Czy w Cudnowie powstanie kompostownia?

W poniedziałek 26 marca 2018 roku odbędzie się 51. sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Początek o godz. 9:00. Ciekawym punktem obrad będzie ustalenie granic okręgów wyborczych w gminie na najbliższe wybory samorządowe oraz rozpatrzenie protestu wyborczego mieszkańców Groszowic na niedawne wybory sołtysa w tej miejscowości. Jednak najbardziej gorąca będzie z pewnością debata w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat terenu w Cudnowie celem powstania tam kompostowni lub biogazowni. Dzierżawcą ma zostać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o niskim kapitale zakładowym, która powstała zaledwie 15 miesięcy temu.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zmienić się mają granice okręgów w Jedlni-Letnisko. Na przykład okręg, z którego radną jest Jadwiga Drózd (kropki jasnoniebieskie), przesunie się nieco na Zachód ze względu na odłączenie od niego sołectwa Wrzosów. Cała Jedlnia-Letnisko będzie się składać z 5 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Mapa okręgów wyborczych w Jedlni-Letnisko

Ponadto Siczki i Wrzosów będą stanowić jeden okręg wyborczy. Mieszkańcy Antoniówki z kolei będą wybierać swojego kandydata razem z mieszkańcami Dawidowa.

Największymi okręgami pod względem liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców będą: Sadków z Sadkowem Górki i Natolinem; Groszowice; Lasowice z Myśliszewicami i Piotrowicami; Rajec Poduchowny oraz Rajec Szlachecki. Najmniejszymi: Cudnów z Marynem; Gzowice z Gzowicami Folwark i Gzowicami Kolonia; Antoniówka z Dawidowem oraz Aleksandrów ze Słupicą.

Większe okręgi wyborcze będą w zachodniej części gminy, we wschodniej i południowej – mniejsze.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr 231/2 położonej w obrębie Cudnów o pow. 8500 m. kw. oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Zgodnie z projektem uchwały spółka FIT RECYKLING Sp. z o. o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki ma uzyskać zgodę Rady Gminy na wydzierżawienie nieruchomości w Cudnowie o pow. 8500 m. kw. na okres 10 lat z przeznaczeniem na wykorzystanie jako kompostowni bądź biogazowni.

Document-page-059

Jeden z Internautów o nicku „ekolog” zwraca uwagę na niski kapitał zakładowy spółki wynoszący zaledwie 5 000 zł. „Czemu podkreśliłem kwotę a dlatego ponieważ w przypadku zawinięcia/zniknięcia/zamknięcia firmy będzie ona odpowiadała za utylizację pozostawionych odpadów do tej kwoty resztę dołoży gmina Jedlnia-Letnisko. Tym który mają problemy ze zrozumieniem a jest ich ponad połowa w Radzie Gminy w najgorszym wypadku przy koszcie np. 100 000 zł posprzątania za firmę FIT RECYKLING byłego śmietniska firma odpowie tylko 5 000 zł resztę zapłaci podatnik Gmina 95 000 zł. Takowa sytuacja pozostała w sąsiedniej gminie miasto Pionki, gdzie na byłym Pronicie zostało pozostawione śmietnisko dzięki firmie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ogromne koszty sprzątania pokrył samorząd Pionki. Gmina, działając w interesie mieszkańca, nie powinna dzierżawić terenu firmie krzak, która została założona niedawno i o tak symbolicznym 5 000 zł kapitale zakładowym. Minimalna kwota dla zabezpieczenia roszczeń dla Gminy to kwota kapitału zakładowego w kwocie 400 000 zł, przynajmniej było by jakieś zabezpieczenie.” – twierdzi Internauta.

Dyskusja w sprawie projektu uchwały, który pierwotnie nawet nie znalazł się w proponowanym porządku obrad, zapowiada się gorąca.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa sołectwa Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko z dnia 2 lutego 2018 r.

Projekt uchwały nie został opublikowany na stronie Urzędu Gminy. W celu rozpatrzenia protestu wyborczego na wybór sołtysa sołectwa Groszowice została powołana komisja doraźna Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w składzie: Renata Pasek, Mieczysław Kaim i Jan Krakowiak. Komisja w swoich ustaleniach nie była jednomyślna. Renata Pasek poparła protest mieszkańców, wskazując na liczne błędy proceduralne, podczas gdy pozostali członkowie komisji uznali go za niezasadny.

