Projekt budżetu gminy na 2018 roku

Dochody w wysokości 48,55 mln zł, wydatki w wysokości 50,58 mln zł, co oznacza deficyt 2,03 mln zł – takie są założenia projektu budżetu na 2018 rok przygotowanego przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko. Planowane jest zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 4,09 mln zł, z czego 2,06 mln zł na rolowanie długu (tj. spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych), a pozostała kwota powiększy deficyt. Największym zadaniem inwestycyjnym 2018 roku ma być budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko i w miejscowości Kieszek.

Dochody gminy

W roku 2018 mają one wynieść 48 546 579,70 zł, z czego 48 539 579,70 zł to dochody bieżące, a 7 000,00 zł to dochody majątkowe.

Na planowane dochody gminy składają się:

 • dochody własne w wysokości 17 400 475,20 zł
 • dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (np. Program 500+) w wysokości 13 991 263,00 zł
 • dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w wysokości 876 950,00 zł
 • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 220 447,50 zł
 • subwencje w wysokości 16 057 444,00 zł

Na uwagę zasługuje bardzo niska kwota środków unijnych w planowanym budżecie gminy.

Wydatki gminy

W projekcie budżetu gminy na przyszły rok zaplanowano wydatki na kwotę 50 580 579,70 zł. Na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć kwotę 42 303 981,58 zł a wydatki majątkowe stanowić mają kwotę 8 276 598,12 zł.

Deficyt budżetowy i kredyty

Wójt planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2 034 000,00 zł, co spowoduje deficyt w tej właśnie kwocie.

Ponadto zaciągnie kredyt w wysokości 2 055 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę rat kredytów w wysokości 115 000,00 zł, spłatę rat pożyczek w wysokości 440 000,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 500 000,00 zł. Tym samym zostanie wydłużony termin na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy

Przewidywane zadłużenie gminy Jedlnia-Letnisko na koniec 2017 roku ma wynieść 7 259 685,00 zł (tj. 15,07 proc. rocznych dochodów gminy). Rok później ma się zwiększyć do poziomu 9 293 685,00 zł (tj. 19,14 proc. dochodów gminy).

Inwestycje 2018

Największe planowane w 2018 roku zadania inwestycyjne:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów. Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek (gm. Pionki) – 2 200 000,00 zł
 • projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko – strona południowa – etap V – 500 000,00 zł
 • projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków – 100 000,00 zł
 • projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Dzierżona, Kościuszki, Wojciechowskiego, Brzozowa, Tartaczna, Grunwaldzka – 1 160 000,00 zł
 • przebudowa drogi gminnej 350504W polegająca na przebudowie chodnika w m. Lasowice – 500 000,00 zł
 • przebudowa drogi gminnej nr 350505W nr ewid. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko – 1 420 000,00 zł
 • modernizacja placu przy dworcu PKP – 300 000,00 zł
 • rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych – 130 000,00 zł
 • rozbudowa przedszkola w Jedlni-Letnisko – 500 000,00 zł
 • projekty i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Równa, Złota, Staroradomska, Wrzosów ul. Na Skraju, Topolowa, Siczki, Maryno, Myśliszewice, Dawidów – Rajec Poduchowny, droga powiatowa Piotrowice-Myśliszewice – 158 000,00 zł
 • budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Jedlnia-Letnisko – 180 000,00 zł.

Wykaz wszystkich inwestycji jest dostępny tutaj:

Fundusz sołecki na 2018 rok

Do dyspozycji sołectw zostanie wyodrębniona kwota 453 964,98 zł, która zostanie przeznaczona na następujące cele:

Gospodarka odpadami

Urząd planuje przeznaczyć na zlecenie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko kwotę 955 000,00 zł. Przypomnijmy: trzy przetargi ogłaszane od października tego roku zakończyły się fiaskiem, gdyż jedyny oferent, który się zgłosił, proponuje dużo wyższą cenę tj. prawie 1,5 mln zł rocznie. W chwili obecnej odbywa się czwarte postępowanie przetargowe.

Promocja gminy w roku wyborczym

W 2018 wójt planuje wydać 152 637,03 zł na promocję gminy.

Poniżej pokazujemy jak wzrastały wydatki na promocję gminy począwszy od 2014 roku (według projektów budżetów – rozdział 75075):

Rok Kwota
2014 48 353 zł
2015 85 598 zł
2016 101 540 zł
2017 145 808 zł
2018 152 637 zł

Jednocześnie w innym dziale budżetowym „samorządowa instytucja kultury” ma otrzymać 80 160,00 zł dotacji z budżetu gminy, ponadto 12 000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, a 21 600,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zaproszenie na sesję

Sesja budżetowa już jutro (tj. 18 grudnia 2017 roku). Początek o godz. 9.00.

PROJEKT BUDŻETU:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokument, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

4 odpowiedzi na „Projekt budżetu gminy na 2018 roku

 1. Victoria pisze:

  Panie redaktorze, mam pytanie z próbą dedukcji przyczyn .
  1. Od kiedy Kieszek należy do Gminy Jedlnia Letnisko ?
  – czyżby ktoś z rządzących kupił tam działki.
  Pytam z powodu ,iż plotka głosi ,że :
  -kanalizacja i gaz w Siczkach powstaje z takiego właśnie ,,powoda ” .

 2. wrzosowiak pisze:

  Ciekawa uwaga Kieszek w granicach gminy Jedlnia-Letnisko . Więc należy sprawdzić bo może się okazać że nasz dobrotliwy W… z rozpędu wraz p. R… zlecili opracowanie dokumentacji kanalizacji na terenie innej gminy gdzie mają swoje osiedle obecni i byli leśnicy i zapłacił za to zlecenie z naszych podatków. Czekamy na wyjaśnienia p. W na sesji rady.
  Znamy odpowiedź W :
  Mieszkańcy Kieszka : prosili ,prosili i wyprosili więc zaprojektował. A na terenie gminy proszą bez efektów .

 3. Victoria pisze:

  Kiejś chciał wyprowadzić kanalizację ,
  do Jastrzębi ,czy też do Radomia ?
  Teraz znów ,,komuś ” funduje ,
  Spółka/li ,, S $.p…”/ ,czy kieruje żona ?

  Zaś słupki ,,rolowania” i pożyczek ,
  rosną ciągle w górę .
  Gmina inwestuje przeważnie
  w SWOI/a/stą KULTURĘ.

  Stąd dwa Domy Kultury ,
  w tym jeden WIRTUALNY
  Ten , kto obejmie to RANCZO,
  LOS JEGO BĘDZIE MARNY !

  Może niczym w WILKOWYJACH
  zakupić propagandowe kukuruźniki .
  Przecie to,, bogata ” GMINA
  i ma tak dobre – wirtualne wyniki !

  Nie trzeba by ,,słono „płacić ,
  za bałwochwalcze wywiady ,
  Sumując osiągnięcia GMINY
  ZMIERZA WCIĄŻ,,na DZIADY” !!!

 4. Victoria pisze:

  Wszak ,,Spółka S.owa & przyjaciele”
  tak blisko są od fałszywego dolara .
  Więc z podatków wójt funduje rozrywkę,
  co jego d…e karmi ,a BUDŻET ROZWALA !!!