Radio czy agencja marketingowa?

Wójt Piotr Leśnowolski jest reżyserem audycji w Radiu Plus Radom poświęconych gminie Jedlnia-Letnisko. To wójt określa tematykę przeprowadzanych regularnie z nim na antenie wywiadów, reportaży czy tekstów publikowanych na stronie internetowej, a rozgłośnia musi z nim konsultować zamawiane audycje oraz zwiastuny przed ich upublicznieniem. W ten sposób mieszkańcy gminy nie tylko otrzymują jednostronne informacje ale, w dodatku, muszą jeszcze za nie płacić. Audycje są bowiem finansowane z budżetu gminy.

SKO w Radomiu za jawnością umowy

W dniu 09 lipca 2018 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu orzekło o uchyleniu decyzji wójta gminy Jedlnia-Letnisko w całości i umorzeniu postępowania organu I instancji.

SKO nawiązało do poprzedniego swojego stanowiska również uchylającego decyzję wójta Leśnowolskiego o odmowie udostępnienia informacji tj. udostępnienia umowy z Radiem Plus Radom, wskazując jak należy rozumieć tajemnicę przedsiębiorstwa oraz jakie ustalenia należy poczynić, aby stwierdzić istnienie takiej tajemnicy. Tymczasem, w opinii SKO, wójt Jedlni-Letniska nie dokonał żadnej własnej oceny, w jaki sposób ujawnienie informacji (takich jak obowiązki stron, informacji zawartych w paragrafie normującym wartość umowy, terminu i wypłaty wynagrodzenia z pieniędzy publicznych, planu wykonania zobowiązania będącego przedmiotem umowy oraz charakteru wynagrodzenia pochodzącego ze środków publicznych) naruszałoby tajemnice przedsiębiorcy.

SKO wyraźnie podkreśliło, że organ administracji publicznej nie może omijać przepisów i wypaczać idei wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez zawarcie w umowie cywilnoprawnej zastrzeżenia, że treść umowy – dotycząca wydatkowania publicznych pieniędzy – nie może być udostępniona w formie informacji publicznej.

Udostępnienie informacji publicznej jest zasadą, a każde jej ograniczenie powinno być wyjątkiem, a jeśli tak to ograniczenia te powinny wynikać z konkretnych faktów, a nie z ogólnikowo formułowanych tajemnic technologicznych, technicznych, organizacyjnych hi handlowych – stwierdziło SKO.

Kolegium również umorzyło postępowanie odmowne wójta Leśnowolskiego, wskazując, że nie może już więcej odmówić udzielenia informacji publicznej w sprawie Radia Plus.

Leśnowolski mógł jeszcze zaskarżyć decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O dziwo jednak, postanowił sprawę zakończyć, udostępniając mi wnioskowaną umowę w całości.

Umowa z Radiem Plus Radom wygląda tak:

Co z niej wynika? Ano to wójt Piotr Leśnowolski jest reżyserem audycji w Radiu Plus Radom poświęconych gminie Jedlnia-Letnisko. To wójt określa tematykę przeprowadzanych regularnie z nim na antenie wywiadów, reportaży czy tekstów na stronie internetowej. Ponadto Rozgłośnia musi z nim konsultować zamawiane audycje oraz zwiastuny przed ich upublicznieniem.

Można się domyśleć jak to wygląda w praktyce. Gdy zbliża się termin kolejnego wywiadu w ramach audycji „Jedlnia Letnisko na fali”, Leśnowolski (lub któryś z pracowników Urzędu Gminy) podsyła stacji radiowej temat kolejnej rozmowy. Następnie stacja konsultuje z Urzędem treść pytań, które zostaną zadane na antenie. Gdy Leśnowolski przyjeżdża do radia przeprowadzić wywiad, zna wszystkie pytania, które padną, w związku z czym ma również przygotowane odpowiedzi. Prawdopodobnie wywiady nie są przeprowadzane „na żywo”, skoro wójtowi przysługuje jeszcze prawo konsultacji audycji przed ich upublicznieniem.

