Tajemniczej umowy 36/REKSO/2017 ciąg dalszy

Wiemy już, kto jest wykonawcą umowy 36/REKSO/2017. Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko ujawnił dane wykonawcy ale odmówił podania kwoty, na którą opiewa zlecenie oraz czego ono dotyczy. Tajna również pozostanie sama treść umowy.

Wykonawcą umowy 36/REKSO/2017 jest Radio Plus Radom znajdujące się w Radomiu ul. Młyńska 23/25. Pozostałe informacje pozostaną tajemnicą.

Urząd w poniższym piśmie poinformował o wydaniu decyzji o odmowie udostępnienia większości informacji żądanych przeze mnie we wniosku, którą zapewne niebawem otrzymam na swój adres zamieszkania. W tej sytuacji nie pozostanie nic innego jak złożyć skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jest kolejną instancją w batalii o uzyskanie dostępu do informacji publicznej.

Document-page-001

Radio Plus Radom od kilku lat relacjonuje wydarzenia w gminie Jedlnia-Letnisko oraz przeprowadza wywiady z wójtem Leśnowolskim, za co otrzymuje pieniądze z budżetu gminy. Do końca 2016 roku wiadomo było, jakie to są kwoty. W 2017 roku po raz pierwszy zostały one utajnione, podobnie jak zakres informacji o rodzaju zlecenia. Powód utajnienia pozostaje nieznany.

Paweł Kończyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

20 odpowiedzi na „Tajemniczej umowy 36/REKSO/2017 ciąg dalszy

 1. fifi pisze:

  Informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organy administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań.
  Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zawarte w umowach nie podlegają ograniczeniu jawności, ponieważ każdy kto korzysta z przywileju czerpania z zasobów publicznych musi liczyć się z udostępnieniem danych osobowych. Ograniczenie podlega adres zamieszkania, numer PESEL, dowodu osobistego i tym podobne dane chronione. Sąd Najwyższy 8 listopada 2012 r., oddalając skargę kasacyjną warszawskiego Ratusza (sygn. akt I CSK 190/12), stwierdził: Trudno byłoby w tej sytuacji bronić poglądu, że udostępnienie imion i nazwisk osób w rozważanej sytuacji stanowiłoby ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw tych osób (art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). W konsekwencji należy zatem przyjąć, że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. (wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12)
  Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi nie doznaje bowiem wyjątków o charakterze podmiotowym. Jej istota sprowadza się do zagwarantowania pełnego dostępu do informacji o sposobie gospodarowania zasobami publicznymi, bez względu na to, czy trafiają one do pracowników władz publicznych, czy do podmiotów znajdujących się na zewnątrz ich struktury. A biorąc pod uwagę zarówno treść zasady, o której mowa w art. 33 ust. 1 u.f.p., jak i konstytucyjnego prawa do informacji (art. 61 ust. 1 Konstytucji RP), które wyznacza kierunek jej interpretacji, należy przyjąć, że proces ten nie może prowadzić do ograniczania zakresu jawności finansów publicznych. W tym kontekście należy podkreślić funkcję, jaką pełni w demokratycznym państwie prawnym prawo dostępu do informacji. Służy ono zabezpieczeniu fundamentalnej zasady udziału obywateli w życiu publicznym. Uprawnienie to stanowi bowiem skuteczny mechanizm kontroli społecznej podmiotów sprawujących władzę publiczną. Związek między ustawowo gwarantowaną możliwością uzyskania informacji o sprawach publicznych a wspomnianą zasadą wyraża się w stworzeniu obywatelowi warunków dokonywania w pełni świadomej i racjonalnej oceny działalności władz, a w konsekwencji – korzystania z konstytucyjnego prawa do udziału w wyborach i referendach (art. 62 Konstytucji RP). Szczególne znaczenie w tym kontekście przypisuje się właśnie jawności finansów publicznych. Odnosząc te rozważania do prawnych uwarunkowań demokracji lokalnej, chodzi o to, by każdy członek wspólnoty samorządowej mógł uzyskać pełną wiedzę dotyczącą podmiotów, którym są przekazywane środki publiczne z budżetu gminy. Tylko takie rozwiązanie umożliwi mu dokonanie realnej oceny reprezentujących go radnych oraz wybieranego w gminie w wyborach bezpośrednich organu wykonawczego. Pozwala ono choćby zweryfikować – czy dobór kontrahentów do zawarcia umowy przez samorząd gminny był merytoryczny, a nie np. opierał się na kryteriach osobistych lub politycznych (nepotyzm).

  Dla większości to jasne tylko nasi urzędnicy gminni, sekretarz i wójt mają problemy czytania ze zrozumieniem.

  Panie Pawle powodzenia i cierpliwości, bo odwagę Pan już wielokrotnie pokazał. Na zakończenie apel do SPOŁECZNOŚCI Gminy Jedlnia-Letnisko- chyba już czas dokonać oceny i wyboru!!!.

