Film z VI sesji Rady Gminy [szesjaTV]

Na VI sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, która odbyła się w poniedziałek, podjęto większość uchwał zawartych w porządku obrad. Nie powołano jedynie nowego członka komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów, gdyż żaden z proponowanych radnych nie wyraził zgody na kandydowanie do komisji. Nie ustalono również planu pracy komisji rewizyjnej. Pojawił się zarzut dyskryminowania radnej Renaty Pasek przez przewodniczącą Bożenę Grad.

Zmiany w uchwale budżetowej, gminne programy, uchwały o zarządzeniu wyborów samorządowych wsi, o przejęciu na własność gminy ulicy oraz o nadaniu nazw dwóm ulicom zostały przyjęte zgodnie z wersją przedłożoną przez urząd gminy. Rada Gminy przyjęła również rezygnację Moniki Podsiadłej z członkostwa w komisji budżetu i finansów.

Nie zatwierdzono planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok. Występujący w imieniu komisji radny Karol Rzeszowski stwierdził, że plan pracy komisji wymaga doprecyzowania tematyki i terminów. Taki stan rzeczy skrytykowali radni Renata Pasek i Robert Borkowski, którzy uważali, że radni na sesji powinni taki plan zatwierdzić, w tej czy innej formie. Ostatecznie z tego jednak zrezygnowano.

Żaden z proponowanych radnych nie zgodził się ubiegać o członkostwo w komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów. Kolejni proponowani na tę funkcję radni odmawiali zgody na kandydowanie, jednak tylko odmowa Renaty Pasek spowodowała reakcję przewodniczącej Bożeny Grad, która pozwoliła sobie uczynić kilka uwag pod adresem Pasek.

W sprawach różnych jedna z mieszkanek naszej gminy obecna na sesji zarzuciła przewodniczącej Grad dyskryminację Renaty Pasek. – Jeżeli dokonuje pani oceny radnej Pasek po jej odmowie kandydowania do komisji budżetowej, powinna pani także dokonać oceny innych radnych, którzy również nie zgodzili się kandydować do tej komisji. Tymczasem pozwoliła sobie pani na uwagi tylko pod adresem pani Pasek. – stwierdziła mieszkanka. – Nadal jest nieobsadzone stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy, które się należy pani Pasek dlatego, że w wyborach na wójta głosowało na nią 2,5 tysiąca mieszkańców – dodała.

– Nie ośmieliłabym się nikogo dyskryminować Nie wiem, dlaczego odnosi pani takie wrażenie. Moja wypowiedź w trakcie sesji nie miała na celu oceny pani Pasek tylko zwróciłam się do niej, żeby zechciała rozważyć podjęcie pracy w tej komisji – ripostowała Bożena Grad.

Zgodnie ze Statutem naszej gminy osoba, która jest członkiem Prezydium Rady Gminy (przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy) nie może być członkiem stałej komisji Rady Gminy. Renata Pasek nadal jest kandydatką klubu „Przyjazna Gmina” do Prezydium.

Radna Monika Ciupińska zrezygnowała z członkostwa w składzie oceniającym otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Jedlnia-Letnisko ze względu na konflikt interesów. Radna bowiem należy do Stowarzyszenia Jedlnia Dzieciom, które również ubiega się o środki na ten cel. W miejsce Moniki Ciupińskiej wybrano radną Katarzynę Baran.

Film szesjaTV:


0’00” – Otwarcie sesji
1’00” – Przyjęcie proponowanego porządku obrad
1’45” – Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Gminy
3’20” – Informacja przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Grad
7’30” – Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej
14’20” – Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców
27’00” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok


0’00” – – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – cd.
13’50” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz nad uchwałą w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
22’25” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych wsi
25’25” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy
33’00” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Osiedlową) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko
46’40” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
49’35” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko


0’00” – Dyskusja nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na 2015 rok. Projekt uchwały został na wniosek komisji zdjęty z porządku obrad
18’20” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
22’55” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko


0’00” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko – cd. Żadni proponowani do komisji radni nie wyrażają zgodę na członkostwo w komisji. Odmawiają mi.n. Renata Pasek i Jan Krakowiak.


0’00” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko – cd.


