XXVIII sesja Rady Gminy (film wraz z omówieniem) – część 1

Poniedziałkowa sesja Rady Gminy była chwilami burzliwa. Działo się tak za sprawą trudnych i kłopotliwych pytań, które padły w części poświęconej interpelacjom i zapytaniom radnych oraz mieszkańców gminy. Zapraszamy do oglądania filmy i zapoznania się z relacją z pierwszej części sesji. Dalsze części zostaną omówione wkrótce.

0’00”-0’55” – Przewodnicząca Bożena Grad otwiera XXVIII sesję Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.

0’55”-2’30” – Przewodnicząca informuje o autopoprawkach do porządku obrad.

2’30”-2’45” – Rada przyjmuje proponowany porządek obrad.

2’45”-3’05” – Radni przyjmują protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3’05”-7.30” – Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej

Wójt informuje m. in. o przetargach na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. 15 Grudnia i ul. Aleksandrowskiej oraz na wykonanie podbudowy na ul. 1 Maja (odcinek od ul. Staroradomskiej do ul. Chopina) w Jedlni-Letnisku. Wykonanie podbudowy ma nastąpić również na ul. Chabrowej do cmentarza w Myśliszewicach i na „sołtysówce” w Myśliszewicach. W najbliższym czasie mają też rozpocząć się prace związane z wykonaniem oświetlenia na ul. Kościuszki, ul. Nowej i ul. Spacerowej, w grę wchodzi również ul. Staroogrodowa (Jedlnia-Letnisko). W wystąpieniu mowa jest również o budowie parkingu przy ośrodku zdrowia w Jedlni-Letnisku oraz rozpoczęciu inwestycji dotyczącej budowy targowiska.

7’30”-32’40” – Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

8’00”-16’05” – pytania zadaje radna Renata Pasek (dowóz dzieci niepełnosprawnych, gmina nie złożyła wniosku o fundusze unijne na rewitalizację, sprawa przekazania gruntów dyrektorowi ośrodka zdrowia, czy gmina weźmie udział w naborze wniosków na kanalizację)

16’25”-18’05” – pytania zadaje radna Jadwiga Drózd (nie rozpoczęta inwestycja V etapu kanalizacji w Jedlni-Letnisku, regulamin korzystania z mienia gminnego, odwodnienie ul. Zgodnej i ul. Piotrowickiej)

19’05”-19’40” – pytanie radnej Moniki Dąbrowskiej (dalsze działania gminy związane z inwestycjami dotyczącymi ulic po południowej stronie Jedlni-Letnisko)

19’55”-21’00” – pytania radnej Katarzyny Baran (brak internetu w zestawach komputerowych dostarczonych mieszkańcom przez gminę; czy jest możliwość odbierania śmieci wielkogabarytowych sprzed posesji, tak jak w przypadku worków czy koszy (o to wnioskują mieszkańcy); spadek napięcia w oświetleniu we wschodniej części gminy)

21’05”-22’45” – kolejne pytania radnej Pasek (kiedy rozpoczną się konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy będzie spotkanie z tymi organizacjami, brak aktualizacji informacji o projektach unijnych na stronie gminnej)

22’50”-22’55” – sołtys Siczek Zofia Rozwadowska dziękuje wójtowi za budowę oświetlenia na ul. Kwiatowej w Siczkach

23’05”-24’50” – pytania zadaje Maciej Frączek (oświetlenie w gminie, czy zostaną zasadzone nowe drzewa przy dworcu PKP oraz przy tamie nad zalewem). Frączek zadaje pytanie również przewodniczącej Rady Gminy Bożenie Grad, poruszając sprawę związaną z wyrzuceniem z zebrania w Siczkach Sebastiana Sochaja, który, według gminnej mapy przedstawiającej granice sołectw okazał się być mieszkańcem sołectwa Siczki)

25’00”-32’00” – pytania zadaje Sebastian Sochaj (dlaczego przewodnicząca Rady Gminy, otwierając sesję, powołuje się na niewłaściwy przepis prawny; kiedy ujednolicony Statut Gminy z uwzględnieniem ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej gminy lub w BIP-ie; czy urząd gminy ma zabezpieczone środki na roszczenia mieszkańców po ewentualnym niekorzystnym dla gminy wyroku NSA, który 29 listopada będzie rozpatrywał skargę kasacyjną wójta gminy dotyczącą pobierania od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; wójt wykorzystuje publiczne środki na wytaczanie procesów o zniesławienie przeciwko Sebastianowi Sochajowi – czy rada gminy akceptuje działania wójta, który jako organ gminy próbuje wytacza krytycznie do niego nastawionym obywatelom procesy karne)

32’00”-32’35” – pytanie zadaje radny Robert Borkowski (czy wójt Leśnowolski może poinformować radę gminy, ile takich spraw jak przeciwko Sochajowi jest za publiczne środki prowadzonych i jakie z tego tytułu koszty ponosi gmina).