Dwa projekty uchwał w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2025.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i odpłatne nabycie części nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwały w wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa sołectwa Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko z dnia 2 lutego 2018 r.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.
Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Ogłoszenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

44 odpowiedzi na „Czy w Cudnowie powstanie kompostownia?

 1. zbigniew pisze:

  Gnój – to słowo, w każdym wymiarze, ciągnie się przez dwie kadencje Leśnowolskiego…

 2. fifi pisze:

  Dla mieszkańców Cudnowa, Maryna i Słupicy potencjalna kompostownia lub biogazownia nie jest największym zagrożeniem bo takowe nie powstaną nigdy przy kapitale założycielskim 5 tysięcy złotych. Największym zagrożeniem jest Wójt, który przygotował projekt tej Uchwały i wnosi pod obrady rady gminy, w pośpiechu i „rzutem na taśmę”,tak że nie było czasu aby wpisac jej do porządku obrad. Każdy przyzwoity i szanujący swoich mieszkańców,Dobry Gospodarz, dbający o ich zdrowie i budżet gminy w pierwszej kolejności zapytał by mieszkańców Cudnowa,Maryna, Słupicy o ich zdanie na ten temat, ale naszemu Panującemu zdanie ludu nie jest potrzebne On wie lepiej.Może nie raczył się spotkac bo z góry wie, że mieszkańcy jednak swój rozum mają i pogonią go z tym pomysłem. Jemu mieszkańcy są potrzebni i mile widziani tylko w dniu wyborów, pod warunkiem, że głosują na niego. Racjonalnie myślący człowiek, firmę Fit Recykling występującą z taką propozycją, pogoniłby na cztery wiatry. Takie pomysły są niebezpieczne jak odbezpieczony granat. Wierzę mocno, że panie radne:Katarzyna Baran i Beata Bartkiewicz pierwsze zgłoszą sprzeciw i będą głosowac za odrzuceniem projektu tej „durnoty”, tak jak i pozostali radni. Drogie panie to nic, że Gospodarz będzie „wściekły” za niesubordynację, ale za to mieszkańcy będą wdzięczni. „Wyciąc taki numer” swoim mieszkańcom w roku wyborczym to albo szczyt odwagi albo Mount Everest głupoty- Polacy zimą go nie zdobyli, ale Dobry Gospodarz tak! Brawo!!!

 3. niezdziwiona pisze:

  Żaden Wójt szanujący siebie a przede wszystkim swoich mieszkańców nie posunął by się tak bezczelnie daleko i miał odwagę zaproponować taki ”prezencik”.Brawa a nawet owacje na stojąco!!! Co tam jakaś kompostownia , On może urządzić składowisko odpadów radioaktywnych, kto zabroni? A jaka kasa wpłynie do budżetu!!!wystarczy na każdy lans. Za takie dobrodziejstwo dla gminy wdzięczny lud wybierze go na dożywotniego WÓJTA. Projekt Uchwały dotyczacy dzierżawy działki w Cudnowie to dowód cynizmu i zwykłego braku szacunku dla ludzi. Czekamy na kolejne szalone pomysły -byle do wyborów.

 4. edgar pisze:

  A kto to jest Bartłomiej Halter, prezes tej spoleczki? Słyszał ktoś o nim?. Spółka niby z Pionek?!. Osoba o tym imieniu i nazwisku wyskakuje w wielu wpisach kra, w wielu różnych spółkach. … Ciekawe. Ja się w to Zagłębie i uruchomie kilka źródeł informacyjno-operacyjnych

 5. Anka pisze:

  Proszę zobaczyć jak ten temat jest załatwiany szybka wrzuta na sesję, na dodatek w Wielkim tygodniu wójt liczy że przejdzie po cichu bez wiedzy mieszkańców okolicznych wsi – potem niech ich szczury jedzą. Nasz włodarz to jakby wzorował się na osobie Madame de Pompadour i nawet kieruję się jej myśleniem i działaniem ,, po nas choćby potop”

 6. Jaźwin pisze:

  Sprawdziłem tego Pana jest udziałowcem dużej firmy Norweskiej z bardzo dużym kapitałem.

