Archiwum kategorii: Bez kategorii

Promocja Gminy Jedlnia-Letnisko: Wykaz wydatków za trzy kwartały 2018

Prezentujemy kolejną już odsłonę wydatków poczynionych przez Gminę Jedlnia-Letnisko w ramach Promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego (Dział 750 Klasyfikacji Budżetowej). Przygotowane zestawienie oparto na udostępnionych przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko dokumentach księgowych. Zgodnie z wyliczeniami opartymi na tychże dokumentach nasza gmina w okresie trzech kwartałów 2018 roku przeznaczyła na promocję ponad 111 tys. złotych. Największe wydatki w tym zestawieniu dotyczą: Druku Biuletynu Głos Gminy, Emisji audycji „Jedlnia-Letnisko na fali” w Radiu Plus oraz organizacji Dożynek Gminnych 2018.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 33 komentarze

Czy Gmina wie, że zapłaciła ponad 8 tys. zł za autoplagiat? Kulisy powstania i realizacji gminnej strategii rozwoju.

W 2016 roku władze gminy zamówiły opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025”, której poza uchwaleniem nie monitoruje żadna komórka organizacyjna gminy. To jeszcze nic! Tak ważny dokument, który powinien być unikatową odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej okazuje się swoistym autoplagiatem autorstwa REMEDIS S.A. Niemal identyczne „wskazówki” do rozwoju przyjęło wiele innych samorządów w Polsce np. Ustka czy Gawłuszowice!

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 18 komentarzy

Kontrola w GOPS. Wojewoda stwierdza nieprawidłowości w zatrudnieniu kierownika i żąda zwrotu źle wydanych funduszy.

„Brak u Pani co najmniej 3 letniego stażu pracy w pomocy społecznej określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ okresu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomiu nie można zaliczyć do stażu pracy w pomocy społecznej (…) Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie Pani zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni – Letnisko odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko”. Wystąpienie Pokontrolne Wojewody Mazowieckiego potwierdza nieprawidłowości zgłaszane przez radną Jadwigę Drózd. Ponadto, gmina ma zwrócić 14.515,06 zł wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 33 komentarze

Wernisaż Grupy Twórczej VENA

obraz Genowefy ŚledźW piątek 3 marca 2017 roku o godzinie 17.00 odbędzie się wernisaż Grupy Twórczej VENA. Jest to grupa działająca od 1997 roku w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka skupiająca artystów amatorów. Członkowie Grupy VENA uczestniczą w wystawach indywidualnych, zbiorowych, a także biorą czynny udział w licznych wydarzeniach kulturalnych promując ziemię kozienicką.

więcej
Opublikowano Bez kategorii, Ogłoszenie | Możliwość komentowania Wernisaż Grupy Twórczej VENA została wyłączona

O wypocinach, naruszeniu dóbr i promowaniu się na swój własny koszt

wypocinyWójt odniósł się do artykułu dotyczącego promocji gminy w roku budżetowym 2015 zawierającym wykaz faktur udostępnionych przez Gminę. Nie była to jednak rzeczowa polemika i odpowiedź na pytania co do zasadności poniesionych wydatków, lecz niemające podstaw straszenie odszkodowaniem, osobiste uwłaczanie i wytarte już jak winylowa płyta slogany.

więcej
Opublikowano Bez kategorii, Publicystyka | 16 komentarzy

Promocja Gminy Jedlnia-Letnisko w roku budżetowym 2015

logo_2Wydatki związane z promocją jednostek samorządu nie od dziś budzą emocje jako potencjalne źródło funduszy służących celom niekoniecznie związanym z rzeczywistą ideą promocji samorządu. Jawność promocji gminy i analiza jej celowości ogranicza możliwe nadużycia lokalnych samorządów. Poniżej przedstawiamy wykaz faktur rozliczonych przez gminę w ramach wydatków promocyjnych w 2015 r.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | 10 komentarzy

O informację publiczną można pytać także organizacje pozarządowe

ngo-mainZnowelizowane przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego zobowiązują organizacje pozarządowe dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publiczne do udostępniania informacji publicznej zgodnie z nowymi przepisami i ustawą o dostępie do informacji publicznej. W kontekście ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych warto pamiętać, że fundusze przekazywane organizacjom pozarządowym również podlegają społecznej kontroli.

więcej
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania O informację publiczną można pytać także organizacje pozarządowe została wyłączona