami. Minęła ona pod znakiem wyboru wiceprzewodniczących oraz powołania stałych komisji. Większość radnych zadecydowała o podniesieniu pensji wójta Piotra Leśnowolskiego. Zamiast ustnych pytań i odpowiedzi wójta na tej samej sesji, radni mają zadawać pytania na piśmie, na które wójt będzie mógł odpowiedzieć w terminie 14 dni.

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Po wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad (proponowany porządek obrad nie zawierał tego punktu) nieoczekiwanie przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad zażądała, by radni Robert Borkowski oraz Renata Pasek, którzy zadali wójtowi pytanie, przygotowali je na piśmie. Przewodnicząca Grad powołała się przy tym na kodeks postępowania administracyjnego oraz konieczność całościowego analitycznego przedstawienia sprawy przez Urząd Gminy.

Krytycznie propozycję przewodniczącej Grad ocenił bloger mathie. Zobacz najnowszy wpis blogera: www.mathie.pl

Sprawozdanie przewodniczącej Rady Gminy

Stałym punktem sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 mają być sprawozdania przewodniczącego Rady. Nowy punkt zagościł na wczorajszej sesji z inicjatywy przewodniczącej Bożeny Grad.

Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy

Na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów: Katarzynę Baran, Roberta Borkowskiego, Karola Rzeszowskiego, Jana Krakowiaka i Mieczysława Kaima. Spośród tej piątki zgodę na kandydowanie wyrazili: Katarzyna Baran, Robert Borkowski i Jan Krakowiak.

W głosowaniu tajnym radni zdecydowali, że I Wiceprzewodniczącą Rady Gminy będzie Katarzyna Baran (9 głosów). Na Roberta Borkowskiego oddano 6 głosów. Nie oddano żadnego głosu na Jana Krakowiaka.

Na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono Jana Krakowiaka i Roberta Borkowskiego. Obydwaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym radni zdecydowali, że II Wiceprzewodniczącym Rady Gminy będzie Jan Krakowiak (8 głosów). Na Roberta Borkowskiego oddano 7 głosów.

Wybór komisji stałych Rad Gminy

Głosowania nad wyborem członków do stałych komisji Rady Gminy odbywały się w sposób jawny. Na wniosek Renaty Pasek w głosowaniu nad wyborem członków komisji rewizyjnej wprowadzono głosowanie imienne tzn. każdy z radnych mówił czy jest za daną kandydaturą, czy też przeciw. Radni wybierali kandydatów do komisji spośród 12. radnych, którzy nie weszli w skład Prezydium Rady Gminy.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani następujący radni: Jadwiga Drózd, Piotr Piaseczny i Karol Rzeszowski. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jadwiga Drózd.

Do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów zostali wybrani następujący radni: Monika Ciupińska, Monika Dąbrowska, Mieczysław Kaim, Monika Podsiadła i Karol Rzeszowski. Przewodniczącym komisji został Mieczysław Kaim.

Do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zostali wybrani radni: Beata Bartkiewicz, Monika Ciupińska oraz Jerzy Szczęsny. Przewodniczącą została Beata Bartkiewicz.

Do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zostali wybrani: Beata Bartkiewicz, Robert Borkowski oraz Monika Dąbrowska. Przewodniczącą została Monika Dąbrowska.

Do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego zostali wybrani: Mieczysław Kaim, Piotr Piaseczny i Lech Zgutka. Na przewodniczącego komisji powołano Piotra Piasecznego.

Radna Renata Pasek jako jedyna spośród „dwunastki” (nie licząc członków Prezydium) nie została wybrana do żadnej komisji. Mający większość radnych Klub „Razem dla Gminy” zdecydował, że była kandydatka na wójta gminy nie będzie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów, do której kandydowała.