 7. Anka pisze:

  Do fifi
  Może się zdarzyć że ten Jeden Jedyny raz, Katarzyna Baran i Beata Bartkiewicz zgłoszą sprzeciw (wtedy trzeba to postrzegać w kategoriach cudu), ale to najpierw musi być uzgodnione z wójtem – który musi zrobić kalkulację kto ma zagłosować tak, aby uzyskać potrzebną większość w Radzie przecież wszystkim wiadomo jaki jest układ tych radnych z wójtem. Pacynki z robią tak jak wójt rozkaże.

 8. Malkontent pisze:

  Jakie są powiązania Michała Grabowskiego z ul. Zgodnej ze spółką Fit Recykling, na rzecz której się zaangażował?

 9. edgar pisze:

  To ładny układ. Znowu gminna kasa jest dojna krową dla układu…

 10. zbuntowany pisze:

  Jak można łączyć coś co nie istniej (Gminny Ośrodek Kultury) z Biblioteką, która jest jedyną prężnie działającą instytucją kulturalną w Jedlni. Jak zbiory biblioteczne zmieszczą się w takich małych pomieszczeniach na byłym posterunku. Co na to radna Bartkiewicz? A może szykuje się do objęcia nowego stanowiska – dyrektora Centrum Kultury.
  Na co wójt chce przeznaczyć obecne pomieszczenia biblioteczne?

 11. Ekolog pisze:

  Ludzie, widać, że jesteście z jakiejś dziury pod Radomiem!! Czy ktoś wie co to jest biogazownia, albo kompostownia w dzisiejszych czasach?. Instalacje, są bezzapachowe w rękawach i to co zostaje jest sprzedawane jako nawóz. Sami produkujecie te odpady więc niech każdy sobie je przerobi we własnej gminie, a nie wypycha dalej do sąsiada. A od takich firm są odpowiednie instytucje sprawdzające i monitorujące ich więc dla gminy to fajna okazja jak znajduje się inwestor do takiej dziury.

 12. Alfa pisze:

  Ekolog, a ty jesteś z wielkiego miasta? I próbujesz nas, mieszkańców tej dziury, przekonać ,że za 5tys. można wybudować takie instalacje. Skoro to taki intratny biznes i bezzapachowy, to czemu takie kompostownie lub biogazownie nie powstają jak grzyby po deszczu tylko, jak sam piszesz,każdy wypycha dalej do sąsiada? Biznes za 5tys. to może otworzyć nawet bezrobotny. Zbuduj u siebie na podwórku, a nie będziesz stręczył innym. Czemu więc takich fajnych okazji nie łapią inne gminy, tyko pchają się do naszej dziury?
  Do kontrolowania urzędów gmin też są odpowiednie instytucje sprawdzające i monitorujące i widać jak kontrolują i monitorują. Bardziej jednak ufam
  ” zdrowemu, chłopskiemu rozumowi”.

 13. niezdziwiona pisze:

  Do Ekologa:biogazowni i kompostownia to nie takie proste przedsięwzięcie.Koszty wybudowania to ok 20-30 mln.zł.a jednoosobowa spółka z kapitałem 5 tyś.zł mająca nawet cichego wspólnika to może wybudować najwyżej ogrodzenie tej parceli w Cudnowie.Jeżeli to taki dobry biznes i potrzebna jest kompostownia naszej gminie to gmina niech sama ją wybuduje pozyskiwać fundusze unijne.Przynajmniej będzie pewność że będzie to kompostownia a nie jakieś składowisko wszelakiego draństwa sciągniętego z całego województwa i okolic.Właściciel ‚spółeczki córeczki” swoje interesy może prowadzić na terenie strefy przemyslowej w Pionkach, tam gdzie zarejestrował spółkę.W Strefie jest tyle gruntu do wydzierźawienia źe wystarczy nakilkadziesiat kompostowni i nie tylko.On sam siedzi w Górze Kalwarii.Ja jako ten ciemny wiejski lud z podradomskiej gminy ,z czego jestem bardzo dumna, w przeciwieństwie do Ciebie wolę właśnie prostą chłodną kalkulację jak coś jest wątpliwe to lepiej w to nie wchodzić aby uniknąć problemów potem.Ekologu jesteś” lobbystą” tej spółeczki i wszystkich co za tym pomyslem stoją- to widac wyraźnie.

