Tajne kulisy gminnej propagandy

Niejawne prawa i obowiązki stron, zastrzeżone trzy punkty dotyczące wartości umowy, do tego tajny załącznik, wydłużony do 60 dni a potem i tak niedotrzymany termin udostępnienia informacji – tak wygląda realizacja przez wójta Piotra Leśnowolskiego ustawy o dostępie do informacji publicznej w przypadku umowy zawartej między gminą Jedlnia-Letnisko a Radiem Plus w 2018 roku. Po odejściu z urzędu Dariusza Rzeczkowskiego miało być naprawdę uczciwie. Ale wyszło jak zawsze.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący umowy z Radiem Plus w 2018 roku złożyłem w dniu 22 marca 2018 roku. Wójt, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, na odpowiedź miał 14 dni. Leśnowolski, powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy oraz konieczność skierowania zapytania do radia, przedłużył termin odpowiedzi do 2 miesięcy tj. do dnia 22 maja. Skan umowy zanonimizowany o informacje zastrzeżone otrzymałem w dniu 25 maja, po dwóch ponagleniach. W sumie od momentu złożenia wniosku do otrzymania bardzo okrojonej informacji upłynęły 64 dni.

Anonimizacja w tym wypadku oznacza utajnienie znacznej części samej umowy oraz w całości załącznika do niej. Bynajmniej nie chodzi o dane osobowe. W związku z powyższym wójt Leśnowolski wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia części informacji publicznej. Będzie ona przedmiotem mojego kolejnego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez Rozgłośnię polegających na emisji audycji na antenie Radio Plus Radom dotyczących promocji gminy oraz związanych z tym spraw społeczno-gospodarczo-kulturalnych (par. 1 umowy). Za to gmina zobowiązała się zapłacić kwotę 10 500 zł brutto. Termin realizacji umowy przypada na okres od 15 stycznia do 29 grudnia 2018 roku. Czy to są wszystkie koszty, jakie ponosi gmina z tytułu realizacji umowy? Tego nie wiemy, gdyż utajnione zostały trzy z ośmiu punktów w paragrafie poświęconym wartości umowy.

Jeszcze bardziej kuriozalne jest wyłączenie z jawności praw i obowiązków stron. Co zapis o prawach i obowiązkach radia ma do tajemnicy przedsiębiorstwa? A co do tej tajemnicy ma zapis o prawach i obowiązkach gminy? W jaki sposób ich ujawnienie „mogłoby doprowadzić do stosowania nacisku na wykonawcę ze strony potencjalnych kontrahentów” i „osłabiłoby jego pozycję negocjacyjną”?

Dlaczego utajniony został załącznik do umowy? Zgodnie z par. 5 ust. 3 umowy „warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przygotowanie i emisja audycji zgodnie z planem zamieszczonym w załączniku nr 1”. Oznacza to, że wójt Leśnowolski ma wpływ na to, co się ukaże na antenie radia dotyczącego gminy. Czy wójt Jedlni-Letnisko dyktuje dziennikarzom rozgłośni pytania, które są mu następnie zadawane na antenie, czy jedynie je zatwierdza? Czy może odmówić rozgłośni zapłaty w razie gdyby zadano mu niewygodne pytanie z nim niekonsultowane, które podniosłoby mu ciśnienie? Możemy tylko snuć domysły, dopóki nie poznamy załącznika.

Umowa została zawarta na okres od 15 stycznia do 29 grudnia 2018 roku, a więc obejmie również pierwszy miesiąc następnej kadencji. Jeśli wójtem zostanie inna osoba, która nie będzie zainteresowana udzielaniem płatnych wywiadów finansowanych ze środków publicznych i tak nie zerwie umowy z radiem. Za to bowiem grozi kara 1000 zł, a żaden nowy wójt nie chciałby już na starcie narażać gminy na finansowe straty.

Bulwersuje również treść paragrafu 8 dotyczącego przeniesienia praw autorskich. Zgodnie z nim w ramach umówionego wynagrodzenia Radio Plus przenosi na rzecz gminy wszelkie prawa autorskie, majątkowe i prawa pokrewne do dokumentów i materiałów wykonanych na podstawie umowy (utworów) wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Czyli gmina nie tylko staje się właścicielem relacji z udziałem wójta ale jednocześnie są one objęte ochroną praw autorskich. Sęk w tym, że taki zapis jest sprzeczny z art. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne oraz proste informacje prasowe.

