Piotr Leśnowolski przebija Iwonę Pronobis

Kiedy w 2011 roku w BIP ukazało się nieczytelne oświadczenie majątkowe ówczesnej wicewójt Iwony Pronobis, środowisko związane z Piotrem Leśnowolskim oburzało się tym faktem, podkreślając, że to kolejny przykład arogancji ekipy wójta Dariusza Rzeczkowskiego, która obowiązujące prawo ma za nic. Iwona Pronobis tak wypełniła oświadczenie majątkowe, że nie sposób było odczytać treści zawartej w pkt VIII o dochodach uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia w urzędzie gminy oraz ewentualnej innej działalności zarobkowej. 7 lat później Leśnowolski zdecydował się na bardziej arogancki krok niż Pronobis, stwierdzając w oświadczeniu, że obowiązek podania dochodów w ogóle go nie dotyczy.

Analizą oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie województwa mazowieckiego zajmuje się Biuro Ochrony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Biuro na analizę dokumentów ma czas do końca października. Jeśli stwierdzi, że oświadczenie majątkowe wójta zawiera nieprawdziwe informacje, wezwie go do złożenia korekty. Jak wynika z przeprowadzonej w dniu dzisiejszym rozmowy, Biuro będzie traktować oświadczenie wójta Leśnowolskiego w pkt VIII raczej jako pomyłkę a nie przestępstwo poświadczenia nieprawdy.

Jest to niezrozumiałe podejście urzędnika, bowiem to nie jest pierwsze oświadczenie Leśnowolskiego, który w dodatku ma na swoich usługach dobrze opłacaną z budżetu gminy kancelarię prawną. Jeżeli problemy prawne mieli politycy i urzędnicy, którzy „zapominali” wpisać w oświadczeniu, że otrzymali w podarunku zegarek, to jak należy traktować pominięcie w oświadczeniu informacji o uzyskiwanych dochodach?

Dzięki takiej interpretacji Piotr Leśnowolski zyskuje czas. Informacja o uzyskanych przez niego w ubiegłym roku dochodach zostanie ujawniona być może dopiero po wyborach samorządowych. I pewnie o to chodzi.

Paweł Kończyk

Oświadczenie majątkowe wójta Piotra Leśnowolskiego za 2017 rok:

Oświadczenie majątkowe wicewójt Iwony Pronobis za 2010 rok:

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

24 odpowiedzi na „Piotr Leśnowolski przebija Iwonę Pronobis

 1. Victoria pisze:

  Przecież OŚWIADCZENIE ma istotne przesłanie :
  CZY UCZCIWIE ZAROBIŁ ,na to CO MA NA SWYM STANIE !!!
  Czy był prawy ,czy nie brał łapówek ,
  niech sobie nie myśli ,że WYBORCA to ino PÓŁGŁÓWEK !!!

 2. borys pisze:

  W najbliższą środę WSA będzie rozpatrywał dwie sprawy dotyczące skarg na wystąpienia pokontrolne (sygnatury: VIII SA/Wa 275/18; VIII SA/Wa 276/18).

  Czy ktoś wie, czy któraś z nich do sprawa, o której pisał ostatnio Radek Wdowski?

 3. wrzosowiak pisze:

  Zobaczymy jak do tego oświadczenia ustosunkuje się wojewoda ,urząd skarbowy a następnie prokurator . O ustosunkowanie się do takiej treści oświadczenia radni zgodnie z przepisami winni zapytać wojewodę.
  Przypominam : analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

  8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

  9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
  Podsumowanie

  Po analizie oświadczenia wójta Jedlni – Letnisko należy stwierdzić ,że sporządzanie oświadczeń majątkowych nie jest zadaniem łatwym nawet dla absolwenta prawa UW. Wymaga od osoby zobowiązanej dołożenia najwyższej staranności (t.j posiadania umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu ) i „uczciwości”. Wszak trzeba mieć w optyce potencjalne sankcje karne grożące za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub też za zatajenie prawdy. Wójtowi zginął w oświadczeniu dom o pow. 120m o wartości 350 tyś zł.
  Wpisanie ( nie dotyczy) jest też oświadczeniem czyli poświadczeniem nieprawdy .
  Przypominam :
  Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym –
  Art. 271§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  Nasz „wolontariusz” bo pracuje według oświadczenia bez wynagrodzenia (a w kartach wynagrodzeń stwierdzono coś wręcz odwrotnego, bo zarobił w urzędzie gminy 2017r. – 150 tyś zł) – sam pozbawia się możliwości dalsze pracy w tym urzędzie.
  Jeśli tak wypełniane są wnioski o dotacje to nie należy się dziwić ,że naszej gminie nie przyznają środków bo wnioski na kredyty przygotowują same banki.
  Mieszkańcy „Czas na zmiany” -bo należy skończyć z butą i ignorancją.

