Opozycja rezygnuje z obsadzenia miejsca w komisji rewizyjnej

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Gminy został zgłoszony i wybrany tylko jeden kandydat do komisji rewizyjnej, desygnowany przez klub radnych „Razem dla Gminy”. Jest nim Monika Podsiadła. Klub „Przyjazna Gmina” nie zgłosił żadnego kandydata, gdyż żaden z jego przedstawicieli nie był zainteresowany kandydowaniem. Jako że prawo do zasiadania w komisji rewizyjnej przysługuje przedstawicielom wszystkich klubów, jedno stanowisko w trzyosobowej komisji pozostaje nieobsadzone. Komisja nie ma też przewodniczącego.

Poniżej krótka relacja z dyskusji w tej sprawie. Czytelnicy, którzy w całości poznać treść obrad, mogą obejrzeć film.

Relacja z odwołania i powołania członków komisji rewizyjnej

Na początku radni jednogłośnie przyjmują rezygnację Karola Rzeszowskiego z członka komisji oraz rezygnację Jadwigi Drózd z przewodniczącej i członka komisji rewizyjnej.

Przewodnicząca Grad dziękuje Jadwidze Drózd za trzyletnią merytoryczną współpracę w ramach komisji. Podziękowania kieruje również do radnego Rzeszowskiego.

Bożena Grad zwraca się do radnych opozycyjnego klubu o z prośbą zgłoszenie kandydata: – Na terenie naszej gminy pracują dwa kluby. Dobrym obyczajem jest, żeby kierować pytanie o kandydata do komisji rewizyjnej do klubu radnych „Przyjazna Gmina”.

Renata Pasek: – Z naszego klubu nie ma chętnych. Dziękuję bardzo.

Radca prawny Aneta Guza-Wójtowicz: – Przepis prawa wymaga, żeby w skład komisji rewizyjnej wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów.

Renata Pasek: – Ale nie możemy nikogo przymuszać. Ze wcześniejszych rozmów nie wynikało, żeby któryś z członków klubu miał chęć kandydować do komisji.

Przewodnicząca Grad: – Standardem u nas było, że komisję rewizyjną jako przewodnicząca prowadziła osoba z klubu „Przyjazna Gmina” i to się sprawdzało.

Guza-Wójtowicz: Moje zdanie jest takie: są dwa kluby, utworzyły się demokratycznie i powinny zachowywać się tak, by nie czynić przeszkód w pracy takiego organu jakim jest komisja rewizyjna. Prawda jest też taka, że do pracy w komisji rewizyjnej żadnego radnego zmusić się nie da.

Pasek: W ustawie jest zapis, że powinien być a nie że musi. Kierując się doświadczeniem, przeżyciami i innymi czynnikami nasz klub podziękował Państwu za współpracę, dlatego że to jest praktycznie końcówka [kadencji]. W tym momencie jest sytuacja, jaka jest. Proszę panią mecenas, żeby w swoich wypowiedziach nie była jednostronna, tylko żeby brać pod uwagę również sytuację i okoliczności.

Przewodnicząca Grad prosi o sprecyzowanie zarzutów, by nie stosować niedopowiedzeń, bo potem takie niedopowiedzenia żyją swoim życiem w Internecie. – Jesteśmy radnymi na całą kadencję, a nie na jej część. Nie możemy rok przed wyborami dziękować. Ta rada będzie jeszcze decydować o pierwszym budżecie przyszłej kadencji. Państwo nam nie dziękujecie. Bo my [radni klubu „Razem dla Gminy”] nie tworzymy organu jakim jest Rada Gminy, tworzymy ten organ wspólnie z klubem radnych „Przyjazna Gmina”.

Guza-Wójtowicz przytacza art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję w prezydium rady gminy” oraz art. 24 tej ustawy, zgodnie z którym „radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.” – W mojej ocenie tworzenie komisji rewizyjnej tylko i wyłącznie z jednego klubu dlatego, że drugi klub nie zgłasza swoich kandydatów to sytuacja, która wymaga mojego głosu – stwierdza.

