Znamy termin wyborów samorządowych

Znamy termin wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 21 października w godz. 7.00 – 21.00. Tego dnia Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli do samorządu terytorialnego. Mieszkańcy gminy Jedlnia-Letnisko otrzymają cztery kartki do głosowania. Pierwsza z nich dotyczyć będzie wyboru radnego gminy Jedlnia-Letnisko, druga – radnego powiatu radomskiego, trzecia – radnego sejmiku mazowieckiego a czwarta – wyboru wójta naszej gminy.

KALENDARZ WYBORCZY:

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 16 września 2018 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00-21:00

– głosowanie

Podsumowując: najważniejsze daty to 27 sierpnia (do tego dnia komitety będą musiały zarejestrować się u komisarza wyborczego), 17 września do północy (do tego dnia będą rejestrowani kandydaci na radnych), 21 września ( do tego dnia można zgłaszać osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych), 26 września do północy (do tego dnia będą zgłaszani kandydaci na wójtów burmistrzów i prezydentów miast spośród komitetów, które zarejestrowały kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów).

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

35 odpowiedzi na „Znamy termin wyborów samorządowych

 1. borys pisze:

  http://new.razem-dla-gminy.pl/category/aktualnosci

  Nieudacznik Leśnowolski ma samych nieudaczników jako współpracowników, a pierwszy z nich to chyba Sowa. Jutro matoły zarejestrują komitet – tak przynajmniej piszą (wiemy to już dzisiaj). A od kilku tygodni nie tylko ujawnieni są kandydaci Leśnowolskiego na radnych (mój Boże Bożenka Grad oraz Kasia Baran nie otrzymały zaproszenie do dalszej współpracy) oraz pokazują cały swój program wyborczy, a co bardziej inteligentni wyborcy mogą to obserwować i podziwiać jak ulega zmianom. Tak otworzyć się przed konkurencję? Taki strzał w stopę na samym początku kampanii. Gratulacje Sowa! Gratulacje Leśnowolski. Oby reszta waszej kampanii była prowadzona równie nieudolnie, to będzie z dużą korzyścią dla naszej gminy.

  Chyba najbliższa sesja będzie gorąca?

 2. Gość pisze:

  Czy to prawda, że Paskowa idzie do wyborów z PiS-em?

 3. mieszkaniec? pisze:

  Ha, ha Nie zostali zaproszeni? Przecież to śmiech na sali, wystarczy zobaczyć przez kogo nie dostał jaśnie panujący absolutorium i obniżono mu pensum . Chyba przynajmniej jedna osoba z wymienionych nie startowała z jego komitetu a dwie już dawno sobie darowały.

 4. Victoria pisze:

  Chyba ten komitet połączył się z biesem ,
  plotąc,że kieruje się społecznym interesem .
  Sesja absolutoryjna pokazała rangę moresu,
  nie dając/x/ absolutu ,niczym sejm dla KRS-u .

  Drobne interesiki, nepotyzm-szczytne cele,
  dobrze ,że część rady obudziła się w niedzielę 🙂
  Szkoda że tak późno oparli się kurzej ślepocie,
  i prawie przez kadencję BABRALI się w BŁOCIE!!!

 5. Malkontent pisze:

  Mąż radnej Moniki Dąbrowskiej otrzymał pracę w szkole jako konserwator. Córka Jana Krakowiaka pracuje w GOPS-ie. Syn Dariusza Sowy, szefa sztabu wyborczego obecnego wójta, otrzymał pracę w urzędzie gminy, w referacie inwestycji. Wszystkie te zatrudnienia miały miejsce po poprzednich wyborach, między rokiem 2014 a 2018. To są, zdaniem Leśnego, ideowcy.

  Natomiast prywatny interes przedkładają radni: Baran, Gradowa i Rzeszowski, którzy nigdy nie forsowali na gminne etaty członków swojej rodziny. Jednak podpadli, nie głosując za absolutorium.

  Idą kolejne wybory więc Leśnowolski już kreuje wirtualną rzeczywistość.

 6. Jadwiga Drózd pisze:

  Szczytem bezczelności i manipulacji ze strony tzw. „Dobrego Gospodarza” jest umieszczenie mojego nazwiska na liście kandydatów na radnych w materiale komitetu wyborczego „Razem dla Gminy”. Nie ma i nigdy nie było na to mojej zgody. Posługując się moim nazwiskiem być może chciał zdyskredytować mnie w oczach wyborców. Poniżej wpis jaki umieścił Piotr Leśnowolski w swoich materiałach wyborczych:

  „Jedlnia (Drózd J)
  okręg wyborczy nr 3 – sołectwo: Jedlnia-Letnisko
  Mój program wyborczy, wpisany jest w program wójta Piotra Leśnowolskiego na kadencję 2018-2023 .”