 14. Victoria pisze:

  Ale ogrodzić ,przywlec i składować kilkaset ton odpadów z zachodu zgodnie z umową może . A póżniej ,UPADŁOŚĆ W ramach rekompensaty Gmina /czytaj MY/ pokryjemy koszty tej utylizacji ,a beczki po farbach i innych chemikaliach będą jak znalazł 🙂
  Ponieważ potrzebne będą taczki do wywozu tych ,,DÓBR” ,
  to może będzie kupić teraz jedną , by wywieść pseudo gospodarza , bez jego utylizacji i przetworzenia na gaz/czytaj smród /

 15. Victoria pisze:

  A szkoda ,że nie pobudowano domu starców ? Bez obrazy/ja też mam stosowny wiek/ .Wtedy by było co więcej utylizować np : leki pampersy no i …. .

 16. niezdziwiona pisze:

  Do Zbuntowanego:
  Już podpowiadam co Ekscelencja zrobi w miejscu pozostawionym po wyprowadzeniu biblioteki do tego ,,kurnika”zrobi tam swój gabinet. Przecież rządził już z II piętra teraz rządzi z I, to pora teraz zejść na parter aby być bliżej swoich mieszkańców. A w opuszczonym przez siebie gabinecie zainstaluje Dyrektora Centrum Kultury aby wszystko było pod kontrolą. Księgozbiór się podzieli i poselekcjonuje,ile pomieści” kurniczek,, to się ostanie, resztą obdzieli się szkoły,a gdyby jeszcze co zostało to do Cudnowa jako pierwszy ładunek wsadowy dla nowej kompostowni bądź biogazowni. Ciemny lud tego juz nie kupi. Dosyć manipulacji.Myślę ze wielu z nas przyjdzie w poniedziałek na sesję i da bezpośredni dowód swojej dezaprobaty dla takich działań.

 17. zbuntowany pisze:

  Czy już wiadomo, kto będzie nowym sekretarzem gminy, chodzą plotki, że jeden z dyrektorów szkół?
  Jestem ciekawy czy szanowna Komisja Kultury była w „kurniku” (dawny posterunek) i dokonała stosownym pomiarów. Tam się zmieści tylko jeden czytelnik – reszta na ulicy. Warunki „doskonałe”. Ale co tam miłościwie nam panujący przecież nie czyta, obca jest mu literatura tylko liczy się lans.

 18. KILO pisze:

  Dyrektor szkoły ? może z NATOLINA?

 19. mieszkaniec pisze:

  przecież wielce szanowny wójt już tam kompostownie robił od ładnych paru lat. Kierownik Tomczyk swoja biała służbową limuzyna wszystkie śmieci pochodzenia naturalnego(trawa gałęzie itp) wywozi za ogrodzenie byłego wysypiska.

 20. Monster pisze:

  Ale pajace wyjecie…i jeszcze ty mieszkaniec pajacu oczerniasz personalnie…żebyś się nie przejechał jak ktoś cię oskarży o pomówienia!

 21. waldek pisze:

  Ale jak to nowy sekretarz? W tej kadencji było już czterech czy pięciu. Zdaje się, że przy wielkim profesjonaliście żaden podołać nie może. Taki to zacny gość. On jeden daje radę.

 22. Amen pisze:

  Bicie piany. Jakaś firma się zgłosiła z ofertą wydzierżawienia terenu. Wójt umiejętnie przerzucił odpowiedzialność na Radę, a z tego co można się domyślać, żaden radny za tym nie zagłosuje. Temat juto pewnie zostanie zamknięty.