0’00” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko – cd.
0’25” – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko
16’05” – Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców
30’00” – Sprawy różne
52’00” – Zamknięcie sesji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

33 odpowiedzi na „Film z VI sesji Rady Gminy [szesjaTV]

 1. Karol Wrochna pisze:

  Zarzut dotyczący dyskryminowania Pani Pasek jest jak najbardziej na miejscu. Gdyby nie była dyskryminowana, to mogłaby być Wiceprzewodniczącą Rady Gminy, ale obóz rządzący za wszelką cenę nie chce do tego dopuścić. Dlaczego?

 2. Victoria pisze:

  ,,PLOTKAMI się NIE ZAJMUJEMY”
  powiedziała P.Dr twierdząco.
  By być,,WODZEM ABSOLUTNYM”
  lepiej było by ,,NA STOJĄCO” 🙂

  Czy,to jest DYSKRYMINACJA
  czy też INNE DZIAŁANIE ?
  To lata PRZYZWYCZAJEŃ
  PANOWIE i PANIE !!!

  Nauczona nie liczyć się
  z podległym ludem .
  DLA NIEKTÓRYCH SŁUCHANIE
  GRANICZY wprost z CUDEM .

  Nie chcąc słuchać
  stosuje tzw DYREKTYWY
  Zresztą ,jak MAJĄ FUNKCJONOWAĆ
  KOŁO SIEBIE DWIE ,,DIVY” ? 🙂

 3. kolo pisze:

  Nieuchronnie zbliża się referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy. Może pasowało by zorganizować protest pod domem wójta czy przewodniczącej rady gminy apotem kolejno u każdego radnego komitetu „Razem dla gminy”

 4. Kolo pisze:

  Ktoś sie podszywa. Przyzwyczaiłem się być Kolo od długiego czasu i proszę mnie nie nasladować.

 5. hehe pisze:

  Co to dzieje się w tej Gminie to jakaś porażka! … Każdy gra swoimi kartami, a zapominamy, że pochodzą z tej samej talii. … To referendum to chyba jest bardzo prawdopobne, bo ludzie mają już dość tego cyrku. Hucpa polityczna w wykonaniu obozu rządzącego przekracza wszelkie granice zdrowej polityki.

 6. obserwator pisze:

  Hucpą to będzie referendum. Mam prośbę. Jak nie osiągnie ono swojego celu to następnego dnia po nim inicjatorzy odchodzą z życia publicznego gminy. Co ma wójt do tego że Paskowej nie akceptuje większość radnych i nie chcą jej na wiceprzewodniczącą. A po głosowaniach widać że klub Paskowej się sypie i są w nim radni którzy nie chcą być ciągle na nie. Mają rację. Nie można być oszołomem całą kadencję. A ty Wrochna lepiej idź wypatrywać stacji kosmicznej albo Marsa.

 7. Karol Wrochna pisze:

  Do /obserwator/ : Nie odnosisz takiego wrażenia jak większość, że Ci radni z klubu „Razem dla Gminy” realizują tylko plan Wójta? Oni pewnie nie mieliby nic przeciwko Pani Renacie, ale pewnie ustalenia idą z góry. Większość ludzi to dostrzega. Ale jeśli twierdzisz, że Wójt nic do tego nie ma, to dlaczego np. nie zaproponował Pani Renacie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy? .. Dostała 2,5 tysiąca głosów, a ta niby większość to ignoruje.

  Do /hehe/: Dobrze napisane. 😉

 8. alvaro pisze:

  Moim zdaniem wiceprzewodniczącym rady mógłby być pan Jurek Szczęsny. Rzeczowy, konkretny i niekontrowersyjny. Skoro pani Renata Pasek wzbudza kontrowersje, to po co wszczynać awantury. Wysuwanie jej kandydatury jako kontrowersyjnej jest niepotrzebne i tylko pogłębia konflikty. Apeluje do klubu Przyjazna Gmina – wystawcie pana Jurka. Ma bardzo dobrą opinię w Sadkowie. Na pewno nie będziemy się go wstydzić.