Radio musi się bardzo starać, by przy przeprowadzaniu wywiadu lub opracowywaniu reportażu nie naruszyć ustalonego scenariusza. W takim bowiem przypadku rozgłośnia zobowiązana jest poprawić audycję na swój koszt w terminie 24 godzin. Grożą jej również kary umowne. Taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku, gdyby dziennikarz zadał w czasie wywiadu niewłaściwe, nieustalone z wójtem Leśnowolskim pytanie, które wyprowadziłoby go z równowagi. Wójt, powołując się na umowę z radiem, mógłby zablokować jego upublicznienie na antenie, co w konsekwencji opóźniłoby realizację audycji z winy rozgłośni.

Umowa została zawarta na kwotę 10 500 zł brutto i na okres od 15 stycznia do 29 grudnia 2018 roku. Obejmuje:

 • 25 wywiadów radiowych ze wskazanymi osobami o długości 7 minut każdy w ramach audycji „Jedlnia-Letnisko na fali”,
 • 20 publikacji informacji na antenie, których czas emisji wskaże zamawiający (wójt),
 • 7 relacji reporterskich, których czas emisji wskaże wójt.

Ostatnia audycja w ramach opłacanego z budżetu gminy cyklu „Jedlnia-Letnisko na fali” odbyła się, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w dniu 6 sierpnia. Następna odbędzie się w dniu 20 sierpnia. Potem 3 i 17 września, 1 i 15 października, 5 i 19 listopada oraz 3 i 10 grudnia.

Ostatnie audycje „z Panem Wójtem” planowane są już po wyborach samorządowych.

Paweł Kończyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

6 odpowiedzi na „Radio czy agencja marketingowa?

 1. Pietrek pisze:

  Chyba z Pani Wójt zaplanował już audycje :).

 2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Rozgłośni przysługuje kara umowna w wysokości 1000 zł (par. 6 ust. 4). Czyli ewentualny następca (bądź następczyni) nie mogą zerwać umowy przed jej zakończeniem, bowiem naraziliby budżet gminy na straty. Muszą to ciągnąć do końca roku.

 3. Victoria pisze:

  Przecież , to jest niewielka durna KLAKA,
  do tego za niezbyt duże ,,pienindze „.
  Tylko dlaczego tak głupio wydane,
  by PRZYKRYĆ WIELKĄ GMINNĄ NYNDZE !!!

 4. CEBEA pisze:

  Jakie to typowe dla wójta. Wystarczy obejrzeć sesje absolutoryjną. Na pytania, których nie zna wcześniej odpowiada zawsze to samo „Rzeczkowski dawał nagrody w 2010 roku”

 5. czytelnik pisze:

  Wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Berlinie..Te zawody oglądały miliony. Na stadionie i w telewizji. Rozgrywano konkurencje biegowe i techniczne, byli zwycięzcy i hymny. Nasi reprezentanci wypadli znakomicie. Gratulowali im prezydent i premier.
  W kadrze narodowej z Radomia jest kilku zawodników to cieszy. O zawodnikach z Jedlni cichutko. Bo na gminnym stadionie kolonkowskim tylko kopana,. Wójtowi i radnym urządzenia do uprawiania lekkoatletyki są niepotrzebne.Bo i po co. Zostały zlikwidowane. Przeraża też zarośnięta bieżnia przy szkole w Jedlni. Radni i wójcie nie ośmieszajcie siebie i mieszkańców

 6. Victoria pisze:

  Dobrze ,że się chociaż tymczasowo ostał. Przypominam słowa wójta na zebraniu :,,i tak ten ugór kiedyś trzeba będzie sprzedać ” . Dlatego przy klubie ciągle ,,drynda” ,,strażnik” ,wtedy też ,,orędownik „sprzedaży . I czekają na nadarzającą się okazję, by ten manewr powtórzyć. Jeśli byłby stadion uniwersalny ,wtedy zbycie tegoż było by wręcz niemożliwe ,ze względu na,,hipotetyczne” zaangażowanie większej ilości ,,Central” .A mianowicie PZPN i PZLA. A teraz nieśmiało się mówi o zabawowo -wyczynowej lekkoatletyce w szkołach. Więc może zostaną wtedy usunięte rzeczywiste chwasty i ci co je tak pieczołowicie pielęgnują !!!
  I zaczniemy czerpać wzorce organizacyjne np . z śp .śp Henia Nowocienia ,czy też ,,Gruchy” , albo Marka Jasińskiego . A Kolonka znów zacznie w pełni żyć.
  Pozdrawiam.