Klub Sportowy „TAKA DOJO”


Klub Sportowy TAKA DOJO zarejestrowano w Jedlni-Letnisku. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989r. (tekst jednolity Dz.U.2001.79.855) wpisany został do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Radomskiego pod pozycją nr 45 na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010r. (Dz.U.2010.127.857) po konsultacjach w Prezesem Zarządu OYAMA Polskiej Federacji Karate hanshi Janem Dyduchem 8 dan.

Klub jako samodzielna jednostka został przyjęty w szeregi członków OYAMA Polskiej Federacji Karate 03.09.2011r. na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów OYAMA PFK.

Treningi w klubie prowadzone są w oparciu o styl OYAMA karate, który jest rozwijany pod kątem samoobrony, sztuki walki oraz wielo-konkurencyjnej dyscypliny sportowej. Twórca stylu soshu Shigeru Oyama 10 dan odrzucił doktrynę walki wziętą z Goju-ryu i Kyokushin, wprowadzając szybkie przemieszczanie się, wyprzedzanie ataku przeciwnika i zejścia z linii ciosu wraz z równoczesnym kontratakiem. Takiej filozofii walki podporządkował cały system szkolenia. Zmienił niektóre bloki, uderzenia oraz formy, rozwinął pracę nóg i położył duży nacisk na rotacyjną pracę ciała. Zaawansowani karatecy trenują także tradycyjną bronią wykorzystywaną w KOBUDO (Bo, Tonfa i Sai).

W klubie obowiązuje autorski system szkolenia dzieci, dostosowany do ich możliwości psychicznych i fizycznych oraz oryginalny model szkolenia młodzieży i dorosłych. Stawia on w pierwszym rzędzie na praktyczne korzyści wynikające z uprawiania karate – dobre zdrowie, poczucie bezpieczeństwa oraz systematyczne kształtowanie charakteru ćwiczącego, co skutkuje licznymi sukcesami w rywalizacji sportowej. Więcej informacji zamieszczono tutaj

Strona internetowa Klubu:
www.takadojo.oyama.pl

Celem Klubu jest zrzeszanie mieszkańców na zasadzie dobrowolności wokół idei upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez:

 1. Podnoszenie sprawności fizycznej członków Klubu.
 2. Dbałość o wychowanie, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także o zachowanie i przywracanie jego zdrowia.
 3. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkół.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia i dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych postaw moralno – etycznych w oparciu o szkolenie z zakresu samoobrony, sportów walki oraz walki wręcz.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji i rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, profilaktyki i integracji, sportu, dziedziny turystyczno-krajoznawczej oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia warunków w tym zakresie.
 6. Prowadzenie działalności propagatorskiej, dydaktycznej i wychowawczej obejmującej problematykę sportów i sztuk walki, zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i agresji w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz drugiego człowieka.
 7. Współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i popularyzatorskim dotyczących sportów walki, samoobrony i walki wręcz.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych w zakresie celów Klubu.
 3. Zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.
 4. Prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, pokazów, konferencji, seminariów, rankingów i konkursów.
 5. Prowadzenie egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie.
 6. Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych i innych.
 7. Uczestniczenie w zawodach oraz imprezach sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych w kraju oraz zagranicą.
 8. Uprawianie sportu oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego.
 9. Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej, wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie celów Klubu.
 10. Reprezentowanie na zewnątrz członków Klubu.
 11. Pozyskiwanie środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 12. Współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi w sprawach będących przedmiotem działania Klubu.
 13. Tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach statutu Klubu.
 14. Podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji działań statutowych.
 15. Pomoc w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb członków klubu, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 16. Rozpowszechnianie i promowanie celów Klubu w kraju i za granicą.
 17. Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
 18. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 19. Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny człowieka, a także o zachowanie i przywracanie jego zdrowia.
 20. Upowszechnianie i rozwijanie rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, profilaktyki i integracji, dziedziny turystyczno-krajoznawczej oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.