  Link: http://new.razem-dla-gminy.pl/3042

  Chcę wszystkich zapewnić, że nigdy ten pan nie miał mojej zgody na umieszczenie mojej kandydatury na radną na listach wyborczych Komitetu Razem dla Gminy, tym bardziej nigdy nie był upoważniony, aby oświadczać w moim imieniu, iż mój program wyborczy wpisany jest w JEGO program na kadencję 2018-2023. Jest to cynizm w czystej postaci i wstrętna manipulacja. Owszem, zamierzam kandydować do Rady Gminy ale z komitetu pani Renaty Pasek, nazywanego przez Leśnowolskiego totalną opozycją. Zachowanie obecnego wójta oceniam jako jako niegodne i naganne moralne.

  Zamierzam wezwać pana Leśnowoskiego na najbliższej sesji Rady Gminy do złożenia wyjaśnień, czemu miała służyć ta manipulacja. Publikacja nieprawdy w materiałach wyborczych Komitetu Razem dla Gminy zarejestrowanego w Biurze Komisarza Wyborczego w dniu 17.08.2018 r. jest niedopuszczalna prawnie i sankcjonowana przez prawo.

  Uważam, że wyobraźnia wójta jest ogromna jak wszechświat, a mijanie się z prawdą jest dla niego chlebem powszednim, czego dowód dal w ostatniej wydawanej za urzędowe pieniądze gazetce pod nazwą „Głos Gminy Jedlnia-Letnisko”, w której ogłosił w swoim tekście na drugiej stronie, że on z poświęceniem, ze wszystkich sił stara się zaprojektować i wybudować kanalizację, a radna z okręgu, w którym budowany jest V etap kanalizacji, jest przeciwna budowie. Jest to konfabulacja i czyste łgarstwo. Fakty są zupełnie inne. Ani ja, ani pani Pasek i pozostali radni z grupy nazwanej przez obecnego wójta „totalną opozycją” nigdy nie sprzeciwialiśmy się ani przeszkadzaliśmy w realizowaniu gminnych inwestycji przez władze wykonawcze gminy.

 7. Wiemwięcej pisze:

  A dlaczego Miłościwie nam Panujący nie pisze w tych swoich materiałach wyborczych o osiągnięciach polegających na tym, że córka jego pracuje (dziwnym trafem ) w UM w Radomiu w wydziale, z którego do Jedlni przeszła osoba na stanowisko kierownika GOPS ( jakieś dziwne zawirowania przy zatrudnieniu) a dyrektor tego wydziału obsługuje lub obsługiwała GOPS jako radca prawny? Przecież to sukces kadencji mijającej

 8. zbigniew pisze:

  Sowa darł ryja na spotkaniu przedwyborczym Renaty Pasek w Jedlni Letnisko w 2014 , że jest niezależny finansowo. Syna jednak sobie zatrudnił w urzędzie. Taki niezależny finansowo.

 9. goi pisze:

  Czy w/w to jest ten interes mieszkańców ? 🙂

  cyt. ze strony ” Razem dla gminy” http://new.razem-dla-gminy.pl/category/aktualnosci:
  „Przekonani, że wspólnie możemy zmieniać nasze najbliższe otoczenie, już dziś przystępujemy do działań na rzecz realizacji punktów programowych utworzonego Komitetu Wyborczego. Jego fundamentalnym założeniem jest, by w swej pracy kierować się wyłącznie interesem Mieszkańców gminy.”

 10. Lex pisze:

  Skąd przypuszczenie że to o Panią chodzi. A może o Jacka Drozdza. Niech Pani sobie nie schlebia.

 11. miecio_czopek pisze:

  No i stało się Strona lesnowolskiego została zablokowana. Ten człowiek przestraszył się zwykłej radnej hahaha.

 12. Malkontent pisze:

  Leśnowolski powinien łykać więcej piguł uspokajających, zanim postanowi opublikować jakiś tekst. Jeden tekst inaugurujący kampanię wyborczą i tylu nowych wrogów. Gratulacje!