32’40”-42’15” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na 2016 rok

32’50”-34’25” – głos zabiera wnioskodawca – skarbnik Marcin Narożnik w sprawie autopoprawek do projektu uchwały
34’25”-37’20” – Narożnik omawia proponowane zmiany w tegorocznej uchwale budżetowej
37’25”-37’55” – radny Robert Borkowski zadaje pytanie czy gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na planowane inwestycje oraz czy w budynku przejętym przez gminę od policji jest w chwili obecnej prowadzona jakaś działalność
38’00”-38’55” – budynek został przejęty przez gminę 2 lata temu i tam są jeszcze lokatorzy, którzy płacą czynsze – informuje Narożnik. Skarbnik zapewnia, że gmina będzie składać wnioski o środki unijne.
39’00”-41’05” – zamknięcie dyskusji; wiceprzewodnicząca Katarzyna Baran odczytuje projekt uchwały.
41’30”-42’00” – Mieczysław Kaim przedstawia opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
42’00”-42’15” – głosowanie (Rada Gminy jednogłośnie podejmuje uchwałę).

42’15”-47’50” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

42’35”-45’00” – wnioskodawca Marcin Narożnik przedstawia autopoprawkę i omawia proponowane zmiany w WPF
45’15”-45’40” – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów (referuje jej przewodniczący Mieczysław Kaim).
45’55”-47’30” – Katarzyna Baran odczytuje projekt uchwały
47’30”-47’50” – głosowanie (uchwała przyjęta jednogłośnie).

47’50”-54’00” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego

48’15”-50’35” – głos zabiera wnioskodawca (Marcin Narożnik), proponując utrzymanie stawek na tym samym poziomie
50’55”-51’50” – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów (Mieczysław Kaim), również za utrzymaniem stawek na tym samym poziomie
51’55”-53’40” – radna Baran odczytuje treść projektu uchwały
53’40”-54’00” -głosowanie (jednogłośne przyjęcie uchwały).

54’00”-58’10” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

54’25”-55’35” – głos zabiera wnioskodawca reprezentujący Urząd Gminy (Aneta Mosionek)
55’50”-56’50” – opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska (referuje Monika Dąbrowska)
56’55”-57’50” – odczytanie projektu uchwały
57’50”-58’10” – głosowanie (radni jednogłośnie przyjmują uchwałę).

Przerwa

DALSZA CZĘŚĆ SESJI ZOSTANIE OMÓWIONA WKRÓTCE…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, Relacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

22 odpowiedzi na „XXVIII sesja Rady Gminy (film wraz z omówieniem) – część 1

 1. myslacy pisze:

  To ja nie wierzę. Leśnowolski za publiczne pieniądze zakłada proces karny mieszkańcowi. Dobrze żeby ktoś to nagłośnił bo sprawa zagraża lokalnej demokracji. A radni razem dla gminiy nic. Żenada!

 2. Nawiązuję w tej chwili do trzeciej części filmu z sesji, która jeszcze nie została tu omówiona. Otóż przewodnicząca Bożena Grad powtórzyła pod koniec sesji treść swojego oświadczenia, zgodnie z którym utrzymuje, że w ubiegłorocznym zebraniu wiejskim w Siczkach uczestniczyła jako zwykły mieszkaniec i nie prowadziła zebrania, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za to, że na zebraniu zostało złamane prawo (użycie siły, której skutkiem było wyrzucenie Sebastiana Sochaja z zebrania oraz uniemożliwianie filmowania zebrania wiejskiego).

  W związku z powyższym jeszcze raz zerknąłem na film upewniając się, że przewodnicząca Bożena Grad nie siedziała gdzieś na sali jako zwykły mieszkaniec, tylko przebywała przy stole prezydialnym, ustalając z prowadzącą obrady przebieg zebrania. Przewodnicząca wyraźnie znajduje się w centrum uwagi mieszkańców. 30 sekunda nagrania, słychać wypowiedź Bożeny Grad: „Proszę pana, proszę wyłączyć, bo ludzie nie zgadzają się na nagrywanie.”. Od tego, tak naprawdę, momentu zaczynają się kłopoty Kuropieski i Sochaja.

  https://www.youtube.com/watch?v=sRJTAXP00Zc

  Pani w każdej chwili mogła zakończyć ten kryzys. Wytłumaczyć mieszkańcom, że zgodnie z literą prawa każdy ma prawo nagrywać zebranie wiejskie, które dokonuje wyboru sołtysa. Mogła to pani zrobić, zapewne zażegnując konflikt (widać było, że wśród mieszkańców Siczek ma pani autorytet), gdyby… znała pani obowiązujące prawo.

 3. Victoria pisze:

  Wysłuchałem całości rady,
  toże smutnej ,,Smietaniny.
  Któż w niej nie rozpozna.
  ,,szcząsnej” już dziewczyny.

  Co zakłady Np, WALTERA
  wtedy chluba radomskiego grodu
  niszczyła podobającej się wtedy
  wzniosłej SOLIDARNOŚĆI narodu .

  Kimże, kimże jest ta pani
  będąc na świeczniku WłADZY
  że BRZEMIĘ HISTORII .
  WCIĄŻ SPOCZYWA NA NIEJ!!!

  Może już wystarczy ,
  w ramach PROFESURY
  Niszczyć ,,tkankę NaRODU ”
  ROZUMNĄ acz BEZ fury 🙂

 4. artemis pisze:

  Co za prostacki i prymitywny pieniacz. I to wszystko za publiczne pieniądze. A Jedlnia i inne miejscowości dalej czekają na kanalizację.
  Gradowa wcale nie lepsza. Niewygodnych pytań zadać nie można, bo od razu przerywa. A nawet kiedy pytanie się zada, to i tak nie odpowiada. Poza tym jej buta, arogancja i chamstwo oraz poczucie wyższości z jaką podchodzi do innych jest porażające.

