Czy Gmina wie, że zapłaciła ponad 8 tys. zł za autoplagiat? Kulisy powstania i realizacji gminnej strategii rozwoju.

Ponownie wracam do tematu obowiązującej mocą uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z 31 października 2016 „Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025”. Tematu nie odpuszczam naszym władzom, bo jak nie raz pisałem planowanie strategiczne to podstawa wszelkich działań: czy to w biznesie, czy to administracji publicznej, a nawet w życiu codziennym. Wszak planujemy po to, aby nie iść „na ślepo” i weryfikować swoje postępy.

Prace nad przygotowaniem, konsultacjami i przyjęciem Strategii

Dokument na zlecenie gminy (Umowa 47/RIGP/2016 z 09 marca 2016: wykaz umów tutaj) opracowała spółka REMEDIS z Poznania za kwotę: 8241 zł brutto. Na stronie spółki znajdujemy Referencje z 11 listopada 2016 r. podpisane przez ówczesnego Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych inż. Mariusza Ruszkowskiego:

„Wyrażamy swoje uznanie dla zaangażowania i umiejętności konsultantów REMEDIS SA w procesie przygotowania  Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko wraz z przeprowadzeniem  procedury Prognozy Oddziaływania na Środowisko zgodnie z ustawą  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronę środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko. W naszej opinii  firma REMEDIS S.A. zasługuje na zaufanie i jest firmą godną polecenia – czytamy w udzielonych referencjach (znajdują się w galerii firmy REMEDIS: tutaj).

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Zarządzeniem nr 65 z 18 sierpnia 2016 roku dał mieszkańcom gminy jedynie 15 dni tj. od 29 sierpnia do 12 września 2016 r. na zapoznanie się z ponad 120 stronicowym dokumentem strategicznym dla gminy i wniesienie uwag. Skandaliczny w mojej ocenie okres konsultacji – co jest niestety bolączką zjawiska partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych w skali kraju – skutkował złożeniem, aż (!) 3 odpowiedzi na liczącą obecnie ponad 13 tys. mieszkańców gminę. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dostępne tutaj.

Wdrożenie i realizacja

Po ponad roku od uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025” zadałem naszym władzom dwa pytania w odstępie pół roku. Na początku stycznia b.r. wniosłem o udostępnienie wskaźników pomiaru dla niemal wszystkich celów strategicznych, jakie wyznaczyła sobie nasza gmina jako kluczowe do rozwoju. 9 stycznia otrzymałem odpowiedź, w której stwierdzono, że jest to informacja przetworzona i wezwano mnie do wykazania szczególnego interesu publicznego (mieszkaniec/podatnik ma wykazać szczególny interes publiczny na temat informacji o poziomie realizacji strategii rozwoju gminy – absurdalne w samej swej treści)! Była to już dla mnie odpowiedź wystarczająca i potwierdzająca moje przypuszczenia, ale poczekałem z tematem do obecnej chwili.

Treść pisma z 9 stycznia 2018 r.:

Do tematu wróciłem ostatnio, zadając nieco inne pytanie, mianowicie:

Czy w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko i podległych mu strukturach organizacyjnych są zbierane i konsolidowane dane na temat poziomu realizacji Strategii Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022 służące określeniu poziomu mierników oceny wskazanych w powyżej wspomnianej strategii?
Jeśli tak, wnoszę o udostępnienie informacji o aktualnie osiągniętych poziomach Mierników oceny dla Działań przypisanych poszczególnym Celom Strategicznym określonym w Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022 uchwalonego Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 października 2016 r. zgodnie z ostatnim przeprowadzonym przez pracowników tut. Urzędu i pracowników podległych mu struktur organizacyjnych pomiarem mierników oceny powyżej wspomnianej Strategii.

