Jednogłośne absolutorium dla wójta Leśnowolskiego [film]

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Piotrowi Leśnowolskiemu za wykonanie budżetu w 2016 roku. Wcześniej komisja rewizyjna z Jadwigą Drózd na czele pozytywnie zaopiniowała realizację ubiegłorocznego budżetu. Radna Renata Pasek jako jedyna z opozycji zgłaszała krytyczne uwagi dotyczące przede wszystkim realizacji planów skanalizowania całej gminy. Wójt potwierdził, że były kierownik inwestycji został zatrudniony na umowę zlecenie.

budzet

Absolutorium z wynikiem 14:0

Najważniejszy punkt sesji Rady Gminy, która odbyła się w poniedziałek 19 czerwca 2017 roku, rozpoczął się sprawozdaniem wójta Piotra Leśnowolskiego ze stanu gminy Jedlnia-Letnisko, który wójt przedstawił na slajdach.

Następnie została odczytana opinia Regionalnej Izby Regionalnej pozytywna dla ubiegłorocznego budżetu gminy.

– Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności oraz oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi – stwierdziła w imieniu komisji rewizyjnej jej przewodnicząca Jadwiga Drózd. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2016 rok oraz wniosła do rady gminy o udzielenie wójtowi Jedlnia-Letnisko absolutorium.

W trakcie dyskusji nad absolutorium dla wójta gminy Jedlnia-Letnisko głos zabrała Renata Pasek, która zapytała o przesunięcia w budżecie inwestycji głównie związanych z kanalizacją. – Mnie osobiście się to nie podoba. Radna wskazała, że nie pierwszy raz ma to miejsce. – Z tego co słyszę od mieszkańców, ich oczekiwania w stosunku do kanalizacji były inne – stwierdziła.

– Proszę spojrzeć na wykonanie budżetu również z pozytywnej strony. Są względy formalno-prawne, z powodu których przedłuża się wykonanie niektórych inwestycji – zwrócił się do Pasek radny Mieczysław Kaim.

– Jest bardzo dużo gmin, które swoje założenia realizują – odpowiedziała Pasek. – Tu bardziej chodzi o czas, żeby coś zaprojektować i zakończyć. Etap projektowania kanalizacji powinien wiązać się z tym, że wszelkie uzgodnienia z mieszkańcami zostały zakończone. Na etapie projektowania sieci mieszkańcy nie zawsze wiedzieli, jak ona będzie wyglądać. Na tym tle rodziły się różne konflikty.

Wypowiedź Pasek zirytowała wójta Leśnowolskiego. – Ja się nie spodziewałem innego wystąpienia, bo, jak to mówią, im gorzej, tym lepiej. Bardzo dziwię pani wypowiedzi, bo przecież w tym roku mamy 11-lecie projektowania V etapu kanalizacji w Jedlni-Letnisko. To wy żeście tak projektowali. To wy żeście byli tak sprawni w inwestycjach, że dopiero trzeba było takich działań, które kończą – stwierdził wójt. Przypomnijmy, że we wrześniu bieżącego roku upłynie 6 rocznica objęcia przez Leśnowolskiego sterów naszej gminy.

– Nieprawdą jest co pani Pasek mówi, że można tak przygotować projekt kanalizacji, że będzie wszystko uzgodnione z mieszkańcami i nikt nie będzie wznosił sprzeciwu – ciągnął wójt. – Jeżeli chodzi o pozostałe etapy, ja wiem, że jest nerwowość w szeregach opozycji, bo od początku tego zamysłu było mówione, że to jest na potrzeby wyborów, że to się nie uda, że nie będzie pieniędzy. Nie ma żadnych konfliktów, jeśli chodzi o kanalizację. Dokumentacja dotycząca wszystkich projektowanych etapów jest na biurku i jest pozwolenie na budowę.

Na koniec wójt Leśnowolski zapewnił, że finanse gminy są bardzo bezpieczne, a pieniądze z budżetu są wydawane skrupulatnie.