 9. Pedro pisze:

  Panie Karolu, a partie rządzące w polskim Sejmie to realizują jaką politykę? Rządu czy opozycji? Jest to w stu procentach pewne, że rządu (czyli organu wykonawczego), bo program rządu zwykle jest taki sam jak partii rządzących. Ta sama konstrukcja została przeniesiona na szczeble samorządu terytorialnego. Wójt jest organem wykonawczym i jego polityka powinna być spójna z polityką stronnictwa, które ma w organie stanowiącym. To gwarantuje stabilność władzy. Oczywiście wójt może stracić większość bądź ją powiększyć, to zrozumiałe. Generalnie jeżeli organ wykonawczy działa w zgodzie z prawem (nie łamie przepisów) i ustala działanie (a na pewno to robi) ze swoim stronnictwem, to gdzie tutaj jest coś zdrożnego i nienormalnego? Przecież ma do tego święte prawo, ba nawet byłby skończonym frajerem gdyby nie ustalał i nie umawiał się ze swoim stronnictwem, co do kierunków działań. Nie pojmuje w czym ma Pan problem? Chyba, że Pan twierdzi, że wójt powinien realizować program „opozycji” a nie swój no i wtedy będzie cacy, ale to przecież totalny absurd. A nadal uważam, że radni „Przyjaznej Gminy” nie potrafią się najzwyczajniej dogadać z resztą co do kandydatur. Jeszcze się im problem pogłębia i nadal wniosków nie wyciągnęli, żeby umówić się gdzieś na kawę i spokojnie porozmawiać z jakimiś przedstawicielami „Razem dla gminy”. Naprawdę skomplikowana sprawa 🙂

 10. aa pisze:

  Czym różni się pani Grad od Begerowej ???????

 11. Victoria pisze:

  Różnica dosyć wyrażna,
  każda ma ,,SWOJĄ RACJĘ ”
  Lecz ,,CURWIKI” P. Beger,
  mają ,,inna karnację” 🙂

 12. lolo pisze:

  Ale to już po glosowaniach widać że klub „Paskowy” się podzielił na osoby które myślą tj pani Podsiadło, Drózd i pan Szczęsny i na tych którzy nie głosują nad sensownymi uchwalami dla zasady lub na przekór tj Pani Pasek Pan Zgutka i Borkowski. Pani Pasek nie będzie popierać dobrych działań wójta bo Leśny wygrał z nią w wyborach. Ale dobrze że inni radni nie chcą wpisywać się w jej polityczne awanturnictwo. Nie muszą w ciemno popierać wójta ale nie muszą wojowac jak Paskowa i Borkowski. Też uważam że Paskowa nie nadaje się na wiceprzewodniczacą bo mogłaby wszczynać niepotrzebne kłótnie. Przez jej osobę atmosfera byłaby za gęsta.

 13. roznice pisze:

  A czym sie rózni Pasek od Begerowej ?

  Begerowa nie uzywa retuszu 🙂

 14. czytelnik pisze:

  Moze być i rozłam i retusz i bardzo wielka polityka i coś tam jeszcze. Ale na całe szczęście marszałek z PSL naprawia radomską. Dlatego trzeba brać przykład z marszałka i nie czekać. Bo może być eksmisja.

 15. roznice pisze:

  Jednak cieszmy sie ze nie dopuscilismy do seksmisji.

 16. Victoria pisze:

  Różnic jest wiele
  w większości nieetyczne.
  Przeważają te proste,
  a jednak logiczne .

  Przykładem są te,
  co to mówił dziadek
  Nie ważne młode,czy stare
  byle miały ,,zadek” 🙂

  Poza tym różnica
  bywa także taka :
  Jedna stosunkowo młoda
  druga,,po stosunku” ,,gdaka”. 🙂

  Przepraszam,jeśli kogoś
  mocno obraziłem.
  Ale w swoim życiu
  WIELE się NAPATRZYŁEM 🙂

 17. List do V pisze:

  Victorio.
  No coz. Mocne wyznanie.

  Najbardziej zawsze nadęci kastraci i impotenci.

 18. Victoria pisze:

  To co napisałem,
  nie ,,mocne wyznanie”
  Inna miała być treść
  mój szanowny panie .

  By więc specjalnie Tobie
  ZADOŚĆ UCZYNIĆ
  Będę teraz musiał
  CO NIE CO zmienić !!!

