Nagrania filmowe z sesji

Nagrania udostępnione na kontach Youtube:

 • XXI SESJA z dn. 04.04.2016r. [film szesjaTV]
 • – sesja, podczas której radni m. in. zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz program opieki nad zabytkami gminy na lata 2016-2019.

 • XVIII SESJA z dn. 25.01.2016r. [film szesjaTV]
 • – sesja, podczas której radni m.in. ustalili kryteria rekrutacyjne w drugim etapie naboru do przedszkoli i szkół na terenie gminy oraz określili tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych.

 • XVII SESJA z dn. 28.12.2015r. [film szesjaTV]
 • – sesja, podczas której m.in. przyjęto gminne programy dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok oraz zatwierdzono plan pracy komisji rewizyjnej w 2016 roku.

 • XII SESJA z dn. 17.10.2015r. [film szesjaTV]
 • – sesja z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy, podczas której radni przyjęli uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy.

 • VI SESJA Z dn. 16.02.2015r. [film szesjaTV] – sesja, na której radni m.in. przyjęli gminne programy dotyczące zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii, poparli zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok, nadali nazwy kilku rodzicom i rozpatrzyli skargę na kierownika GOPS
 • I SESJA z dn. 01.12.2014r. [film szesjaTV] – inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy kadencji 2014-2018, w czasie której nowo wybrani radni złożyli przysięgę i wybrali ze swojego składu przewodniczącą Bożenę Grad

_________________________________________________

 • LI SESJA z dn. 31.07.2014r. [film szesjaTV] – sesja, podczas której radni dokonali oceny zasadności skargi mieszkanek posesji przy ulicy Słonecznej oraz podjęli decyzję w sprawie wniosku o wygaśnięcie mandatu radnego Macieja Frączka.
 • XLIX SESJA z dn. 23.06.2014r. [film szesjaTV] – sesja, podczas której radni m.in. zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia szkole podstawowej w Gzowicach oraz przyjęli kilka programów.
 • XLVIII SESJA z dn. 30.05.2014r. [film szesjaTV] – nadzwyczajna sesja, podczas której radni głosowali wniosek w sprawie odwołania Tadeusza Kuropieski z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Sesja odbyła się bez udziału radnych-wnioskodawców.
 • XL SESJA z dn. 19.12.2013r. [filmy SzesjaTV oraz jedlnia.org.pl] – sesja, podczas której radni uchwalili budżet na 2014 rok, wprowadzając poprawki do projektu wójta zmniejszające wydatki na administrację, podróże służbowe i promocję. Radni odwołali również dotychczasowego przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Chrzanowskiego (relacja + film).
 • XXXIX SESJA z dn. 13.12.2013r. [film SzesjaTV] – sesja poświęcona debacie i głosowaniu nad projektami uchwał, które znajdowały się w porządku obrad poprzedniej sesji. Radni poparli projekty uchwał zgłoszone przez wójta, nie wyrazili natomiast zgody na zawarcie przez wójta umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu (relacja + film).
 • XXXIV NADZWYCZAJNA SESJA z dn. 24.05.2013r. [film SzesjaTV]
  Całość

Nagrania dostępne na Platformie TV „Głosu Regionu” i portalu internetowego Pionki24:

Możliwość komentowania jest wyłączona.