W odpowiedzi na zapytanie otrzymałem 09 lipca 2018 odpowiedź następującej treści:

Odpowiedź wn inf publ Strategia RG NR ROiN-1431-9-3-2018-PD 11-07-2018-page-001

Okazuje się zatem, że tak ważny dokument strategiczny, za który mieszkańcy gminy zapłacili, który był „szeroko” konsultowany przed przyjęciem i miał odpowiadać na wyzwania rozwojowe gminy nie jest w żaden sposób monitorowany! Nikt z władz gminy i podległych im komórek organizacyjnych urzędu nie prowadzi okresowego pomiaru stopnia realizacji strategii rozwoju! Czy zatem procesy inwestycyjne i rozwojowe w gminie są realizowane w jakimś schematycznym porządku? Czy idziemy raczej jak ślepcy przez ślepca prowadzeni realizując inwestycje w sposób przypadkowy i doraźny? Z perspektywy ekonomicznej przecież ma znaczenie fakt, czy najpierw wylejemy asfalt na drodze, a potem będziemy go zdzierać, aby położyć wodociąg lub kanalizację. Ma znaczenie fakt, czy inwestujemy w rozbudowę i utrzymanie szkoły, gdzie wskaźniki dzietności z jej rejonu wskazują, że liczba urodzeń spada, więc i liczba uczniów w perspektywie lat będzie spadać: urząd ma przecież dane o liczbie mieszkańców i dzieciach! Ma znaczenie fakt, czy zapłacimy za opracowanie projektów np. kanalizacji na wszystkie odcinki, nie wiedząc, czy dysponujemy odpowiednimi środkami budżetowymi na ich realizację.

Czy gmina zapłaciła za autoplagiat?

Problem z monitorowaniem wskaźników to jedno. Okazuje się również, że gminna strategia, która powinna być unikatowym dokumentem jest zwykłym bublem za publiczne pieniądze: niemal identyczne dokumenty opracowane przez REMEDIS S.A. przyjęło wiele innych samorządów w Polsce np. Ustka, Młynary, Golub-Dobrzyń, Gawłuszowice. Zawierają takie same „wskazówki” i cele strategiczne co Strategia Gminy Jedlnia-Letnisko. Czy gmina wiedziała, że płaci za swoisty autoplagiat? Wystarczyło zajrzeć na listę udzielonych przez gminy referencji i poszukać dokumentów strategicznych tych gmin, aby się okazało, że powstają one wg jednego schematu z szeroko stosowaną zasadą „kopiuj-wklej”. Można zrozumieć kopiowanie treści, które są opisami ogólnymi dotyczącymi samorządu jako takiego. Jednak – jak wskazuje przyjęta strategia rozwoju – „Różne Gminy w Polsce łączy wiele podobieństw, niemniej oprócz podobieństw każda z Gmin posiada swoją specyfikę, dlatego każda jednostka samorządowa powinna określić swoje cele samodzielnie” (cytat: Strategia Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025″ str. 8).  Tymczasem nawet cele strategiczne są w zasadniczej większości identyczne w każdej przygotowanych przez REMEDIS strategii.

Dla porównania cele strategiczne opracowane dla Gminy Jedlnia-Letnisko i cele strategiczne opracowane dla gminy Gawłuszowice (woj. podkarpackie):

 

A tutaj Gmina Jedlnia-Letnisko:

Linki do Strategii Rozwoju gmin, które przygotowała firma REMEDIS SA.

1. Strategia Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025

2. Strategia Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025 (woj. podkarpackie)

3. Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027 (woj. pomorskie)

4. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 (woj. warmińsko-mazurskie)

Quo Vadis Gmino?

Sprawa strategii rozwoju dla gminy jest kolejną cegiełką w budowanym przez lokalne władze panteonie niekompetencji, mydlenia oczu i fikcji obywatelskości. Co mogą czuć osoby, które zostały zaangażowane w proces tworzenia i konsultacji tego dokumentu; które zapewne myślały, że biorą udział w ważnym projekcie obywatelskim, mającym na celu jakościową zmianę w gminie? Skoro władze gminy płacą za opracowanie strategii dla gminy to czy mają oni swoją własną wizję na rozwój naszej samorządowej wspólnoty? Skoro władze gminy nie wkładają nawet trudu w to, aby na podstawie dostępnych danych monitorować wskaźniki rozwojowe, to czy są zdolni do kreowania nowej jakości w przestrzeni publicznej? Mam nadzieję i wystosuję do gminy odpowiednie pismo w tej sprawie, że władze gminne wyjaśnią z firmą REMEDIS kwestię unikalności strategi i jakości wykonanej pracy.

O autorze

Radek Wdowski: Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. Uczestnik studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów Publicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

18 odpowiedzi na „Czy Gmina wie, że zapłaciła ponad 8 tys. zł za autoplagiat? Kulisy powstania i realizacji gminnej strategii rozwoju.

