Środki z funduszu sołeckiego na oświetlenie ul. Czarneckiego

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlni-Letnisko odbyło się zebranie sołeckie, podczas którego mieszkańcy Jedlni-Letnisko zadecydowali, na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w 2018 roku. Mieszkańcy niemal jednogłośnie postanowili przeznaczyć kwotę ponad 35 tys. zł na projekt i budowę oświetlenia na ul. Czarneckiego w Jedlni-Letnisko. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, w tym dwoje radnych z Jedlni-Letnisko oraz radna powiatowa.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 17.30, czyli w tzw. II terminie, ze względu na brak kworum. Jednak dyskusja o planowanych i realizowanych przez gminę inwestycjach trwała już od godz. 17.00, na którą to godzinę pierwotnie wyznaczono termin spotkania.

20170905_172246

Prowadząca zebranie sołtyska Jedlni-Letnisko Anna Łabentowicz zgłosiła w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej wniosek o sfinansowanie z przyszłorocznego funduszu sołeckiego utwardzenia ul. Czarneckiego oraz ul. Wąskiej.

W trakcie zebrania okazało się jednak, że mieszkańcy ul. Czarneckiego, którzy licznie przybyli na zebranie, jako pilniejsze zadanie uznali budowę oświetlenia na ich ulicy, informując, że połowa ulicy jest już utwardzona. Kiedy okazało się, że w zebraniu nie uczestniczył żaden z mieszkańców ul. Wąskiej, padł wniosek, by z funduszu sołeckiego zrealizować inwestycję jedynie na ul. Czarneckiego.

20170905_172233

Zebranie wiejskie niemal jednogłośnie uchwaliło, że przyszłoroczny fundusz sołecki zostanie przeznaczony na zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Czarneckiego. Wstrzymała się jedynie mieszkanka ul. Ogrodowej, która postulowała, by na jej ulicy zostały zamontowane dwie lampy.

Zebrani jednocześnie wyrazili nadzieję na to, że w razie, gdyby środki z funduszu sołeckiego okazały się niewystarczające na realizację inwestycji na ul. Czarneckiego, wójt i Rada Gminy dołożą środki z innych źródeł.

20170905_172256

Zanim wypracowano konsensus w kwestii przeznaczenia środków z przyszłorocznego funduszu, grupa mieszkańców z radną powiatową Marzeną Wiosną-Michałek oraz Agatą Sochaczewską na czele wyraziła opinię, że środki na budowę, utwardzanie czy oświetlenie dróg gminnych powinny być rozdysponowywane w normalnym trybie przez radę gminy i wójta. Natomiast środki z funduszu sołeckiego powinny być przeznaczane na specjalne cele, które służą wszystkim mieszkańcom i ich integrują.

Radna Marzena Wiosna-Michałek mówiła o kładce nad torami, która jest w złym stanie. Jej zdaniem konieczne jest przeznaczenie środków na zadaszenie kładki czy budowę windy, gdyż przejście przez kładkę stanowi problem tak dla starszych osób jak i matek z dziećmi w wózkach.

W zebraniu uczestniczyło dwoje radnych z Jedlni-Letniska – Monika Dąbrowska i Mieczysław Kaim. Wiele pytań bezpośrednio bądź pośrednio było skierowanych właśnie do nich. Radna Dąbrowska poinformowała, które drogi w południowej części Jedlni-Letnisko są lub będą w najbliższym czasie asfaltowane, tj. ul. Brzozowa, ul. Aleksandrowska, ul. Tartaczna i ul. Grunwaldzka. Zapewniła również, że tegorocznym i przyszłorocznym budżecie gminy przewidziano środki na projekt przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od przejazdu do ul. Brzozowej, w którym ujęta zostanie m.in. budowa chodników oraz oświetlenia.

Z kolei radny Mieczysław Kaim poinformował, że jest już przygotowany projekt na oczyszczenie zalewu. W chwili obecnej gmina jednak nie jest w stanie go realizować, gdyż koszt inwestycji jest szacowany na około 13 mln zł, na który to gminy nie stać, nawet gdyby część środków pochodziła z dofinansowania. Trwają jeszcze rozmowy na temat ewentualnego zmniejszenia kosztów inwestycji, gdyż około 5 mln zł wyniosą koszty budowy przepławki dla ryb, co jest wymogiem unijnym.