 13. Wiemwięcej pisze:

  Blokować może, screeny zrobione. A ta radna wcale nie taka zwykła. 🙂 🙂 . Zwyczajnie boi się jej, bo stanowi duuże zagrożenie. Realne. Zwłaszcza,że nie dostał urlopu bezpłatnego z poprzedniej pracy, na czas kadencji wójta.

 14. jery pisze:

  Syn Sowy w referacie inwestycji? To już przynajmniej wiadomo dlaczego w naszej gminie nie ma żadnych inwestycji, o zdobywaniu środków unijnych nawet już nie wspomnę. Czy ten młokos ma chociaż jakieś wykształcenie, czy po prostu ojciec załatwił mu pracę?

 15. Victoria pisze:

  Kto nie chciał ,czy ona nie chciała ?
  gdy wójt daje coraz więcej ,,CIAŁA” 🙂
  Bzdurne decyzje takoż wypowiedzi ,
  przecie dohtór wie ,co w człeku @ siedzi.

  Teraz,gdy przejrzeli,każde idzie swą drogą,
  kto kogo porzucił – ŁONA ,czy łony niebogą ?
  Wkrótce się dowiemy ,wszak niebawem wybory,
  ona milcząca-cwana,on do ,,plecenia” SKORY 🙂

 16. Marek pisze:

  Widać że to jakaś próbna strona. Tylko jej nie zabezpieczono. Brak profesjonalizmu ze strony osoby robiącej stronę. A skąd przypuszczenia, że Sowa kieruje jego kampanią?, słyszałem że tym razem kampanią ma kierować kobieta.

 17. Monster pisze:

  te pajace a może trochę kultury widać jak jadem plujecie bo wam coś nie wyszło…może czas za pracę się zabrać a nie na necie siedzieć i wyć jak pierdoły

 18. mieszkaniec? pisze:

  do monster, a wy się cieszycie bo wyszedł szwindel? Cygan raz idzie przez wieś, wam udało się prawie dwa. Już nie damy się zauroczyć serdecznie dziękujemy. Na tej stronie można przynajmniej dać komentarz a na oficjalnej, tylko peany na cześć władcy i jego świty (co prawda okrojonej), w dodatku z błędami.

 19. brodacz pisze:

  Tutaj jest jeszcze usunięta strona. Czytajcie i patrzcie jak Leśnowolsski znów jątrzy w swoim środowisku.

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JW2BDUnawHkJ:new.razem-dla-gminy.pl/+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

 20. jery pisze:

  „Już wkrótce, 21 października 2018 roku, w dniu wyborów samorządowych, wystąpimy do naszych Wyborców o kredyt zaufania na kolejną kadencję, który mamy zamiar spłacić, skutecznie działając Razem dla Gminy”.

  Leśnowolski zaciągnął już tyle kredytów (w zasadzie nic innego nie robi) i jeszcze prosi mieszkańców o kolejny kredyt. Tym razem zaufania.

  Żeby brać jakiś kredyt, szczególnie jeśli chodzi o zaufanie, to dobrze byłoby się wywiązać z wcześniejszych zobowiązań. A z tym raczej krucho. Dlatego mieszkańcy żadnego kredytu już raczej nie dadzą!

 21. edgar pisze:

  Chciałem serdecznie podziękować panu wójtowi ze tegoroczne dożynki zrobił w groszowicach. Dzięki temu nie musiałem go słuchać cały dzien i patrzeć na te tłumy pijakow. Mieszkaniec ul słonecznej.

 22. Malkontent pisze:

  Ludzie mówią, że wczoraj na dożynkach w Groszowicach ks. Waniek pytał się ze sceny ludzi czy się dobrze bawią. Ludzie odpowiedzieli, że tak. A Waniek na to, żeby w takim razie głosowali na wójta Leśnowolskiego.

  Jeśli to prawda, co mówią ludzie to wójt z księdzem traktują was jak motłoch, któremu wystarczy dać jeść, pić i przyprowadzić grajka, a więcej do szczęścia nie potrzebujecie.

 23. Gama pisze:

  Masz rację, traktują nas jak motłoch, z wyższością i pogardą. Idą wybory, to potrzebują głosów tego motłochu i uważają, że wystarczy trochę rozkopać drogę czy boisko, złotych gór naobiecywać, na dożynki spędzić, to motłoch będzie zadowolony i zagłosuje jak ksiądz nakaże. Potem będą mieli spokój i zrobią, co będą chcieli. Przed następnymi wyborami znowu coś rozkopią i zrobią jakiś festyn i dobrze będzie.
  Mam nadzieję, że ludzie przejrzeli i się na te ich zagrywki już nie nabiorą.

