Działania wójta powinny być czytelne i przejrzyste

Rozmowa z Renatą Pasek – kandydatem na wójta gminy Jedlnia-Letnisko

Gmina przyjazna mieszkańcom to samorząd, którego mieszkańcy są informowani o stanie finansów i wydatkach gminy poprzez udostępnianie wszelkich dokumentów, które z założenia są jawne. Zasadą a nie wyjątkiem od reguły powinno być, że wszelkie inwestycje są konsultowane z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Mieszkańcy nie mogą być zaskakiwani inwestycjami będącymi wynikiem fantazji projektanta. Ważne jest przy tym, żeby wójt postępował tak, by mieszkańcy nie bali się zgłaszać krytycznych uwag.

więcej
Opublikowano Wywiad | 75 komentarzy

Pożegnalna sesja Rady Gminy

Pożegnalna 54. sesja Rady Gminy kadencji 2010-2014 odbędzie się w środę 12 listopada 2014 roku. Początek o godzinie 10:00. W proponowanym porządku obrad znalazło się między innymi podsumowanie kadencji przez przewodniczącego Rady Gminy. Radni zadecydują też o losie odrzuconego przez wójta wniosku mieszkańców Rajca Szlacheckiego dotyczącego realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie, Publicystyka | Możliwość komentowania Pożegnalna sesja Rady Gminy została wyłączona

Racjonalna troska o dobro wspólne

Jak można się różnić a jednak współpracować

Przez lata osoby, które przekazywały mi wiedzę o samorządzie, zawsze mówiły, że w samorządzie nie ma miejsca na politykę partyjną. Może występować jedynie polityka w tym najpiękniejszym ze znaczeń: roztropnej troski o dobro wspólne. Może występować polityka angażująca mieszkańców i to nie tylko tych, co mają pieniądze i wpływy, ale wszystkich szarych Kowalskich i Nowaków. W samorządzie należy siadać wspólnie i negocjować jak najlepsze rozwiązania dla gminy.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 9 komentarzy

Kanalizacja – znowu więcej pytań niż odpowiedzi


Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy reklamę firmy Eko-Projekt Przeworsk, która wygrała przetarg na projekt kanalizacji w zakresie opracowania projektów przyłączy do nieruchomości. Firma Eko-Projekt Przeworsk oferuje mieszkańcom miejscowości objętych projektem sieci kanalizacji sanitarnej odpłatne wykonanie projektu przyłącza w cenie 700 zł. Tak jak w przypadku realizacji VI etapu kanalizacji, tak i teraz rodzi się więcej pytań niż jest odpowiedzi.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 15 komentarzy

Wojewoda uznał zmiany w Statucie naszej Gminy

Zmiany w Statucie Gminy Jedlnia-Letnisko uchwalone przez Radę Gminy na ostatniej sesji zostały zatwierdzone przez wojewodę mazowiec- kiego. Tym samym wojewoda nie podzielił opinii Kancelarii Kazimierza Włazło, zdaniem której zmiany były niedopuszczalne. Oznacza to, że wójt musi zapewnić radzie gminy odrębną obsługę prawną.

więcej
Opublikowano News | 7 komentarzy

Lepiej inwestować w ludzi niż przejadać budżet

Czy Polska jest bogatym państwem? Pomimo zapewnień o zielonej wyspie Europy nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że należymy do bogatych państw. Nasze płace daleko odbiegają od średniej w Europie Zachodniej. Skoro pieniędzy mało – powinno się nimi gospodarnie rozporządzać. Czy tak się dzieje? Według mnie bynajmniej.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 9 komentarzy

Odeszli na wieczną wachtę

Zbliżające się Święto Zmarłych jest dla każdego człowieka okresem nostalgii, zadumy oraz wspomnień o bliskich osobach, które nie tak dawno były z nami obecne, a dziś są tylko w naszych sercach, w naszej pamięci. Chciałbym dziś przedstawić i przypomnieć kilku młodych chłopaków zmarłych w ostatnim czasie, związanych z Jedlnią, a szczególnie moich bliskich znajomych, z którymi współtworzyliśmy klub żeglarski.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 5 komentarzy

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 2014

Szczep Drużyn Harcerzy i Zuchów „Niezłomni” ZHR zaprasza na rodzinne i radosne świętowanie Dnia Niepodległości w Jedlni-Letnisko. Uroczystości odbędą się we wtorek 11 listopada w Klubie Poczekalnia PKP oraz na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku. W programie m.in. Rodzinny Bieg Wolności, możliwość przejażdżki na koniu kawaleryjskim w asyście ułanów, pokazy pierwszej pomocy w szpitalu polowym, ćwiczenia strzeleckie, śpiewanie pieśni patriotycznych, koncert i pokaz filmu.

więcej
Opublikowano Ogłoszenie | Możliwość komentowania Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 2014 została wyłączona

Skład obwodowych komisji wyborczych

Gminna Komisja Wyborcza w Jedlni-Letnisko ogłosiła skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jedlnia-Letnisko oraz w wyborach Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

więcej
Opublikowano Dokument | 13 komentarzy

Dlaczego kandyduję z okręgu nr 3

Co to jest gerrymandering? Tym terminem z zakresu zarówno nauk społecznych, politologii jak i geografii wyborczej, który chyba nie ma jeszcze odpowiednika w języku polskim, określa się takie manipulacyjne kształtowanie granic okręgów wyborczych, które pozwala na zwiększenie szans wyborczych aktualnej władzy. I chociaż sam termin wciąż jeszcze w Polsce brzmi obco, praktyka jest jednak bardziej swojska niżby się wydawało i w Jedlni Letnisku już nieźle zakorzeniona.

więcej
Opublikowano Publicystyka | 5 komentarzy