Rada Gminy zajmie się skargą Sebastiana Sochaja

Jutro odbędzie się 50. sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Szczególnie interesującym jej punktem będzie rozpatrzenie skargi Sebastiana Sochaja – blogera znanego jako „mathie”, na działalność wójta Piotra Leśnowolskiego. Powodem jej złożenia jest niewykonywanie przez wójta prawomocnego wyroku sądu, zgodnie z którym wójt miał obowiązek rozpatrzeć wniosek blogera o udostępnienie wszystkich dokumentów wytworzonych przez urząd z związku z toczącym się postępowaniem prokuratorskim i sądowym po publikacji artykułu „Patologie w Urzędzie Gminy”. Z treści projektu uchwały i uzasadnienia do niego wynika, że Rada Gminy zamierza odrzucić skargę, wbrew faktom przedstawionym przez blogera.

Wcześniej skargę rozpatrywała komisja rewizyjna Rady Gminy. Komisja stwierdziła, że merytoryczne rozstrzyganie wyroków sądów i opiniowanie ich uzasadnień nie leży w jej kompetencji. Uprawnionym do tego jest tylko sąd, w tym wypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zdaniem komisji rewizyjnej pisma skarżącego kierowane do wójta gminy Jedlnia-Letnisko rozpatrywane były terminowo i nie występują znamiona bezczynności organu. Wójt wykonał w całości wyrok sądu administracyjnego, skarżący (czyli Sebastian Sochaj) otrzymał bowiem zasądzone na jego rzecz koszty postępowania, zaś w zakresie meritum sprawy otrzymał w czasie wskazanym przez ustawodawcę odpowiedź, że żądana przez niego informacja nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Komisja rewizyjna twierdzi również, że bloger „mathie” ma umożliwiony dostęp do akt postępowania znajdujących się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Radomiu.

Tymczasem z treści skargi wniesionej przez Sochaja wynika, że Komisja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko mija się z prawdą. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrujący sprawę blogera potwierdził, wbrew stanowisku wójta, że żądana informacja jest informacją publiczną. Ponadto bloger nie miał możliwości uzyskania informacji z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód, której Sąd Rejonowy w Radomiu zwrócił akta.

Zdaniem Sebastiana Sochaja „Urząd Gminy kierowany przez Piotra Leśnowolskiego staje się aparatem represji, za pomocą którego wójt Leśnowolski wykorzystując publiczne środki oraz podległą mu obsługę prawną urzędu, terroryzuje swoich przeciwników politycznych i osoby krytykujące jego, bardzo często nietrafione i nieprzemyślane, działania.

Bloger przypomina też w swoim piśmie, że wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu rozpatrującego sprawę z powództwa Mariusza R. i jego żony jest miażdzący dla wójta Leśnowolskiego, urzędnika Mariusza R. oraz całego Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, potwierdzając tezy zawarte w tekście „Patologie w urzędzie gminy”.

Poniżej treści skargi „mathiego”:

Skarga mathiego-page-001

Skarga mathiego-page-002

Skarga mathiego-page-003

Skarga mathiego-page-004

Skarga mathiego-page-005

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienie pana Artura Grygiel – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie przekazania informacji o składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową – ul. Storczykową, położoną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
 12. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Nr Ra.29.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Gminę w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.
 13. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Nr Ra.30.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał: jedlnia.biuletyn.net

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Ogłoszenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

10 odpowiedzi na „Rada Gminy zajmie się skargą Sebastiana Sochaja

 1. Żaba pisze:

  Jak wszystkie wyroki sądów, tak i ten, wójt ma w głębokim poważaniu i nie wykonuje ich, Już niedługo opiszę jego stosunek do tychże wyroków i poniesione przez gminę koszty. A w budżecie gminy deficyt

 2. o_O pisze:

  No Mariusz R. pseudonim operacyjny „wicewójt” nieźle tam namieszał.

 3. edgar pisze:

  Czy znajdzie się w tym kraju jakąś instytucją albo organ , która tego kolesia nauczy porządku?! Może cba ??