 4. CEBEA pisze:

  Drobnych wpisywać nie będę a tych konkretnych nie mogę

 5. edgar pisze:

  Prawie wszystkie punkty „nie dotyczy” to może przy punkcie TACZKA wpiszmy jako mieszkańcy ” dotyczy” ?!

 6. Anka pisze:

  On ma wszystkich za półgłówków, on jeden tylko mądry zadufany w sobie bufon – jego motto to ,,Ja Wójt Piotr Piękny… itd,”. a miało tak być przejrzyście i uczciwie, no ale historia lubi się powtarzać byli już „Uczciwi na start”(a co wyszło na mecie na mecie), teraz podobnie, miało być inaczej wyszło jak zwykle !!!

 7. Korwin pisze:

  Przecież wójt nie ukrywa swojego dochodu. Od stycznia 2018 roku na stronie bip są udostępnione karty płac za 2017. http://jedlnia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1295&bsc=N

  Na marginesie biorąc pod uwagę, że są tam pokazane zarobki brutto to ani wójt, ani urzędnicy kokosów nie zarabiają. Sugerowanie, że wójt coś ukrywa jest wysoce nieuczciwe. Nie spodziewam się po panu Kończyku dobrej woli wzgledem wójta, ale na minimum obiektywizmu proszę wykazać.

 8. Proszę nie odwracać kota ogonem. Wójt poświadczył nieprawdę w swoim oświadczeniu majątkowym, w którym jest zobowiązany wpisać swoje dochody. To, że ujawnił je w innym miejscu, nie ma znaczenia. Jako funkcjonariusz publiczny ma obowiązek stosować przepisy prawa.

  Nie sugeruję, że wójt coś ma do ukrycia. Sugeruję, że wójt stawia się ponad obowiązujące prawo.

 9. Notabene oświadczenie majątkowe ma szerszy zakres niż karta płac. Karta płac dotyczy jedynie zarobków w UG, w oświadczeniu wpisuje się również inne dochody, jeśli takowe były.

 10. zbigniew pisze:

  A gdzie są oświadczenie radnych? Gradowa też ma coś do ukrycia? Czy w ogóle mamy jeszcze radnych opozycji, którzy pokazywaliby i piętnowali takie nieprawidłowosci? Czy wszystkim jest wszystko jedno?

 11. Wacek pisze:

  A gdzie oświadczenie Ruszkowskiego? Nie złożył?

 12. borys pisze:

  Co to za dziwny numer z tymi dwiema sesjami w poniedziałek? Nie można było wszystkiego zrobić w trakcie jednej?

 13. madline pisze:

  Czyli skarbniczka też długo nie wytrzymała z tym chorym człowiekiem?

 14. Zarobkowanie wójta nie jest takie złe, Tak uznali radni. Niewiele więcej wynosi miesięczne wynagrodzenie prezydent Warszawy bo nieco ponad 12 tys zł za miesiąc. Niebawem wszystko ma się zmienić od 1 lipca. Ma być skromniej o 20 procent.
  Z tymi oświadczeniami majątkowymi to nie ma co kombinować. Nie warto.
  Szanowna Victorio, co jest z kandydatami do wójtowanie. Dotychczas ani jednego zgłoszenia. To jedyna gmina.

 15. edgar pisze:

  To że nie wytrzymała to jedno a to ze nikt kto ma pojęcie nie chcę firmować tego bajzlu i szemranych transakcji to drugie. Przecież księgowość w gminie jest wirtualna i kreatywna. Płacone ss faktury za umowy podpisane bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury i kasa wydawana jest niegospodarnie wiec nie ma się co kobiecie dziwić.

 16. edgar pisze:

  A czy w oświadczeniu majątkowym powinno być wykazane ze firma realizująca zadanie z przetargu gminnego wykonała remont w domu takiego wójta czy burmistrza np.? I dajmy na to ulozyla mi parkiet…?