 1. Victoria pisze:

  To są widoczne, wymierne efekty ,
  gdy wybieramy mierne intelekty !!!
  Mają duże ambicje i ,, szklane ” cele
  w tygodniu pycha – pokora w niedzielę :).

  Wyborcy rozumiejąc SEDNO , to teraz ukrócą ,
  radyjnego gospodarza normalnie PORZUCĄ !!!
  Wybiorą zaś kogoś zupełnie normalnego ,
  CO ROZUMIE GMINĘ i wie CO wynika z CZEGO .

 2. wrzosowiak pisze:

  Następny dokument który zlecono przez gminę i odłożono na półkę tak jak dokumentację na renowacje zalewu , wniosek na dofinansowanie targowiska i budowę kanalizacji ,której ważność kończy się za dwa lata . Zlecono równię audyty ,których treści nikt nie czytał bo trafiły one na dno szuflady wójta . Czy z ich treścią zapoznała się rada gminy bo jeśli nie to jakby 14 tyś zł w ciągu dwóch lat za te dokumenty wydano bez uzasadnienia . Ile takich opracowań zleconych bez sensu znajdzie następny wójt chyba ,że obecny wójt wyniesie je z urzędu przed końcem kadencji. W urzędzie gminy obowiązuje nieoficjalny zakaz wójta – dotyczący publikacji na stronie internetowej wykazu zawartych umów w roku 2018 . W oświadczeniach majątkowych też są luki . Czy nowy sekretarz tego nie widzi . Pracownicy odchodzą i przychodzą a oświadczeń na stronie brak . Co tam obowiązki – ważniejsze są imprezy tak jak ta ostatnia z Kartą seniora na koszt podatnika z wójtem w roli głównej .

 3. Nieoficjalny zakaz? To ja już występuję ze stosownym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.

 4. Ogłoszenia parafialne pisze:

  Strona gminy zamieniła się w tubę kościelną. Regaty diecezjalne, dofinansowanie kościoła (najszybciej zamieszczona infornacja w historii tej gminy)

 5. Radek Wdowski pisze:

  Żal mi szeregowych pracowników urzędu bo cóż oni winni, że takiego Szefa mają, ale jak przejrzałem te pisane palcem po wodzie strategie gminne, te jakże Specyficzne, Mierzalne Adekwatne, Realistyczne, (T) Określone w czasie cele strategiczne (dla niewtajemniczonych SMART to znana reguła w zarządzaniu pozwalająca formułować cele instytucji, które można następnie weryfikować) to aż się prosi, aby uporczywie żądać od wójta udostępniania informacji na temat osiągniętych poziomów określonych celów: pracownicy sami go wyniosą z tego urzędu od nadmiaru dodatkowej pracy, której im przysparza nieprzemyślanymi posunięciami.
  Już pomijam fakt, że niektóre z celów są wklepane w strategie, chyba bez znajomości podziału kompetencji w samorządzie terytorialnym bo wchodzą w kompetencje Zarządu Powiatu, Województwa i innych instytucji.
  Ale koniec końców dobrze, że ten dokument jest, bo dzięki niemu może uda się uzyskać odpowiednie dane, i Wójt mocą nadanych swym podwładnym upoważnień, albo swoim własnym podpisem pokaże, jak bardzo posunęła się w rozwoju gmina przez ostatnie niemal 2 lata. Pokaże, ile np. przeprowadził „działań” lobbingowych na rzecz przywrócenia Posterunku Policji w Jedlni-Letnisko (Działanie 3.3.3.). Tylko zastanawiam się, gdzie umieści Policje jak już skutecznie przywróci? W poczekalni latającego Domu Kultury?

 6. wrzosowiak pisze:

  Dofinansowanie kościoła (najszybciej zamieszczona informacja w historii tej gminy) a w niej nasz wójt ( luzak) bez krawata a chwila doniosła -chyba że dowiedział się o tej podniosłej uroczystości w ostatniej chwili . Zasługa w uzyskaniu dofinansowania równa 0 ale splendor ze zdjęcia z notablami ogromny i warty publikacji na stronie urzędu . Po nauki jak zarządzać gminą i tworzyć stronę internetową należy udać się do sąsiada czyli gminy Gózd .Zapraszam do porównania. Tam wójt informuje o uzyskanych środkach a u nas o festynach , regatach które odbędą się w miesiącu wrześniu. Lipa panie i panowie – ale jaki pan taki kram .

