O informację publiczną można pytać także organizacje pozarządowe

Znowelizowane przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego zobowiązują organizacje pozarządowe dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publiczne do udostępniania informacji publicznej zgodnie z nowymi przepisami i ustawą o dostępie do informacji publicznej.

ngo-main

Jawność sprzyja i zatacza coraz szersze kręgi. Dzięki prawnym instrumentom dotyczącym udostępniania informacji publicznej możliwa jest obywatelska kontrola instytucji publicznych i wydatków pochodzących z naszych corocznych składek na utrzymanie państwa, czyli z podatków.

Każdy z podatników będących osobami fizycznymi płaci corocznie do budżetu gminy w której zamieszkuje składkę w wysokości 39,34 % odprowadzonego podatku (PIT). Łatwo zatem policzyć ile corocznie pieniędzy przepływa przez organy podatkowe z naszej kieszeni do „kieszeni” gminy. Warto także wiedzieć – nawet szczegółowo – jak ta składka jest rozdzielana i na co przeznaczona.

Informacja publiczna objęła swoim kręgiem również trzeci sektor. Wprowadzone przepisy dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariacie rozszerzyły zakres podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej na organizacje pozarządowe, które dysponują majątkiem publicznym lub wykonują zadania publiczne (art. 4 a ustawy).

Projawnościowe przepisy zawarte w nowelizacji ustawy o pożytku publicznym wskazują w jaki sposób organizacje pozarządowe zobowiązane są do udostępnienia informacji publicznej:

„Art. 4b

Udostępnianie informacji publicznej następuje:

1) poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240), albo

2) poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo

3) na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.” (pełna treść ustawy: zob. Tutaj)

W kontekście ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych warto pamiętać, że fundusze przekazywane organizacjom pozarządowym również podlegają społecznej kontroli.

Refleksja osobista

O tym, że informacja publiczna podnosi jakość lokalnego rządzenia i zarazem zarządzania środkami publicznymi w naszej gminie nie trzeba udowadniać (choć niejednokrotnie trzeba przekonywać). Dla jednych udostępnianie informacji publicznej będzie przykrym obowiązkiem wynikającym z dodatkowej i przymusowej „spowiedzi” z pełnionych funkcji oraz wykonywanych zadań, natomiast wnioskodawcy będą postrzegani jako wichrzyciele lokalnego porządku ustanowionego w dniu wyborów. Dla innych z kolei będzie to forma stałej kontroli wspólnych instytucji i funduszy: wspólnych bo to mieszkańcy stanowią z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową, a obowiązki obywatelskie nie kończą się na urnie wyborczej, a dopiero zaczynają.

Nie zgadzam, się z pojawiającą się lokalnie opinią, aby „dać spokój” lokalnej władzy i pozwolić jej robić swoje. Informacja publiczna nie wiąże rąk w rzetelnym sprawowaniu funkcji i realizacji zadań publicznych, wręcz przeciwnie: stanowi pole do publicznej debaty władzy lokalnej i mieszkańców (grup mieszkańców) na tematy istotne. Wyjątkiem są może sytuacje, gdy „robić swoje” nabiera nieco bardziej prywatnego (albo sprywatyzowanego: sic!) charakteru…

O autorze

Radek Wdowski: Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. Uczestnik studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów Publicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.