 5. mieszkaniec pisze:

  Zgadzam się z przedmówcą. Nie podoba mi się, że przewodnicząca Bożena Grad próbuje sprowadzać do parteru radną Renatę Pasek zawsze, kiedy ta ostatnia zabiera głos na sesji. Wygląda to tak jakby stronnicy obecnego wójta rościli sobie prawo do ostatniego, podsumowującego słowa. A jak ktoś z opozycji chce się do tego odnieść to się mówi, że nie na temat. Tymczasem radni z założenia są sobie równi. Mandat pani Pasek nie jest gorszy od mandatu pani Grad. Przewodniczenie radzie nie daje prawa komentowania każdej wypowiedzi radnego, z którą dana osoba się nie zgadza. Jeśli już to na normalnych zasadach jak wszyscy.

 6. Sebastian Sochaj pisze:

  Kilka wyjaśnień:

  1. Pani Bożena Grad w sprawie zebrania sołeckiego w Siczkach zwyczajnie kłamie. Wprawdzie na nagranym filmie w 0:18 oświadczyła, że jest tylko mieszkańcem, ale w 1:14 jako „tylko mieszkaniec” stwierdziła, iż „nie jest pan z naszej miejscowości”, choć jestem i byłem wówczas, jak wynika z oficjalnych dokumentów, mieszkańcem sołectwa Siczki. Widać, aby pełnić funkcje publiczne i poznać granice swojego sołectwa oraz jego mieszkańców należy w gminie mieszkać trochę dłużej niż pani Bożena Grad.

  2. Wczoraj Sąd Okręgowy w Radomiu prawomocnie umorzył postępowanie karne zainicjowane przez wójta Leśnowolskiego, o którym mówiłem na sesji. Na razie powstrzymuję się od komentarza w tej sprawie. Za jakiś czas opublikuję w internecie całość akt tej sprawy i wtedy szerzej odniosę się do kilku istotnych w tej sprawie kwestii.

 7. Beret pisze:

  Mieszkańcy Gminy Jedlni-Letnisko zasługują na zmianę, na władzę otwartą na ludzi, władzę bez zaciętości na twarzy, władzę, która pozwala na dialog, a nie walczy z mieszkańcami w sądzie za publiczne pieniądze. Ludzie zobaczcie kto Wami rządzi, przejrzyjcie na oczy. Popatrzcie jak bardzo przygnębiający jest widok przybocznych wójta, wiedzą, że są tylko narzędziami w jego rękach. Szkoda ich, bo niektórzy są fachowcami i w innych warunkach mogliby zrobić wiele dobrego.

 8. dziewica pisze:

  Sytuacja polityczna w gminie wymaga uspokojenia. Szczególnie przed ważnym Świętem. Propozycja jest oto taka. Na stanowisko do przewodzenia radnym powołać odwołanego niepotrzebnie poprzedniego.

 9. wrzosowiak pisze:

  Co ma piernik do wiatraka ?

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Budowa targowiska w Jedlni-Letnisko
  Ogłoszenie nr 335760 – 2016 z dnia 2016-11-03 r.
  Jedlnia-Letnisko: Budowa targowiska w Jedlni-Letnisko

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

  Załącznik Nr 7 OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  Informuję, że*:
  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko o jadalnię” prowadzonym przez Gminę Jedlnia-Letnisko.

  Wójcie -Załącznik nr.7 dotyczy całkowicie innego przetargu.
  Wójt i pracownicy na korepetycje z czytania ze zrozumieniem tekstu . Wstyd panie wójcie . Kto weryfikuje i podpisuje dokumenty przed ich ogłoszeniem .
  Gdzie znajdę zapytanie ofertowe na wykonanie projektu targowiska . Czy znów projekt wykonał znajomy lub polecany przez p R.?
  Bałagan, bałagan ,bałagan. Mieszkańcy – czas na porządki w urzędzie Gminy Jedlnia Letnisko .

 10. Beret pisze:

  Jaki tam bałagan. To są wysokie standardy, o które osobiście dba Wójt Leśnowolski. Zdaje mi się, że wypowiadając się w pewnym radiu chwalił się jaką to ma dobraną drużynę fachowców. I proszę się już go nie czepiać. Musi być dobry jeśli tylu wdzięcznych za jego wszechogarniającą dobroć mieszkańców wciąż śle esemesy na tak, tak, tak… Kto rządzi dobrze. On,on.on…

 11. Mieszkaniec J. pisze:

  Część I
  Świeże powietrze dla mieszkańców gminy w kontekście przyjęcia przez gminę Programu Strategicznego i Ochrony Środowiska na lata 2016-2025

  Powietrze należy do wszystkich i wszyscy za nie odpowiadamy – wspólnie musimy rozwiązać ten problem. Świeże powietrze potrzebujemy na każdym etapie rozwoju. To co się dzieje u nas szczególnie na zwartych terenach zabudowy, na terenach nisko położonych bez dobrej wentylacji w okresach jesienno-zimowych to klęska, która wymaga natychmiastowej interwencji.
  Każdy rok bierności pociąga wzrost liczby zgonów i zachorowań na niespotykaną skalę.