 24. wrzosowiak pisze:

  Indolencja wójta gminy – Radni czytajcie dokładnie projekty uchwał .
  W poniedziałek 20 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 rozpocznie się 56. sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. W porządku obrad znalazło się 16 punktów.
  W punkcie 8 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
  W treści § 1 „Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Jedlnia-Letnisko działki ewidencyjnej ,oznaczonej nr 39/7 o pow. 0,0101 m2 położonej w miejscowości Piotrowice itd….”
  Projekt uchwały podpisał wójt gminy ,przy akceptacji aplikanta radcowskiego Mileny Czuczwary
  Z analizy projektu wynika ,że gmina zamierza nabyć grunt o powierzchni 101 cm2 czyli kwadrat o wymiarach 10×10 cm . Jaką tam inwestycję będzie realizował wójt z nowym szefem inwestycji .
  Rozumiem ,że aplikant radcowski może nie znać geometrii ale nasz geniusz „absolwent studiów podyplomowych UW” winien posiadać taka wiedzę z poziomu 6 klasy szkoły podstawowej oraz czytać dokumenty które podpisuje . ( już kilkakrotnie o tym pisałem, że podpisuje bez czytania ). Rozumiem – brak czasu przed organizacją dożynek . Zaganiany chłopina bo to wieniec dożynkowy trzeba zrobić i garniturek odprasować fryzjera zaliczyć i przygotować piękną mowę oraz projekt relacji dla ulubionego radia .
  Radni czytajcie dokładnie projekty uchwał bo może okazać się ,że wyrażacie zgodę na sprzedaż boiska na Kolonce dla dewelopera lub kredycik na kwotę 60 mln zł . Bo w tej gminie nie ma różnicy gdzie w liczbie postawiony jest przecinek i ile jest w niej zer . Po wyborach nowy wójt będzie miał co analizować .

 25. czytelnik pisze:

  Medaliści ostatnich mistrzostw europy w lekkiej atletyce zaprosili prezydenta Dudę na wspólne treningi. Zaproszenie zostało przyjęte z ogromnym zadowoleniem. Prezydent będzie m.in. biegał i skakał z mistrzami. To może by tak i u nas uczniowie szkoły w Jedlni zaprosili by na wspólny trening wójta i radnych . I wszyscy by biegali i skakali i byłoby znakomicie.Akurat przed wyborami. Tylko gdzie. Oby tylko nie zapomniano o dawniejszym przewodniczącym.

 26. Zniesmaczony pisze:

  Według mnie wybory to wygrywa się zdobywając zaufanie mieszkańców poprzez miedzy innymi realizację obietnic z poprzednich kampanii wyborczych… a nie przez proboszcza który służy i ma służyć Bogu a nie wójtowi i radził bym uważać na takie zagrywki bo mogą one przynieś całkiem inny rezultat niż Panowie zakładają.

 27. zniesmaczony pisze:

  I jeszcze jedno zauważcie w poprzednich wyborach wójt wygrał wybory tylko w Jedlni i teraz w tym roku nagle takie inwestycję jak chodnik w Lasowicach w Groszowicach ludzie nie dajcie się otumanić. Inwestycję robi się przez całą kadencję bo są na to środki czy z budżetu czy z dofinansowań (tylko trzeba jeszcze się o nie jeszcze starać) a nie w roku wyborczym rozbija się bank a później cisza przez 4 lata

 28. Relacja z sesji będzie najprawdopodobniej jutro, bo, mimo że byłem obecny na sesji, pisząc tekst wolę również posłużyć się filmem Maćka Frączka, który zostanie opublikowany niebawem.

  Niecierpliwym napiszę w skrócie: była miazga. Bożena Grad i Katarzyna Baran wystąpiły z klubu „Razem dla Gminy”. Karol Rzeszowski dał do zrozumienia, że nigdy do niego nie należał. Wszystkie trzy osoby odczytały swoje oświadczenia, które zamierzają również opublikować tu na portalu. Swoje wygarnęli Renata Pasek, Robert Borkowski i piszący ten tekst. Wielokrotnie była mowa o manipulacjach wójta, jego niszczeniu i zastraszaniu ludzi. Coś się wreszcie przelało.