– Szkoda, że żadna z obu pań nie opiniowała tak mocno na początku tej kadencji za tym, by każdy radny pracował w komisji –  Pasek odnosi się do zaistniałej sytuacji, w której tuż po wyborach została zmarginalizowana w radzie i nie pozwolono jej pracować w żadnej z komisji.

Jan Krakowiak w imieniu Klubu radnych Razem dla Gminy zgłasza kandydaturę radnej Moniki Podsiadłej. Kandydatura została poparta niemal jednogłośnie (wstrzymuje się jedynie Monika Podsiadła).

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców
(odbyły się na początku sesji)

Renata Pasek: – Kiedy zostanie opublikowany rejestr umów cywilnoprawnych?

Odpowiedź wójta Leśnowolskiego: – Umowy zostaną opublikowane jeszcze dzisiaj.

Renata Pasek: – Nadal sygnalizuję sprawę przejścia dla pieszych w Rajcu Szlacheckim, mamy średnio dwa wypadki drogowe tygodniowo na skrzyżowaniu na krajowej 12. Złożyłam kolejne pismo dla GDDKiA, proszę też o interwencję wójta w tej sprawie, by zainstalowano pełną sygnalizację świetlną. Pojazdy w tym miejscu w ogóle się nie zatrzymują, przejście odbywa się na zasadzie wymuszenia. W piątek był poważny wypadek. Dwie osoby trafiły do szpitala, jedna walczy o życie. Nie chcemy dalej narażać zdrowia i życia mieszkańców, w tym dzieci.

Odpowiedź wójta: – Sprawa jest dalej procedowana. Przejście dla pieszych droga krajowa 12 – na razie jest cisza ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Zgłaszaliśmy potrzebę budowy przejścia w Natolinie i w Siczkach. Będę drążył dalej ten temat.

Renata Pasek: – Czy pan jako organ nadzoru wyjaśnił sprawę czy faktycznie dochodzi do nieprawidłowości w szkole w Myśliszewicach, które zgłaszała mieszkanka Groszowic na sesji? Mam telefony od rodziców w tej sprawie ale jeszcze chciałabym poznać zdanie wójta.

Odpowiedź wójta: – Nasza reakcja była natychmiastowa. Zorganizowaliśmy spotkanie ze wszystkimi trójkami klasowymi (rodziców) w szkole, z dyrekcją, były osoby zainteresowane, był tamtejszy ksiądz proboszcz. Nikt nie potwierdza zarzutów, o których mówiła mieszkanka. Trudno się odnosić do czego, co nie jest prawdą, a ktoś się upiera, że tak było. Sprawa toczy się swoim trybem, my zrobiliśmy to, co powinniśmy. Na którejś z sesji dyrekcja będzie chciała się odnieść do tego problemu. Problem jest wydumany ze strony pani, która zawsze i wszędzie miała pretensje do wszystkich. Za nowej pani dyrektor nastąpił ogromny przeskok cywilizacyjny w tej szkole.

Beata Bartkiewicz: – Jako przewodnicząca komisji oświaty mogę potwierdzić słowa wójta.

Leśnowolski: Jest pewna grupa osób, na szczęście niewielka, dla której im gorzej tym lepiej. Dobrze by było, żeby osoba, która oskarża, sama zaangażowała się w szkołę, żeby jeszcze było lepiej. Są ludzie, którzy zadają sobie pytanie: dlaczego jest tak dobrze.

Sprawy różne

Przewodnicząca Bożena Grad odczytuje list wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszki (Kukiz’15) skierowany do samorządowców dotyczący planowanych zmian w ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych. Przewodnicząca stwierdza, że propozycje współpracy w tej sprawie są kierowane do samorządowców z różnych ugrupowań.

Przewodnicząca również informuje, że na adres Biura Rady Gminy Jedlnia-Letnisko wpłynęła rezygnacja z dniem 1 stycznia 2018 roku Kazimierza Wosztyla z funkcji sołtysa Groszowic. Uzasadnieniem tej rezygnacji jest stan zdrowia oraz przyczyny osobiste.

FILMY Z SESJI:Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.