Kontrola w GOPS. Wojewoda stwierdza nieprawidłowości w zatrudnieniu kierownika i żąda zwrotu źle wydanych funduszy.

O sprawie było głośno pod koniec roku. Ówczesna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drózd wyraziła odrębne zdanie w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko Piotra Leśnowolskiego w przedmiocie nieprawidłowości popełnionych podczas przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika GOPS. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej, radni Piotr Piaseczny i Karol Rzeszowski uznali skargę za bezzasadną, którą następnie odrzuciła Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 r. Na znak protestu radna Jadwiga Drózd zrezygnowała z prac w Komisji Rewizyjnej (więcej: tutaj i tutaj). Okazuje się jednak, że miała rację w sprawie wątpliwości związanych z zatrudnieniem nowego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko.

W dniach 12-15 grudnia 2017 została przeprowadzona przez kontrolerów z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, której pokłosiem jest Wystąpienie Pokontrolne Wojewody z 23 stycznia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że nowo zatrudniony Kierownik GOPS nie posiada wymaganego 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej:

Brak u Pani co najmniej 3 letniego stażu pracy w pomocy społecznej określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ okresu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomiu nie można zaliczyć do stażu pracy w pomocy społecznej” – czytamy w dokumencie. Odpowiedzialnością za nieprawidłowości w zatrudnieniu nowego kierownika GOPS obarcza Wójta Gminy Jedlnia Letnisko: „Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie Pani zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni – Letnisko odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko”

Nie są to jedyne nieprawidłowości jakie stwierdzono w zakresie kontroli. Gmina ma również zwrócić Wojewodzie 14.515,06 zł wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z programem, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, a także naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zwrócono, także uwagę na fakt, że pomoc w zakresie dożywiania powinna być realizowana także w okresie ferii i wakacji:

W dni wolne od nauki pomoc w formie gorących posiłków nie była realizowana. W tym czasie nie była również realizowana pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności”.

 Za nieprawidłowości administracyjne odpowiedzialność ponoszą wg Wojewody obecny i poprzedni kierownicy ośrodka.

Na wniesienie zastrzeżeń do treści wystąpienia wyznaczono 7-dniowy termin od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. W przypadku ich odrzucenia przez Wojewodę Mazowieckiego GOPS ma 30 dni na powiadomienie o sposobie realizacji zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne można znaleźć na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (link) oraz w skanach poniżej:

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008 Document-page-009 Document-page-010

Opinia autora

Radna Jadwiga Drózd zachowała się profesjonalnie wskazując na nieprawidłowości i honorowo ustępując w proteście z piastowanej funkcji. Pokazała, że misją radnego jest reprezentowanie interesu ogólnego mieszkańców i sprawowanie należytego nadzoru nad działalnością organu wykonawczego gminy, a nie ślepe „przyklepywanie” wszystkiego co zostanie podsunięte na stół prezydialny, bez refleksji merytorycznej. Głosowanie za odrzuceniem uchwały przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej może świadczyć albo o ich kompetencjach, albo – cytując pewnego dziennikarza śledczego – o „niebezpiecznych związkach” z grupą trzymającą władzę lokalną. Podejrzewam, że oba przypuszczenia są równie realne. Panowie radni z Komisji Rewizyjnej! Praca domowa tutaj 😉

Gdy zaś chodzi o konieczność zwrotu funduszy mam nadzieję, że w kolejnych wydaniach urzędowego biuletyniku informacyjnego w pozycji „pozyskane środki zewnętrzne” zostanie ujęta adnotacja o zwrocie w związku z nienależytym wydatkowaniem. No cóż: tak dobra gospodarka finansowa i pozyskiwanie środków jak Dobry Gospodarz.

O autorze

Radek Wdowski: Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. Uczestnik studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów Publicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

33 odpowiedzi na „Kontrola w GOPS. Wojewoda stwierdza nieprawidłowości w zatrudnieniu kierownika i żąda zwrotu źle wydanych funduszy.

 1. Victoria pisze:

  Widząc na skwerku ,,lokalnych ‚ ,
  jakby byli oni z innego świata .
  Wolą uroczystości , szpan i pijar ,
  zaś praca – przeszkadza i ,,lata” .