W zebraniu uczestniczyło 30 mieszkańców Jedlni-Letnisko.

Paweł Kończyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

4 odpowiedzi na „Środki z funduszu sołeckiego na oświetlenie ul. Czarneckiego

 1. wrzosowiak pisze:

  Radio Plus Radom /REGION/Antoniówka z placem zabaw
  Wywiad z wójtem:
  Rodziny z Antoniówki, Dawidowa i Rajca Poduchownego mogą cieszyć się z nowego placu zabaw. Wczoraj został uroczyście otwarty i poświęcony.

  – Mieliśmy pięknie położony teren, ale mocno zdewastowany, na którym była kiedyś szkoła podstawowa. Kosztowało nas to bardzo wiele pracy, wysiłku, by ten teren doprowadzić do porządku, ale w tej chwili mamy piękny plac zabaw – mówi wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski.

  Czy ta inwestycja jest zakończona ?
  Bo chyba od jej otwarcia nikt z urzędu tam nie był.
  Pozostała prowizorka z dojściem do placu zabaw.
  Tablica informacyjna chyba nie z tego placu zabaw bo zawiera :
  Zakaz wstępu w butach na obcasie ponieważ plac zabaw ma nawierzchnią syntetyczną a tam leży piasek .
  Wykonawca dał co miał a w urzędzie nikt nie czytał co powiesili a może taką nawierzchnie miał wykonać ?
  Ogrodzenie nie dokończone, dojazd po błocie,dojście przez zdemontowane przęsło ogrodzenia po folii – pełna prowizorka .
  Mieszkańcy winni sprawdzać jak wykorzystywane są pieniądze z funduszu sołeckiego. Otwarto – poświecono tylko brak pamiątkowego kamienia z tablicą . Wójcie przed dokończeniem tej inwestycji zobacz place zabaw w Gminie Zakrzew jakie tam obowiązują standardy. .

 2. Victoria pisze:

  Gmina wciąż roluje długi ,
  ,,roluje” także jej mieszkańców.
  Może to ,,przerwie” jakaś IRMA
  i wykurzy onych popaprańców!!!

  Nasza /dzielna/ władza ,
  ma jednak szerokie plany .
  Każda gminna inwestycja ,
  ma ,,KONIEC SKOPANY ”

  Do tego wciąż ,,ZA NASZE”,
  tak niewiele z dotacji .
  Taka ci ta nasza władza ,
  BYT jej JUŻ JEST BEZ RACJI.

  Zasada jest prosta :
  ,,nie trzeba tego burzyć , co można poprawić ,
  Wystarczy mądra głowa , by taki cud sprawić”
  Lecz skąd ją wziąć,gdy wokół ,,głowizna” ,
  wystarczy jej PIJAR ,stąd u nas taka jest MALIZNA.

 3. wrzosowiak pisze:

  Ciekawa historia pewnego postępowania przetargowego.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
  Jedlnia-Letnisko, dnia 11 września 2017 r

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RIGP.271.11.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych”.Wójt Gminy w Jedlni-Letnisko działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych – w postępowaniu z dnia 11.08.2017 nr ogłoszenia w BZP 568182-N-2017 – unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych”
  UZASADNIENIE
  Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych” na podstawie art. 39 ustawy PZP

  Kwota przeznaczona przez zamawiającego na wykonanie zadania: 220.000,00 brutto

  Najniższa oferta
  Firma Budowlana „ES-BUD” Robert Szyszkowski, Bielicha 26, 26-600 Radom 220 170,00 brutto

  Należy zadać pytania :
  1. Czy przekroczenie w oferty o kwotę 170 zł powinno być podstawą do unieważnienia przetargu a może przetarg wygrałby ten co nie powinien ?

  2. Panie wójcie : czy to zadanie było w planie zamówień publicznych na rok 2017 ogłoszonym w dniu 06-03-2017 roku.

  Po co tworzyć plany jeśli robi się coś innego .