Pokłosie kontroli w GOPS: Wójt i Wojewoda w sądzie, ponad 15 tys. zł straty za źle wydatkowaną dotację.

Sprawę legalności zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Moniki Odzimek rozpatrzy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jest to pokłosie grudniowej kontroli pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w GOPS w Jedlni-Letnisko (zob. więcej tutaj). Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski wniósł skargę na Wystąpienie Pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z 23 stycznia 2018 w związku z obarczeniem go odpowiedzialnością za potencjalne nieprawidłowości w zatrudnieniu kierownika gminnego GOPS-u.

Interes prawny Wójta gminy Jedlnia-Letnisko we wniesieniu niniejszej skargi wynika z tego, że w zaleceniach pokontrolnych Wojewody to Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko jest wskazywany jako osoba odpowiedzialna za stwierdzone przez Wojewodę nieprawidłowości związane z zatrudnieniem Pani Moniki Odzimek na Kierownika GOPS w Jedlni-Letnisko,  jako osoba zobowiązana do usunięcia tych nieprawidłowości  i – w konsekwencji – jako osoba wobec której Wojewoda może wyciągną określone  konsekwencje  związane z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych. Jak wskazał bowiem na to Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 15 lutego 2018r. ” zgodnie z art. 130 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej od 200 do 6 000 zł” – czytamy w skardze (pogrubienie oryginalne, zawarte w tekście źródłowym).

Poniżej przedstawiamy całą treść skargi wraz z uzasadnieniem:

 

 

Skarga Wójta na decyzję Wojewody nie jest jedyną konsekwencją Wystąpienia Pokontrolnego. Do pozostałych zastrzeżeń Wojewody ustosunkował się Kierownik GOPS-u z pismem z dnia 1 marca 2018 r. Do przykrych – zważywszy na ostatnie publikacje w naszym serwisie o przyznawanych dotacjach na lokalną infrastrukturę drogową dla wielu gmin, tylko nie naszej – jest zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji uzyskanej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

W dniu 9 lutego dokonano zwrotu środków finansowych na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzących z dotacji w wysokości 15 753,06 zł. tj. 14 515,06 zł nieprawidłowo wydatkowanej w 2016 r. dotacji oraz 1 238,00 zł odsetek za okres od 16.01.2018r. do 09.02.2018r. – informuje Wojewodę Kierownik GOPS-u.

Jak widać problem naszych władz samorządowych i podległych im pracowników tkwi nie tylko w skutecznym pozyskaniu środków zewnętrznych, ale również w prawidłowym rozliczeniu tych, które jednak udało się pozyskać… Oczywistym jest, że „wypadki przy pracy się zdarzają”, pytanie jednak kto poniósł lub poniesie odpowiedzialność?

Cała treść pisma:

O autorze

Radek Wdowski: Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. Uczestnik studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów Publicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

6 odpowiedzi na „Pokłosie kontroli w GOPS: Wójt i Wojewoda w sądzie, ponad 15 tys. zł straty za źle wydatkowaną dotację.

 1. edgar pisze:

  Oczywiście to odwołanie wójtowi napisał gminny radca (wnioskuje z tego bełkotu i ubitej piany) i oczywiście za gminne czyli nasze pieniądze. Ile tego syfu jeszcze. …?

 2. Victoria pisze:

  P.wójcie źle wydałeś pieniadze zwróć na wespól/zesópł z protegowana kierowniczką wraz z odsetkami .Komisję zaś REWIZYJNĄ PROSIMY O ZAMIESZCZENIE NA STRONIE gMINY DOWODU WPŁATY przez W/wym. !!! Za rychły zwrot mieszkańcy dziękują ,współczując braku kompetencji jak również /r…mu /

  Tam gdzie naprawdę rozum NIE wiele może kara z własnej kiesy
  NA PEWNO POMOŻE !!! 🙂

 3. zbigniew pisze:

  Czy jak w oświadczeniu majątkowym Leśnowolskiego w punkcie VIII inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, figuruje: nie dotyczy, to znaczy, że wójt naszej gminy pracował cały ubiegły rok za darmo?

 4. Ziggy pisze:

  Wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski pracuje społecznie. W ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia jako wójt nie osiągnął żadnych dochodów. Tak przynajmniej wynika z jego oświadczenia majątkowego:

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EA99A2EEEBFZ/Lesnowolski_Piotr_oswiadczenie_2018_14-06-2018.pdf

  Czy wojewoda mazowiecki, na ręce którego wójt złożył oświadczenie, klepnął je bez uwag? Może nie zauważył? Ale jak można nie zauważyć faktu, że włodarz nie wykazuje żadnych dochodów z tytułu zatrudnienia? A może jest na specjalnych zasadach? Może nie wykonywać wyroków sądowych, zastraszać członków komisji wyborczej w trakcie liczenia głosów, składać nieprawdziwe oświadczenie majątkowe i nic, bo państwo dalej jest „z tektury”.

 5. edgar pisze:

  Bidoczyna!!! A ten bebech to głosowy….

 6. edgar pisze:

  Glodowy