  Więc zamiast rzetelnej pracy .
  ostały się tylko,,kamyczki ” i groby.
  Będące oznaką wątpliwej pamięci,
  czy też objawem /X/ CHOROBY!!!

 2. waldek pisze:

  Sprawa GOPS-u jak jedna z bardzo wielu pokazuje wyborcom jak pycha kroczy przed upadkiem. On nieomylny może sobie zatrudniać jak chce i kogo chce. I co mu zrobicie?

  A państwo zgromadzeni przy kamyczku tym razem bez pani sekretarz. Gdzież ona, gdzie?

 3. Victoria pisze:

  Za takie działania i przekręty ,
  tzw ,,LOKALNYCH NOTABLI „.
  pewnie wkroczy TEMIDA ?
  i PYCHĘ wezmą ,,wszyscy diabli” !!!

 4. edgar pisze:

  … ojciec, prać? …..

 5. ZXC pisze:

  Wyrazy szacunku dla pani Jadwigi Drózd. Radni, pani Renata Pasek i pan Jerzy Szczęsny, także wykazali się mądrością prawidłowo głosując. Panowie, Robert Borkowski i Lech Zgutka, przynajmniej wstrzymali się od głosu. Reszta radnych do wyrzucenia na śmietnik historii w zbliżających się wyborach. Niech więcej nie przynoszą wstydu i nie narażają nas na koszty. Jesteście maszynką do głosowania, która przegłosuje wszystko, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi. Skargę pana Sebastiana Sochaja też przegłosowaliście tak samo.Czy Leśnowolski ma na was taki ogromy wpływ, czy ma może coś innego? Czy Wy nie macie za grosz rozumu i wstydu?
  Kto poniesie konsekwencje Waszego działania, wiernopoddaństwa i głupoty?
  Dlaczego kancelaria Wlazłego i Guza-Wójtowicz nie ponoszą konsekwencji finansowych własnych opinii prawnych? Wójcie proszę o to wystąpić do tej kancelarii.
  Ile jeszcze będziemy płacić za taką obsługę prawną? Ile jeszcze spraw musi pan przegrać?
  Na koniec pytanie do radnego Kaima: pan to tak sam z siebie składa te wnioski formalne o zamknięcie dyskusji? Często się to zdarza, zwłaszcza jak dyskusja idzie w kierunku niepożądanym dla Waszego klubu, lub dla „Dobrego Gospodarza” i obnaża niekompetencję lub głupotę. Pewnie nie chcecie żeby ludzie zbyt dużo wiedzieli, bo mogą wyciągnąć logiczne wnioski i zadawać niewygodne pytania?

 6. Malkontent pisze:

  Sprawa GOPS to wierzchołek góry lodowej. W tle są przegrane procesy sądowe w sądzie pracy z byłymi pracownikami urzędu gminy, przegrane sprawy o zniesławienie (taka jak z Sochajem), kontrowersyjne opinie prawne gminnego radcy, których ostateczna kompromitacja jest odwlekana w czasie w toczących się procesach o zwrot środków za inwestycje, dziwne sprawy takie jak związana z zakupem nieruchomości we Wrzosowie po cenie wyższej niż rynkowa, bałagan i chaos wywołany ciągłymi reorganizacjami i napadami złości u szefa. Wszystko to kosztuje budżet gminy wiele pieniędzy.

  Radni Rady Gminy Jedlnia-Letnisko? Są tacy, jakich wybrało społeczeństwo. W Jedlni-Letnisko wystarczyło kandydować z listy wójta, żeby zostać radnym (wyjątkiem jest Jadwiga Drózd). Gdyby ci ludzie nie kandydowali z listy wójta, nie zostaliby radnymi, bo większość z nich jeszcze miesiąc czy dwa miesiące przed wyborami była nieznana. Trudno oczekiwać, by zaczęli piłować gałąź, na której siedzą.

