Jutro sesja budżetowa

W poniedziałek 21 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 rozpocznie się XVI sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, podczas której radni uchwalą budżet na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2022.

Według projektu przyszłorocznego budżetu dochody gminy wyniosą 35,3 mln z, w tym bieżące w kwocie 34,8 mln zł oraz majątkowe w kwocie 455 tys. zł.

Wydatki wyniosą 35,1 mln zł, z czego bieżące w kwocie 30,2 mln zł oraz majątkowe w kwocie prawie 5 mln zł.

Powstanie w ten sposób nadwyżka w wysokości 176 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Tak jak w poprzednim roku, wójt ma uzyskać szerokie uprawnienia do realizacji wydatków budżetowych bez konieczności zatwierdzania ich każdorazowo przez Radę Gminy. Będzie on mógł lokować środki budżetowe na rachunkach innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, dokonywać zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zaciągać kredyty krótkoterminowe, odnawialne w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 mln zł.

Do dyspozycji sołectw zostanie wyodrębniona kwota w wysokości 360 tys. zł.

Projekt budżetu na 2015 rok jest dostępny tutaj.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwały Budżetowej na 2016 rok
  a) przestawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokument, News, Ogłoszenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

4 odpowiedzi na „Jutro sesja budżetowa

 1. czytelnik pisze:

  Panie redaktorze. Proszę nie zapomnieć o pokazaniu załącznika do ustawy budżetowej. W załaczniku podane są szczegółowo wydatki gminy w rozdziale, dziale i paragrafie m. in. na inwestycje w 2016 r.

 2. W tekście jest link do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym urząd gminy zamieszcza projekty uchwał na najbliższą sesję. Jeśli nie ma tam załącznika inwestycyjnego to widocznie zapomnieli go zamieścić urzędnicy wójta.

  Dodam, że składałem do przewodniczącej Bożeny Grad wniosek o przesyłanie projektów uchwał bezpośrednio na adres kontakt@jedlnia.org.pl. Niestety, przewodnicząca nie przychyliła się do mojej prośby, jednakże zapewniła, że wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie będą umieszczane w BIP i wystarczy na portalu dać link…

 3. Victoria pisze:

  Ależ ŻONGLERKA,
  nie tylko liczbami.
  Kanalizacja się ślimaczy ,
  DUMNA PROJEKTAMI 🙂

  Kiedy wykonanie,
  gdzie na nią nakłady ?
  W innych ,, finiszują „,
  my na końcu=jak dziady.

  Ale już fundusz sołecki,
  ROZRYWKAMI STOI.
  Maciek F. chciał SYLWESTRA,
  wtedy /x / go zgnoił !

  Czyżby dopiero teraz,
  Wójt dorósł ,,na tańce”,
  biorąc lekcje w KENII –
  MASAJSKIE SKAKAŃCE 🙂

  Na budowę w Słupicy ,
  prawie dwa miliony .
  Za 2-3 lata będzie pusta,
  ale Wójt SPEŁNIONY .

  To nic,ze w Jedlni ,
  jest,, horror przepełnienia.”
  Dowiezie się do niej,
  w ramach dopełnienia 🙂

  Trochę mnie dziwi ,
  gdzie ,,renowacja UGORU”.
  Czyżby w zadaniu,,turystyka” ,
  z PRYWATĄ – POSPOŁU ?

  A może niespełnione plany,
  mają POLITYKIERZY,
  gdy ROZŁOŻONA Jodła,
  wciąż w SPADEK MIERZY ! 🙂

  Może,to i dobrze ,
  gdy nie grają w niej NASI ?
  Wygląda,że KOTERIĘ ,
  wciąż NISZCZENIE PASI !!!

  Zresztą potrzeby zbiorowe,
  są mieszkańców Gminy .
  Nie widząc GOSPODARNOŚCI,
  w wydawaniu ,,bez przyczyny ” .

  Można by wiele wymieniać .
  Choć zrobiony z błędami.
  Radni MILCZĄC – ZATWIERDZĄ,
  więc : BĘDZIE za NAMI 🙂

  Do tego zbudujemy,
  targowisko za 30 tysięcy,
  W Kenii targują przy drodze,
  NIE POTRZEBA WIĘCY !!!

 4. Victoria pisze:

  Co prawda,,Mysie Górki” ,
  to jeszcze nie Gorce .
  Czyżby już z Afryki ,
  DOTARŁY jakieś WZORCE 🙂