  Na skalę światową skarżenie zabija przedwcześnie
  7 milionów osób – to więcej niż na inne choroby. Problem skażenia powietrza można rozwiązać, musimy tylko tego chcieć. Jeśli teraz tego nie rozwiążemy cenę za to zapłacą nasze dzieci, wnuki i całe przyszłe pokolenia.

  Co to jest smog – to miejsca bez tchu. Smog to ludobójca, którego w zasadzie często nie widać. Liczbę zgonów potwierdzają naukowcy. Smog – składa się przede wszystkim z pyłów i gazów, pochodzącego z transportu i przemysłu, skutków ubocznych różnych produkcji, pieców i palenisk domowych, często bywa mylony z emisją gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie – co prawda źródło jest z reguły to same, ale skutki inne.

  Za parę lat skutki zmian klimatycznych będziemy wyraźnie odczuwać, dlatego już teraz nie zapominając o kwestii jakości powietrza powinniśmy rozpocząć działania zapobiegawcze – czego nie zauważyłem czytelnie – poza marginalnymi wzmiankami – w Strategii Rozwoju i Programie Ochrony Środowiska na lata 2016-2025. Pierwsze skutki odczuwamy już dziś bo przecież teraz wpływają na nasze zdrowie.

  Zatrucie powietrza to nie tylko wielkie aglomeracje, to również wsie i małe miejscowości. Mamy już do czynienia z kryzysem na wielką skalę – widzimy w TV, prasie etc.
  Nasza i inne gminy otrzymały w 2016 r I i II alert związany z przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza za 2015 r.
  Prawie codziennie w okresach jesienno-zimowych i nie tylko wdychamy zabójczy koktajl. Cząsteczki pyłu PM10 i 2,5 opadają również na ziemię – ma to swoje konsekwencje w produkcji żywności, a w dalszej kolejności przenosi się na nasze zdrowie.

  https://www.youtube.com/watch?v=7MeUljYLens

  Procesy chemiczne zachodzące w powietrzu są niewidoczne. Pod wpływem wiatru substancje zanieczyszczające środowisko rozpraszają, mieszają się, a na skutek ciepła i światła (słońce) przekształcają się tworząc inne związki drażniące, znacznie bardziej toksyczne.

  Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku wywołują wiele szkodliwych skutków zdrowotnych, spośród których najważniejsze, zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa, są nowotwory i mutacje w komórkach rozrodczych. Narażenie na czynniki rakotwórcze występuje nie tylko w miejscu pracy, ale jest związane także z poszczególnymi elementami środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), ze stylem życia, czyli paleniem tytoniu, piciem alkoholu, zażywaniem lekarstw, stosowaniem kosmetyków, środków czystości czy wyposażenia, remontu mieszkań i domów.
  W połączeniu z żywnością pochodzącą z różnych stron świata może przypominać wojnę binarną w organizmie.

  Szacuje się, że czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za około 60% nowotworów, a czynniki genetyczne za 5 do 10% tych przypadków. Znaczna liczba związków kancerogennych, tj. związków o udowodnionym działaniu rakotwórczym w odniesieniu do zwierząt lub ludzi, jest stale wykrywana w różnych elementach naszego środowiska.

  Reasumując, naukowcy są zgodni, zanieczyszczone powietrze skraca życie.
  Zanieczyszczone powietrze znalazło się w tej samej kategorii co palenie papierosów.
  Wywołuje raka, choroby dróg oddechowych, układu krążenia. Należy uświadomić społeczeństwu powagę sytuacji, ryzyko jest olbrzymie. Jeśli nie podjęte zostaną sensowne działania, nie zostanie ostrzeżone społeczeństwo i przedsiębiorcy nikt potem nie zdoła Im pomóc.
  W niektórych sytuacjach może wystarczyć siła perswazji, istniejące argumenty nie da się łatwo zbić bo wszystkie mają poparcie w udowodnionych faktach.

  Na terenie Gminy można wprowadzić cały szereg rozwiązań wprowadzając nawet drobnymi krokami zmiany w transporcie zaczynając od publicznego, sukcesywne ograniczanie pojazdów z silnikami diesla, dojazd do pracy np.do UG rowerami gdyż w naszej Gminie w wielu sytuacjach można poradzić sobie bez samochodu, tworzenie stref zielonych, oznaczanie samochodów, które mają aktualne badania dopuszczalnych spalin etc.
  Ponadto w trybie pilnym – opracowanie programu ochrony powietrza gdzie podano by rożne warianty pomocy i sposoby dla ograniczenia zadymienia w Jedlni-Letnisko.
  Często proste sposoby mogą znacznie obniżyć poziom zadymienia przykład;

  http://regiodom.pl/portal/instalacje/ogrzewanie/jak-palic-weglem-lub-drewnem-spalic-go-jak-najmniej

  Każdy pomysł i sposób należy dokładnie sprawdzić i przetestować, dobrze by było aby takie działania prowadziły wyspecjalizowane jednostki w gminie co nie powinno być wielkim problemem.
  Uważam, że walka o czyste powietrze winna być zintensyfikowana na naszym terenie zdecydowanie w trybie pilnym. Nie ma co czekać na rządowe czy samorządowe decyzje – tym bardziej, że podobno program „Kawka” związany z dotacjami na wymianę pieców węglowych został zakończony, a z dotacji w roku 2015 skorzystało niewiele osób w sytuacji kiedy zainteresowanie było wysokie. Dlaczego tak się stało ? uważam, że należałoby to przeanalizować i aby w przyszłości powody, które zniechęciły beneficjentów zostały usunięte. Tym bardziej, że z początkiem nowego roku wchodzą nowe programy – podobno nawet dotacje na indywidualne wnioski, które mogliby pilotować pracownicy gminy.