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi gminy Jedlnia-Letnisko Piotrowi Leśnowolskiemu (14 głosów za, 1 radny nieobezny).

Szkoła w Jedlni ma nową jadalnię z funkcją świetlicy

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej wójt mówił m. in. o oddaniu do użytku jadalni z funkcją świetlicy, wybudowanej przy szkole w Jedlni-Letnisko. Jak informuje wójt na swoim blogu, powierzchnia jadalni to około 350 m. kw., a dodatkowe 100 m. kw. stanowi zaplecze (toalety, pomieszczenia do podgrzewania i wydawania posiłków). Cały obiekt posiada instalację do wymiany powietrza, co sprawia, że powietrze w pomieszczeniu jest zawsze świeże bez ujemnego wpływu na zdrowie dzieci. W pomieszczenie zainstalowany jest rzutnik, a w niedługim czasie będzie profesjonalnie nagłośnione. Jest tam również scena o powierzchni 60 m. kw.

Wójt udzielił również odpowiedzi na pytanie radnej Renaty Pasek dotyczące potrzeby wybudowania chodników w Rajcu Szlacheckim przy drodze krajowej nr 12 (Radom-Puławy). Radna od lat walczy o tę inwestycję.

Były kierownik inwestycji zatrudniony na umowę zlecenie

Renata Pasek zapytała również wójta czy zawierał umowę zlecenie z byłym kierownikiem Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych Mariuszem Ruszkowskim.

– Tak, z dwóch powodów – odpowiedział Leśnowolski. – Po pierwsze: ogłosiliśmy konkurs na kierownika referatu. Był jeden kandydat, który ma spory staż w samorządzie ale nie spełnia oczekiwań komisji. Więc stoimy za chwilę przed drugim konkursem. Drugi powód jest taki, że my realizujemy projekt cyfryzacji, który opiewa na kwotę 1,8 mln zł i wymaga ciągłego monitoringu, a tym wszystkim zajmował się pan Mariusz Ruszkowski. Chciałbym, żeby dalej to czynił do czasu przekazania tych obowiązków nowej osobie.

Filmy z sesji Rady Gminy zamieścił Samorządowy Portal Internetowy Gminy Jedlnia-Letnisko.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

2 odpowiedzi na „Jednogłośne absolutorium dla wójta Leśnowolskiego [film]

 1. Ziom pisze:

  Gratulacje dla Wójta.

 2. mieszkaniec J. pisze:

  Po obejrzeniu filmu z XXXVII sesji – szczególną uwagę skoncentrowałem na omawianiu przez Pana Wójta tematu dot. zmiany miejsca stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego od 1 lipca 2017 r.

  Podstawą tych zmian był dokument „ Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego” marzec 2017 oraz załączniki,
  link > http://bip.mazowieckie.pl/contents/342

  Swoją opinię na ten temat, w skrócie wyraziłem na forum w dniach 18 i 19 czerwca. Z filmu i wystąpienia Pana Wójta dowiedziałem się o działaniach Urzędu Gminy.
  W tej sprawie działali pisemnie – Panowie Starosta Powiatowy, Wójt, Pani Radna, Społeczna Rada i media.

  Nie chciałbym być cynicznym, jednak analizując datami dokumenty poczynając od powyższego „Planu działania systemu P.R.M. dla Mazowsza” nasuwa mi się skojarzenie przypominające system informowania społeczeństwa w jednej z Gmin – najpierw wykonanie zadania, a potem społeczeństwo !.

  Pozostawienie mieszkańców przed faktem dokonanym, bez możliwości skutecznego odwołania od decyzji – być może, moim zdaniem narusza również nasze konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia publicznego.

  Mnie, być może przyszłego pacjenta karetki – powinien interesować algorytm tych wyliczeń, które zadecydowały o tych zmianach w ratownictwie ratunkowym.

  Jednak, „mleko się rozlało” i nie ma co ubolewać, tylko modlić się o zdrowie oraz wziąć sprawy w swoje ręce.