 2. Dziękuję za poparcie moich (i nie tylko moich) działań, bo są jeszcze inni, którzy pytają i oczekują odpowiedzi.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska realizuje właśnie kampanię informacyjną, której celem jest uświadomienie, dlaczego informacja publiczna jest tak ważna:

  https://www.youtube.com/watch?v=N2bDuE8_WTk

 3. zbigniew pisze:

  Guza-Wójtowicz jeszcze nas wszystkich pewnie zaskoczy kreatywną odpoeiedzią na taką interpretację przepisów.

 4. Przyjdzie decyzja o odmowie udostępnienia informacji wraz z uzasadnieniem to ją tutaj opublikuję. 🙂

 5. wrzosowiak pisze:

  Tajne przez poufne
  Na stronach internetowych gminy w dalszym ciągu nie opublikowano wydatków Funduszu sołeckiego w latach 2016 , 2017 i 2018 . Wiele usług gastronomicznych podczas imprez było finansowanych z tych środków . Przypominam mieszkańcom czy byli świadomi ,że na imprezach przejadali i przepijali środki które mogły być przeznaczone na inne cele .Tylko w dniu 15 .07.2017r. na imprezę finansowaną z funduszu sołeckiego zakupiono „wodę” za kwotę 1339,03 zł i usługę gastronomiczną za kwotę 2300 zł. Czy te informacje są poufne . Czego obawia się wójt. Bo jeśli na tą imprezą kupowano wodę Borjomi – to Gruzińska Naturalna woda mineralna cena za 1l wynosi 6,99zł to taki wydatek był uzasadniony bo to tylko około 200 litrów ale jeśli włodarze gminy kupili Nałęczowiankę po 1,29 zł za 1,5 litra ta na jedna imprezę zakupiono1038 butelek czyli 1557 litrów wody . I to tylko na jedną imprezę gminną. Dziwne rachunki i dziwne zakupy. Nagrody , puchary , kwiaty i imprezy fundowane przez wójta o czy tak szeroko pisze redaktor strony internetowej gminy są tak naprawdę finansowane z naszych podatków . Czy ktoś słyszał o tym aby prezydent Radomia zapraszał gości do restauracji aby wręczyć tam jubilatom medale 50 lecia . A w bogatej gminie Jedlnia-Letnisko jest to impreza cykliczna organizowana z wielką pompą za publiczne pieniądze.
  Wydają jak chcą i na co chcą bo w tej gminie nie ma Rady są tylko klakierzy i pochlebcy – uczestnicy tych imprez których wizerunki widzimy na wielu gminnych fotografiach , które są również robione przez wynajętych fotografów z gminne pieniądze.

 6. edek pisze:

  Ludzie nie mają świadomości,ze to oni za to płacą a nie ten”dobroczyńca”wójt.Nie wiedzą ,że wszystkie jego posunięcia wyciągają pieniądze z ich kieszeni.A przecież te pieniądz można przeznaczyć na coś co służyć może nam wszystkim.

 7. edgar pisze:

  Kupili wodę i kiełbasę a tak naprawdę przezarli nasze lampy os oświetleniowe kanalizację i drogi. Urządzają gabinety wykupuje audycje w radiu a my potykamy się na dziurach w ulicy albo niszczymy buty w błocie.

 8. Victoria pisze:

  Doczekali się sprawiedliwości potężne K….aki
  Niebawem /x/ dosięgnie te nasze ,,buraki ” !!!

 9. wrzosowiak pisze:

  Aktywny wójt

  Sprawozdania z działalności

  Sprawozdanie z pierwszego półrocza działalności na stanowisku Wójta – od 2 września 2011 do 28 lutego 2012.
  Sprawozdanie z drugiego półrocza działalności na stanowisku Wójta – od 28 lutego 2012 do 2 września 2012.
  RAPORT o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2015 – Dodatek do biuletynu informacyjnego nr 4.
  RAPORT o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2016 – Dodatek do biuletynu informacyjnego nr 9.
  Informacja ze strony Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko stan na dzień 10.03. 2018r. Z uporem maniaka oczekuję rozliczenia funduszu sołeckiego za lata 2016-2017 oraz planu na 2018 rok. Będzie to ciekawa dla mieszkańców lektura . Strona Urzędu – Blog wójta Jedlnia Letnisko ostatni wpis z 22 grudnia 2017 roku z Życzeniami Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego roku 2018 To co jest najważniejsze dla wójta to dobry kontakt z mieszkańcami i dokonuje tam wpisów raz na pół roku bo poprzedni przed życzeniami świątecznymi był na koniec roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2017 roku . Lipa, lipa, lipa itd zagoniony ten wójt organizacją wielu imprez i na normalna pracę nie ma już czasu . Organizuje spotkania ekologiczne z nagrodami a kanalizacji jak nie było tak nie będzie . Oczekujemy na publikacje planu zamówień publicznych na rok 2018 – bo po czynach ich poznacie .

 10. Malkontent pisze:

  W pierwszych wyborach przekonywał, że po jego zwycięstwie będzie w gminie naprawdę uczciwie. W kolejnych wyborach już nie dowodził, że jest uczciwie. Skupił się natomiast na reklamowaniu siebie, że jest skutecznym i kompetentnym „dobrym gospodarzem”.

