Archiwum kategorii: Dokument

Projekt budżetu gminy na 2018 roku

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 sesja budżetowa
Budżet 2018Dochody w wysokości 48,55 mln zł, wydatki w wysokości 50,58 mln zł, co oznacza deficyt 2,03 mln zł – takie są założenia projektu budżetu na 2018 rok przygotowanego przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko. Planowane jest zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 4,09 mln zł, z czego 2,06 mln zł na rolowanie długu, a pozostała kwota powiększy deficyt. Największym zadaniem inwestycyjnym 2018 roku ma być budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko i w miejscowości Kieszek.

więcej
Opublikowano Dokument, News | 4 komentarze

Sprawa, która poróżniła członków komisji

lewo_i_prawoCzy nowa kierownik GOPS Monika Odzimek spełniała kryteria podane w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko? Dlaczego wójt Leśnowolski od razu podpisał z nią umowę na czas nieokreślony, pomimo że w ogłoszeniu była mowa o tym, że pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony? Dlaczego po raz kolejny pracę w urzędzie otrzymuje osoba spoza naszej gminy, kosztem mieszkanki gminy, której kwalifikacje na stanowisko kierownika GOPS nie budziły wątpliwości? Zapraszamy do zapoznania się ze sprawą, która poróżniła członków komisji rewizyjnej.

więcej
Opublikowano Dokument, News | 14 komentarzy

RIO stwierdziła 31 nieprawidłowości

RIO w WarszawieRegionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przeprowadziła na początku 2017 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Jedlnia-Letnisko. Kontrola objęła okres 2016 roku w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2015 roku i otwarcia 2017 roku. Komisja RIO stwierdziła 31 nieprawidłowości, wobec których wydała zalecenia. Kontrola RIO zbiegła się z rezygnacją Marcina Narożnika z funkcji skarbnika gminy Jedlnia-Letnisko.

więcej
Opublikowano Dokument | 4 komentarze

Program XXVIII sesji Rady Gminy + projekty uchwał

xviii-sesja-rgW poniedziałek 31 października o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko rozpocznie się XXVIII sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. W programie m. in. podjęcie uchwały w sprawie określenia statutu sołectw na terenie naszej gminy. Załączniki do tego projektu uchwały nadal zawierają nieprawidłową mapę sołectw, zgodnie z którą część mieszkańców Jedlni-Letnisko należy do sołectwa Siczki. Ważnym momentem będzie też przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025, nad którą prace trwały pół roku.

więcej
Opublikowano Dokument, News | 13 komentarzy

Rejestr umów cywilnoprawnych 5

Wiemy, ile kosztowała organizacja dożynek 2016

publiczny_rejestr_umow___patronat_woc3To już piąta publikacja umów cywilnoprawnych zawartych przez gminę Jedlnia-Letnisko. Rejestr obejmuje wykaz umów zawartych w okresie od początku stycznia do końca sierpnia 2016 roku. Rejestr zawiera wykaz umów zawartych zarówno z firmami jak również z osobami fizycznymi.

więcej
Opublikowano Dokument | 5 komentarzy

Pierwsza sesja rady gminy po wakacjach

1W poniedziałek 19 września 2016 r. odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Początek o godz. 9:00. Radni mają zadecydować m. in. o zwiększeniu wydatków na przebudowę dróg na terenie naszej gminy, w tym znajdujących się w południowej części Jedlni-Letnisko oraz o zwiększeniu środków na projekt i budowę oświetlenia dróg. W dalszej części radni mają podjąć uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, który ma w całości zostać przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Nad zalewem „Siczki” ma powstać nowy punkt gastronomiczny.

więcej
Opublikowano Dokument, News | 8 komentarzy

Znamy karty wynagrodzeń za 2015 rok!

PieniądzeWreszcie to mamy! Mimo zapewnień wójta o systematycznej publikacji kart wynagrodzeń w BIP, nie obyło się bez presji. Dzięki złożonemu przeze mnie wnioskowi o udostępnienie informacji publicznej możemy wreszcie udostępnić karty wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych w naszej gminie za 2015 rok, jednocześnie ciesząc się, że ta informacja pojawiła się również w BIP urzędu gminy. Miłej lektury

więcej
Opublikowano Dokument | 12 komentarzy

Jest już projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025

WizjaWe wtorek 5 lipca wszyscy członkowie Zespołu Konsultacyjnego otrzymali drogą e-mailową projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025. Projekt został przygotowany przez firmę Remedis S.A. na zlecenie Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko. Pomimo okresu wakacyjnego urzędnicy dali nam krótki termin na zapoznanie się z dokumentem i przesłanie naszych uwag. Mamy na to czas do 14 lipca 2016 roku. Cały dokument postanowiłem udostępnić czytelnikom portalu. Liczę na Wasze uwagi i wnioski przesyłane drogą e-mailową lub bezpośrednio w komentarzach pod tekstem.

więcej
Opublikowano Dokument, Publicystyka | 60 komentarzy

Rejestr umów cywilnoprawnych 4

publiczny_rejestr_umow___patronat_woc3Tym razem nie czekaliśmy aż dwóch miesięcy na przesłanie kolejnego wykazu umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko. Wystarczyły standardowe dwa tygodnie. Poprosiliśmy o skany umów, pamiętając, że urząd sam deklarował, iż prowadzi je w wersji papierowej. Rejestr dotyczy umów zawartych w 2015 roku od nr 160 do 310.

więcej
Opublikowano Dokument, News | 1 komentarz

Jutro sesja budżetowa

BudżetW poniedziałek 21 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 rozpocznie się XVI sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, podczas której radni uchwalą budżet na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2022. Tak jak w poprzednim roku, wójt ma uzyskać szerokie uprawnienia do realizacji wydatków budżetowych bez konieczności zatwierdzania ich każdorazowo przez Radę Gminy.

więcej
Opublikowano Dokument, News, Ogłoszenie | 4 komentarze