Historia

1865r. – na terenach dzisiejszej Jedlni-Letnisko powstaje miejscowość o nazwie Mokrzec.

1884-1886r. – zostaje wybudowana linia kolejowa na trasie Radom-Dęblin ze stacją Jedlnia.

Przełom XIX/XX wieku – pierwsi osadnicy, składający się głównie z kolejarzy z Radomia, zaczynają budować domy mieszkalne w okolicy stacji.

1905r. – zostaje wybudowana murowana kaplica.

1906-1907r. – Wacław Karwowski zostaje pierwszym nauczycielem nauczającym na terenie dzisiejszej miejscowości Jedlni-Letnisko. Od listopada 1906r. do kwietnia 1907r. prowadzi 3 oddziałową prywatną szkołę tajną.

1915r. – na terenie Piotrowic powstaje szkoła.

1917r. – miejscowość Mokrzec oraz tereny wokół stacji Jedlnia otrzymują nazwę Jedlnia-Letnisko.

1921r. – powstaje parafia rzymskokatolicka, której pierwszym proboszczem zostaje ks. Władysław Korpikiewicz.

1927r. – do murowanej kaplicy zostaje dobudowana część drewniana kościoła w stylu zakopiańskim.

1928r. – powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni-Letnisku.

1932r. – wybudowana zostaje pierwsza drewniana remiza na Placu Wolności w Jedlni-Letnisku (u zbiegu ulic Radomskiej i 1000-lecia), która będzie służyć strażakom aż do 1992 roku.

1933r. – jednostce OSP zostaje nadany sztandar „Jan Florian I” ufundowany przez mieszkańców, na którego drzewcu umiejscowiony jest gwóźdź jednego z jego fundatorów – marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1933r. – strażacy z OSP Jedlnia-Letnisko zaczynają prowadzić swoją Kronikę, która w późniejszych latach będzie wysoko oceniana na Ogólnopolskim Konkursie Kronik.

1934r. – rozpoczyna się budowa Publicznej Szkoły Powszechnej. Plac na budowę gmina zakupuje od mieszkańców Piotrowic. Oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły następuje w roku szkolnym 1937/38.

1936r. – renomowana firma Zygmunta Kamińskiego z Warszawy buduje i oddaje do użytku 13-głosowe organy, które od tej pory uświetniają uroczystości religijne wewnątrz kościoła parafialnego.

1939-45r. – II wojna światowa zapisuje tragiczną kartę również w miejscowości Jedlnia-Letnisko. W ciągu niespełna 6 lat wojny hitlerowcy na terenie Jedlni mordują 40 osób, a w okolicznych lasach ponad 250. Ofiary wojny upamiętniają groby na cmentarzu i w Rezerwacie „Jedlnia”.

1948-49r. – powstaje Ludowy Zespół Sportowy „Jodła”.

1950-58r. – kościelne organy zostają rozbudowane najpierw przez Stefana Krukowskiego z Piotrkowa Trybunalskiego, a potem również przez Józefa Wójcika z Garbatki. Aktualnie instrument ma 38 głosów.

1951r. – strażaków o o pożarze zaczyna informować syrena elektryczna.

1953r. – LZS “Jodła” przeżywa okres największej świetności. Liczy 240 członków i 12 sekcji sportowych: hokeja na lodzie, piłki nożnej, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, zapasów, strzelecką, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, narciarską, gimnastyczną i kulturalno – oświatową.

1954r. – zostaje oddany do użytku nowy, wybudowany w znacznej mierze siłami mieszkańców, stadion na Kolonce.

1954r.Jedlnia-Letnisko staje się stolicą gminy (w latach 1954-73 gromady stanowiącej odpowiednik gminy). Do tego momentu stolicą były Gzowice.

1971r. – na skwerku w okolicach budynku dworca zostaje oddany do użytku pomnik ku czci ofiar terroru hitlerowskiego.

1976r. – powstaje sztuczny zalew o powierzchni około 40 hektarów.

1982r. – zostaje utworzony Rezerwat „Jedlnia”, obejmując powierzchnię 86,42 ha.

1992r. – OSP Jedlnia-Letnisko przenosi się do murowanego budynku obok urzędu gminy, w którym stacjonuje do dnia dzisiejszego.

1994r. – długo oczekiwana nowa Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisku, wybudowana przy ul. Radomskiej i Słonecznej, zostaje wreszcie otwarta. Obecnie mieści się tam Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku.

1995r. – jednostka OSP Jedlnia-Letnisko zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, tym samym przekształca się w nowoczesną służbę ratowniczą niosącą pomoc praktycznie w każdej sytuacji zagrożenia życia i mienia.

1999r. – w Szkole Podstawowej zostaje oddana do użytku pracownia komputerowa, a następnie sala gimnastyczna. Zostają też przeniesione do szkoły oddziały przedszkolne.

Przejdź do Położenia geograficznego

Możliwość komentowania jest wyłączona.