  Zbliżają się jego trzecie wybory i znowu on i jego otoczenie muszą coś wymyśleć. Przegrana nie wchodzi w grę. Za duża utrata spodziewanych zysków i za duże niebezpieczeństwo, że następcy się do czegoś dogrzebią.

  Przy tym jego marnotrawstwie środków publicznych, które ma wiele różnych odsłon i aspektów, nagrody Rzeczkowskiego to był mały pikuś.

 11. zbuntowany pisze:

  Może należy opublikować wykaz nagród, które od 2015 roku otrzymują wicedyrektorzy szkół. Jak to się ma do Uchwały Rady Gminy z 2012r w sprawie wynagrodzeń w oświacie. Dlaczego Pan Maciek milczy, tak dzielnie walczył o ujawnienie nagród za Pana Rzeczkowskiego.

 12. Józek pisze:

  Teraz nie ma nagród. 🙂 Są dodatki specjalne

 13. Wera pisze:

  Nie tylko dodatki specjalne. Niektórzy (ulubieńcy) w ramach 1 etatu wykonują jeszcze inne np w bibliotece i gopsie plus unijne programy. Dzień- 8 godzinn pracy a pensji kilka. I rodzinę można zatrudnić. A ile było krzyku o Machniów 🙂

 14. zbuntowany pisze:

  Dyrektorzy szkół otrzymują 14 X nagrody wójta (zgodnie z Uchwałą). Wicedyrektorzy otrzymują nagrody od dyrektora szkoły.
  Nawet za Rzeczkowskiego wice nie otrzymywali nagród wójta. Może warto się temu przyglądać kto ile i za co.

 15. Una pisze:

  Maciej Frączek mieszkańcy wywołują cię do tablicy 😀 łatwo poszło w 2010 więc teraz też dasz radę

 16. wrzosowiak pisze:

  Pozycja wykazu Umów 279 z dnia 11.12 2017 roku
  Aneks do umowy RIGP 272 15a 2017 przy czy w poz 272 RiGP 272 widnieje wpis -Anulowano . Tak więc podpisano aneks do umowy którą według wykazu anulowano
  Jak widać na wykazie wójt podpisuje co mu podłożą – pozycja” Data wpisu do rejestru „oprócz pozycji 271 gdzie jest rok 2017 w pozostałych pozycjach mamy rok 207 .
  Po prostu brak kontroli przed złożeniem podpisu . To świadczy o jakości pracy urzędu – prostego wykazu nie umieją stworzyć . Aneksy,aneksy,aneksy. Co druga pozycja wykazu umów to aneks do umowy. Jak ten fakt ma się do warunków zawartych w umowach .Czy aneksy zmieniają terminy czy zakres i wartości zamówień o tym z wykazu się nie dowiemy . Każdy taki aneks to strata dla gminy bo to jest odstąpienie od naliczenia należnych kar wynikający z tych umów. Komisja rewizyjna winna zbadać przyczynę tak dużej liczby podpisywanych aneksów przez wójta .

 17. edgar pisze:

  Do @wrzosowiak. W komisji rewizyjnej nie ma już Pani Drózd -ostatniej sprawiedliwej wiec komisja ta nic nie zrobi nawet w najbardziej jaskrawym przypadku nadużycia.

 18. edgar pisze:

  Ile kar naliczono firmie projektowej od kanalizacji? Nic nie naliczono. A ile jest wpłat od mieszkańców po 700zl. Sporo. Czyli wyludzono od ludzi pieniądze za przyzwoleniem i przy pomocy (słynne pisma z urzędu nakazujace wpłaty na rzecz firmy) urzędu. Firma nic nie robiąc dostała kasę która obraca i na niej zarabia a kary nie naliczono. Prokuratorze krajowy, ministrze Zbigniewie, gdzie jesteś?!

 19. Mieszkaniec pisze:

  Po raz kolejny jest już widać dlaczego ewakuował się były skarbnik….dlatego kontrole i jeszcze raz kontrole aby pokazać i ukarać wreszczie za nieprawidłowości oraz rozrzutność. A dyrektorów kierowników i wszystkich przybocznych szybko wymienić a wtedy będą oszczędności i rozpocznie się pożądna praca na rzecz gminy i mieszkańców.

 20. wrzosowiak pisze:

  Kończy się pierwszy kwartał a Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 gmina nie publikuje po prostu albo zapomnieli o tym obowiązku albo nie planują przetargów bo w kasie gminy pustki . Cały budżet skonsumuje umowa na wywóz odpadów t.j około 120 tyś miesięcznie może wójt podczas sesji poinformuje o dochodach od mieszkańców . Zgodnie ze stanowiskiem RIO gospodarkę odpadami można finansować tylko z opłat ponoszonych przez mieszkańców . Czekamy na rozliczenie tej działalności gminy za rok 2017 . ( dochody – wydatki ) . Bo jeśli mieszkańcy zadeklarują ,że segregują odpady to dochody wynoszą 12 000 mieszkańców X 8 zł = 96 000 zł a wiec brakuje 24 000 miesięcznie a rocznie 288 000 zł. Czekamy na dokładną analizę wykonaną przez wójta i gminnego skarbnika .