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Skarbnik Gminy Marcin Narożnik wyjaśnił, że jest to uchwała porządkowa, zwalniająca z podatku od nieruchomości grunty gminne, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego

Reprezentujący Urząd Narożnik zaproponował utrzymanie dotychczasowej stawki w wysokości 40 zł. Radny Robert Borkowski zaproponował jej obniżenie do kwoty 35 zł, stwierdzając, że żniwa w roku 2014 roku były ciężkie dla rolników.

Narożnik oponował stwierdzając, że propozycja radnego Borkowskiego zmniejszy wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego w wysokości około 38 tys. zł, a radny nie wskazał źródła alternatywnego finansowania. Borkowski ripostował, że w roku 2015 roku planowany jest blisko 100 proc. wzrost wydatków na promocję gminy i można spokojnie je zmniejszyć o tę kwotę.

Radni Klubu „Razem dla Gminy” odrzucili wniosek Borkowskiego, przyjmując uchwałę w brzmieniu przygotowanym przez urząd gminy.

Nowa pensja wójta Leśnowolskiego

Rada Gminy ustaliła wynagrodzenie wójta gminy Jedlnia-Letnisko na poziomie 11 320 zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego wynagrodzenia o około 2 600 zł (poprzednio wójt Leśnowolski zarabiał 8 700 zł).

Wynagrodzenie wójta będzie kształtować się następująco:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 900 zł (poprzednio 4 500 zł)
 • dodatek funkcyjny: 1 900 zł (poprzednio 1 500 zł)
 • dodatek specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 340 zł (poprzednio 30 proc., co dawało kwotę 1 800 zł)
 • dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego tj. 1 180 zł (poprzednio 900 zł ze względu na niższe wynagrodzenie zasadnicze)
  SUMA: 11 320 zł (poprzednio 8 700 zł)

Uzasadnienie radnych klubu „Razem dla Gminy” na rzecz ustalenia takiego wynagrodzenia wójta gminy Jedlnia-Letnisko w większości zawierało ogólne dane statystyczne (np. podano liczbę mieszkańców i kwoty wynagrodzeń sąsiednich gmin, kwotę wynagrodzenia wójta w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe w gminie) oraz znane z kampanii wyborczej argumenty dotyczące wskaźników budżetowych (np. dotyczące oddłużania gminy).

Krytycznie wypowiadali się radni opozycji. Robert Borkowski przypomniał, że wyniki wyborów wójta gminy wskazują na to, że gmina jest podzielona, zaś odbiór wójta zwłaszcza poza Jedlnią-Letnisko nie jest pozytywny. Jego zdaniem dużo do myślenia daje załącznik inwestycyjny do przyszłorocznego budżetu, z którego wynika, że tylko w niewielkim stopniu planowane przez wójta Leśnowolskiego inwestycje będą realizowane ze środków unijnych. Renata Pasek stwierdziła, że wniosek radnych „Razem dla Gminy” nie uzasadnia tak znacznej podwyżki. W przyszłym roku wójt planuje kredyt i deficyt budżetowy, zatrudnia pracowników oferując im wysokie pensje, dokonując przy tym licznych reorganizacji, zaś dotychczasowy spadek zadłużenia gminy jest spowodowany zwrotem środków za inwestycje dokonane wcześniej. Radna Pasek stwierdziła, że pensję wójtowi należy podnosić stopniowo, tak, by miał motywację do lepszej pracy. Proponowała utrzymanie wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie.

– Nie możemy pani Renato z góry zakładać, że inwestycje będą źle wykonane, będzie zła współpraca z wójtem – ripostowała przewodnicząca Bożena Grad – Dajemy mandat zaufania. W razie czego będziemy reagować.

Za pensją wójta w wysokości łącznie 11 320 zł głosowali wszyscy radni klubu „Razem dla Gminy”: Katarzyna Baran, Beata Bartkiewicz, Monika Ciupińska, Monika Dąbrowska, Bożena Grad, Mieczysław Kaim, Jan Krakowiak, Piotr Piaseczny i Karol Rzeszowski.

Kwotę wynagrodzenia w wysokości 8 700 zł poparli radni: Robert Borkowski, Jadwiga Drózd, Renata Pasek, Monika Podsiadła, Jerzy Szczęsny i Lech Zgutka.