 7. zbigniew pisze:

  Ale bagno. Nie wiem czy Leśnowolski jeszcze sie z tego wygrzebie. Bagno ma to do siebie, że wciąga wszystkich, którzy w nim ugrzęzną. A za Leśnowolskim w szeregu ustawieni są radni, którzy ślepo i wbrew twardym faktom popierają nieomylnego wodza.
  A Guza-Wójtowicz nie mówiła że ta pani spełnia wymagania na kierownika GOPS? Dlaczego oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opinie niezgodne z prawem? Przecież to jakaś granda.

 8. Jolek pisze:

  Same profesjonalisty w tej naszej gminie z głównym profesjonalistą na czele i tą, co przy mikrofonie siedzi i co drugie zdanie kiedyś powtarzała: merytorycznie. Po zachowaniu widać, że nie wie co to znaczy. Tyko kto za to płaci? Ja płacę, Pan płaci, Pani płaci.

 9. Radek Wdowski pisze:

  Mam takie przeczucie, że jeśli przyzwoitość osobista niektórych radnych KWW Razem dla Gminy weźmie jednak górę nad wyborczym uwiązaniem politycznym z osobą wójta, to wcale nie będą tak chętni do ponownego udziału w wyborach razem z „Dobrym Gospodarzem” na czele. Nie wierze, że wszyscy członkowie klubu są na tyle niekompetentni i głosują jak im lider nakaże albo że są na tyle cyniczni, że idą ramie w ramie z Wójtem wbrew logice i przepisom, narażając się na śmieszność i krytykę (a może nawet i pogardę, czego nawet nieprzyjacielowi nie życzę) ze strony bliższych lub dalszych, czy też bardziej znanych lub mniej znanych osobiście mieszkańców gminy.
  Myślę, że niektórzy chcą dotrwać do końca tego przykrego dla nich spektaklu i więcej nie wracać. Sytuacja jak z tragedii greckiej: odwrócić się teraz źle, pozostać do końca: równie nieprzyjemnie.

 10. edgar pisze:

  Panie Radni. Gdyby miał Pan rację to już dawno powinni było się opamietac. Mieli już mi temu wiele okazji – głosowań. Wójt na ich poprostu w garści po pozalatwial robotę żoną, córką itp. Albo na na nich zwyczjnie haki.

 11. edgar pisze:

  Panie Radku miało być …

 12. edgar pisze:

  Przepraszam za błędy w komentarzu. Błędnie ustawiony edytor w telefonie.

 13. Anka pisze:

  Racja Jolek sami profesjonaliści, którzy w dalszym ciągu są przyjmowani-ciekawe swoją drogą czy też z Gminy Jastrzębia (np.nowa Pani księgowa, czy następny pracownik socjalny); po ogłoszeniu naboru nie zachowano żadnych procedur nie informuję się o liczbie osób spełniających warunki naboru i samych wynikach wynikach naboru, no cóż starczy że władca zatwierdzi jak w przypadku kierownika, najwyżej potem będą bronić się w sądzie, reanimują Związki Zawodowe w których była kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Emilia L., i obecna zastępczyni kierownika GOPS Pani Jolanta K. ramię w ramię piastowały stanowiska przewodniczących tegoż Związku więc doświadczenie jest, no ale ale… te chyba były zawiązane do walki z obecnym Wójtem czy się mylę? -pamięć taka zawodna.

 14. Radek Wdowski pisze:

  @edgar zgadzam się z Panem, że uwiązania osobowe mają tu prawdopodobnie decydujące znaczenie, stąd ten jawny cynizm: zapewne wiedzą, że działają wbrew wszelkim obiektywnym racjom, ale nic nie zrobią bojąc się o utratę potencjalnych (lub realnych?) korzyści. Jest to kolejna strona medalu, która ukazuje że w kwestiach mechanizmów sprawowania władzy od 2002 r. w gminie praktycznie niewiele się zmieniło, a jeśli się zmieniło to wcale nie na lepsze, gdyż teraz już mamy do czynienia z jeszcze większą butą i arogancją podszytą wysokim wójta mniemaniem o sobie…
  Oby tylko mieszkańcy wykazali się w wyborach większą racjonalnością i zrozumieli, że ładne kolorowe plakaty, piękne hasła, festyny i dożynki to nie wszystko…

 15. edek pisze:

  Jak już mowa o inteligencji i kompetencjach naszych włodarzy to nie zapominajmy o radnej Myśliszewic Monice Podsiadłej. Razem z dyrektorką szkoły w Myśliszewicach założyła sprawę o zniesławienie pani A.Stysiek.Na pierwszej rozprawie pani dyrektor ,,wypięła się” na Podsiadłą i wycofała ze sprawy.Pomóc radnej próbował jeszcze ks.proboszcz.Kłamał z ambony rano w środę popielcową i straszył parafian,że pójdzie sobie na większą i BOGATSZĄ parafię(ma być jak ja mówię).Na wieczornej mszy,gdy pani Stysiek była w kościele,kłamstwo mu przez usta jakoś nie przeszło.Profesjonalizm od samej góry,przez radnych,szkołę aż do parafii.

 16. edgar pisze:

  Do Edek. Czy skoro dyrektor wycofała się ze sprawy to czy radna pokrywa koszty jej obsługi prawnej. Z tego co pamiętam pozew oplacono z konta szkoły w mysliszewicach. Czy znowu próbują wybielic sobie swoje lepkie i brudne łapy kosztem publicznej – naszej wspólnej kasy.?

 17. zbigniew pisze:

  I dobrze, liczę ze p. Stysiek wzieła sobie adwokata i Podsiadłowa bedzie musiała jej zwrocic kilka tysiecy złotych poniesionych kosztów. Cyrk za darmo.

 18. Malkontent pisze:

  Wtedy Podsiadłowa się popłacze, bo ją nie stać na zapłacenie kilku tysięcy i powie, że wójt ją wprowadził w błąd. Że tak w ogóle to ona nie miała zamiaru się sądzić, tylko wójt ją do tego zmusił razem z księdzem mówiąc, że sprawa jest wygrana.

 19. Ziutek pisze:

  Co???????? Dyrektorka się wycofała? Gdzie te dowody? Dowodów zabrakło zanim sprawa ruszyła? Jak się teraz czujesz Podsiadła? Załapałaś, że zostałaś sama z kosztami i wstydem na całą gminę?
  Mogłaś załatwić sprawę po cichu, było by taniej i bez wstydu.

 20. edgar pisze:

  A wójt się wtedy na Podsiadlowa wypnie jak na wielu i będzie udawał ze on to nic nie wiedzial . falszywka!

 21. Radek Wdowski pisze:

  Akurat Pan Wójt o wygranych sprawach sądowych to się powinien nie wypowiadać, aby zachować choć minimum pozostałej mu powagi 😀 Ja już dwa lata czekam na proces i jestem na wolności: może wezwanie się zagubiło na poczcie, albo funduszy w odpowiednim paragrafie budżetu gminy zabrakło 😀 Ciekaw jestem jak tam sprawa z sądu pracy jednej wyrzuconej urzędniczki 😉

  Bardziej moim zdaniem skandaliczne jest zaangażowanie Proboszcza groszowickiej prarafii w te działania. Jeśli prawdą jest to co mówił miejscowy Proboszcz, to będąc tamtejszym parafianinem odrzekłbym „Szczęść Boże na drogę, jeśli u nas tak biednie i ciężko Plebanowi a Lud Boży taki niewdzięczny”. Jeśli duchowny mówi publicznie, że znajdzie sobie bogatszą parafię to modlić się tylko o jego otrzeźwienie/nawrócenie i ponowne odkrycie w sobie misji kapłańskiej jaka mu przyświecała przed laty, gdy olejami był namaszczany…

  Ale cóż… w lokalnych społecznościach jak nasza już tak jest, że rejowscy Wójt, Pan i Pleban dalej mają wśród wielu posłuch i autorytet z racji swego stanu, a stygmatyzowanie społeczne konkretnych osób przez nich dokonane jest często silniejsze ponad fakty i argumenty rozumu.