  Analizując inwestycje, programy, debaty na sesjach i komisjach w Gminie poświęcone ochronie środowiska, a szczególnie ochronie powietrza nasuwa się pytanie czy nasi samorządowcy zdają sobie sprawę ze skali problemów, czy w ogóle czują temat. Przecież zanieczyszczenie powietrza nie respektuje granic.
  Dowodów na to dają satelity skanujące atmosferę i kilka razy dziennie rejestrują jak gazy i pyły zawieszone przemieszczają się po świecie w zależności od prądów powietrznych co w naszej gminie najlepiej jest dostrzegane bez satelitów w zwartej zabudowie, które produkujemy często nieświadomie.

  Gmina Jednia-Letnisko otoczona jest lasami oraz często wysokimi drzewami powoduje to gromadzenie się w zagłębieniach terenu zabójczych stężeń, które bez wiatrów sukcesywnie penetrują organizm człowieka i zwierząt robiąc spustoszenie – czasami bezpowrotnie.

  c.d.n.

 12. Victoria pisze:

  S.P. Mieszkaniec J
  Dziękuję za link z technologią palenia.
  Okazuje się,że :
  – zużycie węgla ok 40 % mniejsze
  – z komina już nie leci ,,czarny dym”, jest go mniej,
  Paląc w piecu w/g tej technologii,zacząłem obserwować dymy z innych kominów,dobrze widoczne przy jasnym niebie widać ,,kto co i z kim pali ” 🙂

  Okazuje się że
  choć trudny czas.
  Mądrość tkwi w człowieku,
  WINNA TEŻ BYĆ w NAS!!!

  Odporność na mądre wnioski,
  godna kozła i barana.
  Dotyczy nas wszystkich,
  TEŻ RZąDZąCEGO PANA !!!

 13. Mieszkaniec J. pisze:

  Część 2

  Trzeba szukać różnych rozwiązań – trzeba by było wprowadzić opcje, które odpowiadałyby wszystkim obywatelom , przestańmy wymagać od nich aby brali na siebie wszystkie problemy narodu m.in. – ochrona zdrowia, sytuacja gospodarcza, rozwój miejscowości, ekologia – Jedlnia-Letnisko i jej mieszkańcy potrzebują rewolucji ekologicznej i sensownej pomocy mieszkańcom szczególnie zagrożonym smogiem.

  Przewiduje się wydawanie pieniędzy na kampanie tłumaczące jak złe jest palenie węglem, ale to może dać niewielkie efekty, przy źle prowadzonej kampanii nie daje nic poza bezproduktywną frustracją u tych, którzy słyszą, że robią źle, ale na zmianę sposobu ogrzewania i wyższe rachunki ich nie stać.

  Należy spojrzeć prawdzie w oczy – trujące powietrze idące od naszego sąsiada spowoduje nasz problem – nie możemy więc grozić palcem tylko trzeba mu pomoc, trzeba stworzyć takie warunki, ażeby ograniczyć skażenie – nie wolno z tym czekać – musimy działać już dziś.

  Chcąc skutecznie walczyć z wrogiem, należy go dobrze poznać. Wiedza na temat niskiej emisji jest zwykle ogólnikowa i sprowadza się do utartych frazesów, które niekoniecznie są prawidłowo rozumiane.

  W naszym przypadku niezbędny jest sygnalizowany Program Ochrony Powietrza. Ten program to jedno, a zagrożenie smogiem dzisiaj to drugie. Nie czekając na POP moim zdaniem powinny być w trybie pilnym opracowane działania krótkoterminowe pozwalające na niezwłoczne działania w kierunku ograniczenia smogu.

  Najważniejsze kierunki działań prowadzące do poprawy jakości powietrza to:
  · inwentaryzacja głównych źródeł niskiej emisji, jako element prowadzący do ich modernizacji bądź likwidacji,
  · zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

  Myśląc o mieszkańcach pracownicy, radni i władze winny się skupić na dobrostanie mieszkańców, ich zdrowiu i jakości życia to by była prawdziwa misja samorządowców naszej Gminy.

  Z drugiej strony zastanawia mnie marginalne podejście władz do tematu ochrony powietrza jak do niektórych obszarów środowiska.

  Spalanie paliw zawsze powoduje emisję pewnej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenia te są w mniejszym lub większym stopniu toksyczne dla organizmów żywych i mogą dostawać się do organizmu nie tylko przez układ oddechowy, ale także przez skórę i układ pokarmowy podczas spożywania skażonego pożywienia.

  Ludzie nie wiedzą nawet, że jest możliwe czasami palić węglem czy drewnem w kotle i nie kopcić a jednocześnie mieć z tego znaczne oszczędności.
  Pytanie, skąd mają wiedzieć, gdy nikt im o tym nie mówi? Przykładowo – wydajemy 3 000, gazetek w których nie pamiętam, aby poruszano sprawy smogu i jego konsekwencji.