 7. jery pisze:

  Ten rejestr umów opublikowany wcześniej przez Leśnowolskiego i tak jest nic nie warty. Leśnowolski pokazuje tylko to, co chce pokazać. Słyszałem, że są podpisane umowy, których nie ma w rejestrze. Przekręty idą gdzie indziej.

 8. W jaki sposób to sprawdzić? Jeżeli istnieją umowy nie wpisane do rejestru, gdzieś jednak muszą być archiwizowane, bo każdy wydatek gminy, również drobny nie podlegający ustawie o zamówieniach publicznych, musi być udokumentowany. Chyba nieprzypadkowo z gminy odchodzą kolejni skarbnicy.

 9. Efka pisze:

  Należy o przypuszczeniach powiadomić CBA już oni mają sposoby sptawdzenia. Skuteczne

 10. kornik pisze:

  chyba wyciągi z kont gminy trzeba przetrzepać i niech wójcina ze skarbnikiem wytłumaczy każdy wydany grosik. Co, na co , komu i po co i gdzie umowa albo jakieś zlecenie.
  To powinna być taka kontrola, żeby się zfajdał. Nawet jeśli kupiono paczkę kawy to niech wytłumaczy kto i ile filiżanek wypił …..
  te machloje już przekroczyły wszystkie granice. Konieczne jest odseparowanie też trzody od żłoba!!!

 11. Obserwator pisze:

  Dzieciaku, Wójt jest na takim stanowisku, że wszystkie trzyliterowe służby się interesują z urzędu. Nic z tego nie wynika, bo jest czysty. To wasze napinanie się na forum w celu zniesławienia człowieka, który tyle zrobił i robi dla gminy jest już żałosne. Myślisz Efka czy koniku że takimi wpisami zaszkodzicie wojtowi? Nie zaszkodzicie, bo wartość tego portalu i komentarzy już się zdewaluowała.

 12. bąk pisze:

  Pamiętaj jednak Piotrze że Renata stąpa tobie po piętach i się zapowiada że to tym razem twój wynik będzie gorszy. Wrogów sobie zrobiłeś po całości a inwestycje tylko w Jedlnie nie dadzą tobie ponownej reelekcji. Twój czas po prostu nastał. Ego i podły charakter dyskwalifikują ciebie do rządzenia na kolejne lata.

 13. Ziggy pisze:

  Był taki wójt Gozdu, Jabłoński się nazywał. Wypisywał tu na portalu bzdury, głównie dotyczące Maćka Frączka („Maciej jedzie po nauki do Gozdu”). Jabłońskiego dotknęło to, że Frączek składa do urzędu w Goździe wnioski o informację publiczną. Bo to skandal, jak mógł ktoś tak mało znaczący jak Frączek pytać o coś tak wielką postać jak Jabłoński?! Były wójt Gozdu oczywiście nie dopuszczał myśli, że może z kimkolwiek przegrać. Jednak przegrał i potem odreagowywał jakiś czas knajackimi wpisami na forum „Echa Dnia”. Ja nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje. Zostaje wójtem jeden z drugim i zaraz im szajba odbija.

