Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko

(siedziba Urzędu Gminy)

Czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 17.20
w piątki w godz. 9.00 – 15.00
w soboty w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt:
tel. 384-84-70, wewn. 223
adres e-mail: biblioteka_jedlnia@wp.pl
blog biblioteczny: biblioteka-jedlnia.blogspot.com

Filia w Groszowicach
Czynna:
poniedziałek w godz. 8.30 – 17.00
środa w godz. 8.30 – 17.00
czwartek w godz. 8.30 – 17.00
piątek w godz. 8.30 – 13.00

Filia w Gzowicach
Czynna:
wtorek w godz. 9.00 – 16.00
piątek w godz. 13.30 – 16.00
Kontakt:
adres e-mail: bibliotekagzowice@wp.pl

Filia w Słupicy
Czynna:
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
wtorek w godz. 9.00 – 16.00
środa w godz. 9.00 – 16.00
czwartek w godz. 9.00 – 17.00
Kontakt:
adres e-mail: słupica.biblioteka@op.pl

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Mieści się na parterze Urzędu Gminy w Jedlni Letnisko. Służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Celem działania Biblioteki jest:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz ich przechowywanie;
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;
  • popularyzacja książek i czytelnictwa;
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
  • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
  • ochrona materiałów bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna jest finansowana z dotacji budżetu Gminy, z wpływów z własnej działalności oraz ze środków od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
W ramach działalności oświatowej Biblioteka przeprowadza lekcje biblioteczne i spotkania z członkami Stowarzyszenia Twórców Kultury „Orzeł”.
Biblioteka jest w trakcie tworzenia komputerowej bazy księgozbioru jak również prowadzi usługi internetowe dla czytelników.

Źródło: www.jedlnia.pl

Zobacz też:

Możliwość komentowania jest wyłączona.