 4. Malkontent pisze:

  Być może. Ale najpierw musieliby go złapać na gorącym uczynku – na przykład udokumentować moment wzięcia łapówki. A żeby taki moment udokumentować, musieliby prowadzić działania operacyjne.

  Na razie wszyscy robią dobrą minę do złej gry. Rada Gminy większością 9 do 5 głosów odrzuciła skargę Sochaja, uznając ją za niezasadną. Tym samym uznała, że białe jest czarne.

  Ta dziewiątka radnych pewnie poczuła się usprawiedliwiona stanowiskiem Anety Guzy-Wójtowicz – gminnego radcy prawnego, która po raz kolejny wcieliła się w niechlubną rolę. Ja rozumiem, że wójt jest pracodawcą, więc się nagina prawo pod niego. Ale to co wyprawia ta młoda przecież prawniczka, będąca w początkach swojej kariery zawodowej, to się w głowie nie mieści. Młodość często wiąże się z wiarą w ideały, że prawo powinno być prawem i służyć ludziom. Ale wydaje się, że nie w tym przypadku, że tu jeszcze przed 30-tką zwyciężyła zimna kalkulacja.

 5. edgar pisze:

  A przecież ona i kancelaria Wlazlo kilka razy dali ciała przez co wójt przegrał różne procesy. Ale wójt nie płaci więc go nie boli oni kasę zgarneli wiec też ich nie boli. Wszyscy są zadowoleni bo brzuchy pełne tylko dla gminy naszej czyli nas wszystkich wstyd!!!

 6. ZXC pisze:

  Taka mała gmina, a jak w soczewce skupia się cała patologia samorządu. Oskarża, lata do prokuratury i po sądach, marnując pieniądze podatników i nawet jak już przegra we wszystkich instancjach nie wypełnia wyroku sądu. No ale nie musi, jak się ma w komisji rewizyjnej Kaima, Piasecznego i Podsiadło, to po co? Radni udają, że nie wiedzą o co chodzi. Koniecznie trzeba wymienić radnych na takich, co potrafią czytać ze zrozumieniem. Wydaje im się, że jak zamotają, to ludzie nie zrozumieją. Gwarantuje, że mieszkańcy rozumieją, oj rozumieją. Żebyście się nie zdziwili.

 7. waniek pisze:

  Zapewniam ciebie że nie ma tu pojęcia że udają, oni po prostu nie wiedzą co z czym się je. Nie wiem jakie mają do końca wykształcenie ale czasami myślę że mamy do czynienia z analfabetami. Normalnie prostota ludzka problemy z interpelacją wyroków sądu w tym problemy ze zrozumieniem. Jednak są tak mało inteligentni i mają z tym duże problemy. lizusy i przydupasy. Że ten świat takich stworzył i żyją wśród nas.

 8. Tobiasz pisze:

  O czym mowa ta Podsiadlo zachowuje się tak jak by coś ja łączyło z tym naszym wojtem przecież jej ktoś musi tłumaczyć te pisma bo ona nawet nie co czyta

 9. WS pisze:

  Wykonywanie wyroków sądów w Polsce zostało usankcjonowane przez Prezesa Rady Ministrów RP, który nie opublikował wyroku TK i nie wykonał go. Wobec tego i wójt może nie wykonać wyroków WSA i NSA.
  Z drugiej strony w czasie trwania postępowania karnego, dokumenty tworzone na jego potrzeby mają inny status niż pozostałe dokumenty tworzone w Urzędzie Gminy, a dostęp do nich reguluje Kodeks Postępowania Karnego, a nie Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 10. ZXC pisze:

  WS licytujesz się z Guza-Wójtowicz na to, kto głupszą opinię napisze? Liczysz, że Wójt przeczyta Twój wpis i wymieni Ją na Ciebie? Pisz bezpośrednio, bo On twierdzi, że tego portalu nie czyta.
  Jakbyś dostał w gminie robotę, to mam nadzieję. że będziesz ponosił konsekwencje finansowe własnych opinii i grzywnę zapłacisz z własnej kieszeni lub Wójt z własnej, prywatnej, a nie z konta gminnego.
  Skarga kasacyjna oddalona, wyrok prawomocny. Wykonać nie dyskutować.