Stopnie przyznawane w Oyama Karate dla dzieci do 14 lat
10 kyū – Biały pas
9 kyū junior – Biały pas z czerwonym pagonem
9 kyū senior – Biały pas z dwoma czerwonymi pagonami
8 kyū junior – Biały pas z trzema czerwonymi pagonami
8 kyū senior – Niebieski pas
7 kyū junior – Niebieski pas z czerwonym pagonem
7 kyū senior – Niebieski pas z dwoma czerwonymi pagonami
6 kyū junior – Niebieski pas z trzema czerwonymi pagonami
6 kyū senior – Żółty pas
5 kyū junior – Żółty pas z czerwonym pagonem
5 kyū senior – Pomarańczowy pas
4 kyū junior – Pomarańczowy pas z czerwonym pagonem
4 kyū senior – Zielony pas
3 kyū junior – Zielony pas z czerwonym pagonem
3 kyū senior – Zielony pas z dwoma czerwonymi pagonami
2 kyū junior – Zielony pas z trzema czerwonymi pagonami
2 kyū senior – Brązowy pas

Stopnie uczniowskie dla młodzieży od 14 lat i dorosłych
10 kyū – Biały pas
9 kyū – Biały pas z niebieskim pagonem
8 kyū – Niebieski pas
7 kyū – Niebieski pas z żółtym pagonem
6 kyū – Żółty pas
5 kyū – Pomarańczowy pas
4 kyū – Zielony pas
3 kyū – Zielony pas z brązowym pagonem
2 kyū – Brązowy pas
1 kyū – Brązowy pas z czarnym pagonem

>Stopnie mistrzowskie
1 Dan – Czarny pas z jednym złotym pagonem
2 Dan – Czarny pas z dwoma złotymi pagonami
3 Dan – Czarny pas z trzema złotymi pagonami
4 Dan – Czarny pas z czterema złotymi pagonami
5 Dan – Czarny pas z pięcioma złotymi pagonami
6 Dan – Czarny pas z sześcioma złotymi pagonami
7 Dan – Czarny pas z siedmioma złotymi pagonami
8 Dan – Czarny pas z ośmioma złotymi pagonami
9 Dan – Czarny pas z dziewięcioma złotymi pagonami
10 Dan – Czarny pas a na nim dziesięć złotych pagonów


Biały pas – stopień czystości

Obok czarnego pasa biały jest najważniejszy w życiu karateki.
Kolor biały zawiera w sobie wszystkie kolory spektrum światła. W ten sposób biały symbolizuje potencjał nowego ucznia, który może osiągnąć każdy cel. Wszystko, czego potrzebujesz, masz już w sobie – trening pomoże ci to wydobyć. Jest tak jak z diamentem ukrytym we wnętrzu skaty, którą trzeba odłupać dłutem determinacji i wiary.
Biały symbolizuje w tym przypadku brak umiejętności i doświadczenia w sztuce karate nowego ucznia.
Jego serce jest pełne nadziei, z której rodzi się pierwszy entuzjazm do trenowania i nauki. Początkowy trening polega na uważnym słuchaniu nauczyciela i postępowaniu zgodnie z jego wskazówkami.
Od pierwszego ćwiczenia nieskazitelność białego pasa znika na zawsze.
Biały pas nasiąka potem i stopniowo staje się coraz bardziej przybrudzony, aż do osiągnięcia czarnej barwy.
Kiedy wejdziesz na drogę karate, nie śpiesz się, skoncentruj się na nauce etykiety dojo i regularnych treningach. Nie wstydź się białego pasa – noś go z dumą. Udowodnij sobie, że jesteś w stanie podołać wysiłkowi, jakiego wymaga opanowywanie sztuki karate. Nikt od ciebie nie oczekuje poprawnego wykonywania poszczególnych technik, ale jeśli okażesz swoje zaangażowanie, wszyscy chętnie ci pomogą. Najważniejsze jest to, aby dawać z siebie wszystko.