Film szesjaTV:

Film Macieja Frączka – wynagrodzenie wójta:

Na temat sesji piszą również blogerzy:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

33 odpowiedzi na „Pierwsza robocza sesja Rady Gminy

 1. Ja tylko się obawiał czy aby Komisje są władne do podejmowania decyzji a tylko z tego względu że Rada Gminy nie podjęła uchwały odnośnie powołania przewodniczących komisji stałych. 4 lata temu była podjęta ( UCHWAŁA Nr II/5/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010 r.) a obecnie na chwilę obecną nie ma jej w obiegu prawnym. W sąsiednich gminach stosowne uchwały zostały podjęte tylko czemu nie u nas.
  Nieuwaga przewodniczącej czy obsługi prawnej ?
  Nawet w powiecie w dniu dzisiejszym wybierali przewodniczących komisji stałych stosownymi uchwałami.

  Czyżby jakiś chochlik się wkradł 🙂

 2. Victoria pisze:

  Przyjęto na sesji.
  Jaka to zasada ? :
  Jle złotych ODDAĆ
  DLA Wójta WYPADA ?

  Gmina zapyziała
  to my wszyscy wiemy
  Więc chyba dlatego
  FEUDALIZM PROMUJEMY 🙂

  Nie liczą się EFEKTY
  czysto EKONOMICZNE
  Tylko pensja Wójta
  toż to jest TRAGICZNE,!!!

  Idąc tropem myślenia
  tej OTOCZKI Wójta
  Wprowadzania nowych danin
  także się nie ,,BÓJTA ”

  Wprowadzajcie DANINY
  te i jeszcze nowe
  Jak skończą się POMYSŁY
  ja wnoszę gotowe !!!

  Danina od ,,skóry”/gwara szpitalno-cmentarna/
  Czyli od CZŁOWIEKA
  Danina od gospodarstwa
  gdzie tylko,,PIES SZCZEKA” 🙂

  Jest DANINA dla Wójta
  niech będzie i dla księdza.
  Wójt ma się dobrze
  choć wokół jest nędza !!!

  By było SPRAWIEDLIWIEJ
  proponuje DZIESIĘCINĘ
  Bezdomnego psa Wójtowi
  radnemu też miesięcznie PSINĘ 🙂

  Bezdomnych psów
  u nas wiele wida/ć/
  Będzie jeszcze więcej
  bo i u psów BIDA 🙂

  Taka DZIESIĘCINA
  załatwi ,,PROBLEM PSOWY”
  Wójt będzie miał DEPUTAT
  i problem będzie z głowy 🙂

  Moje sugestie
  proszę WZIĄĆ POWAŻNIE
  CHOĆ DECYZJE RADY
  nie brzmią ZBYT ROZWAŻNIE!!!

  Sesja się odbyła
  Wójt OBDAROWANY
  Pewnie w duchu się śmieje
  radni,to /b….y/ 🙂

  Tak,to właśnie bywa,
  gdy radni z,,namaszczenia”
  Bida wokół piszczy
  u nas tylko,,nicość” się zmienia>

  Na nic RZECZOWE
  innych radnych ARGUMENTA
  Gdy OTOCZKA Wójta
  to ,,komuny diamenta” 🙂

  Więc,co mi ta OTOCZKA
  P…..y NIEZDROWO
  Bym dzielił się z WÓJTEM
  CHOĆ nawet CZĘŚCIOWO !!!

  Jak już mam się dzielić
  to tylko z BIEDNYMI
  Ale nie z ludzmi
  na wskroś PRZEBIEGŁYMI.

  Było wiele nieszczęść
  przyszło GRAD-bicie
  Mieszanie w ekonomii
  by zwiększyć,,UKŁADOWE SPOŻYCIE ”

  Czy mamy stać z boku
  gdy ,,BEZWZGLĘDNA PANI
  LICZBAMI bez SENSU
  SPOŁECZEŃSTWO MAMI !!! ?