 14. Radek Wdowski pisze:

  Nie wiem @Obserwator czy do mnie tak pieszczotliwie się zwracasz, ale z całym szacunkiem zwrócę się do Ciebie w tonie, którego sam używasz:
  Coś kiepsko Ci te „obserwacje” wychodzą. Doprawdy Wójt w całej piramidzie demokratycznych funkcji i stanowisk to nie lada szycha! Wszystkie trzyliterowe służby obserwują każdego z nich 24/7, aby przypadkiem złotówki publicznych pieniędzy nie strwonili na niegodziwe wydatki, a każdy wójt ma przypisanego służbowego „stróża” to jego pilnowania… Gdyby tak było to by poprzednik nie kombinował z wyborami, tylu nagród by nie przyznał (chyba, że następcy siedząc z drugiej strony zmienili narracje na „przecież nagrody i umowy są przyznawane/zawierane zgodnie z prawem”) i nie uświadczylibyśmy zjawiska korupcji, nepotyzmu czy zwykłego partactwa tak w gminie jak i w rządzie. Swoją drogą spotykałem większych rangą oficjeli państwowych, którzy mieli o wiele mniejsze EGO niż by ich funkcja na to pozwalała. CBA czy inne służby często zaczynają się interesować jak już przysłowiowe szambo wybije, a u nas dba się mocno aby je jak najlepiej uszczelnić… Skoro nic na wójta nie ma lub nie ma sobie nic do zarzucenia do czemu nie realizuje wyroku Sebastiana „Mathie`go” i ucieka przed odpowiedzią na sprawę umowy z radiem?
  Ale cóż Ci tłumaczyć skoro prawdopodobnie należysz do tej grupy, gdzie wójt jest bożyszczem lokalnych układów i trzeba mu się w pas kłaniać i laurki słać bo jak się ładnie będziem uśmiechać to załatwi pracę marzeń w lokalnej rzeczywistości: stabilną choć może nie wysoką budżetówkę ze wszelkimi przywilejami i można patrzeć wtedy urzędniczo z góry na prostego obywatela w okienku…
  Tyle zrobił??? A co on zrobił z tym co obiecywał? W mojej opinii to wkupuje się chłopina w łaski różnych lokalnych grup społecznych rzucając publicznym groszem to tu, to tam i robi dobre wrażenie. Zapytaj się zatem Pana Wójta ile kasy pozyskał np. z PROW-u, bo Samorząd Województwa Mazowieckiego dane ładnie prezentuje i trzeba przyznać, że słabo nasza gmina wypada w porównaniu z funduszami jakie pozyskały gminy z radomskiego … https://www.mazovia.pl/baza-projektow

 15. Molka pisze:

  Panie redaktor czemu nie ma wpisu o.nowym sekretarzu?

 16. Victoria pisze:

  Wójt na blogu Gminy ,chwali dobrego gospodarza ,
  nie wiem czy jest nim proboszcz, czy siebie uważa?
  Rój politykierów wyłonił się z zakamarków ula
  i za pieniądze podatników beztrosko sobie HULA !!!

  Impreza goni imprezę, uroczystość goni uroczystość ,
  sumienia /x/ ,przed wyborami ślubuje się czystość .
  Więc suma 30 tys na kościół ,jest tylko jałmużną ,
  ale jest okazją do celebrowania ,choć co nieco próżną.

  Kościół przyjmie wszelkie dary, choćby nieduże
  gdy tyle ,,dusz nieczystych” zaśmieca podwórze 🙂
  Myślę ,że KOSZTY tej PROPAGANDOWEJ sprawy ,
  były dużo większe jak wartość tej ODPRAWY !!!
  Ps.
  wymieniona suma była co najmniej dwukrotnie niższa od innych projektów , ale IMPREZA była u nas.
  To o czymś świadczy : o randze Jedlni ,czy o gospodarności 🙂

 17. Dominik pisze:

  Taki dokument powinien zostać wypracowany przez pracowników (specjalistów) gminy pod nadzorem wójta a następnie wdrażany i realizowany. Pracownicy gminy wiedzieli by za co są odpowiedzialni, jakie są ich cele. Gmina zaoszczędzi tym samym blisko 8 tyś. Będąc urzędnikiem gminy też musisz zarobić na swoją pensję.:)

 18. Victoria pisze:

  Ano jest ci to tak :

  Że wciąż się zastanawiam, czy Urząd Gminy ,
  to tylko swoisty, czwarty już Dom Kultury .
  A nawet nie tylko kultury ale i promocji .
  gdyż na jego stronie nie brak wciąż emocji.

  Jak czytamy na jego ,,rozrywkowej ” stronie :
  biegi , ,,m rocznice” , potem znowu biegi ,
  ni grama aktualnych wieści z gospodarki
  Co jeszcze wymyślą promujące się ,,Le…gi” ?

  Może kogoś dziwić,po co z tym ,,kiep” wraca ?
  dlatego ,iż winna się liczyć,,organiczna praca!
  A tu jednak widać , że jest jej niewiele ,
  kto w tej /x/ rządzi – krowa, czy tylko ciele ?

  Jednak widać ,,propagandowy kunszt urbana”,
  czy w naszej Gminie mamy podobnego pana?