Dyżur radnych w szkole w Natolinie [relacja]

W czwartkowym dyżurze radnych Renaty Pasek i Jerzego Szczęsnego, który odbył się w szkole w Natolinie, udział wzięło 10 osób.

Dyżur 1

Dyżur 2

W trakcie spotkania mieszkańcy pytali m. in. o to, jaki jest skutek działań radnych i urzędu gminy na rzecz zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 12 (instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą gminą z Natolina, Rajca Szlacheckiego i krajową 12) oraz na rzecz budowy chodników przy 12.

Radna Renata Pasek przedstawiła ostatnią odpowiedź na pismo, które kierowała w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Wojewódzkich w Warszawie.

Pismo z GDDKiA-page-001

Inne pisma związane z tą sprawą:

Starania o budowę chodników dla pieszych przy krajowej 12 trwają od roku 2009. Do chwili obecnej nie nastąpiło podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy gminą Jedlnia-Letnisko a GDDKiA.

Chodniki przy drodze krajowej 12 (1)

Obecny na spotkaniu Krzysztof Lipiec mówił o potrzebie budowy drogi gminnej „Granicy” położonej między sołectwami Rajec Szlachecki, Lasowice i Sadków, o którą radna Pasek walczy od lat. W listopadzie 2009 radna Renata Pasek zebrała podpisy wyrażające zgodę mieszkańców na notarialne przekazanie części prywatnych działek w celu poszerzenia istniejącej drogi gminnej tak, aby wybudowana była zgodna z parametrami określonymi w prawie budowlanym. W 2010 roku z inicjatywy radnej określono geodezyjnie w metrach kwadratowych powierzchnię do faktycznego przejęcia gruntów przez gminę pod planowaną drogę. Droga ta została umieszczona w Planie Rozwoju Lokalnego. Do 30 września każdego roku radna wnioskuje o umieszczenie budowy tej drogi w budżecie na kolejny rok, jednak dotychczas brak było dobrej woli ze strony urzędu do wprowadzenia tej inwestycji do budżetu. W tegorocznym budżecie wygospodarowano środki w wysokości 10 tys. zł na dokumentację projektową dotyczącą inwestycji na tej drodze.

Mieszkańcy pytali również o działania gminy na rzecz budowy chodnika dla pieszych na odcinku Sadków – kościół – szkoła w Natolinie. Radna Pasek poinformowała, że są pozytywne uzgodnienia z właścicielami gruntu, na którym ma powstać chodnik oraz trwają jeszcze uzgodnienia wodno-prawne. Jest też już podpisana umowa na wykonanie projektu.

Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców Rajca Szlacheckiego jest brak autobusu dowożącego do Radomia. Linia „G” została zlikwidowana, wójt Gozdu znalazł inne rozwiązanie, dofinansowując linię autobusową nr 24, której trasa jest inna niż niegdyś autobusu linii „G”, a mieszkańcy pozostali bez linii dowożącej do miasta. Radna Renata Pasek poinformowała że zebrała 381 podpisów od mieszkańców zainteresowanych dowozem do Radomia, złożyła pisma do MZDiK oraz do wójta gminy. Ewentualna zmiana tego stanu rzeczy wymaga dofinansowania autobusu z budżetu gminy Jedlnia-Letnisko, na co nie było zgody ze strony urzędu.

Na zebraniu poruszono również problemy związane z obiorem śmieci, w tym odpadów wielkogabarytowych oraz oświetlenia i potrzeby instalacji lub budowy progów zwalniających na ul. Porannej w Sadkowie Górki. Mieszkaniec Sadkowa Górki prosił o podjęcie rozmów z władzami miasta Radomia w celu montażu ekranów ochronnych przy ul. Wojska Polskiego w związku z intensywnym ruchem pojazdów. Mieszkaniec ten zwrócił uwagę na problem z odbiorem śmieci wielkogabarytowych, wyraził również prośbę o zorganizowanie przynajmniej raz w roku odbioru takich odpadów z posesji. Przedstawił również problem z umieszczeniem znaków drogowych: zakaz zatrzymywania i postoju na odcinku drogi jadąc z Sadkowa do Radomia. Prosił o wyjaśnienie celowości ich montażu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

Jedna odpowiedź na „Dyżur radnych w szkole w Natolinie [relacja]

  1. piotrek pisze:

    a ja mam jedno pytanie co Radni zrobili z programu który obiecali zarobić proszę o konkrety a nie wymówki typu jest nas mało jako opozycji .