„Z jednej strony, człowiek jest w stanie doprowadzić niebie do całkowitego zniszczenia, z drugiej jednak, posiada nieograniczoną zdolność rozwoju i samodoskonalenia. Sukces zależy od wyznaczenia celu i wytrwałego dążenia do jego osiągnięcia.” (Mas Oyama)

(10 i 9 kyu) – biały pas
Dobra, stabilna postawa – to, według Mas Oyamy, pierwszy podstawowy krok na drodze sztuk walki.
Poprzez trening uczymy się wyczuwać środek ciężkości, co pozwala zachować równowagę i kontrolować ciało. Rozwinięta zostaje podstawowa wrażliwość w stopach i nogach. Fudo! Moc i postęp budowane są na mocnych podstawach.
Uczeń, przygotowujący się do egzaminu na początkowy biały pas, powinien znać etykietę i zasady panujące w dojo, bo na nich oparty jest trening i życie karateki. Powinien on też być świadomy ogólnych terminów w karate i w pewnym stopniu poznać swoje ciało.
Na początku, kolejnych technik uczymy się po prostu: wiedząc gdzie znajdują się poszczególne części ciała i gdzie powinny się znaleźć. Moc techniki przychodzi później, gdy poznamy poszczególne partie ciała i opanujemy koordynację pomiędzy nimi.
W ten sposób tworzymy fundamenty mocnej i prostej drogi, które są niezbędne, jeżeli ktoś pragnie osiągnąć szczyty. Miyamoto Musashi porównuje drogę życia karateki do życia stolarza, który musi mieć dobre narzędzia, nieustannie ostrzone, jeżeli chce dobrze wykonywać swoją pracę.
Do czasu otrzymania pasa utrwalamy podstawowe nawyki i pracujemy nad kondycją fizyczną. Przyjmujemy nowy, ambitny, pełny wdzięczności, wytrwałości i witalności styl życia. Przezwyciężamy wewnętrzne zahamowania, które powstrzymują pragnienie poprawy samego siebie.
Posiadacz białego pasa powinien z entuzjazmem podchodzić do treningów i do swoich marzeń o wielkich rzeczach.

„Zrozumiałem, że cel musi być największy i najwyższy jak to tylko możliwe. Zdałem sobie sprawę, że wytrwałość i posuwanie się naprzód krok po kroku to jedyna droga, aby ten cel osiągnąć.” (Mas Oyama)


(8 i 7 kyu)
pas błękitny

Stopień płynności i umiejętności przystosowania się. Błękitny nawiązuje do drugiej czakry (Svadhisthana). znajdującej się w okolicach kości krzyżowej, której żywiołem jest Woda – symbol płynności i umiejętności przystosowania się.
„Na świecie nie ma nic bardziej pokornego i słabszego od wody. Jeśli jednak chodzi o atak, który jest twardy i silny, nic nie może jej przewyższyć.” (Tao Te Ching)

Jak woda przystosowuje swój kształt do naczynia, w którym się znajduje, tak karateka dzięki kumite rozwija podstawowe zdolności przystosowywania się i płynnego reagowania. Czy jest to spokojny i kojący wąski strumyk, wszechmocny wodospad czy wściekła fala, żywioł pozostaje ten sam – Woda.
Także w życiu karateka musi nauczyć się wykonywać wszystkie czynności, zarówno podczas odpoczynku, jak i w czasie bitwy z niezmiennym duchem i niewzruszonym umysłem (heijoshin).
Walka to czynność umysłowa. Brak kontroli prowadzi do gniewu i strachu, co oznacza, że walka staje się czynnością fizyczną. Najbardziej niebezpiecznym człowiekiem jest ten, kto nie okazuje żadnych emocji, stojąc twarzą w twarz ze strachem.
Na tym etepie zaczynamy adaptować karate do swojej siły i słabości fizycznej, ustanawiając swoją niezależność. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na umiejętności prawidłowego zaciskania pięści i koordynowaniu tej czynności z prawidłową pozycją. „Nigiri sannen, tacu sannen, tsuki sannen.” (Trzy lata zaciskanie pięści, trzy lata pozycja, trzy lata cios).
Uczeń, przygotowujący się do egzaminu na błękitny pas, powinien utrwalać zwyczaj ćwiczenia giętkości poprzez rozciąganie, aby osiągnąć elastyczność zarówno fizyczną, jak i psychiczną oraz uczyć się przezwyciężać narzekanie i trenować bez uczucia zniechęcenia.
Oczywiście w życiu karateki mogą przyjść też takie chwile, kiedy entuzjazm słabnie, a czasem przeradza się nawet w rozpacz. Ważne jest wtedy, aby rozpoznać je i zaakceptować jako integralną część treningu.
Chwile słabości dotykają każdego na różnych etapach – mogą stać się jednak momentem mocy, kiedy potraktujemy je jako wskazówki na naszej drodze rozwoju.
Adept posiadający błękitny pas powinien znać swoje ograniczenia i zdawać sobie sprawę, jak dużo jest jeszcze do nauczenia.

