Pierwsza sesja rady gminy po wakacjach

W poniedziałek 19 września 2016 r. odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Początek o godz. 9:00. Radni mają zadecydować m. in. o zwiększeniu wydatków na przebudowę dróg na terenie naszej gminy, w tym znajdujących się w południowej części Jedlni-Letnisko oraz o zwiększeniu środków na projekt i budowę oświetlenia dróg. W dalszej części radni mają podjąć uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, który ma w całości zostać przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Nad zalewem „Siczki” ma powstać nowy punkt gastronomiczny.

Zmiany w budżecie na 2016 rok

Zmiany te wiążą się m. in. ze zwiększeniem o 850 000 zł wydatków na przebudowę ulic: Tartacznej, Brzozowej, Zacisze i Grunwaldzkiej w Jedlni-Letnisku.

Zostanie utworzone nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną Choiny”.

Za 26 300 zł zostanie zakupione ogrodzenie na boisko szkolne przy szkole w Gzowicach.

Kwota 20 0000 zł zostanie przeznaczona na wydzielenie i wykup części działki przy przychodni zdrowia w Groszowicach celem przeznaczenia jej na parking.

O 30 000 zł zostaną zwiększone wydatki na zadanie „Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuszki, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Grunwaldzka, Rajec Poduchowny, Myśliszewice, Rajec Szlachecki, Maryno, Prusa, Groszowice w kierunku Wrzosowa”.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Rada Gminy ma podjąć uchwałę o zaciągnięciu w roku budżetowym 2016 kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1 137 886 zł. Będzie on przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Natomiast najświeższy kredyt ma być spłacany z dochodów własnych gminy w latach 2020-2022.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku ma wynieść 8 034 331 zł i ma być mniejsza o 850 000 zł od długu istniejącego na koniec 2015 roku.

Przejęcie przez gminę ul. Brackiej

Gmina Jedlnia-Letnisko nieodpłatnie przejmie prywatne działki stanowiące wewnętrzną drogę dojazdową – ul. Bracką w Jedlni-Letnisko. Z takim wnioskiem wystąpiła właścicielka tych działek.

Dzięki temu gmina będzie mogła w pełni podejmować decyzje w sprawach modernizacji, utrzymania czy rozbudowy infrastruktury.

W Rajcu Szlacheckim powstanie ulica Zakątek

Taki wniosek złożyli właściciele nieruchomości położonych przy jednej z gminnych dróg dojazdowych znajdujących się w tej miejscowości.

Ryszard Różański ponownie wybuduje punkt gastronomiczny przy zalewie „Siczki”

PPHU „Pod Różami” Ryszard Różański zwrócił się do wójta Leśnowolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki położonej przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko o powierzchni 150 metrów kwadratowych na okres 8 lat z przeznaczeniem na realizację inwestycji: punkt gastronomiczny w postaci budynku modułowego nie związanego na stałe z gruntem. Jednocześnie firma ta zwróciła się z prośbą o odstąpienie z trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

Dla planowanej inwestycji wójt wydał decyzję o warunkach zabudowy. Inwestycja ta ma możliwość realizacji we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym niezbędna jest zgoda rady gminy.

Na zdjęciu „Różana Chatka” tuż po otwarciu w lipcu 2012 roku:

1

Zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy

Najważniejszą zmianą ma być wydłużenie kadencji Młodzieżowej Rady Gminy z 1 roku do 3 lat. Zdaniem wnioskodawców ma to usprawnić pracę radnych, w tym umożliwić im wdrożenie i realizowanie projektów o okresie trwania dłuższym niż 1 rok szkolny.

Projekty uchwał Rady Gminy są dostępne tutaj.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXIV/150/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Bracką) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości o pow. 150m², położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko przy ul. Nadrzecznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XII/85/2015 z dnia 17 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2016 roku.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokument, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

8 odpowiedzi na „Pierwsza sesja rady gminy po wakacjach

 1. janek pisze:

  a propos ogrodzeń, czy ktoś wie, co się stało z ogrodzeniem placu do koszykówki nad zalewem???

 2. czytelnik pisze:

  Proponuje o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie oznakowanie białymi pasami ważniejszych przejść dla pieszych na ulicac w Jedli Letnisku. Dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Oznakowanie jest tylko na ul.Radomskiej, która jest drogą wojewódzką. Na ulicach gminnych dochodzących do Radomskiej brak oznakowanych przejść.

 3. mik pisze:

  dlaczego kontenery w których są ubikacje nad zalewem są stale zamknięte

 4. Victoria pisze:

  W zwyczaju chłopskim ,
  robi się to ,,za stodołą”.
  Estetycznie i zdrowo,
  wywietrzyć d.pę gołą 🙂 .

  Ach ta małostkowość ,
  którą wszyscy mamy,
  czy to TAKIE WAŻNE,
  GDZIE się / x / 🙂

 5. Człowiek z jedlni pisze:

  A dlaczego w ubikacji nad Zalewem nie ma żarówek i cały czas leci woda

 6. Victoria pisze:

  Żarówki i uszczelki zabrali Masaje 🙂
  Zaś podatki nasze – /X/ wciąż ROZDAJE !

 7. alex pisze:

  Czy będzie dostępny film z sesji ?

 8. Maciej Frączek pisze:

  https://www.youtube.com/user/szesjaTV/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

  Wejść można na kanał i śledzić czy są wstawione.