Budżet gminy na 2018 rok przyjęty jednomyślnie

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025. Przyszłoroczny budżet został określony przez wójta Leśnowolskiego oraz przewodniczącą Bożenę Grad jako budżet inwestycyjny, choć zaplanowane inwestycje będą realizowane prawie wyłącznie ze środków własnych oraz pożyczki z WFOŚ.

Wystąpienie wójta Leśnowolskiego

– Uważam, że jest to budżet bardzo dobry. Godzi on interesy wielu płaszczyzn, wielu inwestycji, wielu potrzeb mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję, że to będzie kolejny rok, w którym gmina będzie się rozwijała, tak jak do tej pory i ten rozwój będzie widoczny. Mieszkańcy zwracają na to uwagę, widzą nowe targowisko, piękną ulicę Radomską, jedną czy drugą [wyremontowaną] drogę, oświetlenie LED-owe, rozbudowę szkoły w Natolinie, salę gimnastyczną w Słupicy – podsumował wójt.

Opinie komisji

Wszystkie komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

Opinia RIO

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna, choć zawierała uwagi. „Planowane wielkości budżetu nie wskazują na zagrożenia ich realizacji” – stwierdziło RIO.

Zdaniem RIO „planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 664 tys. zł stanowią tylko 66,8 proc. planowanych bieżących wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Tymczasem z art. 6k ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, iż należy dążyć do bilansowania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami”. W rzeczywistości planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą stanowić mniej niż 50 proc. planowanych wydatków, gdyż oferent, który zgłasza się do przetargu, żąda ceny dużo wyższej niż założyła to gmina.

RIO zwróciła uwagę na to, że w załącznikach do budżetu nie określono praw własności nieruchomości, na których gmina planuje inwestycje. Ewentualny brak prawa własności gminy do nieruchomości wyklucza możliwość finansowania wydatków zarówno z budżetu gminy jak i budżetu sołectwa.

Stanowisko wójta w sprawie opinii RIO

Wójt zapewnił, że wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z prawem – bądź to na gruntach należących do gminy, bądź też zawarto stosowne porozumienie (np. w przypadku gruntów kolejowych). – Dostosowaliśmy się też do innych zaleceń RIO – stwierdził Leśnowolski.

Dyskusja nad budżetem

Radna Jadwiga Drózd: – Na czym będzie polegała modernizacja placu Wolności? Był przecież niedawno modernizowany.

Odpowiedź wójta: – Chodzi o parking przy targowisku i cały teren do placu Piłsudskiego.

Radna Renata Pasek: – W budżecie jest założenie, że planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wynieść 664 tys. zł. Jak to się ma do nierozstrzygniętego przetargu i wcześniejszych, w których oferty były na dużo wyższe kwoty?

Odpowiedź wójta: Rzeczywiście kwoty, które są proponowane przez oferenta, znacznie przewyższają kwotę założoną w budżecie. Po wielu konsultacjach, spotkaniach, rozmowach z zarządem firmy stwierdzam, że problem nie jest trudny do rozwiązania. Owszem, RIO zwraca uwagę na to, że opłaty ponoszone przez mieszkańców powinny bilansować wydatki gminy. Ale nie bilansują również w innych dziedzinach, takich jak edukacja czy opłaty za wodę. Podjęliśmy decyzję, że czwarty przetarg jest ogłoszony na pół roku, żebyśmy opracowali mechanizmy, które dadzą nam oszczędności. Nie chcemy podnosić mieszkańcom opłat za śmieci.

Renata Pasek: Panie wójcie, z czego to wynika, że u nas w przetargu startuje tylko jedna firma i proponuje tak wysokie stawki? Z tego, co się orientuję, są gminy, w których koszty związane z gospodarowaniem odpadami nie wzrosły albo też wzrosły nieznacznie. Czy może wynika to z faktu, że zostały wydane pojemniki, które praktycznie czynią z danej firmy monopolistę?

Odpowiedź wójta: Nie do końca tak jest, dlatego że obecna firma odkupiła od poprzedniej pojemniki. Problemem są odpady zielone – mieszkańcy oddają ich ogromne ilości. Jesteśmy zobowiązani przyjąć każdą ich ilość. To rzeczywiście zastanawiające, dlaczego w gminie takiej jak nasza startuje tylko jedna firma. Jesteśmy gminą bardzo trudną do obsługi, zwłaszcza takie miejscowości jak Jedlnia-Letnisko czy Wrzosów. Kolejnym powodem jest wzrost opłat marszałkowych o 100 proc.

Renata Pasek: W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości ponad 80 tys. zł dla „samorządowej instytucji kultury”? Czy my mamy powołane jakieś władze, które potem będą zdawać sprawozdanie ze swojej działalności?

Odpowiedź wójta: To jest dom kultury. Będzie zatrudniony kierownik domu kultury.

