Kluby Radnych

KLUB RADNYCH „RAZEM DLA GMINY”

 1. Jan Krakowiak – przewodniczący
 2. Katarzyna Baran – sekretarz
 3. Beata Bartkiewicz
 4. Monika Ciupińska
 5. Monika Dąbrowska
 6. Bożena Grad
 7. Mieczysław Kaim
 8. Piotr Piaseczny
 9. Karol Rzeszowski (wybrany z listy Nasze Groszowice)
 10. Monika Podsiadła (wybrana z listy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)

KLUB RADNYCH „PRZYJAZNA GMINA”

 1. Jerzy Szczęsny (Czas na Zmiany) – sekretarz
 2. Robert Borkowski (PiS)
 3. Jadwiga Drózd (Czas na Zmiany)
 4. Renata Pasek (Czas na Zmiany)
 5. Lech Zgutka (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)

Możliwość komentowania jest wyłączona.