 

 

 

(6 i 5 kyu ) – żółty / pomarańczowy pas – stopień utwierdzenia

Żółty nawiązuje do czakry splotu słonecznego: (Mampura), której żywiołem jest Ogień – symbol kreatywności i energii i fizycznej.
Uczeń przygotowujący się do egzaminu na żółty pas, całą swoją uwagę powinien skupiać na miejscu zwanym hara (centrum energetyczne, środek ciężkości naszego ciała).
Podczas treningu uczymy się, że moc uderzenia i kopnięcia nie powstaje w stopie czy ręce, tylko w hara.

„Poczuj, jakbyś był zakorzeniony w ziemi za pomocą niewidzialnej siły. Skoncentruj się na hara i poczuj energię płynącą z tego centrum. Twoje umiejętności zdecydowanie wzrosną.”

Zawiązywanie pasa przed każdym treningiem powinniśmy traktować jak rytuał, przypominając sobie w tym momencie o symbolicznym połączeniu ciała i umysłu w tym punkcie:
od ucznia z żółtym pasem wymaga się nie tylko koncentracji na fizycznym treningu, równowadze czy koordynacji, ale także na psychologicznych aspektach treningu: percepcji, pewności siebie, świadomości i sile woli.
ZJEDNOCZENIE CIAŁA I UMYSŁU!
Pierwszy krok – to ćwiczenie fizycznych i mentalnych podstaw systemu poprawnych technik, utrwalanie podstawowych pozycji, równowagi i koordynacji.
Drugi  – to zwiększanie prędkości techniki bez utraty formy. Pomocne w tym są ćwiczenia na makiwarze i energiczne kumite. Wzrasta nasza świadomość ciała w ruchu i jego dynamicznej natury

„Intensywny trening jest bardziej dla stanowczego ducha i pokonania siebie, niż dla rozwinięcia silnego ciała.” (Mas, Oyama)

Trzeba stawić czoła słabościom: strachowi, mściwości, pesymizmowi, wyolbrzymianiu, przebiegłości i zrobić wszystko, aby je kontrolować, nie zapominając jednak o rozwijaniu silnego i wysportowanego ciała!

„Powinniśmy zdać sobie sprawę, że to umysł włada ciałem. Moc umysłowa człowieka jest wielka. Jego ciało poparte wielką mocą jest tajemnicze i poza zasięgiem nauki. Właśnie dlatego karate nie powinno być użyte z agresją i w złych zamiarach. Esencją karate jest zatem poszukiwanie czegoś głębszego niż tylko trenowanie ciała.” (Mas Oyama)

Pomarańczowy pas jest ostatnim stopniem z grupy początkujących.


(4 i 3 kyu) – zielony pas – stopień emocji i wrażliwości

Zielony kolor powstaje ze zmieszania żółtego (żywioł ognia) i niebieskiego (żywioł eteru).
Nawiązuje do czakry serca (Anahata), znajdującej się na wysokości serca i Powietrza – symbolu emocji, wrażliwości i uczuć.
Jest to pierwszy ze stopni zaawansowanych. Na tym poziomie karateka uczy się, jaką rolę odgrywają umysł oraz uczucia w karate i w życiu. Karateka otwiera się na nie i zaczyna dzielić się z innymi, zamiast być chciwym i samolubnym. Nie jest podstępny lecz sprawiedliwy, szczery i troskliwy.
Poznaje prawdziwe znaczenie Miłości. Jest świadom, że zawsze istnieje coś więcej niż widzimy. W ten sposób staje się bardziej zrównoważony i dojrzały. Zdaje sobie sprawę, że siła bez mądrości i współczucia jest destrukcyjna, niebezpieczna i bezduszna.
Sosai twierdził: „Siła bez sprawiedliwości to przemoc, sprawiedliwość bez siły to nieudolność”

Warto podkreślić, że istotnymi cechami dojrzałego karateki są, oprócz powagi i uważności, poczucie humoru i umiejętność śmiania się z siebie.
Najważniejsza rzeczą w nauce na poziomie zielonego pasa jest pokora i cierpliwość.
Adept skupia się głównie na prawidłowym oddychaniu i na doskonaleniu podstawowych technik, sposobów poruszania się i obowiązkowych kata. Uczy się łączyć techniki, szybkość i siłę. Zaczyna odczuwać stan umysłu znany jako „zanshin”, gdzie ciało działa perfekcyjnie bez świadomego wysiłku.
„Zielony pas” to dojrzałość, mądrość i miłość, bez nadmiernego intelektualizowania.
Poeta klasycznego Zen, Zenrin Kushu mówił: „Nie możesz tego dostać dzięki myślom. Nie możesz tego szukać bez nich.”