 3. mieszkaniec pisze:

  Zdecydowanie za dużo. Na najbliższej sesji obniżyć o połowę.

 4. Sam pisze:

  Ludzie wybraliście wójta(a swoją drogą co wami kierowało, żeby tak wybrać) i wybraliście radnych, aby was reprezentowali i patrzyli na ręce wójtowi, a teraz jeśli radni mają pytania do wójta to należy kierować je na piśmie i odpowiedź w ciągu 14 dni. To jest kompletna kpina z wyborców. Do tej pory odpowiedzi na zapytania radnych wójtowie w naszej gminie i nie tylko w naszej odpowiadali na bieżąco, czy nasz wójt ma coś do ukrycia?

 5. Victoria pisze:

  WLAZŁO nieszczęście
  teraz znowu GRAD
  Pewnie padnie Jedlnia
  tak jak Radom PADŁ!!!

  Mówią,ze nieszczęścia
  chodzą parami.
  Czy MY ZMĄDRZEJEMY ?
  a tej TRÓJCY się NIE DAMY!!!

 6. mieszkaniec pisze:

  To niedługo referendum.

 7. Przemek pisze:

  Jak tak można?! Pani Grad jest najgorszym wyborem reżysera tego spektaklu, którym jest bez wątpienia Leśnowolski. Pytania na piśmie?! 14 dni?! Co to ma być.. Widać, że wójtowi działa elegancko maszynka do głosowania i nikt nie raczy się wychylić i zagłosować inaczej niż inni. Wójt kpi z wyborców, z mieszkańców. Najpierw ustawia sobie najwyższą pensję, później pytania na piśmie i opuszcza radę.
  Kasa za nic nie robienie! Piękna sprawa, kto by tak nie chciał?
  Leśnowolski, taka rada na przyszłość: masz 9 głosów do 6 więc jeśli chcesz się troszkę zamaskować, to na przemiennie zmieniaj radnych od Ciebie z komitetu, tak byś zawsze miał 8-7 czy 7-6( przy dwóch radnych, którzy wstrzymają się od głosu). Wtedy troszkę zamaskujesz swoje decyzje i niektórzy mieszkańcy odniosą wrażenie że każdy radny głosuje według własnego sumienia! Pomysł się podoba? Mi się wydaje elegancki.. Ale czemu to jeszcze nie jest wdrożone? A może nie dałeś Pan rady tak tego inteligentnie ogarnąć?

  Wiecie co.. wstydźcie się wszyscy mieszkańcy, którzy głosowali na Lewośniowolskiego oraz na każdego radnego z jego komitetu, w szczególności na p. Grad!

  Szkoda jedynie, że opozycję się masakruje (p. Borkowski słusznie zauważył, że uzasadnienie wysokości pensji wójta jest bez sensu i nie jest uzasadnieniem, a jedynie statystycznym pisemkiem, tak by pokazać, że jednak nie ustalamy najwięcej, bo w innych gminach da się więcej!)

  Z pozdrowieniami,
  Przemek.

 8. jedlanka pisze:

  bezmyślność obsługi prawnej widac na każdym kroku,

  a jak z wygrywaniem spraw sądowych, macie jakąś wiedze na ten temat

 9. Karol Wrochna pisze:

  Kadencja 2014-2018 może przejść do historii naszej Gminy. Decyzja o zadawaniu pytań wyłącznie na piśmie i czekaniu na odpowiedź do 14 dni, to hańba dla postaw obywatelskich i skutecznego działania samorządu terytorialnego. … Jeśli Pani Bożena Grad, chce bronić Wójta, unikać niewygodnych pytań do Wójta (podczas sesji) i ograniczać głos opozycyjnych radnych – to niech wyda stosowne oświadczenie i będzie wszystko jasne. … Czy ktoś się zastanowił jakie będą konsekwencje czekania na odpowiedź 14 dni? Co będzie jeśli radny zada pytanie w pilnej/ważnej sprawie i będzie musiał czekać na odpowiedź aż 14 dni, a np. działania trzeba podjąć natychmiast?