 17. Wiktor Wektor pisze:

  Ta roszada i ciągła rotacja pracowników (i to wyższego szczebla) w naszym obrazuje stan urzędu gminy i samej gminy także. Stan rozkładu i zgnilizny pod wodzą „jaśnie wielmożnego …tfu… pana hrabiego” (nie) dobrego gospodarza.
  Smutne to, że takie coś się dzieje.
  Wójt ogłosił, że 25-go będzie biała niedziela dla mieszkańców. Ja chciałbym ogłosić, że niedziela wyborów samorządowych będzie czarną niedzielą dla wójta…

 18. wrzosowiak pisze:

  Gazeta wyborcza informuje :
  Mieszkańcy Kowali znów mogą czuć się bezpiecznie. Po kilku latach nieobecności do miejscowości powrócił posterunek policji .Uroczyste otwarcie posterunku odbyło się w czwartek. Insp. Marek Świszcz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, przekazał na ręce przełożonego kowalskich policjantów symboliczny klucz do posterunku Modernizacja posterunku została rozpoczęta pod koniec sierpnia 2017 roku. Remont odbył się dzięki wsparciu samorządu gminy Kowala. Po remoncie policja zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni niemal 100 metrów kwadratowych. Są to pomieszczenia służbowe, pomieszczenie socjalne, korytarz, toalety oraz garaż. Posterunek jest wreszcie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na posterunku policji w Kowali służbę pełnić będzie 10 funkcjonariuszy – kierownik posterunku, zespół do spraw kryminalnych, zespół do spraw prewencji, a w tym dzielnicowi i patrolowcy. W ramach kompleksowego remontu wewnątrz m.in. przekształcono pomieszczenia na biurowe i socjalne.

  A w gminie Jedlnia -Letnisko za kadencji wójta L. : posterunek policji – zlikwidowano , stację pogotowia ratunkowego – zlikwidowano ale mamy notariusza i niby dom kultury jako konkurencja dla organizacji pozarządowej – Stacji kultury . Pytanie co może jeszcze nam zlikwidować w następnej kadencji bo bibliotekę tez próbował nam zlikwidować .
  Inni wójtowie tworzą i budują a nasz tylko rujnuje .
  Ale w ilości zmian na stanowisku : sekretarza i skarbnika to nasza gmina jest w czołówce – nawet trudno zliczyć ilu zmian dokonał wójt w trakcie dwóch kadencji. Proponuję aby potencjalny kandydat na wójta zorganizował zjazd byłych sekretarzy , skarbników i pracowników w Stacyjce kultury . Sala będzie prawie pełna a wymiana poglądów wśród uczestników bardzo interesująca a wnioski bardzo ciekawe i do wykorzystania .

 19. Wiktor Wektor pisze:

  dzisiaj zakończenie roku w naszej szkole w Jedlni. Od miesiąca nauczycieli wmawiali dzieciom, które mają osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych, że wójt im. da stypendium sportowe. Wręczenie dyplomów miało nastąpić podczas akademii na zakończenie roku szkolnego. Wychowawcy prosili rodziców o podanie nr kont do wypłat tych pieniążków. Dzisiaj dzieci dostały bolesnego kopa w d. Nie dostały nic a szkoła oznajmiła, że wójt nie przyznał środków.
  DZIECI dostały bolesną lekcję tego ostatniego dnia w szkole a rodzice niech wiedzą kto nami rządzi.

 20. edgar pisze:

  Ale żenada . Jaki pan taki kram…..

 21. zbigniew pisze:

  Nie przyznał środków bo przecież musi mieć na wysoko płatne audycje w radiu plus.

  Poza tym tych środków to i tak nie ma za duzo, skoro trzeba sprzedawać nieruchomości i brać kredyty.

 22. czytelnik pisze:

  Przedziwna sytuacja, nadal brak kandydata do wójtowania .Oby nie pojawił się jakiś ze Stoków, albo od Dąbrowy Kozłowskiej. Panie dawniejszy przewodniczący, a może proboszcz, Mieli byśmy wójta 1000 lecia.

 23. Anka pisze:

  Drogi czytelniku – mieliśmy już wójta z Natolina, teraz jest z Jedlni Letnisko – no i co ..jeden gorszy od drugiego. Nie ważne skąd bule był dobrym uczciwym i kompetentnym gospodarzem gminy, a nie takim jak ci w/w. Jakoś nasza Gmina nie ma szczęścia jeżeli chodzi o wybór właściwego gospodarza, no cóż może do trzech razy sztuka!

 24. Wójt Leśnowolski stwierdził podczas poniedziałkowej sesji, iż brak odpowiedniej adnotacji w pkt VIII oświadczenia jest efektem błędu i złożył już na ręce wojewody mazowieckiego korektę do oświadczenia majątkowego. Ironizował również na temat dwóch dróg, za pomocą których można uzyskać informację na temat wynagrodzenia wójta: 1) poprzez zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej 2) poprzez analizę kart płac w BIP.

  Panie wójcie, jedyną właściwą jest trzecia droga. Jest nią publikacja korekty oświadczenia majątkowego w BIP, pod linkiem „Oświadczenia majątkowe”.