  Radni zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (drogi) przez Gminę Jedlnia-Letnisko, gdyż w pierwszej kolejności zobowiązali wójta do przedstawienia dokumentów (czy była zgoda Rady na dokonanie wydzielenia działki – działka, która ma być kupiona, nie jest ujawniona w księdze wieczystej). Okazało się bowiem, że wójt, asfaltując łącznik między ul. Piotrowicką i ul. Staroradomską, wyasfaltował również fragment prywatnej działki. Dodam, że regułą jest, że wszystkie nieruchomości służące jako drogi dojazdowe gmina przejmuje bezpłatnie.

  W dalszej części sesji odbywała się debata na projektem uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok. I tu było widać jak na dłoni bałagan i chaos w urzędzie wynikający z licznych reorganizacji. Okazało się, że wójt chce zwiększyć budżet na drogi o 120 proc., nie zwiększając zakresu inwestycyjnego zadania. Argumentował to wzrostem ceny za materiały i robociznę (o ponad 100 proc. w ciągu pół roku!). Radni żądali szczegółów ale nie doczekali się ich. Nowy kierownik inwestycji niewiele był w stanie powiedzieć.

  Radni zdecydowali, że w tym punkcie sesja zostanie przerwana i wznowiona w poniedziałek za tydzień o godz. 14.00. Do tego czasu Leśnowolski i jego urzędnicy mają uzasadnić sensowność wszystkich proponowanych zmian (tj. dlaczego zabieramy pieniądze z jednego zadania inwestycyjnego i wrzucamy do innego albo tworzymy następne nie kończąc zadań rozpoczętych) oraz dokładnie oszacować, ile potrzeba pieniędzy, na które drogi, co na nich będzie robione i ile metrów bieżących zadanie obejmie.

  Zachęcam do oglądania filmu z sesji. Maciek obiecał wrzucić go na Youtube w nocy. Była też kamera gminna ale czy Urząd opublikuje film, kiedy i czy w pełnej wersji – tego nie wiem.

 29. edgar pisze:

  Ja wierzyłem, że „dobro” powróci. Nie wiedziałem kiedy ale wierzyłem ze tak będzie. Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy i nie pomogą tu zadni proboszczowie oddani mamonie. Sprawiedliwosc powoli nadchodzi….

 30. zbigniew pisze:

  Leśnowolski tak się przejął poniedziałkową sesją, że na stronie gminy nawet nie dał żadnych zdjęć z dożynek. Czyżby nie miał humoru? 🙂

  Ale jego mina – zbitego psa, jaką miał podczas sesji robiła duże wrażenie!

 31. Toska pisze:

  Obejrzałam pierwszą część sesji i jestem pod wrażeniem Pań Grad, Baran, Pasek i Drozd. Dziękuję, że wreszcie mają Panie tyle odwagi i sily, aby przeciwstawić się temu manipulowaniu, zakłamaniu i obłudzie toczącej urząd

 32. Toska pisze:

  Natomiast wstyd mi za radnego Kaima. Nadeszła pora podziękować za mało chlubą pracę. W takich ewidentnych manipulacjach jeszcze Pan staje po złej stronie i chce zakończyć dyskusję?

 33. Lolek pisze:

  Hahahaha ale beka

 34. edgar pisze:

  Obejzalem film. To był pogrom. Mina zdziwionego i zaskoczonego wójta – bezcenna. A ten popłoch w oczach gminnych kierowników i bezradność sekretarza. Jak dzieci we mgle. Oto obraz naszego urzędu gminy. Brak wiedzy , kompetencji i zwykłego pojęcia o tematyce jaka im została przydzielona.

 35. mieszkaniec pisze:

  Beka i wstyd była i jest od kiedy nasz pan wójt otrzymał swoją nominację. Dożynki w tym roku w groszowicach? powód błachy w jedlni spalony a pani dyrektor Kwiatkowska zawsze lojana a w proboszczu siła. O byłym skarbniku cicho sza aby tylko nic nie wyszło do wyborów tzn w intencji to jest pani dyrektor aby dokończyć swoją kadencję a co do reszty zamíatanie pod dywan braku kompetencji i niedouczenia. Darmowymi w cudzyslowiu imprezami w nieskończoność nie da się utrzymywać elektoratu. Nowy Wójt będzie miał co robić na początku swojego elektoratu, miejmy nadzieję aby wyprostował wszystkie nieprawidłowości a winni za to zostaną ukarani.