Na poziomie zielonego pasa dbanie o kondycję i zdrowie powinno już wejść w nawyk. Poruszanie tej kwestii skłania do rozważań na temat diety i jej wpływu na ciało.
Nie istnieje dieta, która byłaby dobra dla wszystkich ludzi. Jednakże pewne ogólne zasady należałoby wymienić: unikaj przetworzonego jedzenia – jest ono pozbawione wszystkich cennych naturalnych składników; jedz z umiarem! Pamiętaj, że twoje ciało jest świątynią, więc traktuj je z należytym szacunkiem. Jeżeli karateka decyduje się na korzystanie z takich używek jak np. narkotyki, alkohol, środki dopingujące czy produkty zawierające kofeinę, jest to jego wybór. Jednak rozum dyktuje pełne zaznajomienie się z konsekwencjami i zagrożeniem dla ciała (które są oczywiste), dla umysłu (które są mniej oczywiste, ale powodują większe zmiany) i dla ducha (te są prawie nieznane).
Użyj swojego rozumu i nie eksperymentuj z tego typu środkami! Jeśli musisz być na „rauszu”, to szukaj go w zdrowym, szczęśliwym i spokojnym sercu! Połączenie fizycznych, umysłowych i duchowych sił, wypracowanych podczas wytrwałego treningu sprawia, że pogląd na świat staje się zrównoważony i harmonijny.
Droga sztuki walki jest bitwą w sercu. Wszystkie rzeczy przychodzą z samokontroli.
„Skąpany w pocie, poświęcony całkowicie temu, co robię w czasie treningu, przewyższam życie i śmierć.”
(Mas Oyama)


(2 /1 kyu) – pas brązowy – stopień praktyki i kreatywności

Brązowy jest mieszanką trzech kolorów: czerwonego (fizycznego), żółtego (intelektualnego) i niebieskiego (duchowego). Brązowy kolor wyraża poczucie równowagi ciała, umysłu i duszy. Na etapie brązowego pasa podejście do treningu jest poważne i dojrzałe. Karateka wykonuje pewne i silne techniki, nie zapominając jednocześnie o dalszym doskonaleniu swoich umiejętności.
Podczas sparingu cały czas sprawuje kontrolę nad sobą i nad przeciwnikiem, dzięki szybkości, poczuciu dystansu i wrażliwości. Ćwicząc kata eksperymentuje z ruchami standardowych kata, znajduje jedno czy dwa, które będzie studiował ze szczególną uwagą, tak aż staną się jego własnymi. Karateka posiadający
brązowy pas cieszy się autorytetem i jest godny zaufania dzięki szczerości, prawości i lojalności. Ucząc, korzysta z własnego doświadczenia i tradycji. Jasno i dokładnie wyraża różne fizyczne i psychologiczne koncepty oraz duchowy potencjał karate-do.
Brązowy pas kontroluje swoje negatywne emocje: gniew, użalanie się nad sobą, zazdrość (cechy pomarańczowego pasa), dumę, zniechęcenie, ignorancję (cechy błękitnego pasa), wyolbrzymianie, złośliwość, przebiegłość (cechy żółtego pasa), skąpstwo, oszustwo i uprzedzenia (cechy zielonego pasa). Nieustannie spogląda w tył, przyglądając się sobie, by mieć pewność, że to on ma kontrolę nad emocjami a nie odwrotnie. Ma w sobie odwagę, żelazną wolę i posiada wiarę w piękno nieznanego, które jest przed nim. Obiektywne porównania z innymi szkołami, innymi dojo i uczniami są bardzo ważne, ale nie można gubić prawdziwej wartości tych porównań. Swoją własną siłę można poznać poprzez zrozumienie słabości innych. Jedną z metod obiektywnego porównania z innymi w celu ulepszenia swoich umiejętności jest uczestnictwo w zawodach. Adept brązowego pasa, dzięki otwartemu umysłowi, uczy się respektować siłę innych. Zna możliwości swoich własnych broni i docenia potencjał wroga – zarówno fizyczny jak i psychiczny.
Japoński miecz – jest to nie tylko niebezpieczna broń zaprojektowana tak, aby skutecznie zabijać, ale także piękne dzieło sztuki. Tak samo powinno być z karateką.
Każdy ma wybór: czy za pomocą sztuki walki przekształcić siłę w piękne dzieło czy w przebiegłą i destrukcyjną broń. Brązowy pas uczy jak żyć i jak zabijać.
Zbyt często dzieje się tak, że karateka po zdobyciu brązowego pasa staje się zadufany sobie, czując się usatysfakcjonowanym dotychczasowymi osiągnięciami. Taka osoba nie jest gotowa podjąć wyzwania zdobycia yudansha. Trzeba porzucić „umysł ucznia” i przyjąć prawdziwie dojrzałą postawę, niezbędną transformacji na yudansha. To poważny krok naprzód.
Brązowy pas jest w dogodnej sytuacji. Jest szanowany przez wszystkich, wciąż pozostając uczniem. Jednak nie zdaje sobie sprawy z wielkości darów, które leżą przed nim i jak ptak, waha się u progu swojej dobrze znanej klatki, zanim bedzie gotów podjąć niepewny krok do wolności.