 22. Mieszkaniec pisze:

  Do Ziętek.. Dyrektorka wycofała się, ale troszkę za późno machina ruszyła i ludzie już mówią o tym oraz wyciągają wnioski. Były skarbnik pewnie jej podpowiedział aby zwijała żagle tak jak on to zrobił bo robi się grubo. Dostała pracę dzięki niemu a wójt przyklasknął z radości że będzie miał następnego posłusznego przybocznego, a brak kompetencji to nie problem by,ł tak jak w aktualnym przypadku pani z GOPS między innymi . Przecież Rada wszystko przyklepie co on powie. Miejmy nadzieję aby kontrole w gminie wszystkiego się dopatrzyly i organy do tego przewidziane wyciągnęły konsekwencje. Nawet do tych co już opuścili tonący statek. Bo to wszystko dzieje za nasze pieniądze które powinny wrócić z powrotem do kasy i być wydatkowane na potrzeby gminy tzn ludzi którzy tu mieszkają a nie premie i nagrody……

 23. Edmund pisze:

  „Mieszkańcu” coś mi się tu nie zgadza z datami bo jeśli dobrze pamiętam to były skarbnik pojawił się w gminie w czasie gdy dyrektorka myśliszewic była dyrektorką szkoły więc…. kto został kim, kiedy i dzięki komu jest sprawą otwartą. Racje masz jednak, że żagle trzeba zwijać i to szybko….te nagrody premie……. pracownicy UG coś o tym wiedzą. Opędzić się nie mogą od nadmiaru.

 24. edgar pisze:

  Ona była dyrektorem ale w Gzowicach potem jej się kontrakt skończył i nie była nigdzie a potem ja wkrecili do mysliszewic.

 25. Edmund pisze:

  a do gzowic kto ją wkręcił?

 26. edek pisze:

  Tak,tylko nie sądziła,że w szkole na wsi mogą się jej trafić inteligentni rodzice.Bo jak jakaś baba ze wsi może znać się na przepisach i czytać dokumenty ze zrozumieniem skoro nawet wielka pani dyrektor tego nie ogarnia.Myślała że jak przewodnicząca rady rodziców niezbyt rozgarnięta to cała reszta też.Przeliczyła się!

 27. Malkontent pisze:

  Po wystąpieniu pani Stysiek na sesji Rady Gminy i późniejszej publikacji informacji na ten temat na portalu Oni mieli dwie opcje: 1) przemilczeć temat i liczyć na to, że sprawa umrze śmiercią naturalną. 2) zastraszyć mieszkankę licząc na to, że się załamie i wycofa się z działań i zarzutów, a jednocześnie wykorzystać tyle lokalnych autorytetów, ile się da (wójta, księdza, dyrekcję szkoły, miejscową radną) do przekonania pozostałych mieszkańców, że Anna Stysiek gada bzdury.

  Z opcji nr 1 szybko zrezygnowali gdy się okazało, że mleko za bardzo się rozlało. Opcję nr 2 przeprowadzili standardowo, dokładnie tak, jak się robi w takiej sytuacji. Najpierw poszło zawiadomienie do sądu. To nic, że lipne – chodziło o efekt propagandowy. Potem było słynne już zebranie w szkole w Myśliszewicach, na którym wójt i ksiądz przekonywali mieszkańców, że Stysiek będzie mieć po swoim wystąpieniu kłopoty – pewną przegraną w sądzie i konieczność zapłaty wysokiego odszkodowania. Było to również ostrzeżenie dla innych potencjalnych niepokornych: „jeśli się któryś z was wychyli, również spotka was to samo”.

  Tak się, ludzie, robi politykę w małych miasteczkach i na wsiach. Nie trzeba tu, jak widać, wielkiej filozofii. W wielu miejscach w Polsce jest to skuteczne i zapewnia władzę na wiele kadencji. Ale nie w gminie Jedlnia-Letnisko.

 28. Edmund pisze:

  tak się robi politykę w miasteczkach i na wsiach najpierw burza potem przegrane wybory na sołtysa.