 23. Malkontent pisze:

  Bicie piany? Przecież jest już przygotowana umowa do podpisania przez gminę i spółkę. Jeśli jutro radni zagłosują przeciwko albo wójt zdejmie projekt z porządku obrad to właśnie dlatego, że zrobiono szum w tej sprawie.

 24. Amen pisze:

  Nie z racji szumu. Wójt gdyby chciał, nie musiał tego dawać na Radę. Na 10 lat mógł podjąć decyzję sam. Ale tego nie zrobił. brawo Wójt! Zachował się jak dobry gospodarz. Nie przypisujcie mu złych intencji.

 25. Malkontent pisze:

  Nie wiem czy wójt nie musiał tego dawać na Radę. Może i nie musiał. Pamiętam natomiast, że zganianie na Radę to była ulubiona sztuczka Rzeczkowskiego. „To nie ja, to Rada zdecydowała!” – tłumaczył się były wójt, gdy mu zarzucano, że ma za wysoką pensję w stosunku do osiągnięć, albo że realizuje te inwestycje, a innych nie.

 26. Alfa pisze:

  Wójt musiał dać to na radę. Sprawdźcie podstawę prawną:
  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
  następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
  przetargowego trybu zawarcia tych umów.”
  do Amen
  Za dobrze znamy Wójta żeby uwierzyć w Twoje bajki, a może sam dobry gospodarz zaszczycił to forum?

 27. Waldi pisze:

  Amen wyskoczles jak Filip z knopi poczytaj książkę może a nie bajki piszesz

 28. Amen pisze:

  to jutro zobaczycie. Cały klub wójta odrzuci to, a wy na marne wylaliście tu swoje żale. Stanowisko komisji też jest negatywne

 29. Malkontent pisze:

  Nie wątpię, że tak się stanie i nasze żale zostaną wysłuchane.

 30. kornik pisze:

  no i co przyniosła ta sesja?

 31. Tik pisze:

  Odrzucili kompostownie, co bylo do przewidzenia. Nikt jej nie chcial,

 32. Mieszkaniec? pisze:

  no odrzucili wiele innych rzeczy i to razem z opozycją, gospodarz dostał po nosie, chyba powtarza się sytuacja z poprzedniej kadencji

 33. Gamma pisze:

  A propos pomysłów inwestycyjnych, czy to prawda, że kierownik inwestycji, ten nowy, podziękował Jolce za współpracę? Jeśli tak, to długo w Urzędzie nie wytrzymał 🙂

 34. Mieszkaniec pisze:

  I nowy sekretarz też nie wytrzyma . Do wyborów jeszcze będzie zmiana sekretarza.Pewne info.

 35. Malkontent pisze:

  I dlatego wójt Leśnowolski musi wygrać najbliższe wybory samorządowe. A potem następne. Żebyśmy, jako gmina, pobili rekord Guinessa w ilości sekretarzy gminy.

  Jeden sekretarz, dwóch sekretarzy, trzech sekretarzy, czterech
  pięciu sekretarzy, sześciu sekretarzy, siedmiu sekretarzy, więcej…

  https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho

 36. Lolek pisze:

  Sekretarzowej nie da odejsc jak ruszkowi 🙂

 37. zbuntowany pisze:

  Lepiej nich odejdzie. Swoim znajomym z CKU załatwiła zatrudnienie w szkołach- wystarczy. Teraz niech pnie się po szczeblach kariery w sąsiedzkiej gminie. Ciekawe dlaczego nie wraca do szkoły – taki dobry nauczyciel.

 38. edgar pisze:

  To może jak sekretarz odchodzi do jastrzebi to niech zabierze tą dyrektor bo ona jest beznadziejna jak wójt zresztą

 39. CEBEA pisze:

  dyrektor złożyła rezygnacje i odejdzie niebawem.

 40. edgar pisze:

  He. Szkoda ze wójt nie złożył…

 41. Waldi pisze:

  @ edgar Dostanie od mieszkańców wypowiedzenie

 42. Malkontent pisze:

  I będzie się od niego odwoływał. Znaczy złoży protest wyborczy do sądu, żądając unieważnienia wyborów. 😉

 43. CEBEA pisze:

  wygra wygra…..bo Rzeczkowski przecież dawał nagrody w 2011