Rusza program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny, których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł, otrzymają 500 zł także na pierwsze dziecko. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Rodzina 500 plus

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

WNIOSEK 500 PLUS

Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. W programie nie będą brane pod uwagę osoby, które ukończyły już 18 rok życia. Jeśli więc rodzice mają na utrzymaniu np. 20-letniego studenta oraz jego niepełnoletnie rodzeństwo, za pierwsze dziecko będzie uważane najstarsze z niepełnoletnich.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia, w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18 roku życia.

UWAGA!!! W przypadku złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca roku włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, organ będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w wersji papierowej będą do pobrania od dnia 15.03.2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko pok. 116 I Pietro budynku Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko.

Więcej informacji na ten temat można klikając tutaj.

Wniosek można pobrać tutaj:

WNIOSEK 500 PLUS

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

2 odpowiedzi na „Rusza program „Rodzina 500 plus”

 1. Wojtek pisze:

  Lepiej gdyby to były bezpłatne przedszkola i żłobki oraz bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach.

 2. Victoria pisze:

  Rząd ,,dał ” 500zł ,dużo to czy mało ?
  mimo wszystko więcej,niż wcześniej ,,stało”.
  Nie było dla dzieci ,lecz na OŚMIORNICZKI ,
  zapijane dobrym winem z rządowej piwniczki ,

  Teraz,gdy słowa zamieniły się w czyny ,
  zaczynają,,mieszać” miernoty z przyczyny :
  Że koryta zniknęły,pewnie na lat wiele,
  więc,,czepiają się”,by,, STRZYMAĆ „KARUZELĘ .

  A było lat osiem ,,PRYWATĄ” napędzane ,
  Chyba jednak za długo RZĄDZIĆ było dane.
  Więc teraz WEŻCIE się do ROBOTY ,
  miast w TELEWIZJI OPOWIADAĆ GŁUPOTY.

  Nie jestem PIS-owcem,lecz myśleć potrafię,
  emerytura ,,płocha ‚ – na dzieciach nie stracę.
  Bo to oni,będą KONTYNUOWAĆ DZIEŁO ,
  choć jest obawa , ABY BUDŻET SPIĘŁO !

  Program pewnie posiada określone wady ,
  poprzednicy DALI TYLE, że my dalej DZIADY!!!