 29. edgar pisze:

  Dyrektorem w gzowicach została jeszcze za poprzedniego wojta

 30. Mania pisze:

  Tak się robi karierę w miasteczkach i na wsiach. Jak rozumku nie starcza, to powinno się dużo stawiać na stole, a jeszcze więcej pod stołem. Ja tam nie wiem, ale tak mówi prostak i zbereźnik wicedyrektor – pewnie bardziej obeznany?
  Dyrektorką w Myśliszewicach została w 2015 roku, już po urodzeniu dziecka skarbnika. Żeby się jeszcze nadawała, to jakoś by przeżył, ale jest jak jest. Twierdzi, że tragedii nie ma, bo jej kuratorium nie zawiesiło. Zamiast skupić się na wypełnianiu zaleceń, to skupiła się na tym jak zdyskredytować panią Stysiek. Problemem dla niej nie jest to, że się źle dzieje tylko to, że się sprawa wydała. Wiele pomysłów miała na to, co będzie robione, żeby siebie wybielić, ale się wycofała przed zebraniami. Został tylko pomysł, żeby zabronić nauczycielom zbierania od uczniów pieniędzy na wycieczki itp., sugerować, że to zalecenie kuratorium i to przez panią Stysiek. Kuratorium zabroniło jej zbierać składki, ale na środki higieniczne, działalność statutową szkoły: na wyposażenie szkoły np. świetlicy itp. Myślała, że wywoła zadymę, ale skutek jest odwrotny.
  Bardzo dobrze, że ta kontrola była, przynajmniej wysupłała pieniądze na kilka rzeczy wyposażenia. Woźne płyny do mycia dostały, nie muszą myć samą wodą, w łazienkach lepiej (co prawda mydło rozcieńczone do granic możliwości), tylko nauczyciele muszą ciągle coś kupować we własnym zakresie i te dziwne „zastępstwa koleżeńskie” – co to jest? Fundusz socjalny mogliby sprawdzić i jeszcze kilka innych spraw.
  Przydałyby się jeszcze jakieś kontrole, przynajmniej z PIP.

 31. Lukas pisze:

  Co za blamaż dla Wójta i Guzy-Wójtowicz, nie mówiąc już o Piasecznym i Rzeszowskim. Panowie, jak nie rozumiecie dokumentów, to trzeba było posłuchać Jadwigi Drózd.
  Szok!!! 17 punktów nieprawidłowości! Tak to jest, jak zatrudnia się fachowców biernych, miernych ale wiernych.
  Przynajmniej zaczęli wypełniać zalecenia pokontrolne, bo jest ogłoszenie o naborze do GOPS. Ciekawe jak się uporają z nieprawidłowością w zakresie zatrudnienia Moniki Odzimek na stanowisku kierownika? Wójt pewnie poszuka kreatywnego rozwiązania, a Guza-Wójtowicz sporządzi opinie prawną w jej stylu i będą się kompromitować dalej? Szkoda tylko, że za publiczne (nasze) pieniądze.

 32. edek pisze:

  Jak będzie wypełniał zalecenia pokontrolne tak jak wyrok sądowy po sprawie z Sochajem to mu kadencji zabraknie.Co do Guzy-Wójtowicz to nie wiem jaką akademię kończyła (chyba Pana Kleksa).Wystarczy choć przez chwilę jej posłuchać -wygłasza opinię,a w następnym zdaniu sama sobie zaprzecza.Wstyd dla gminy za takiego wójta i takich urzędników.Złamanego grosza ich ”praca” nie jest warta.To samo z resztą tyczy się Rzeszowskiego i Piasecznego.Siedzą tam tylko i rączka w górę bo wójt karze.A za”pracę” w komisji parę złoty wpadnie.

 33. praw pisze:

  🙂 🙂 🙂 🙂 i tyle w temacie , uważam że radni powini wypełniać powierzone im funkcję rzetelnie i zgodnie z prawem , a nie być maszynką do głosowania . Nie ma nic gorszego jak radny wykorzystuje swoją funkcję w celach zatrudnień dla swojej rodziny czy tp. Takie osoby szybko tracą niezależność i tym samym obiektywne patrzenie na sprawy gminy. Ilu mamy/ mieliśmy radnych ze sztywnym kręgosłupem moralnym którzy/e nie proszą o
  NIC dla siebie prywatnie, tylko punktują niekompetencję władzy, walcząc o sprawy gminy – tym samym narażając się na ataki peronalne ? Osobiście ZNAM tylko 2 osoby .