Wójt zaciąga kredyt i pożyczkę na łączną kwotę prawie 6 mln zł

W poniedziałek 21 maja 2018 r. odbędzie się 53. sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Dwa jej najważniejsze punkty dotyczą zaciągnięcia nowych zobowiązań przez gminę Jedlnia-Letnisko: kredytu na kwotę 2,05 mln zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 3,73 mln zł (w sumie na 5,78 mln zł). Pożyczka ma umożliwić sfinansowanie budowy kanalizacji w Jedlni-Letnisko oraz w innych miejscowościach naszej gminy. Z powodu opóźnień w dopełnianiu formalności przez wójta i jego urzędników gmina straciła szansę na pozyskanie środków zewnętrznych. Początek sesji o godz. 9:00.

Długoterminowy kredyt bankowy

Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2,06 mln zł, który w całości ma zostać przeznaczony na spłatę poprzednich zobowiązań. Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi ma być spłacany w latach 2020 – 2024, a więc w przyszłej kadencji. Celem operacji ma być zatem przesunięcie w czasie konieczności spłaty zadłużenia gminy.

Długoterminowa pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma wynieść 3,73 mln zł. Ma ona zostać przeznaczona na dwa zadania inwestycyjne:

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko oraz Kieszek w gm. Pionki w kwocie 2,92 mln zł;
2) Projektowanie i budowę kanalizacji w Jedlni-Letnisko – strona południowa etap V w kwocie 1,44 mln zł.

Spłata pożyczki wraz z kosztami obsługi ma następować w latach 2020 – 2025 z dochodów własnych gminy.

Jeszcze w grudniu 2017 roku gmina mogła pozyskać środki zewnętrzne na budowę kanalizacji ale na przeszkodzie stał brak pozwoleń na budowę. Kilkumiesięczne spóźnienie z dopełnieniem wszystkich formalności będzie bardzo kosztowne dla mieszkańców naszej gminy i opóźni realizację innych inwestycji.

Powołanie doraźnej komisji statutowej

Radni mają spośród siebie wybrać trzyosobową komisję, która zajmie się aktualizacją treści statutów sołectw oraz statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr XXXIX/244/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jedlni-Letnisko oraz na rezygnację z trybu przetargowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, oznaczonej jako działka nr ew. 548/17 o powierzchni 0,0320 ha, stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku.
 13. Sprawozdanie z ocen zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał na sesję są dostępne tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

7 odpowiedzi na „Wójt zaciąga kredyt i pożyczkę na łączną kwotę prawie 6 mln zł

 1. Karol Wrochna pisze:

  Jak się nie umie być sprawnym gospodarzem, to się zadłuża gminę przez kredyty i pożyczki. Można było przecież pozyskać środki zewnętrzne.

 2. Witek pisze:

  a ile było krzyku ze Rzeczkowski zadłuża gminę, nie pozyskuje środków. A teraz? to co otrzymała gmina z funduszy europejskich to pokłosie wniosków złożonych właśnie przez byłego włodarza., zresztą kto w tym urzędzie ma pozyskiwać środki. Kierownika od tych tematów nie ma – dał nogę po paru miesiącach, sekretarzy już było kilku na przestrzeni 4 lat, kierownika oświaty nie ma, skarbnik dał nogę, obecny już niedługo też kończy współpracę, radni wójtowi oglądają się na prawo i lewo gdzie by tu się przytulić przed wyborami. Ponoć policja trzepie inwestycje. Dobrze to nie wygląda. Znowu gmina zmarnowała w swoim rozwoju 2 kadencje. Jedyne co mamy to „piękny” dom kultury we Wrzosowie 🙂 Mam nadzieję, że radni zajmą właściwe stanowisko w temacie zadłużania gminy.

 3. kornik pisze:

  o i znowu zaczyna się wyprzedaż działek – pkt 10.
  … śmieszny człowieczek z dużym brzuchem i … chudymi uszami – kto to?

 4. edgar pisze:

  Czy to moze Jolanda?

 5. edgar pisze:

  … no i kto chce to kupić? Radca Wlazło – bez przetargu!!!

 6. wrzosowiak pisze:

  Pokrętne uzasadnienie do sprzedaży działki nr. ew. 548/17 o pow.0,0320 ha stanowiącej własność gminy Jedlnia –Letnisko .
  W uzasadnieniu Aplikanta Radcowskiego Mileny Czuczwary jest informacja o księdze wieczystej
  KW Nr RA1R/20314/4 czy Pani aplikant wie co pisze a wójt akceptuje te bzdury ,bo właściwy
  numer KSIĘGI WIECZYSTEJ jest następujący NR RA1R/00020314/4/ STAN Z DNIA 2018-05-18 11:38
  Jak zwykle dla wójta byłego bankowca kilka 000 to żadna różnica czy to tysiąc czy milion.
  Jaka jest rola mecenasa K. Wlazło w tym działaniu kogo on reprezentuje . Gminę z która ma podpisaną umowę czy właściciela działek – chyba to jest sprzeczności interesów. To powinna być podstawa do rozwiązania umowy. Kto jest właściwie zainteresowany zakupem tej działki czy obecny właściciel czy go reprezentujący.
  Zasada obowiązująca w tej gminie kupuj drogo – nieruchomość na Wrzosowie sprzedaj tanio w Jedlni- Letnisko . Chętnie zapoznalibyśmy się z protokołem z negocjacji zakupu nieruchomości na Wrzosowie . Co tam dla gminy wynegocjował nasz główny negocjator .
  Być może właściciele innych nieruchomości przyległych do działki nr. ew. 548/17 też by mieli ochotę zakupić tę działkę w celu powiększenia swoich nieruchomości . Czy wójt zadał im takie pytanie i czy uzyskał odpowiedź bo w uzasadnieniu o tym fakcie nie ma nic.
  Tak więc bez spełnienia tego warunku – procedura bezprzetargowa w tym przypadku jest nieuzasadniona.
  Wspólnie patrzymy na ręce władzy w ostatnich miesiącach jej sprawowania. Bo z tonącego statku ucieka załoga. Stan kadry w urzędzie przypomina mi wiejski płot po zabawie . Pozostali ci co umieją przygotować wnioski o pożyczkę bo o dotację to już nie. Krytykował poprzedników a sam robi to samo bo zadłuża gminę. Czekamy na festyny bo tylko to władze gminy umieją robić – zabawa i darmowe niby jedzenie .
  Impreza w każdym sołectwie – na inne działania wójt nie ma czasu. Kanalizację zbuduje nam z kredytów, które będziemy spłacać przez wiele lat. Pamięć o min nie zaginie odczujemy to w podatkach i opłatach za wodę i ścieki, które będą ustalane przez następne kadencje Rady gminy.

 7. edgar pisze:

  Do @wrzosowiak. Moim zdaniem najlepsza forma zapytania sąsiadów czy nie chcieliby zakupić takiej działki to ogłoszenie przetargu. Poprzedni wójt sprzedał dużo. Za dużo. ale wszystko na przetargach a nie bezprzetargowo dla kolesiów . Taka forma to zawsze jest smierdzaca. Na 100 kilometrów! !!