Archiwum autora: Karol Rzeszowski

Zaproszenie dla mieszkańców Groszowic

Do dnia dzisiejszego tj. 23 sierpnia 2018 r. nie ukazało się ogłoszenie w formie pisemnej na tablicy, czyli w sposób zwyczajowo przyjęty, o zebraniu sołeckim w Groszowicach, które ma się odbyć w sobotę 25 sierpnia 2018 r. o godz. 18.30 w salce parafialnej przy kościele w Groszowicach. W ostatnią niedzielę była tylko podana lakoniczna informacja o spotkaniu z wójtem i sołtysową na mszy świętej w kościele. Tematem spotkania będzie podział funduszu sołeckiego na rok 2019.

więcej
Opublikowano Fotogaleria, Ogłoszenie | 5 komentarzy