  CYTUJĘ :
  Dziadek wnuczkowi prawił,
  jaka w ,,ptakach ” różnica .
  Jedna -CAŁKIEM MŁODA
  druga – STARA p/t/ica 🙂

  Wcześniej frustraci
  teraz kastraci i nadęci
  Już bym nie pisał,
  a tu znowu ktoś- ZANĘCI 🙂

 19. Pedro pisze:

  Piękny wierszyk, na poziomie… dna

 20. Victoria pisze:

  Zaś,to kto jest
  w JAKIEJ GRUPIE ?
  Szkoda,że NIE WAŻNE
  gdy WIELU ma w d..ie 🙂

 21. jery pisze:

  http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=4&artykul=3417&akcja=artykul

  Czy ktoś wie ile pieniędzy bierze ten […….] za pisanie takiego badziewia? Takie tandetne, na niskim poziomie teksty i słabej jakości zdjęcia raczej dezinformują, a nie informują.
  Najpierw umarł blog wójta, teraz powoli umiera gminna strona. Badziewny artykuł raz na trzy tygodnie, po wyborach wójt już nie liczy się z mieszkańcami i nie chce ich rzetelnie informować, co dzieje się w gminie.

 22. Vigtoria pisze:

  @ Pedro
  Trudno by był piękny,
  jak sytuacja,, CIEMIĘŻNA”.
  Mimo,że wokół KOTERIA
  Paskowa wciąż mężna !!!

  Ale mam nadzieję,
  że doczekam tej chwili.
  Gdy będą RZĄDZIĆ
  FACHOWCY i do tego MILI !!!

 23. Pedro pisze:

  Mila nie jest złym piłkarzem 😛 co prawda podobny do Waldusia (albo Walduś do niego), ale kopnąć dobrze czasami potrafi 🙂

 24. Victoria pisze:

  Ależ trafnie,bo…

  Przed wyborami,
  STALE nie czasami
  Obiecują,ze z NAMI….
  po wyborach już tylko,,CZASAMI ” 🙂

  Nie będzie NEPOTYZMU
  nie będą RZĄDZIĆ KLANY.
  Pewnie ich ,,WYKOPIĄ ” 🙂
  ,pastowane ,,GLANY” !!!

  Jak długiej drogi trzeba ?
  nie wystarczy ,,MILI”
  Potrzebne DZIAŁANIE twórcze,
  SZKODA KAŻDEJ CHWILI !!!

 25. Pedro pisze:

  „pastowane glany” niezłe!! +10 do kreatywności 🙂

 26. Victoria pisze:

  No i tak się ,,toczy „,
  karawana zdarzeń.
  Nikt nikomu nie ,,zagarnie”
  ZWYKŁYCH LUDZKICH MARZEŃ.

  Wiele napisane pod,
  SKARYSZEWSKIE WSTĘPY.
  Niewiele rozumiem – CÓŻ
  podobnie jak,, stołowy nóż” 🙂

  Dosyć dawno twierdził
  profesor Miodek,ze:
  Ważny jest ZADEK,
  lecz ważniejszy przodek.

  Jeśli ktoś myślał,
  ,że to u kobiety ?
  ZADEK i PRZODEK
  WCIĄŻ CIĄGNĄ CHABETY.

  I tu jest właśnie jest
  związek przyczynowy
  Między RZĄDZENIEM
  z WYNIKIEM tylko do POŁOWY.

 27. Pedro pisze:

  „stołowy nóż” też dobre 🙂

 28. Pedro pisze:

  Nie dobra przepraszam nie będę się już nabijał 🙂

 29. Victoria pisze:

  Mimo,że w stół nie stukałem,
  to zamiast ,,artykułów”
  OKA lub ECHA
  ODGŁOS NOŻYC USŁYSZAŁEM 🙂

  Dobrze że nie,,odgłos REDYKU”
  więc nie musisz przepraszać
  Gdyż dużo ,,CI W STADZIE ”
  PSOTNY CHOCHLIKU /bez obrazy/

 30. czytelnik pisze:

  Szanowna Victorio. Bardzo to miłe, isympatyczne , a napisane znakomicie.

 31. grzesieko27 pisze:

  Wiersze VICTORIA są nudne i głupie
  I wszyscy wszyscy w około mają je w …
  Taki pozom rymów każdy uskuteczni
  Tylko na poziomie do przedszkola się uwsteczni
  Jeszcze tylko parę emotikonów dodać
  I już można się własnym wierszem napawać

 32. Victoria pisze:

  Nie stale wiadomo
  z której strony wiatr wieje?
  Także nie wiadomo
  KTO Z KOGO się ŚMIEJE ? 🙂

  @ grześko,oto jest pytanie:
  czy Satyr z satyry,?
  Cz satyra Z SATYRA?
  mój szanowny Panie !!!

  @ czytelnik
  dziękuję za wsparcie.
  To KLAKIERZY ONYCH
  wciąż liczą na ,, ŻARCIE” 🙂