  Odnośnie pensji, można skomentować krótko: .. Większość popierająca Wójta, dała mu wysokie zarobki (pewnie dlatego, że tyle chciał), a teraz jeśli Wójt nie znajdzie dobrej motywacji to będą tłumaczenia, że nic się nie stało. Mam nadzieję, że Piotr Leśnowolski zacznie robić inwestycje w całej Gminie, a nie samej Jedlni. 🙂

 10. rejtan pisze:

  Było źle , a będzie jeszcze gorzej. Mam takie wrażenie , że obecna kadencja zakończy się z dużo większym hukiem i wstydem , niż poprzedniego wójta. Tyko , czy wszyscy radni popierający wójta nie zdają sobie sprawy, że mogą się również pogrążyć?

 11. Victoria pisze:

  Jeśli już prze….WODZĄCA
  Wójta przed RADNYMI chowa 🙂
  Może będzie lepiej :
  jak będzie SESJA INTERNETOWA ? 🙂

  Radny będzie siedział
  w domu,czy też w pracy
  Pytania można łatwo UKRYĆ
  WSZYSTKO BĘDZIE CACY .

  Nie będzie DYSKUSJI
  Wyeliminuje się SPORY.
  Coś mi się wydaje :
  EKIPA robi w PORY 🙂

  Głosowanie będzie SONDĄ
  tak MODNĄ obecnie
  Gdzie,tu DEMOKRACJA ?
  ona trwa jednak wiecznie !!!

  Czy się PRZYKLEIŁA
  do poprzedniego ustroju ?
  A tu takie WYZWANIA
  i tak DUŻO z/g NOJU 🙂

  Może zapomniała
  że MAMY INNY ŁEB
  Inaczej może MYŚLEĆ
  ZACOFANY KIEP !!!

 12. bua pisze:

  chciałem przypomnieć tylko, że w czasie trwania poprzedniej kadencji też były przepychanki dotyczące udzielenia informacji Komisji Rady Gminy na które wójt nie chciał udzielić odpowiedzi(nawet w trybie administracyjnym) w związku z czym teraz przewiduję, że nie zmieni nic i w dalszym ciągu żadna Komisja niczego się nie dowie bezkrytycznie „łykając” wszystko co wójt im podsunie; obserwując te obrady miałem nadzieję na większą „samodzielność myślową” radnych- cóż umarła nadzieja, lecz jak wiadomo ona umiera ostatnia;(

 13. rejtan pisze:

  Nie będzie lepiej , ale mamy zagwarantowane , że będzie weselej. Z dużą dozą mentalności Kalego.
  Dlatego cieszmy się i radujmy. nadchodzą wesołe lata .
  A nic tak nie robi dobrze dla człowieka jak uśmiech na twarzy. Cztery lata kabaretu. Super.

 14. Kubuś Puchatek pisze:

  „Po czynach go poznacie…” Radni „Razem dla gminy”! Obudźcie się! Czyż nie widzicie, do czego to wszystko zmierza!? Macie siłę, żeby to zatrzymać. Jeszcze nie jest za późno.

 15. Victoria pisze:

  Cyt:,,..wprowadziłem 8-ro radnych..”
  Co z tego WYNIKA ?
  Staliście się NARZĘDZIEM
  PRZEBIEGŁEGO CYNIKA !!!

  Gdzie wasza PODMIOTOWOŚĆ
  także WASZE RADY
  Zachowujecie się jak RYBY
  w ,,UBOJNI DORADY” 🙂

  Albo jak EGIPSKIE MUMIE
  choć TYLA was w ,,KUPIE”
  Za to jak robicie
  będziem mieli WAS w /x/ 🙂

 16. al pisze:

  To nie jest grupa radnych „razem dla gminy”. według mnie winna zmienić nazwę „RAZEM DLA SIEBIE’

 17. al pisze:

  Razem dla siebie- dla Pani Renaty Pasek Zero. To się nazywa współpraca w imię miłości bliźniego. Proszę nie zapominać iż z podatku PIT Rajec na 1 mieszkańca wpłaca najwięcej

 18. zet pisze:

  akurat pani Grad żle zinterpretowała kodeks postępowania administracyjnego, który odnosi się do pytań mieszkańców, a nie radnych. Jest to wybieg . Co na to Radca Prawny????