Renata Pasek: Co dalej z drogą „Granica” w Rajcu Szlacheckim? Wniosek o tę drogę składam już 7 lat. Zbierałam podpisy, mieszkańcy bardzo chcą tej inwestycji. Jestem niezadowolona, że w przyszłorocznym budżecie nie znalazły się środki nawet na zaprojektowanie budowy tej drogi.

Odpowiedź wójta: Żebym mógł rozmawiać z mieszkańcami o tym, żeby ktoś oddał mi (jako gminie) np. 32,5 m to muszę mieć pod to mapkę geodezyjną. I wtedy będę mógł wystąpić ze zleceniem do geodety.

Głosowanie nad budżetem na 2018 rok

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2018 rok.

WPF na lata 2018-2025

RIO pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2025, nie wnosząc do niego uwag.

Radni jednogłośnie przyjęli WPF.

Przewodnicząca Bożena Grad pogratulowała radnym jednomyślności, zarówno przy głosowaniu nad budżetem gminy na 2018 rok jak i głosowaniu przy WPF. – Jest to budżet inwestycyjny, a nie konsumpcyjny. To ważne, że się jako gmina rozwijamy – stwierdziła przewodnicząca.

Podziękowania radnym złożył również wójt Piotr Leśnowolski.

Zaproszenie na finał WOŚP

Na początku sesji młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisko, w imieniu dyrektora szkoły oraz sztabu WOŚP, zaprosiła radnych na otwarcie 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które odbędzie się 14 stycznia 2018 roku w budynku szkoły w Jedlni-Letnisku.

Młodzież złożyła też świąteczne życzenia radnym.

FILM Z SESJI:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

5 odpowiedzi na „Budżet gminy na 2018 rok przyjęty jednomyślnie

 1. mieszkaniec napływowy pisze:

  Pytanie pani Pasek:
  W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości ponad 80 tys. zł dla „samorządowej instytucji kultury”? Czy my mamy powołane jakieś władze, które potem będą zdawać sprawozdanie ze swojej działalności?
  Odpowiedź pana Wójta:
  To jest dom kultury. Będzie zatrudniony kierownik domu kultury.
  Moje pytanie do pana Wójta: Gdzie jest ten Dom Kultury?(siedziba) Jaka jest jego oferta? Gdzie szukać jakiś informacji o działalności?
  Pytam, bo od jakiegoś czasu pan Wójt mówi o Domu Kultury, ba nawet jest stosowna uchwała Rady Gminy powołująca tę instytucję, i nic, jak nie ma domu kultury tak nie ma.

 2. Victoria pisze:

  Niech Waści nie boli na razie głowa
  kierownik będzie z ,, S.owa & przyjaciele .
  Będzie Wójta w kampanii promował ,
  a zarabiał trochę mniej jak wiele .

  Jeśli zaplanowane ,będzie mu za mało ,
  doda mu się d -k ,, pyskaty”” Urbana .
  Fundnie też się laptop – ik i teczuszkę,
  Bo tak pasuje do kierownika DK – pana 🙂

  I już się WYBORCY niczego nie bójta ,
  trza / X / głosować,by takiego mieć wójta !

 3. Victoria pisze:

  X – może być mądre ,
  X – może być głupie
  X – bardzo denerwuje,
  gdy X-a ma się w d..ie!!!

 4. Radek Wdowski pisze:

  @mieszkaniec napływowy trafił w sedno
  Od 2015 mamy Dom Kultury na papierze choć w poprzednim budżecie również była przewidziana dotacja na tą wyimaginowaną instytucję kultury. Niewielu pamięta, ale potrzeba takowej uchwały pojawiła się prawdopodobnie nie ze względu na realne potrzeby w pierwszej kolejności (które owszem są!), ale ze względu na nagminne nazywanie domem kultury miejsca, które gminnym domem kultury nie było oraz na możliwe terminy obligujące do działania w tej materii, gdyż z tego co mi wiadomo pod Dom Kultury przejęto były posterunek Policji (notabene: ostatnio MSWiA przywraca posterunki policji w niektórych miejscach i ciekaw jestem czy zostały podjęte jakiekolwiek w tym temacie „dobre gospodarskie” starania, gdyż póki co ani posterunku, ani jak się nie mylę karetki pogotowia) i trzeba było wykazać, że nie na darmo pozyskano budynek.

  Ale może w tym roku wreszcie nasza instytucja kultury wyjdzie na światło dzienne, wszak inauguracja (istniejącego na papierze i wydatkującego fundusze publiczne) domu kultury + rok wyborczy = okazja do pokazania się i zwiększenia notowań.

  Budżet gminy – cóż powiedzieć: poza pozytywnymi aspektami – skrojony na miarę roku wyborczego. Jak trochę zdążyłem w różnych gminach poznać metody działania wójtów to trzeba przyznać, że nasz Włodarz bardzo szybko nauczył się zasad lokalnego makiawelizmu, gdzie białe może być czarne, a czarne – białe.

 5. mieszkaniec napływowy pisze:

  Stosowna uchwała powołująca Dom Kultury: UCHWAŁA Nr XIV/101/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku i nadania jej statutu.