  Pyły zawieszone – przedostają się do wody, powietrza i gleby zatruwając je. Wdychane do płuc utrudniają wymianę gazową, co w konsekwencji może prowadzić do pylicy, nowotworów, zatruć, astmy i chorób alergicznych. Mieszkańcy nie edukowani nie zrozumieją konsekwencji z panującego zagrożenia. Czas to zmienić.

  Proponuję – jako wsparcie – powstanie na tym forum inicjatywy obywatelskiej na rzecz czystego powietrza i środowiska w naszej Gminie w przypadku jeżeli siły do tej pory istniejące są przeciążone pracą i nie mogą zająć się rzeczowo przedmiotowym tematem. A może jakieś Stowarzyszenie zajmie się tą sprawą.

  c.d.n.

  P.S.
  Liczę na wsparcie ze strony wszystkich radnych Gminy Jedlnia-Letnisko i zajęcie się tymi sprawami wspierając pracowników UG.

 14. Mieszkaniec J. pisze:

  Część 3 – własne uwagi

  Program Strategii Rozwoju.

  Na szczęście po dokonanych korektach w ostatniej fazie tworzenia dokumentu związanych z istotnymi sprawami strategii i drobnych korektach formalnych moim zdaniem dokument ma umiarkowany charakter jako dokument strategiczny, choć rozumiem – takie są wymagania proceduralne.

  Jako mieszkaniec wolałbym mieć dokument konkretnie sprecyzowany wraz z harmonogramem działań oraz z terminarzem, elementami naprawczymi i przeciwdziałaniom zmianom klimatu (pogody) i adaptacji do nich – o czym mówią resortowe wytyczne.

  Szkoda, że nie ma możliwości wglądu do treści wniesionych indywidualnie wniosków.
  Jest to co najmniej dziwne skoro dokument strategii jest przekazany do wiadomości publicznej ?

  Pozwoliłoby to na ocenę zaangażowania biorących udział w zespołach 20+6+5 osób oraz indywidualnie mieszkańców.
  Ponadto, szkoda że autorzy indywidualnych wniosków nie dostali informacji co do ich przydatności przy redagowaniu tego dokumentu Strategii. Z tego co mi wiadomo wiele istotnych tematów pominięto bez konsultacji z jej autorami.

  Program Ochrony Środowiska

  Według mojej wiedzy Program O.Ś. też ma umiarkowany charakter jako dokument ochrony środowiska – dla mnie mało troskliwy o środowisko i mieszkańców.

  W uzasadnieniu uchwały Rady Gminy i wstępie dot. Programu Ochrony Środowiska na lata 2917-2020 z perspektywą do 2024 roku, dostajemy informacje, że ten dokument został opracowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gmina uzyskała stosowne uzgodnienia oraz opnie.

  Tymczasem, czytając tabelę 18– Cele i kierunki i 19- Harmonogram zadań i finansowanie – nie mogę doszukać bardzo istotnych obszarów interwencji, celów i harmonogramu w tym szczególnie;
  – ochrona klimatu i jakości powietrza (w wytycznych jest na pierwszym miejscu)
  – zagrożenia poważnymi awariami – nie dostrzeżono zagrożeń transportu kolejowego

  Ponadto, Resort Ochrony Środowiska sugeruje, że powinny być uwzględnione zagadnienia horyzontalne (przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.:
  1. adaptację do zmian klimatu,
  2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
  3. działania edukacyjne,
  4. monitoring środowiska
  Zagadnienia horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej z uwzględnieniem ich podstawowych zasad.
  Powyższe zagadnienia zostały ujęte w przedmiotowym programie tylko w ocenie stanu środowiska Gminy, a w tabeli 18 i 19 ich nie ma, a zatem w jaki sposób będą realizowane i monitorowane tak istotne cele i kierunki skoro nie ma harmonogramu zadań i finansowania.

  Ponadto, POŚ dla Gminy Jedlnia-Letnisko jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy? .

  Pytania i sugestie;
  Ad-1 – WHO i renomowane instytuty naukowe szeroko informują o nadchodzących zmianach pogodowych i wynikających konsekwencji.
  – dlaczego tego nie zauważono w komisjach UG ?
  – czy w ogóle problem jest przedmiotem jakichkolwiek przygotowań w Gminie?
  – co na to Komisja Ochrony Środowiska ?

  Ad-2 – w POŚ nie uwzględniono problemu ścieków z wód opadowych i roztopowych, które nie oczyszczone spływają ulicami połączonymi z ul. Nadrzeczną, zanieczyszczając wody zalewu.
  – brak informacji co dalej z zalewem i dopływającymi do niego ściekami z ulic, nasypu kolejowego etc.
  – brak programu przeciw działania niskiej emisji – zagrożone zdrowie mieszkańców.

  Ad-3 – co z edukacją i harmonogramem działań w obszarze ochrony powietrza ?

  Ad-4 – czy wyznaczony przez wójta pracownik jest w stanie monitorować cały program ochrony środowiska czy powinien być powołany zespół – nawet z udziałem aktywnych w zakresie ochrony środowiska mieszkańców?

  Reasumując, byłoby najlepiej gdyby wszystkie uwagi, pytania były pisane na etapie konsultacji społecznych – niestety jak podaje Pani szefowa działu ochrony środowiska nie wpłynęła żadna propozycja – dlaczego ? ja nie wiedziałem.

