Komisje Radnych

I. Komisja Rewizyjna

 1. Mąkosa Adam – przewodniczący
 2. Kaim Mieczysław
 3. Szczęsny Jerzy

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów

 1. Kaim Mieczysław – przewodniczący
 2. Krakowiak Jan
 3. Jaśkiewicz Michał
 4. Podsiadła Monika
 5. Dąbrowska Monika

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Bartkiewicz Beata – przewodnicząca
 2. Dąbrowska Monika
 3. Kołtun Stanisław

IV. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

 1. Dąbrowska Monika – przewodnicząca
 2. Bartkiewicz Beata
 3. Mierzejewski Łukasz

V. Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego

 1. Baran Katarzyna – przewodnicząca
 2. Grad Bożena
 3. Zgutka Lech

VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Jaśkiewicz Michał – przewodniczący
 2. Kaim Mieczysław
 3. Borkowski Robert

 

(Aktualizacja 08.12.2018)

Możliwość komentowania jest wyłączona.