Jeżeli materiał jest własnością gminy, z definicji nie może być objęty ochroną praw autorskich, gdyż godziłoby to w ideę gminy jako wspólnoty mieszkańców zamieszkujących określone terytorium, która została powołana do tego, by zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Jeśli wszyscy płacimy urzędnikom za ich pracę, to zrozumiałe jest, że to, co oni w ramach tej pracy wytworzyli, nie jest objęte prawami autorskimi. Dotyczy to również utworów wytworzonych przez podmioty prywatne, które przeszły na własność gminy. Czy gminny radca prawny sprawdzał w ogóle teść umowy, zanim została ona podpisana przez wójta i parafowana przez skarbnika gminy?

Dotychczasowe wywiady, które Leśnowolski udzielał na antenie, nie są żadną promocją gminy. Promocja gminy wiąże się z prezentowaniem jej jako miejsca atrakcyjnego, wartego odwiedzenia, zamieszkania czy prowadzenia biznesu, ważnego punktu na mapie. Tymczasem nasz włodarz promuje samego siebie, swoje przemyślenia, koncepcje. Potrafi przez kilka minut opowiadać o swoich wczasach w Kenii. Audycje są jego tubą propagandową, permanentną kampanią wyborczą finansowaną z budżetu gminy. Odczujemy to z jeszcze większą siłą w 2018 roku, który jest rokiem wyborczym.

Jest to też rok, w którym przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Gmina Jedlnia-Letnisko będzie ją obchodziła z wielką pompą. Ze strony wójta Leśnowolskiego padnie z pewnością wiele słów o patriotyzmie i miłości do Ojczyzny. Ale o szacunku do ojczystego prawa i wyroków sądowych raczej nie usłyszymy nic.

Paweł Kończyk

DOKUMENTY:

Wniosek

Umowa

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

12 odpowiedzi na „Tajne kulisy gminnej propagandy

 1. wrzosowiak pisze:

  Aktualności – strona Gminy.

  Informacja z dnia 25 maja 2018 roku- po sześciu dniach .
  W dniu 19 maja br. w Antoniówce (plac zabaw) odbyła się czwarta już edycja „Warsztatów dla dzieci”. Warsztaty te dedykowane były zbliżającemu się „Dniu Matki”. Wzięła w nich udział liczna grupa dzieci z trzech sołectw naszej Gminy: Antoniówki, Dawidowa, Rajca Poduchownego oraz Siczek.
  Wójt z przewodniczącą rady uznali ,że do Siczek jet bliżej niż do Wrzosowa.Dzieci z Wrzosowa zaproszą do Aleksandrowa lub Słupicy .
  Bogaty program „Warsztatów dla dzieci” obejmował między innymi: zabawę integracyjną, malowanie odlewów gipsowych kwiatów przeznaczonych dla Mamy, piosenek i wierszy dedykowanych Mamie.

  Wójt Gminy Pan Piotr Leśnowolski otrzymał od dzieci podziękowanie i okolicznościowy dyplom w kształcie serca za zaangażowanie w organizację warsztatów oraz innych uroczystości dedykowanych dzieciom z wymienionych sołectw.

  Impreza dedykowana do wybranej grupy mieszkańców bo o planach organizacji tej imprezy na stronach internetowych gminy jak w kabarecie „ani mru mru”. Ponieważ na imprezę mógłby przybyć ktoś nieprzychylny dla władz gminy i samorządu .

  Serduszko dla wójta za flagi , ciasteczka i cukiereczki dla dzieci . Dziwne – impreza z okazji Dnia matki -wójt otrzymuje podziękowania i serduszko od dzieci .
  Kto i ile zarobił na tej imprezie – muzyka ,fotografie, katering i.t.p.
  Tak wydaje się pieniądze z funduszu sołeckiego. Impreza sołecka a kto wodzirejem – wójt i przewodnicząca rady .
  To jest perfidne zmuszanie i wykorzystywanie dzieci w kampanii wyborczej .

 2. Victoria pisze:

  Nic zdrożnego 🙂 ,
  Przecież Niemczech ,tak organizowano Hitler Jugend -organizacja skupiająca/zmuszająca/dzieci od 10 do 18 lat.
  Natomiast w ZSRR byli pionierzy i konsomolocy.
  A jak będą się nazywać te dzieci organizowane i przebierane w uniformy organizacyjno – służbowe z naszej Gminy? Proponuję organizatorom tej ,,FARSY” , – KONKURS na nazwę o zasięgu co najmniej międzywojewódzkim Polski południowej. Pieniądze unijne wciąż czekają.Wystarczy wnioseczek 🙂

 3. Malkontent pisze:

  Ciekawe czy w trakcie tej kampanii będzie jak w poprzedniej, kiedy impreza dla dzieci organizowana przez Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom dofinansowana przez budżet gminy stała się okazją do promocji komitetu Razem dla Gminy. Wina opozycji, że wtedy nie zawiadomiła komisarza wyborczego.

