Archiwum autora: Radek Wdowski

Informacje o Radek Wdowski

Socjolog - Doktorant Katedry Filozofii Społecznej KUL zajmujący się samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i patologiami życia publicznego. W latach 2015-2016 pracownik Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Autor publikacji "Pieniądze, prestiż, wpływy. Patologie struktur władzy gminnej na Mazowszu".

Promocja Gminy Jedlnia-Letnisko w roku budżetowym 2015

logo_2Wydatki związane z promocją jednostek samorządu nie od dziś budzą emocje jako potencjalne źródło funduszy służących celom niekoniecznie związanym z rzeczywistą ideą promocji samorządu. Jawność promocji gminy i analiza jej celowości ogranicza możliwe nadużycia lokalnych samorządów. Poniżej przedstawiamy wykaz faktur rozliczonych przez gminę w ramach wydatków promocyjnych w 2015 r.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 10 komentarzy

Relacja z XIX Sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

XIX sesja RGW sieci jest już dostępny film z poniedziałkowej sesji Rady Gminy. Zapraszamy do oglądania i komentowania.

więcej
Opublikowano Film, News | 13 komentarzy

O informację publiczną można pytać także organizacje pozarządowe

ngo-mainZnowelizowane przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego zobowiązują organizacje pozarządowe dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publiczne do udostępniania informacji publicznej zgodnie z nowymi przepisami i ustawą o dostępie do informacji publicznej. W kontekście ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych warto pamiętać, że fundusze przekazywane organizacjom pozarządowym również podlegają społecznej kontroli.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania O informację publiczną można pytać także organizacje pozarządowe została wyłączona

Powstaje Komitet na Rzecz Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

zagonczyk2W Jedlni-Letnisko zawiązał się społeczny Komitet na Rzecz upamiętniania Franciszka Jerzego Jaskulskiego „Zagończyka” i Żołnierzy Wyklętych w Jedlni-Letnisko. Jest to autorska inicjatywa młodych społeczników z naszej gminy, którzy chcą popularyzować idee polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

więcej
Opublikowano News | 5 komentarzy

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych [zdjęcia + film]

DSCF5685W dniu dzisiejszym w uroczystej ale i rodzinnej atmosferze świętowano w Jedlni-Letnisko Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem uroczystości był Jedleński Szczep Drużyn Harcerzy i Zuchów „Niezłomni”, któremu patronują postacie związane ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym.

więcej
Opublikowano Film, Fotogaleria, News | 16 komentarzy

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jedlni-Letnisko [film]

Żołnierze WyklęciJuż po raz kolejny harcerze ZHR z Jedleńskiego Szczepu Drużyn Harcerzy i Zuchów „Niezłomni” zapraszają na uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej gminie. Jest to dla nich szczególne święto, gdyż patronuje im trójka bohaterów podziemia niepodległościowego: związany z naszą miejscowością Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagończyk”, a także takie postacie jak Tadeusz Zawadzki „Igła” i Danuta Siedzikówna „Inka”.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | 8 komentarzy

Efekt pana Leśnowolskiego i jego skutki

Efekt motyla_2Okres pomiędzy kampanią wyborczą 2010 a powtórzonymi wyborami w 2011 roku stał się otwarciem nowego rozdziału w lokalnej sferze publicznej. Etap ten trwa i bez względu na wynik niedzielnego głosowania będzie trwał nadal, czy tego Pan Wójt chce czy nie.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 4 komentarze

Kilka słów o kulturze

Naszej gminie brakuje czegoś co możemy nazwać gminną i wszechstronną strategią rozwoju – dokumentu, który nie będzie „półkownikiem” ale konkretną wizją ze szczegółowymi etapami działań i propozycjami rozwiązań jak włączyć w nie mieszkańców gminy.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 8 komentarzy

Racjonalna troska o dobro wspólne

Jak można się różnić a jednak współpracować

Przez lata osoby, które przekazywały mi wiedzę o samorządzie, zawsze mówiły, że w samorządzie nie ma miejsca na politykę partyjną. Może występować jedynie polityka w tym najpiękniejszym ze znaczeń: roztropnej troski o dobro wspólne. Może występować polityka angażująca mieszkańców i to nie tylko tych, co mają pieniądze i wpływy, ale wszystkich szarych Kowalskich i Nowaków. W samorządzie należy siadać wspólnie i negocjować jak najlepsze rozwiązania dla gminy.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 9 komentarzy

Warsztaty Efektywnej Nauki

ZHR oraz Inicjatywa „Aktywni Lokalnie” organizuje grupowe warsztaty zajęciowe dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w zakresie form efektywnej nauki i pracy z dzieckiem w domu. Warsztaty poprowadzone zostaną przez psychologa, trenera i animatora Natalię Kajkę.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | 3 komentarze