  Proponuję oprócz dotychczasowych procedur „ogłoszeń” stworzyć następujące;
  1. Na stronie internetowej Gminy utworzyć zakładkę „Tablica Ogłoszeń”
  2. Na stronach słynnej kolorowej gazetki „krótka informacja” np. o konsultacjach
  3. Wysyłanie info, pocztą elektroniczną na indywidualne adresy – czasami jakieś informacje przychodzą – stosowne deklaracje były składane.

  Wypowiedzi w powyższych tematach nie są oceną przyjętych programów – nie posiadam takich uprawnień – są natomiast moją obserwacją i niektórych recenzentów na forum, tego co dostrzega zwykły mieszkaniec, a czego właściwi odbiorcy nie dostrzegli lub są ukryte w tekstach.

 15. Mieszkaniec J. pisze:

  @-Wiktor
  Dzięki za wsparcie i zrozumienie tematu. Właściwie to nie powinienem tak szerokiego tematu poruszać na forum. Na naszym terenie przecież to jest zadanie Gminy i Radnych w Komisjach, są Stowarzyszenia, Kluby Radnych, spora grupa pracowników etc. Są stosowne programy wszystkich szczebli samorządowych. Dlaczego dalej nawzajem się trujemy tego nie rozumiem. Czyżby dopiero zapowiadane nałożenie wysokich kar przez UE ruszy problem z miejsca, czy globalna katastrofa ? – pytanie pozostawiam otwarte. Jest sporo prostych rozwiązań, które zastosowane na wsiach w znacznym stopniu zmniejszą problemy zanieczyszczonego powietrza. Sam tego nie załatwię, natomiast razem – z pewnością problem rozwiążemy – trochę chęci i odrobina dobrej woli. Apeluję do wszystkich o rozsądek i rozwagę – zacznijmy od nas samych – nie ma ważniejszych problemów niż czyste i zdrowe środowisko w którym żyjemy.

 16. czytelnik pisze:

  Zaprosić Mieszkańca J. na najbliższe posiedzenie rady gminy w celu omówienia problemu dotyczącego zanieczyszczenia powietrza. Na sesji wójt winien przedstawić wyniki badań indeksu powietrza na mapie gminy posługując się odpowiednią kolorystyką. Kolor zielony i ciemno zielony oznacza powietrze dobre, zólty stan umiarkowany, kolor czerwony i ciemnoczerwony stan powietrza zły. Mapa taka powinna być systematycznie pokazywana z aktualnymi wynikami stanu powietrza mieszkancom sołectw.
  Działanie takie będzie podstawą podejmowania stosownych działań w walce z ewentualnym zanieczyszczonym powietrzem w gminie.

 17. Mieszkaniec J. pisze:

  @-Victoria – dot. „spalania górnego” i zainteresowani

  W części 1 – mojego wpisu napisałem – „Każdy pomysł i sposób należy dokładnie sprawdzić i przetestować, dobrze by było aby takie działania prowadziły wyspecjalizowane jednostki w gminie co nie powinno być wielkim problemem.” – dotyczy to ingerencji we wszystkie urządzenia techniczne wymagające określonej wiedzy – samodzielne przeróbki są bardzo ryzykowne.

  Ponieważ w obecnej chwili technika górnego spalania jest szeroko preferowana, a Gmina formalnie nie kontroluje pieców mieszkańców, każdy mieszkaniec dla własnego bezpieczeństwa winien uzyskać opinię lub pomoc fachowca ze stosownymi uprawnieniami. Z tego co mi wiadomo „górne spalanie” preferowane jest w piecach i kominkach. Natomiast ingerencja w konstrukcje kotłów wymaga szczególnej ostrożności – jak sugerują eksperci, a najlepiej skorzystać z wiedzy fachowców bezpośrednio.
  Dla orientacji podaje ważny link, do przybliżenia tematu przez ekspertów – polecam poz.10 i 11;

  http://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/jakwygrac/szczegoly,nie-gornemu-spalaniu,33.html

 18. Maciej Frączek pisze:

  Trudno o tym mówić ale patrząc po działaniach Urzędu Gminy choćby ciągłych wycinkach drzew obawiam się że w niedalekiej przyszłości zrobimy sobie krzywdę. Przykładów jest wiele wystarczy się rozejrzeć i dostrzec. Dodatkowo brak nowych nasadzeń spowoduje postępujący proces zubożenia fauny i flory odpowiedzialnej za czyszczenie powietrza. Brak środków na kampanie proekologiczne i mało rozwinięte społeczeństwo opierające się na podstawowych źródłach ogrzewania nie wróży nic dobrego. Nawet w szkołach brak jakich kol wiek zajęć bądź tematów poruszanych choćby na zajęciach dotyczących racjonalnego współżycia ze środowiskiem naturalnym owocuje problemami.