  Moim zdaniem, należy w trybie pilnym przystąpić do działania – popieram kierunki przyjęte przez Pana wójta – jednak działania powinny iść wielokierunkowo.

  Mamy jeszcze Senat, Konsultantów, Świat Medyczny, edukację mieszkańców z zakresie ratownictwa i profilaktyki, własne służby zdrowia mogące pomóc w sytuacjach trudnych, a w ostateczności NIK.

  Z logiki pism otrzymanych z województwa znamy tylko jakieś statystyczne wyliczanki, które szczególnie w zimie mogą zupełnie nic nie znaczyć, a z pisma Pani Radnej wynika, że czas oczekiwania na pomoc zwiększył się, co stanowi poważne zagrożenie ? i biorąc pod uwagę problemy komunikacyjne Gozdu czy Radomia trudne do przewidzenia .

  Podstawowym przecież elementem przy ratowaniu ludzi – mającym kluczowy wpływ na rokowania ma czas mijający od uczucia nieprzemijającego bólu, niepokojącego EKG, wypadku, urazu, utraty przytomności do wdrożenia leczenia szpitalnego.

  W pewnych warunkach może się on nieco wydłużyć, ale tylko wtedy, gdy przy poszkodowanym znajdą się osoby potrafiące zachować się w tej trudnej sytuacji i umiejące udzielić pierwszej pomocy.

  W tym miejscu kieruję apel do Pana Wójta, o zorganizowanie na wszystkich możliwych szczeblach odpowiednich szkoleń udzielania pierwszej pomocy i wydrukowanie dla mieszkańców ulotek informujących w przystępnym języku o postępowaniu w przypadkach nagłych – świadomość tutaj ma podstawowe znaczenie.

  Przykładowo, w przypadku szybkiego dowiezienia pacjenta z zawałem serca do Pracowni Hemodynamicznej jest szansa na uratowanie dużego obszaru mięśnia sercowego, co oznacza bardzo znaczne zmniejszenie strefy zawału i chory w większości przypadków może wrócić do dawnej sprawności zawodowej.

  Dobitnie i jasno ten problem ujął pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce prof. dr hab. n. med.Witold Rużyłło cyt. „ chory wychodzi z niewielkim lub bez uszkodzenia mięśnia sercowego, jeżeli we właściwym czasie nie dłuższym niż 90 minut od rozpoczęcia się zawału to naczynie jest udrożnione, krew dopływa do tego obszaru co był zagrożony martwicą – do tego nie można dopuścić”.

  Mieszkańcom Jedlni-Letnisko – jak wynika z powyższych analiz taka możliwość szybkiego dotarcia do szpitala się oddala.

  Uważam, biorąc pod uwagę fakty, że nie mamy wyboru i musimy sami się ratować. Należy więc podjąć takie działania, aby poprzez dobrą organizację i rozumne projektowanie inżynierii ruchu uwzględnić stawiane przez medycynę warunki.

  Szczególnie, w godzinach szczytu i dni przedświątecznych. W obecnej chwili mamy poważne problemy komunikacyjne z dojazdem do Radomia i Jedlni-Letnisko, co przy braku BUS – pasów znacznie może utrudniać dojazdy karetek. Uważam, że w tej sytuacji należałoby wystąpić do stosownych władz o zwrócenie na to uwagi przy projektowaniu ewentualnie korekty inżynierii ruchu – szczególnie na rondzie przy rozwidleniu dróg Lublin-Kozienice-Rzeszów-Warszawa-Radom – nawet dwupoziomowe lub zabezpieczenie innych dróg dojazdowych do Szpitali.

  W sytuacjach krytycznych mamy pogotowie lotnicze z miejscem startu w Warszawie. Czy to jest rozwiązanie ? Radom też ma lotnisko? . Mam nadzieję, że ta sytuacja jest przejściowa i władze centralne i resort zdrowia unormują tą sprawę zgodnie z przyjętymi wytycznymi przy tworzeniu Planów Ratownictwa Medycznego.