(1dan)  – czarny pas – Królestwo Yudansha

Krok, jakiego dokonujemy, przechodząc z brązowego do czarnego pasa, jest najważniejszy w życiu karateki. Chęć posiadania czarnego pasa jest najbardziej powszechnym celem większości karateków. Jednakże jego wymagania są ogromne. Wielu, którzy chcieli go zdobyć, potulnie pozostaje na niższym poziomie biegłości i zrozumienia. Nie wystarczyło im silnej woli, aby sprostać wymaganiom yudansha.
Poczynając od pierwszego stopnia czarnego pasa, zasady drogi Budo powinny stać się drugą naturą. Ćwiczenie technik ma na celu ich doskonalenie: studiowanie nauk oraz obserwowanie danych i obecnych mistrzów jest niezwykłe przydatne w samodoskonaleniu się.
Czarny pas blisko związany z piątym centrum energetycznym, czyli gardłem. Jest to piąta czarka Vishuddha, której żywiołem jest Eter, a czarny to właśnie kolor ducha. Reprezentuje on królestwo, które leży poza fizycznością i dlatego samo w sobie nie jest osiągalne przez kolorowe stopnie.
Kolor czarny najlepiej odzwierciedla ducha karateki, zawiera on w sobie wszystkie kolory. Jeśli zostanie wystawiony na światło słoneczne, będzie absorbował fale świetlne tak, że po chwili stanie się „za gorący żeby go dotknąć”. Jego trening także odzwierciedla postawę.
Czarny jest kolorem siły, jest tak samo mocno nasycony pigmentami, że bardzo trudne jest pokryć go innym kolorem. Posiadacz czarnego pasa jest najsilniejszym ze wszystkich karateką i nikt z innym kolorem pasa nie może go przewyższyć. Otrzymując czarny pas nie kończymy jednak podróży – jest to dopiero początek nowej drogi, na której nie ma miejsca na dumę i egoizm. Wielką głupota jest myśleć, że w tym momencie osiągnęliśmy szczyt.
Królestwo czarnego pasa składa się dziesięciu poziomów i każdy ma swoje symboliczne znaczenie.
Jeśli yudansha kontynuuje trenowanie, nawet do późnych lat, to tak jak biały pas stał się czarny, teraz czarny pas płowieje, strzępi się na brzegach, aż w konsekwencji ponownie staje się „biały”. Wtedy koło nieuchronnie zamyka się, mistrz zostaje uczniem raz jeszcze. Cały proces powtarza się, ale staje się to w królestwie, które sięga dalej niż technika, niż umysł, dalej niż może to zrozumieć przeciętny człowiek.

Możliwość komentowania jest wyłączona.