 19. zet pisze:

  CZY JEST POWOŁANA KOMISJA STATUTOWA, CZY NA PROPOZYCJE PANI GARD WYPOWIEDZIAŁA SIĘ KOMISJA STATUTOWA ??????

 20. aa pisze:

  Jak wynagrodzenie naszego wójta ma się do wynagrodzenia Prezydent Warszawy (12.300,-zł)
  Proszę porównać budżet W-wy, problemy W-wy i inne zadania w stosunku do naszego wójta

 21. Artek pisze:

  Marzy mu się drugi opozycyjny klub radnych

 22. rejtan pisze:

  W sprawie odmowy odpowiedzi ustnych na pytania radnych skierowane do wójta, mam zdecydowenie odmienne stanowisko.
  Wprowadzenie wyłącznie odpowiedzi pisemnych na zapytania jest rażąco sprzeczne z par. 41 ust. 2 statutu gminy Jedlnia Letnisko. Odpowiedź pisemna jest dopuszczalna jedynie w przypadkach , gdy udzielenie odpowiedzi ustnej jest niemożliwe.
  Jeśli udzielenie odpowiedzi ustnej jest niemożliwe , to jak każde działanie organu władzy , powinno zostać uzasadnione i poparte dowodami. Jeśli wójt odmawia odpowiedzi ustnej, będąc na sali obrad i czyni to bez uzasadnienia i udowodnienia , to narusza rażąco przepisy statutu gminy.

  Przewodnicząca rady gminy , która ogranicza prawa mieszkańców oraz narusza przepisy statutu gminy odpowiada prawnie za to naruszenie.
  W tej sytuacji proponuję , w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi ustnej , bez uzasadnieni odmowy takiej odpowiedzi , zadawać pytania za pośrednictwem prokuratury.

 23. Dj pisze:

  bo to komitet RAZEM DLA Wójta a nie gminy 🙂

 24. Karol Wrochna pisze:

  Rejtan dobrze piszesz. Stwierdzenie Pani Grad jest nie tylko sprzeczne ze statutem Gminy, ale także z prawem administracyjnym. Widać ma niewystarczającą wiedzę, bowiem radni nie są przedmiotem postępowania, aby się odwoływać do kpa. Ale o tym niebawem napiszę, obecnie udałem się w kilka miejsc i zbieram opinię ekspertów. 😉

 25. mieszkaniec pisze:

  To niech się nie ośmiesza i radnych też. Podatnikówe też . Niech się douczy, jak się chce diety.

 26. Przewodnicząca zamiast ułatwiać Radnym kontakt z Wójtem przy udzielaniu odpowiedzi to go utrudnia bo występuje w roli urzędnika tak jak została nauczona i tak chce przestrzegać ściśle określonego terminu z kpa. Proponuję doczytać statut i jego zapisy odnośnie udzielania odpowiedzi za interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. No ale zrobią jak uważają, jeżeli wolą odpowiadać na piśmie co wydłuża nie o tyle termin ale pociąga za sobą dodatkowy czas m.in trzeba odpowiedz napisać, zapłacić za papier oraz zużyty prąd przez komputer. Czasami bezpośrednia odpowiedz bez zbędnych pism ułatwia funkcjonowanie nie tylko rady gminy ale i urzędu. Mniej biurokracji.
  Jak tak dalej będzie to się pogłębiało to nie zdziwię się jak mieszkańcy po zgłoszeniu np odśnieżenia drogi będą czekać 14 dni na reakcję. Troszkę uszczypliwości nie zaszkodzi.