 19. Robert Dąbrowski pisze:

  Problem zanieczyszonego powietrza poruszył dziś Kuba Strzyczkowski na antenie radiowej Trójki.
  Ciągle w sezonie grzewczym zderzają się dwa podstawowe interesy : ekologiczny by wybierać sposoby ogrzewania najmniej szkodzące środowisku a tym samym człowiekowi oraz interes ekonomiczny -by najtaniej opędzić zimę.
  Palący śmieciami- tłumaczą się biedą,ale to także złe nawyki oraz brak zasad,takie zasady,etykę ekologiczną musi w sobie budować każdy człowiek-choćby na podstawie ilości zgonów i ciężkich chorób wynikających z wdychania trujących gazów i pyłów.
  Możemy przyjąć że ogrzewanie gazem,pompy ciepła i kolektory fotowoltaniczne to źródła ciepła najbardziej neutralne dla naszych organizmów ale też stosunkowo kosztowne.
  To paliwa stałe będą jeszcze dominować w naszych kotłowniach,warto więc powalczyć o to by ograniczyć ile się da tą najgorszą ,trującą emisję.
  Jeśli są w gminie rzeczoznawcy mogący przeprowadzić odpowiednie szkolenia na tematy technik eksploatacji kotłów to na pewno byliby chętni do poszerzenia swojej wiedzy.
  Jako zwykły mieszkaniec i użytkownik kotła chcę podzielić się swoimi uwagami i uzupełnić podjęty już wyżej wątek dotycz.metod spalania. Użytkując kiedyś tradycyjny kocioł Zębiec-górnego spalania powiem że odpalanie od góry może jedynie spowolnić palenie ale tylko przy węglu i miałach,przy drewnie palenie obejmie cały wsad.
  Moje doświadczenia z kotłami podpowiadają iż obecnie paliwem alternatywnym dla węgla jest nie tylko drewno ale także biomasa-trociny zrębki,być może ściółka leśna,gałęzie pościnkowe.Na przykład w okolicach Przysuchy zdarza się ludziom ogrzewać domy pestkami z Hortexu.
  Do ogrzewania drewnem powinniśmy zakupić dedykowany kocioł-czyli piec za zgazowanie pirolityczne drewna,można też świetnie zgazować wegiel brunatny.Do takiego kotła powinno się dokupić zbiornik buforowy (ok 1000-2000 l) dla akumulacji ciepła i po nagrzaniu bufora można pąpką dawkować to ciepło przez całą dobę.
  Rozwiązaniem pośrednim jest zakup dobrego kotła z DOLNYM spalaniem,kiedyś był tylko Moderator Hajnówka ,obecnie Dolniaków jest już dużo a zasada spalania jest taka iż zasypuje się 1 komorę opałem -odpala od dołu-przez co palenie jest stopniowane-nie pali się cały wsad ale tylko część dolna.W modelach bardziej rozwiniętych gdzie część dolna wyłożona jest szamotem z dolnym ceramicznym katalizatorem można uzyskać efekt częściowego zgazowania opału i palenia holzgazem w systemie dolnego spalania ,przed wymiennikiem doprowadza się dodatkowe wloty wtórnego powietrza by lepiej dopalić gazy, przez co piec nie kopci a spaliny są już mniej szkodliwe.
  Zasadą powinno być unikanie kotłów wszystko palnych a wybór tych przeznaczonych dla konkretnych paliw.
  Może kiedyś jakiś rząd wykona konkretny,prosty ruch i obniży vat na gaz do 7%.wprowadzi wysokie kaucje na opakowania plastikowe po 2-3 zł .Ludzi znad wisły najlepiej przekona ekonomia i drogim plastikiem nie napalą w piecu.

 20. Wiktor pisze:

  http://tech.wp.pl/polska-przegrywa-walke-o-czyste-powietrze-ale-pomyslow-jak-pozbyc-sie-smogu-nie-brakuje-6063224020432001a
  następny ciekawy artykuł, może kogoś zainteresuje. Pięknie pokazana na mapie Polska

 21. Mieszkaniec J. pisze:

  Stosownie do zainteresowania problemami dot. „niskiej emisji” chciałbym uzyskać trochę informacji od mieszkańców, którzy nie zakwalifikowali się do otrzymania dotacji niezbędnej na wymianę pieców w roku 2015-2016 – odpowiadając na pytanie co było powodem odrzucenia ich kwalifikacji. Sprawa jest o tyle istotna, że zainteresowanie było duże, a otrzymało dotacje tylko ok. 10 osób – resztę pieniędzy nie wykorzystano i chyba zwrócono.

  Ponadto, byłoby miło gdyby kompetentni w ochronie środowiska pracownicy i radni gminy wypowiedzieli się w przedmiotowym temacie.

  Poniżej link do odsłuchania audycji „Za, a nawet przeciw” oraz artykułu „Jak wygrać wojnę ze smogiem” red. Kuby Strzyczkowskiego z Trójki – o czym pisał Pan Robert Dąbrowski – polecam również.
  http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/1698234,Jak-nie-przegrac-walki-ze-smogiem-Kazdy-z-nas-moze-pomoc

  Być może, po zebraniu powyzszych informacji uda się na łamach tego forum wypracować sensowny program anty-smogowy, licząc również na pomoc kompetentnych urzędników i radnych z gminy.

  Ponieważ – temat „niskiej emisji” jest niezmiernie istotny dla naszego środowiska proponuję rozważenie przez Pana red. P.Kończyka umieszczenie zakładki z sugestywną nazwą dot. przedmiotowej sprawy z odpowiednim regulaminem – gdzie można by było umieszczać dla zainteresowanych mieszkańców w sposób cykliczny – w miarę napływu informacji, uwag, sugestii, innowacji, pomysłów, wskazówek, linków etc.
  Mam nadzieję, że w znacznym stopniu ograniczymy smog i wspólnie odzyskamy zdrowe środowisko dla nas i przyszłych pokoleń.