Rada Rodziców nie dla rodziców

Dotarliśmy do pisma, o którym na ostatniej sesji Rady Gminy wspominała Anna Stysiek – mieszkanka Groszowic, mama trojga dzieci uczęszczających do szkoły w Myśliszewicach. Mieszkanka od ponad roku bezskutecznie próbuje się dowiedzieć, na co przeznaczane są, płacone również przez nią, składki na działającą przy szkole Radę Rodziców. Okazuje się bowiem, że na drodze stoi tajemniczy „Regulamin”, zgodnie z którym prawo do informacji, zamiast zainteresowanym rodzicom, przysługuje równie tajemniczym pracownikom sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. Tak przynajmniej twierdzi radna Monika Podsiadła, która jednocześnie pełni rolę przewodniczącej Rady Rodziców.

Pismo2

Pismo1

Nie mam pomysłu na to, jak skwitować treść ostatniego pisma, poza odwołaniem się do klasyki literatury.

„– Co sądzicie, Szwejku, jak też długo trwać będzie ta wojna?
– Piętnaście lat – odpowiedział Szwejk. – To całkiem jasne, ponieważ już raz była wojna trzydziestoletnia, a teraz jesteśmy o połowę mądrzejsi niż dawniej, więc trzydzieści podzielić przez dwa równa się piętnaście.”
[Jaroslav Hašek – Przygody dobrego wojaka Szwejka]

Paweł Kończyk

P.S. Od czasów I wojny światowej znowu jesteśmy o połowę mądrzejsi, więc może batalia mieszkanki o prawo do informacji potrwa już tylko 7,5 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

5 odpowiedzi na „Rada Rodziców nie dla rodziców

 1. Victoria pisze:

  Tylko,czy ta Pani wie po co ,,je ”głowa ,
  gdy cały cz..ep zalała woda ,już SODOWA.
  Na przekór absurdom,idąc w sukurs głupocie,
  gdy tak mądrą ,,matronę” -we wsi tera mocie 🙂

 2. Margo pisze:

  Czyli jak mozna sie dowiedziec na co idą pieniądze ?

 3. Radek Wdowski pisze:

  Sprawa skomplikowana, oskarżenie mocne, odpowiedź organów lakoniczna.

  Sprawa składek na Radę Rodziców przypomina mi poniekąd czasy „obowiązkowego” ubezpieczenia NNW, które okazał się kilka lat temu, że takie obowiązkowe nie jest. Jeszcze na studiach zobowiązywano do płacenia NNW pod groźbą skreślenia z listy studentów.

  Szanowna Pani Anno,

  Warto pamiętać, że Rada Rodziców jest co do zasady organem obligatoryjnym działającym przy szkołach (art. 53 ustawa o systemie oświaty) Wyjątki od zasady reguluje ta ustawa.

  W mojej opini, jeśli Rada Rodziców funkcjonuje przy szkole publicznej to ma takie same obowiązki w zakresie jawności działania co organ publiczny w granicach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Rada Rodziców może pobierać zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy DOBROWOLNE składki na wspieranie działalności szkoły. Przepis ten rozumiem, że jeśli są dobrowolne, to wola odprowadzania składki należy do każdego z rodzica z osobna, ale kto wie może to Rada Rodziców decyduje o tym czy będą pobierane składki czy nie, a ogół rodziców musi się podporządkować. Mogę się mylić, ale myślę, że dobrowolność to dobrowolność jednostkowa w tym wypadku.

  Jako, że pobiera się składki powinna być zatem jakaś księgowość. Składki pobierane są na cele statutowe szkoły – organu publicznego – w związku z tym wydatkowanie tych funduszy powinno być moim zdaniem jawne i uzasadnione. Nawet jeżeli ustawa o finansach publicznych nie obejmuje takich składek (tu moja wiedza jest ograniczona) to jej zasady powinny być dla Rad Rodziców standardem, aby budować zaufanie do ogółu rodziców. Rodzic płaci dodatkowe pieniądze, więc powinien wiedzieć gdzie one trafiają i na co.

  Warto się zastanowić, czy są wystawiane np. kwity KP za opłacone składki na każdego z rodziców (lub ucznia). Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że zbiera się składki do przysłowiowego woreczka i jak jest potrzeba to przeznacza się pieniądze – nawet jeśli zakup jest merytorycznie uzasadniony – bez udokumentowania zarówno przychodu jak i wydatku.

  Nie wiem jak brzmiało co do treści Pani pismo, ale na Pani miejscu wysłałbym pismo w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do (literalnie) Rady Rodziców działającej przy PSP w Myśliszewicach z wnioskiem o udostępnienie protokołów z zebrań, uchwały lub innego aktu określającego wysokość składki, dokumentów księgowych związanych z działalnością rady: kwity KP, faktury, rachunki uproszczone itp. Termin ustawowy 14 dni w sprawach skomplikowanych dwa miesiące. Następnie można się odwołać do WSA. Proszę wnioskować o konkretne dokumenty, a nie formułować pytań o charakterze ogólnym: uchroni to Panią od zarzutu informacji publicznej przetworzonej.

  Zgodnie z logiką dostępności protokołów wyznaczoną przez Przewodniczącą Rady w Szkole można by wysnuć pogląd, że protokoły z posiedzeń Rady Gminy są dostępne tylko, radnym, pracownikom gminy ewentualnie wojewodzie jako organowi nadzoru: kuriozalne.

  Postawiła Pani mocny zarzut, życzę powodzenia w żmudnej „śledczej” drodze, ale drodze do pokonania.
  Procedura walki o informację publiczną jest żmudna i jeśli będzie chciała Pani pomocy w sprawie, proszę mnie znaleźć na fb. Kiedyś już niepracujący urzędnik gminny próbował mi wyperswadować udostępnienie faktur księgowanych przez gminę, ale jak się okazało można takie dokumenty pozyskać i obyło się bez sądu:)

 4. Moko pisze:

  W każdej szkole należy poprosić o przedstawienie faktur z wydatków Rady Rodziców. Każdy rodzic powinien wiedzieć na co środki te są przeznaczone. Niektórzy pewnie się mocno zdziwią .

 5. piotrek pisze:

  Obowiązki

  Rada rodziców ma obowiązek:
   gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
  • Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców),
  • Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • Urząd Skarbowy.
   dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,
   stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
   działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach; koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków,
  jak wynika z powyższego musi RR udostępnić ponieważ wynika to z ustawy: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. art. 22a ust. 6, art. 22ab ust. 4.