 27. antyoszołom pisze:

  Odezwał się o mało co sołtys, o mało co przewodniczący i o mało co radny powiatu. A raczej o dużo co. Jak się jest już tak przegranym tyle razy to należy siedzieć cicho panie po prostu Maćku. I nie udawać mądrzejszego niż się wygląda. Statut można zmienić. Szkoda czasu na wysłuchanie populistycznych pytań.

 28. Victoria pisze:

  Ale świadomości ludzi NIE.Chociaż,jest taki ODDZIAŁ SZPITALNY 🙂 .Podobnie ma się sprawa z PRZEMIANAMI DEMOKRATYCZNYMI !!! PANI Dr,nie ,,z JEDNEGO PIECA CHLEB JADŁA”, i prędzej przyjdzie,, po rozum do głowy jak ci się wydaje ….oszołomie .

  Wiele oszołomów
  robiło już MODERNIZACJE
  i się okazało,że :
  LOGIKA MIAŁA RACJĘ !!!

 29. Młoda pisze:

  Oj ludzie, ludziska czytając to wszystko nasuwa się tylko jedno nurtujące pytanie: skoro wszyscy są „be” i tak Wam tak źle to czemu swoją energię zamiast na sensowne działanie trwonicie na czcze gadanie?

 30. antyoszołom-ie coś mi tej formy wypowiedzi pasują do jednej i tej samej osoby która często udzielała się w poprzedniej kadencji. Pomijając ten fakt, wiesz czym się różnimy, ja mam honor i potrafię się podpisać z imienia i nazwiska oraz brać odpowiedzialność za swoje słowa publicznie. Kilka słów krytyki może dać do myślenia i pomóc w usunięciu obecnych błędów. Twoje zagrywki słowne wcale mnie nie ruszają i się tym nie przejmuję. Życzę natomiast miłego pisania na mój temat. Natomiast jak nie masz czasu na wysłuchiwanie tzw. według ciebie populistycznych pytań to po co się do nich odnosisz. Zagospodaruj ten czas lepiej.

 31. bruno pisze:

  statut można zmienić, ale mleko się już rozlało, teraz możecie zmieniać statut la już tylko tak, aby pasował do bezprawnych decyzji, czyli będziecie dopasowywać prawo do waszego postępowania. Dlatego, Antyoszolomie, następnym razem zapytaj Letniczkę, znasz ją przecież dobrze, to ci wytłumaczy czym się takie działania kończą. Pozwoli ci to też uniknąć takich lapsusów w przyszłości.

 32. Victoria pisze:

  Panie Maćku
  może znowu tak być,
  Ten leciwy,, PAJĄK”
  ZNOWU PLECIE NIĆ ? 🙂

  A Pani doktor
  pewnie zrozumiała?
  Bo obrady RADY
  inaczej ZORGANIZOWAŁA!!!

  Jest zawarty w IV sesji
  punkt bardzo WAŻNY
  ODPOWIEDZI WÓJTA i…..
  krok ten jest ROZWAŻNY!!!

  Lepiej póżno ,niż wcale
  Więc pewnie będzie lepiej
  jak nie na tej SESJI
  To już w KARNAWALE !!!

  Ludziom dodaje skrzydeł
  DOZA OPTYMIZMU
  ABY WZNIEŚĆ się WYŻEJ
  TRZEBA REALIZMU !!!

  Dziwi mnie tylko
  polityka kadrowa./rady/
  Ale o niej będzie pózniej
  NASTĘPNA WYMOWA !!!

 33. ob pisze:

  Dobra sonda i powiem dlaczego ta rada nie jest lepsza od poprzedniej bo pierwsze co swojemu królowi podwyższyła pensję ile fabryka dała. Poprzednicy przynajmniej mieli umiał i potrafili dać mu tyle ile się należało a i tak narzekał że mało mu dali. Potem zwiększyli jak zasłużył i zmniejszyli za jego wybryki w tym zatrudnienie wysoko opłacanego naczelnika Staniego lub za wysyłanie sms ze służbowego telefonu w konkursie echo dnia na numer premium.