Archiwum autora: Radek Wdowski

Informacje o Radek Wdowski

Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. Uczestnik studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów Publicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Jak Gmina Jedlnia-Letnisko (i inne gminy pow. radomskiego) pozyskiwały środki z PROW 2007-2013

PROW logoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jednym z instrumentów wdrażania środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezentujemy jak z PROW 2007-2014 skorzystały gminy powiatu radomskiego.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 18 komentarzy

Promocja Gminy Jedlnia-Letnisko: Wykaz wydatków za trzy kwartały 2018

Prezentujemy kolejną już odsłonę wydatków poczynionych przez Gminę Jedlnia-Letnisko w ramach Promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego (Dział 750 Klasyfikacji Budżetowej). Przygotowane zestawienie oparto na udostępnionych przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko dokumentach księgowych. Zgodnie z wyliczeniami opartymi na tychże dokumentach nasza gmina w okresie trzech kwartałów 2018 roku przeznaczyła na promocję ponad 111 tys. złotych. Największe wydatki w tym zestawieniu dotyczą: Druku Biuletynu Głos Gminy, Emisji audycji „Jedlnia-Letnisko na fali” w Radiu Plus oraz organizacji Dożynek Gminnych 2018.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 33 komentarze

„Słyszę głosy, że jestem za młody, że jeszcze nie czas. Ja jestem tego zdania, że człowiek młody ma ciekawe inicjatywy (…) i będzie mu zależało na pokazaniu swojej skuteczności”

Wywiad z kandydatem KWW Aktywny Samorząd na Wójta – Maciejem Frączkiem

Maciej Frączek„Gmina Jedlnia-Letnisko zasługuje na więcej. Pamiętajmy: niech każdy z nas pomyśli trzy razy zanim dokona złego wyboru na kolejne 5 lat. bo wybór ten będzie decydował o tym co przez kolejne lata będzie się w gminie działo.”
Publikuję – niestety ostatni jak na razie z serii wywiadów z kandydatami na Urząd Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko – wywiad z kandydatem KWW Aktywny Samorząd: Maciejem Frączkiem. Sprawa rezygnacji kandydata KWW Razem dla Gminy zostanie poruszona w odrębnym artykule-oświadczeniu podsumowującym serię wywiadów.

więcej
Opublikowano Wywiad | 34 komentarze

„Nasza gmina potrzebuje silnego wsparcia i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”

Wywiad z Renatą Pasek – kandydatką KW PIS na Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko

Renata Pasek_2„Kandydując na Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko kieruję się przesłaniem: „z szacunkiem do ludzi”. Bo szacunek należy się każdemu, bez względu na jego polityczne przekonania czy inne spojrzenie na gminę. Pragnę, aby Gmina Jedlnia-Letnisko była miejscem rozwijającym się dzięki wykorzystaniu pełni możliwości, jaką dają programy unijne i rządowe. Chcę, aby mieszkańcy byli traktowani jednakowo i każdy ich pomysł wysłuchany. Chcę Urzędu Gminy przyjaznego dla interesantów, w którym pracują ludzie kompetentni i wykształceni, służący swoim potencjałem Gminie”

więcej
Opublikowano Wywiad | 93 komentarze

„Mam doświadczenie i lubię wyzwania, a Gmina Jedlnia-Letnisko, to niewątpliwie ciekawe wyzwanie”

Wywiad z Albertem Bobrowskim – kandydatem KW PSL na Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko

Popiersie Ja jestem człowiekiem spełnionym życiowo i zawodowo, mam zabezpieczenie finansowe, ale mam jeszcze wiele pomysłów i energii, którą chciałbym spożytkować. Jestem alternatywą dla Gminy, w której widzimy, niestety, mocne rozszczepienie w społeczności na dwa obozy. Jako osoba z zewnątrz chcę łączyć, a nie dzielić. Mam doświadczenie i lubię wyzwania, a Gmina Jedlnia-Letnisko, to niewątpliwie ciekawe wyzwanie: dlaczego mając 64 lata mam rezygnować z wyzwań?

więcej
Opublikowano Wywiad | 38 komentarzy

Wywiady z kandydatami na urząd Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko

interview-1018333_1920-1080x60026 września na skrzynki mailowe kandydatów ubiegających się o sprawowanie urzędu Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko skierowałem prośbę o możliwość udzielenia wywiadów. Bez względu na osobiste przekonania światopoglądowe i polityczne publikujących tutaj przez lata osób, Niezależnemu Portalowi Obywatelskiemu jedlnia.org.pl przyświecała i nadal przyświeca wizja samorządu otwartego, jawnego w działaniu, którego władze pełnią służebną rolę wobec mieszkańców i podejmują dialog ze wszystkimi lokalnymi grupami społecznymi, choć niejednokrotnie mają one inne spojrzenie i sposób osiągnięcia tego samego celu, jakim jest rozwój gminy. Chęć przeprowadzenia wywiadów jest moją inicjatywą przedstawioną i przedyskutowaną z Redaktorem Naczelnym.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 33 komentarze

Czy Gmina wie, że zapłaciła ponad 8 tys. zł za autoplagiat? Kulisy powstania i realizacji gminnej strategii rozwoju.

W 2016 roku władze gminy zamówiły opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025”, której poza uchwaleniem nie monitoruje żadna komórka organizacyjna gminy. To jeszcze nic! Tak ważny dokument, który powinien być unikatową odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej okazuje się swoistym autoplagiatem autorstwa REMEDIS S.A. Niemal identyczne „wskazówki” do rozwoju przyjęło wiele innych samorządów w Polsce np. Ustka czy Gawłuszowice!

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 18 komentarzy

Pokłosie kontroli w GOPS: Wójt i Wojewoda w sądzie, ponad 15 tys. zł straty za źle wydatkowaną dotację.

Pokłosie grudniowej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipera „spotkają” się w sądzie w sprawie nieprawidłowości w zatrudnieniu Kierownika GOPS-u. Zwrócona została również kwota ponad 15 tys. zł (w tym ponad 1 200 zł odsetek) nieprawidłowo wydatkowanej dotacji.

więcej
Opublikowano News | 6 komentarzy

Kontrola w GOPS. Wojewoda stwierdza nieprawidłowości w zatrudnieniu kierownika i żąda zwrotu źle wydanych funduszy.

„Brak u Pani co najmniej 3 letniego stażu pracy w pomocy społecznej określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ okresu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomiu nie można zaliczyć do stażu pracy w pomocy społecznej (…) Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie Pani zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni – Letnisko odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko”. Wystąpienie Pokontrolne Wojewody Mazowieckiego potwierdza nieprawidłowości zgłaszane przez radną Jadwigę Drózd. Ponadto, gmina ma zwrócić 14.515,06 zł wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 33 komentarze

Jak promuje się Gminę Jedlnia-Letnisko?

logo_2Ponad 20 tys. złotych na audycje w Radiu Plus i ponad 38 tys. za wydawanie Gazety Głos Gminy w latach 2016-2017. Tak najwyraźniej według Wójta Piotra Leśnowolskiego wygląda profesjonalna promocja gminy. Tymczasem dział budżetowy Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego powinien się raczej nazywać: „Chleba i Igrzysk!”

więcej
Opublikowano Publicystyka | 16 komentarzy