Urzędowe Półkowniki: „Karta Dużej Rodziny Jedlnia-Letnisko Plus”

Mianem „półkowników” w okresie komunizmu określano głównie filmy niedopuszczone przez cenzurę ze względów politycznych. Obecnie zakres znaczeniowy tego pojęcia poszerzył się i jest stosowany w publicystyce, czy też naukach społecznych na określenie pozornych wytworów administracji publicznej, zaniechanych projektów, niezrealizowanych planów czy strategii, których granice bytowania kończą się na stronach papieru oraz przestrzeni jaki zajmuje na półce. Półkowniki w naszej gminie również mają się dobrze.

Plany, Strategie, Programy… 

Planowanie strategiczne, programowanie działań, nakreślanie wizji rozwoju i określanie mierzalnych wskaźników to istotny element każdego podmiotu, który myśli o rozwoju: tak prywatnego jak i publicznego. Administracja publiczna przeżywa swoistą modę na wszelkiego rodzaju strategie i programy, których powstanie obwieszcza się uroczyście Urbi et Orbi (łac. Miastu i Światu), jednak często na tym ich zadanie się kończy. Programy te narzucane przez Ustawodawce, czy też wymagane przy aplikowaniu o środki zewnętrzne stają się jedynie formalnością niezbędną do wykonania  ustawowego przepisu lub zapunktowaniu przed komisjami oceniającymi wnioski o fundusze. Oczywiście są również dobrym nośnikiem budowania wizerunku politycznego. W zasadniczej większości zdają się być pisane jakby „na kolanie” na dużym poziomie ogólności bez podparcia ich rzetelnymi analizami, albo nie wykorzystuje się opracowanych w nich instrumentów do pomiaru stopnia rozwoju sfery objętej programem.

Półkowniki Jedlni-Letnisko

„Niewątpliwie jednym z sukcesów władz naszej Gminy było podjęcie uchwały podjęcie uchwały [pisownia oryginalna – R.W.] Nr XIX/125/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku  w sprawie  wprowadzenia na terenie gminy Jedlnia-Letnisko programu Karta Dużej Rodziny „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”: głosi prezentacja opracowana przez GOPS w Jedlni-Letnisko na I Forum Przedsiębiorców „Przedsiębiorcy 2020” odbyte w marcu 2017, a upubliczniona do wglądu w Internecie.  Jest to ponad rok po ogłoszeniu uchwały, ale wówczas podczas Sesji zarówno Przewodnicząca Rady Gminy dr Bożena Grad jak również i Wójt Piotr Leśnowolski chwalą się pomysłem oraz mają nadzieje na jego powodzenie, wszak chodzi o szczytny cel:

„Proszę o zauważenie tego punktu ponieważ w zasadzie od początku kadencji podnosiliśmy jako radni tamte kwestie i bardzo nas cieszy, że w naszej gminie pojawia się taki dokument i mam nadzieję że ten dokument umożliwi podjęcie stosownych prac w celu wprowadzenia takiej karty w naszej gminie” – mówi Przewodnicząca Rady Gminy,

„Obok karty tej ustawowej zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiej gminnej lokalnej karty dużej rodziny, Która ma w jakimś tam obszarze ułatwić życie mieszkańcom, tym rodzinom, które są w trudnej sytuacji. (…) Mamy tutaj pewne pomysły, jest dosyć szerokie pole do działania, ale w dniu dzisiejszym chodzi o to, żeby w ogóle taki produkt stworzyć, żeby on był w obrocie prawnym(…). – uzasadnia projekt uchwały Wójt.

Jednak podczas I Forum Przedsiębiorców oboje muszą mieć świadomość, że tak naprawdę chwalić się czym nie ma, ponieważ program, o którym mowa w prezentacji zaległ kurzem na urzędowej półce, co potwierdza odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 18.12.2017 roku:

Ciekawym konstruktem jest również podstawa prawna uchwały wdrażającej lokalny program Karta Dużej Rodziny JEDLNIA-LETNISKO PLUS. Nie opiera się on bowiem na obowiązującej ustawie z dnia 5 grudnia 2014 Karta Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) i jej artykule 27 (który umożliwia tworzenie lokalnych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym finansowanych jako zadanie własne), a tworzy się „dziwoląg paragrafowy” oparty na ogólnikowych przepisach o pomocy społecznej i samorządzie gminnym (art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym), który może i do wybronienia z prawnego punktu widzenia, niemniej bezsensowny, gdy ma się jeden konkretny do zastosowania przepis właściwej i liczącej zaledwie 27 stron ustawy. Chyba, że nikt ze sporządzających projekt do niej nie zajrzał?

Karta Dużej Rodziny w Gminie Jedlnia-Letnisko jednak funkcjonuje, co potwierdzał również Wójt podczas sesji z 22 lutego 2016. Dane GOPS-u zawarte we wspomnianej prezentacji mówią o liczbie wydanych kart oraz ilości wpływających do gminy wniosków, tyle tylko, że jest to karta ogólnopolska i tryb jej wydawania jest określony wspomnianą już ustawą a cała procedura stanowi zadanie zlecone gminy za które ta otrzymuje dotację.

Opinia autora

W mojej ocenie wniosek nasuwa się taki, że nasze gminne elity polityczne chwalą się programami, których nigdy nie wdrożyli w życie, lub zadaniami, które mają realizować na zlecenie ustawodawcy i żadna to ich zasługa. Czy Starosta za swój sukces podaje liczbę wydanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy? Program lokalnej KDR to klasyczny półkownik, który z braku dobrej woli, decyzyjności lub rzeczywistego, realnego oszacowania zamierzonych efektów (zważywszy na lokalne uwarunkowania) jest jedynie stertą papierów: co nie przeszkadza, wszak informacja o chęci wspierania rodzin poszła w eter.

Dużo się mówi i dużo się tworzy dokumentów, ale zapomina o tym, że papier wszystko przyjmie: gorzej z namacalną rzeczywistością społeczną. Przykład programu Karta Dużej Rodziny Jedlnia-Letnisko PLUS nie jest odosobniony, a wkrótce więcej o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.

 

O autorze

Radek Wdowski: Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. Uczestnik studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów Publicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

3 odpowiedzi na „Urzędowe Półkowniki: „Karta Dużej Rodziny Jedlnia-Letnisko Plus”

 1. Victoria pisze:

  Więc należy GMINNYM BLAGIEROM
  życzyć w tak doniosłej chwili :
  By mądre ,,POMYSŁA” ,
  nawet /x / głupcy wdrożyli !!!

 2. CEBEA pisze:

  Nigdy nie było prawdziwej strategii dla gminy. Nie było i nie będzie. Jest tylko PR i dużo dużo planów za które trzeba zapłacić, a zleca się je w oderwaniu od możliwości finansowych. Decyzje podejmowane są na potrzeby danej chwili. Wójt bez pomysłów siedzi w urzędzie wpatrzony w FB. Taka jest strategia.

 3. Malkontent pisze:

  Program Karta Dużej Rodziny „JEDLNIA-LETNISKO PLUS” został przyjęty blisko dwa lata temu i szumnie ogłoszony rok temu na gminnej imprezie „I Forum Przedsiębiorców”, na którym wprawdzie przedsiębiorców było jak na lekarstwo ale za to mocno „produkowali” się na nim urzędnicy. Po czym się okazało, że nigdy nie wszedł w życie.

  Bez sensu? Nie do końca. Władza się polansowała, ktoś zarobił na kolorowych biuletynach, ktoś inny zgarnął kasę za prowadzenie imprezy. No i był potem kolorowy materiał do gminnej gazetki.