  https://www.facebook.com/razemdlagminy/photos/a.311181635753553.1073741828.291320354406348/437070073164708/?type=3&theater

 4. CEBEA pisze:

  przypuszczam, że w wójt sam przygotowuje pytania, a w trakcie audycji są one po prostu odczytywane. Z promocją gminy nie ma to nic wspólnego. Sprawa jest bulwersująca ale niestety tak postępuje panujący. Gazetka, radio, imprezy, listy do mieszkańców, wszystko to służy tylko i wyłącznie promowaniu Piotra Leśnowolskiego. Wszystko za publiczne pieniądze. Do tego dochodzi brak pozyskiwania środków unijnych, przegrane sprawy sądowe z pracownikami i konieczność wypłaty odszkodowań i jeszcze wiele wiele innych spraw. Niestety ale dbałość o finanse to bajka w którą nikt już nie wierzy.

 5. Dzisiaj odebrałem decyzję wysłaną Pocztą Polską. Okazało się, że decyzja wójta zawiera trzy a nie dwie strony, jak to wynikało ze skanu przesłanego w piątek. W skanie brakuje strony 2.

  Na stronie 2 m. in. opisana została historia korespondencji między urzędem a Radiem Plus. W jej trakcie stacja wskazała paragrafy umowy, na których upublicznienie nie wyraża zgody.

  Umowa z radiem ma drugie dno. Nie chodzi tylko o marketing wójta Leśnowolskiego. Osobną sprawą jest jakość funkcjonowania lokalnych mediów komercyjnyjnych. Czy możemy w ich przypadku mówić jeszcze o dziennikarstwie, czy są to już tylko agencje marketingowe udające media? Przy czym, o ile tradycyjna agencja marketingowa zajmuje się głównie dbaniem o wizerunek firm prywatnych, media komercyjne zaczynają zajmować się dbaniem o wizerunek polityków, którym z założenia mają patrzeć na ręce. Ilu wójtów w regionie zawarło takie tajne umowy i teraz zaciera ręce, licząc na to, że wygrają w cuglach wybory samorządowe z nieświadomymi niczego kontrkandydatami?

  Jest to bardzo niebezpieczne dla demokracji lokalnej jako takiej. I, poprzez kreowanie rzeczywistości wirtualnej z propagandą sukcesu, ułatwia budowanie lokalnych sitw. Bo przecież skoro z radia wynika, że jest dobrze a gazeta wręcza statuetkę lidera regionu, to nie ma się przejmować tym, co ktoś pisze na małym portaliku, prawda?

 6. I jeżeli Joachim Brudziński z PiS martwi się tym, że samorządy zostały w większości opanowane przez sitwy, których kontrola poczynań jest żadna albo bardzo ograniczona, to niech dąży do wprowadzenia prawa zakazującego finansowania mediów przez samorządy, poza sytuacjami, gdy jest to absolutnie konieczne (ogłoszenia o przetargach, ogłoszenia o realizowanych projektach, rzeczywista dobrze zdefiniowana promocja etc.). Inaczej to będzie tylko takie czcze gadanie, z którego nic nie wynika.

 7. borys pisze:

  Kiedy Leśnowolski zamierza opublikować oświadczenia majątkowe?

 8. CEBEA pisze:

  Jak wszystkie dokładnie przestudiuje. Czyli za miesiąc dwa. Zresztą biorąc pod uwagę, że oświadczenie Ruszkowskiego na zakończenie kadencji nie zostało nawet złożone do urzędu to z publikacją może być różnie.
  Dajcie mu już spokój z tymi planami zamówień, ukrytymi umowami, oświadczeniami……… psujecie mu humor, a pracownicy cierpią.

 9. Oświadczeń majątkowych radnych też nie ma w BIP. Pani przewodnicząca Grad, na ręce której radni składali oświadczenia, również zaspała z publikacją.

 10. CEBEA pisze:

  Pod warunkiem, że ma jakiś wpływ na publikacje. Z tego co wiem to publikacją zawiaduje UG i było z tym już sporo zgrzytów.

 11. czytelnik pisze:

  Już po majówkach, a chętnych do wójtowania brak Zapewne pomoże oświadczenie majątkowe wójta. Zarobkowanie chyba ministerialne. Szanowna Victorio po takim oświadczeniu to będzie z 10 chętnych, albo i więcej. Na kogo tu liczyć. Może jakiś zuch by się przydał, albo i harcerz. Albo Wrzosowiak.

 12. f pisze:

  Bardzo dobrym wójtem Jedlni Letnisko byłby K.Górak. Ma duże doświadczenie samorządowe i ma klasę,bo to prawdziwy gentelman.