Relacja z XI sesji Rady Gminy [film]

W poniedziałek 12 października 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. W trakcie posiedzenia radni dokonali kilku zmian w uchwale budżetowej m. in. wprowadzili do budżetu nowe inwestycje. Rada wybrała również nowych ławników do sądu okręgowego i rejonowego.

Na początku Rada Gminy zdecydowała o zmianach w uchwale budżetowej. Dokonano kilku zmian w dochodach i wydatkach. Również wprowadzono nowe inwestycje takie jak:

  • sporządzenie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 737 – całkowity koszt 155 000 zł;
  • modernizacja budynku przedszkolnego w PSP Gzowice – 40 000 zł;
  • poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko – 93 000 zł, kwota ta obejmuje dofinansowanie modernizacji kotłowni na paliwa gazowe, olejowe lub opalane biomasą;
  • budowa oświetlenia w miejscowości Antoniówka, co wiąże się z dołożeniem środków do funduszu sołeckiego – 30 757 zł;
  • projekt budowy czytelni w Groszowicach – 15 000 zł.

W bieżących inwestycjach dokonano również zmniejszeń i na ten rok radni na wniosek wójta dokonali usunięcia Opracowania projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rajec Poduchowny oraz Myśliszewice z powodu większego zakresu opracowania dokumentacji.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737. Zadanie będzie polegało na wykonaniu przez naszą gminę projektu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej od Obwodu Drogowego w Siczkach – (Drogowa Służba Liniowa) do przystanku w Siczkach odcinek 998 m (planowane rondo przy wyjeździe z Jedlni). W ten sam sposób budowana była droga wojewódzka nr 699, gdzie gmina Jedlnia-Letnisko jako wkład własny wykonała projekt przebudowy a województwo ogłosiło przetarg i dokonało przebudowy ul. Radomskiej wraz niezbędnym odwodnieniem.

Podjęto również uchwałę odnośnie wyboru ławników do sądu okręgowego i rejonowego. Do sądu okręgowego Rada Gminy dokonała wyboru 2 ławników, trzeci nie spełniał wymogów formalnych. Również do sądu rejonowego zostało wytypowanych 2 ławników. Obrady w tych sprawach trwały dość długo.

Mało interesująca była kwestia wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Radom w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Więcej szczegółów na filmie z obrad.

Na koniec podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Jedlnia-Letnisko drogi dojazdowej ul. Tulipanowa w miejscowości Siczki.

Maciej Frączek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.